Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. (015) 8686204, fax. (015) 8686204

RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001

RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017

http://www.backowice-gmina.pl ug_backowice@pro.onet.pl

       A A A

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej.

Odpowiedź na zapytanie dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej


Pytanie 1.
Dotyczy §5 ust. 3 umowy - Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zamianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści:
Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetycznej Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwot, wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia lej, wejścia w życie.
W przypadku akceptacji powyższej propozycji prosimy o uwzględnienie zmian w pkt 5 formularza oferty oraz w zapisach pkt 10.8 i 10.9 SIWZ.
Odpowiedź 1.
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany ceny jednostkowej w dwóch przypadkach:
a) zmiany podatku akcyzowego na energię elektryczną
b) zmiany podatku VAT na energię elektryczną
W związku z tym nie widzimy podstaw do dokonania zmiany w treści umowy.


Pytanie 2.
Wykonawca zwraca się z prośbą u udzielenie informacji, czy poszczególne jednostki w imieniu których prowadzone jest postępowanie, zawierać będą osobne umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź 2.
Zamawiający informuje, iż poszczególne jednostki organizacyjne, w imieniu których prowadzone jest postępowanie zawierać będą odrębne umowy. Zamawiający informuje, iż wszelkie niezbędne dane do uzupełnienia wniosków zostaną przekazane wraz z nową umową sprzedaży, Zamawiający załączy do niej m.in.: kopię dokumentów potwierdzających umocowanie prawne osób podpisujących umowę i pełnomocnictwo - potwierdzoną za zgodność, kopię nadania numeru NIP, kopię nadania numeru REGON.


Pytanie 3.
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego?
Odpowiedź 3.
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość korespondencyjnego zawarcia umowy.


Pytanie 4.
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych obiektów. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada obecnie rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii oraz czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana będzie po raz pierwszy.
Odpowiedź 4.
Zamawiający informuje, iż obecnie obowiązującymi umowami są umowy kompleksowe zawarte w większości na czas nieokreślony. W wyniku przedmiotowego postępowania przetargowego zostaną zawarte przez Zamawiającego dwie odrębne umowy, tj. umowa sprzedaży energii elektrycznej i umowa na usługę dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie wskazać okresów wypowiedzenia osobno dla wszystkich punktów wymienionych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Okresy wypowiedzenia umów wynoszą od 30 do 90 dni. Zamawiający informuje, iż procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy.


Wójt Gminy Baćkowice
Marian PartykaData wprowadzenia informacji: 2012-07-16 15:31:08
Ostatnia modyfikacja: edycja treści 2012-08-30 15:01:59
Wprowadził: Mariusz Karcz
Ilość wyświetleń: 727
Rejestr zmian dla: Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczon...

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.