Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. (015) 8686204, fax. (015) 8686204

RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001

RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017

http://www.backowice-gmina.pl ug_backowice@pro.onet.pl

       A A A

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2016 r.


Poniżej znajdują się odnośniki do uchwał Rady Gminy Baćkowice podjętych na sesji w dniu 28 listopada 2016 roku.

Załączniki do uchwały Nr XXVI/142/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice.

Pliki mają format *.pdf. Do ich poprawnego wyświetlenia potrzebna jest instalacja programu Adobe® Reader®.


Uchwała Nr XXVI/131/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Baćkowice na lata 2016 - 2023.

Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Baćkowice na lata 2016-2023.

Uchwała Nr XXVI/132/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baćkowice na 2017 r.

Uchwała Nr XXVI/133/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baćkowice na 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/134/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021.

Uchwała Nr XXVI/135/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Baćkowice na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d

Uchwała Nr XXVI/136/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Baćkowice.

Uchwała Nr XXVI/137/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za wprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Baćkowice.

Uchwała Nr XXVI/138/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXVI/139/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/140/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr XXVI/141/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XXVI/142/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice.

Uchwała Nr XXVI/143/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany jednostkowej Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice.

Uchwała Nr XXVI/144/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych.

Uchwała Nr XXVI/145/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/146/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/147/16 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2029.Data wprowadzenia informacji: 2016-12-15 15:20:17
Ostatnia modyfikacja: edycja treści 2016-12-22 14:39:51
Wprowadził: Mariusz Karcz
Ilość wyświetleń: 407
Rejestr zmian dla: Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 li...

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.