Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. (015) 8686204, fax. (015) 8686204

RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001

RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017

http://www.backowice-gmina.pl ug_backowice@pro.onet.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Data:
1 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-07-13 12:40:39
2 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze. 2020-07-10 13:43:43
3 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 15.07.2020 r. 2020-07-10 13:02:55
4 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2020 roku. 2020-07-09 13:59:28
5 Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opatowie w sprawie przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzyce. 2020-07-08 13:25:54
6 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-06 14:54:03
7 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-07-03 15:19:10
8 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-07-01 10:57:22
9 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-01 10:10:49
10 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w CUW w Baćkowicach. 2020-06-30 15:12:59
11 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2020-06-29 13:06:13
12 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2019 r. 2020-06-26 14:47:16
13 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-26 13:51:54
14 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - asystent rodziny. 2020-06-26 10:19:33
15 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-23 14:55:20
16 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-06-22 13:05:27
17 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2020 r. 2020-06-19 11:15:05
18 Informacja o składach komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wraz z pełnionymi w nich funkcjami. 2020-06-19 11:06:15
19 Wytyczne i prezentacja dla OKW powołanych do pracy przy wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 14:55:26
20 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w CUW w Baćkowicach. 2020-06-18 10:56:14
21 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń komisji. 2020-06-17 09:04:34
22 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-16 15:09:20
23 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-06-15 15:21:43
24 Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR w 2020 r. 2020-06-15 09:12:22
25 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 09:04:33
26 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 23:01:57
27 Nieczystości ciekłe - informacja. 2020-06-12 14:03:21
28 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 10 czerwca 2020 roku o obwodach głosowania. 2020-06-12 12:17:05
29 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-06-09 14:58:44
30 Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia i odpowiedź na nią. 2020-06-05 14:38:22
31 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i odpowiedź na nią. 2020-06-05 14:27:07
32 Akty prawne związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-06-05 14:12:27
33 Zarządzenia z czerwca 2020 r. 2020-06-05 14:01:05
34 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2020-06-03 14:34:28
35 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2020-06-03 13:33:00
36 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach oraz informacja Nr 1 dla wykonawców. 2020-05-29 15:10:01
37 Zarządzenia z maja 2020 r. 2020-05-29 13:34:46
38 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-29 13:08:06
39 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-25 13:41:12
40 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-25 13:37:16
41 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.05.2020 r. 2020-05-20 14:03:01
42 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2020-05-19 14:43:40
43 Informacja o wynikach dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-19 10:18:22
44 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-05-18 15:17:01
45 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-05-18 07:47:40
46 Sprawozdania finansowe - 2020 rok. 2020-05-15 13:50:51
47 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 7 maja 2020 r. 2020-05-15 13:40:41
48 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 maja 2020 r. 2020-05-15 13:39:35
49 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-15 12:39:23
50 Zbiorcze zestawienie ofert dla nowego zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-12 13:24:33
51 Informacja dla oferentów - zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-11 13:16:00
52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-08 14:56:34
53 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-05-06 14:08:39
54 Ponowne zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii rolniczych - 2020 r. 2020-05-06 13:25:51
55 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r. 2020-05-06 12:38:01
56 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2020-05-05 14:07:26
57 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. unijnych. 2020-05-05 13:56:07
58 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika OPS w Baćkowicach. 2020-05-05 13:55:26
59 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 marca 2020 r. 2020-04-30 12:48:57
60 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2020 r. 2020-04-30 12:39:19
61 Nowe zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-30 12:17:27
62 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-30 12:09:38
63 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-27 12:55:59
64 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-24 12:50:58
65 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-24 12:43:05
66 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-23 13:45:32
67 Informacje na temat jakości wody pitnej na terenie Gminy Baćkowice. 2020-04-23 13:30:04
68 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-20 13:51:33
69 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice oraz informacja Nr 3 dla wykonawców. 2020-04-20 13:19:06
70 Informacja Nr 2 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-17 12:34:24
71 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-17 12:30:38
72 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-17 09:55:22
73 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminie ewentualnego losowania. 2020-04-16 07:44:26
74 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-04-15 14:30:56
75 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-15 14:14:38
76 Zarządzenia z kwietnia 2020 r. 2020-04-14 12:20:45
77 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-14 11:34:04
78 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10.05.2020 2020-04-10 08:56:26
79 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo - usługowym. 2020-04-09 14:28:47
80 Zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-09 13:08:45
81 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-07 14:34:32
82 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo - usługowym. 2020-04-02 13:04:35
83 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2020 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych ... 2020-04-01 12:21:00
84 Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych - informacje. 2020-03-30 08:42:08
85 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-03-25 14:42:25
86 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-23 15:13:03
87 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. unijnych. 2020-03-19 12:58:56
88 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-16 15:12:42
89 Dane kontaktowe e-mail - Urząd Gminy Baćkowice. 2020-03-16 14:53:18
90 Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia dla petentów wstępu do budynku Urzędu Gminy, pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej. 2020-03-16 13:45:25
