Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. (015) 8686204, fax. (015) 8686204

RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001

RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017

http://www.backowice-gmina.pl ug_backowice@pro.onet.pl

       A A A

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap II”.

Odpowiedź na zadane pytania:


Pytanie 1. Czy dokumentacja projektowo-kosztorysowa uzyskała opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?


Odp. Dokumentacja uzyskała niezbędne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę.


Pytanie 2. Czy Wykonawca powinien skalkulować w swojej ofercie koszty niezbędnego nadzoru archeologicznego, czy nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający?


Odp. Nie przewiduje się takiej sytuacji


Pytanie 3. Czy w przypadku odkrycia nawarstwień archeologicznych , których przebadanie będzie wymagało wstrzymania robót na danym odcinku i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu prac wykonawcy na ten okres, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia prac?


Odp. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistniałych sytuacji określonych w pkt. 22 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Pytanie 4. Czy w przypadku znacznego spowolnienia prac przez krótkotrwałe przestoje związane z koniecznością eksploracji nawarstwień archeologicznych odkrytych w trakcie robót ziemnych przewiduje się zmianę sposobu rozliczania prac?


Odp. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistniałych sytuacji określonych w pkt. 22 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wójt Gminy Baćkowice

Marian PartykaData wprowadzenia informacji: 2013-02-08 13:22:00
Ostatnia modyfikacja: edycja treści 2013-06-04 12:56:06
Wprowadził: Mariusz Karcz
Ilość wyświetleń: 496
Rejestr zmian dla: Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczon...

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.