Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. +48 15 8686204, fax. +48 15 8686204


RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001


RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017


http://www.backowice-gmina.pl
ug_backowice@pro.onet.pl


Skrzynka podawcza ePUAP - /3201xcfplc/skrytka lub /3201xcfplc/SkrytkaESP

       A A A

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Poniżej znajdują się odnośniki do uchwał Rady Gminy Baćkowice podjętych na sesji w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Pliki mają format *.pdf. Do ich poprawnego wyświetlenia potrzebna jest instalacja programu Adobe® Reader®.

Uchwała Nr XIX/121/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu SPZOZ w Baćkowicach.

Uchwała Nr XIX/122/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baćkowice.

Uchwała Nr XIX/124/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice uchwalonego uchwałą Nr XXIX/130/08 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr XIX/125/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XIX/126/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2020.

Uchwała Nr XIX/127/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Uchwała Nr XIX/128/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Baćkowice za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baćkowice za 2011 rok.

Uchwała Nr XIX/129/12 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baćkowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice uchwalonego Uchwałą Nr II/9/2002 r. Rady Gminy Baćkowice z dnia 4 grud

Tekst I zmiany studium - zał. nr 4 do uchwały Nr XIX/123/2012 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

Rysunki I zmiany studium - zał. nr 1-3 do uchwały Nr XIX/123/2012 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko do I zmiany studium.Data wprowadzenia informacji: 2012-08-14 15:01:56
Ostatnia modyfikacja: dodanie załaczników do treści 2014-07-22 14:59:20
Wprowadził: Mariusz Karcz
Ilość wyświetleń: 1036
Rejestr zmian dla: Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 cz...

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.