91 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-03-16 12:39:43
92 Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez atystycznych i rozrywkowych na terenie województwa świętokrzyskiego. 2020-03-12 14:53:51
93 Zarządzenia z marca 2020 r. 2020-03-12 14:52:14
94 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-11 13:20:31
95 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego... 2020-03-11 12:35:19
96 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat. 2020-03-11 11:58:11
97 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-10 15:24:52
98 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2020-03-09 08:55:38
99 Informacje o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-05 14:25:45
100 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 13 lutego 2020 r. 2020-03-04 14:22:59
101 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 lutego 2020 r. 2020-03-04 14:21:23
102 Zarządzenia z lutego 2020 r. 2020-03-04 14:18:27
103 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-03 13:34:35
104 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-03 13:10:16
105 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii rolniczych - 2020 r. 2020-03-03 12:44:41
106 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-03-02 08:52:27
107 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2020-02-25 13:18:38
108 Akty prawne związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-02-19 14:56:29
109 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-02-19 14:30:06
110 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-02-19 14:29:42
111 Protokół rozeznania cenowego - Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa PSP w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. 2020-02-19 14:15:42
112 Uchwały RIO w Kielcach - 2020 rok. 2020-02-18 14:42:19
113 Umowy IOD. 2020-02-17 14:29:48
114 Ogłoszenie o konkursie ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-02-14 14:30:27
115 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 13.02.2020 r. 2020-02-12 14:24:41
116 Bezdomne zwierzęta - możliwość przygarnięcia. 2020-02-11 14:16:00
117 Zapytanie cenowe - Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa PSP w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. 2020-02-11 13:42:20
118 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - 2019. 2020-02-07 13:44:34
119 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - początek kadencji 2018 - 2023. 2020-02-07 13:41:03
120 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych ... 2020-02-05 12:39:31
121 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-31 14:17:30
122 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 14 stycznia 2020 r. 2020-01-29 14:08:58
123 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2020 r. 2020-01-28 15:25:07
124 Zarządzenia ze stycznia 2020 r. 2020-01-28 15:23:40
125 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r. 2020-01-28 15:20:47
126 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. 2020-01-28 15:15:35
127 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat przez Gminę Baćkowice. 2020-01-27 09:03:00
128 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku. 2020-01-23 15:01:06
129 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-17 12:42:24
130 Uchylenie informacji o wynikach na zadanie nr 6 oraz ponowna informacja o wyborze oferty dla zadania Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-14 12:20:42
131 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2020-01-13 08:34:12
132 Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. 2020-01-10 12:29:30
133 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku. 2020-01-10 12:17:15
134 Protokół dla zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2020-01-08 14:59:22
135 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 14.01.2020 r. 2020-01-07 12:42:06
136 Protokół do zapytania cenowego - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz chemicznych. 2020-01-03 14:24:40
137 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - zadanie nr 2. 2020-01-03 11:26:15
138 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2020 r. 2020-01-02 14:29:08
139 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-31 14:54:39
140 Informacja o wynikach dla zapytania ofertowego dla: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Baćkowice, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach. 2019-12-30 14:21:33
141 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-30 10:46:55
142 Zapytanie cenowe - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz chemicznych. 2019-12-27 14:39:51
143 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r. 2019-12-27 12:43:58
144 Informacja o wynikach ponownego naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-27 11:22:44
145 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-23 14:50:21
146 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 2 grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:14:47
147 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 2 grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:13:36
148 Zarządzenia z grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:12:00
149 Zarządzenia z listopada 2019 r. 2019-12-20 14:11:01
150 Zapytanie ofertowe dla: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Baćkowice, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach. 2019-12-20 13:42:39
151 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-19 14:18:41
152 Notatka do protokołu rozeznania cenowego dla zapytania o zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-18 14:28:47
153 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2019-12-17 14:42:01
154 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-13 13:53:57
155 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-12-13 13:39:19
156 Ogłoszenie o ponownym naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-10 12:51:17
157 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-10 12:44:56
158 Protokół z wyboru oferty dla zapytania ofertowego Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-12-09 13:32:25
159 Protokół rozeznania cenowego dla zapytania o zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-09 08:25:03
160 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2019-12-09 08:06:43
161 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-12-06 14:19:06
162 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-12-06 13:49:10
163 Transmisje obrad sesji Rady Gminy w Baćkowicach. 2019-12-05 14:26:14
164 Zaproszenie do składania ofert na 2020 rok w związku z realizacją Programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na lata 2019-2020. 2019-12-04 14:19:00
165 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice II, złożonej przez Stowarzyszenie UKS. 2019-12-02 14:12:21
166 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-29 15:05:05
167 Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-11-29 11:17:42
168 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-11-29 09:37:03
169 Informacja o wolnym stanowisku pracy jako opiekun w Dziennym Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-11-29 08:43:32
170 Zapytanie ofertowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-11-27 12:21:01
171 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-25 14:57:43
172 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 2.12.2019 r. 2019-11-25 14:47:37
173 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-11-25 14:42:42
174 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 8 listopada 2019 r. 2019-11-25 14:36:53
175 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2019 r. 2019-11-25 14:29:49
