Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. (015) 8686204, fax. (015) 8686204

RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001

RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017

http://www.backowice-gmina.pl ug_backowice@pro.onet.pl

       A A A

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SIWZ:


Zamawiający zamieścił na stronie internetowej w dniu 30.09.2016 roku dokumenty uszczegóławiające opis przedmiotu zamówienia dotyczące niniejszego postępowania.

 

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin otwarcia i składnia ofert na dzień 10.10.2016 r. i modyfikuje:


1.      pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

19.4   Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950”

„Nie otwierać przed 10.10.2016 r. godz. 11:45”.


2.      pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

20.1   Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 10.10.2016 r. do godz. 11:30.


3.      pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

21.1  Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 10.10.2016 r. godz. 11:45.
Data wprowadzenia informacji: 2016-09-30 15:10:20
Ostatnia modyfikacja: edycja treści 2016-11-23 14:13:43
Wprowadził: Mariusz Karcz
Ilość wyświetleń: 628
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieo...

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.