Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. +48 15 8686204, fax. +48 15 8686204


RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001


RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017


http://www.backowice-gmina.pl
sekretariat@backowice-gmina.pl


Skrzynka podawcza ePUAP - /3201xcfplc/skrytka lub /3201xcfplc/SkrytkaESP

       A A A

Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2018 r.


Poniżej znajdują się odnośniki do uchwał Rady Gminy Baćkowice podjętych na sesji w dniu 26 marca 2018 roku.

Pliki mają format *.pdf. Do ich poprawnego wyświetlenia potrzebna jest instalacja programu Adobe® Reader®.

Uchwała Nr XLIII/237/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Baćkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XLIII/238/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Baćkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XLIII/239/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XLIII/240/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

Uchwała Nr XLIII/241/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr XLIII/242/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

Uchwała Nr XLIII/243/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Baćkowice.

Uchwała Nr XLIII/244/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baćkowice.

Uchwała Nr XLIII/245/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Baćkowice na 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/246/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Uchwała Nr XLIII/247/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej.

Uchwała Nr XLIII/248/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Baćkowice".

Uchwała Nr XLIII/249/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Uchwała Nr XLIII/250/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Uchwała Nr XLIII/251/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/252/18 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2029.Data wprowadzenia informacji: 2018-04-04 15:29:25
Ostatnia modyfikacja: dodanie załaczników do treści 2018-04-04 15:47:49
Wprowadził: Mariusz Karcz
Ilość wyświetleń: 783
Rejestr zmian dla: Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 ma...

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.