Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. +48 15 8686204, fax. +48 15 8686204


RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001


RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017


http://www.backowice-gmina.pl
sekretariat@backowice-gmina.pl


Skrzynka podawcza ePUAP - /3201xcfplc/skrytka lub /3201xcfplc/SkrytkaESP

       A A A

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2010 roku.

Poniżej znajdują się odnośniki do uchwał Rady Gminy Baćkowice podjętych na sesji w dniu 9 listopada 2010 roku.

Pliki mają format *.pdf. Do ich poprawnego wyświetlenia potrzebna jest instalacja programu Adobe® Reader®.

Uchwała Nr XLVIII/239/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zespole szkół, szkołach i

Uchwała Nr XLVIII/240/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Baćkowice.

Uchwała Nr XLVIII/241/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Uchwała Nr XLVIII/242/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Baćkowice w 2011 r.

Uchwała Nr XLVIII/243/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 r.

Uchwała Nr XLVIII/244/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baćkowice na 2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/245/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r.

Uchwała Nr XLVIII/246/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baćkowice.

Uchwała Nr XLVIII/247/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za wprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Baćkowice.

Uchwała Nr XLVIII/248/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Uchwała Nr XLVIII/249/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/250/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach.

Uchwała Nr XLVIII/251/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice uchwalonego uchwałą Nr II/9/2002 ...

Uchwała Nr XLVIII/252/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice w miejscowości Janczyce, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/130/08 ..

Uchwała Nr XLVIII/253/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baćkowice.Data wprowadzenia informacji: 2011-06-02 14:56:02
Ostatnia modyfikacja: dodanie załącznika 2011-06-07 13:44:32
Wprowadził: Mariusz Karcz
Ilość wyświetleń: 1399
Rejestr zmian dla: Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 lis...

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.