176 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 24 października 2019 r. 2019-11-25 14:19:27
177 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2019 r. 2019-11-25 14:14:32
178 Zarządzenia z listopada 2019 r. 2019-11-25 14:06:07
179 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.11.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych ... 2019-11-21 15:14:58
180 Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 12 i 13 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji. 2019-11-18 14:35:54
181 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-12 14:31:19
182 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 8.11.2019 r. 2019-11-05 12:22:08
183 Decyzja Starosty Powiatowego w Opatowie z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego. 2019-11-05 12:07:14
184 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie postępowania administracyjnego. 2019-10-31 13:40:38
185 Obwieszczenie - książka ewidencji pobytu na polowaniu. 2019-10-31 10:50:32
186 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 2019-10-29 13:02:45
187 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie - zmiana. 2019-10-28 14:05:15
188 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.10.2019 r. 2019-10-22 13:13:44
189 Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego w sprawie podziału woj. świętokrzyskiego na obwody łowieckie. 2019-10-22 13:07:36
190 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-16 15:16:21
191 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 września 2019 r. 2019-10-16 12:31:19
192 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2019 r. 2019-10-16 12:29:32
193 Zarządzenia z października 2019 r. 2019-10-16 12:27:30
194 Zarządzenia z września 2019 r. 2019-10-16 12:27:09
195 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-14 14:01:04
196 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-13 20:35:57
197 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2020 rok. 2019-10-10 12:35:29
198 Informacja nr 2 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-09 11:29:33
199 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-07 13:35:15
200 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-10-07 09:02:07
201 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-04 14:44:01
202 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-04 13:03:27
203 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2019 roku. 2019-10-04 08:57:02
204 Informacja o składach komisji obwodowych wraz z pełnionymi w nich funkcjami oraz wytyczne dla komisji. 2019-10-01 15:14:49
205 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-10-01 13:57:11
206 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-01 13:36:47
207 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-25 12:07:32
208 Postanowienie nr 209/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13.10.19 r. 2019-09-24 12:26:40
209 Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej w skali 1:25000. 2019-09-24 09:09:32
210 Postanowienie Nr 208/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.19 r. 2019-09-24 08:53:06
211 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-23 14:51:07
212 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2019 r. 2019-09-23 13:06:29
213 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-09-20 13:13:43
214 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 28 sierpnia 2019 r. 2019-09-17 14:55:13
215 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 sierpnia 2019 r. 2019-09-17 14:35:35
216 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-09-16 13:49:42
217 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-09-16 13:45:07
218 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o losowaniach do obwodowych komisji wyborczych. 2019-09-13 21:26:18
219 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-13 14:34:21
220 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-09-11 14:10:51
221 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-11 14:07:28
222 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13.10.2019 r. 2019-09-06 12:55:49
223 Zmiana urzędnika wyborczego w gminie Baćkowice. 2019-09-05 08:56:03
224 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-09-03 13:45:00
225 Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości z dnia 2019-05-19 wraz z interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości z dnia 2019-08-27. 2019-09-02 14:09:44
226 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-08-30 13:31:55
227 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowo 2019-08-28 14:33:13
228 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Baćkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2019-08-28 14:20:54
229 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-08-27 14:32:35
230 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku OSP w Piórkowie. 2019-08-27 14:26:15
231 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-26 14:35:55
232 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2019-08-26 14:30:48
233 Postanowienie Nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ... 2019-08-26 13:44:39
234 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-08-26 09:11:07
235 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.08.2019 r. 2019-08-23 13:50:21
236 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-21 13:47:43
237 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-20 12:21:20
238 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-08-16 13:06:17
239 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-14 13:37:33
240 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 7 sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:48:26
241 Zarządzenia z sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:16:24
242 Zarządzenia z lipca 2019 r. 2019-08-14 12:16:05
243 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:05:44
244 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-13 12:58:44
245 Ponowne zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7-roboty instalacyjne. 2019-08-08 10:05:33
246 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-08-08 10:01:28
247 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-08-07 15:15:09
248 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 07.08.2019 r. 2019-08-06 12:34:57
249 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-05 13:23:54
250 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-01 13:49:40
251 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7-roboty instalacyjne. 2019-08-01 12:24:32
252 Informacja nr 1 do przetargu nieograniczonego na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-25 12:32:57
253 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-07-23 14:31:07
254 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-07-23 14:04:35
255 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-17 12:40:53
256 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-15 14:33:41
257 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-07-15 14:30:16
258 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Opatowie. 2019-07-12 14:10:17
259 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-07-09 12:39:25
260 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-07-08 14:56:28
261 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-07-03 19:51:58
262 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-03 19:44:40
263 Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2019 roku. 2019-07-03 19:31:07
264 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 czerwca 2019 r. 2019-06-28 16:08:20
265 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2019 r. 2019-06-28 15:51:02
266 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-26 15:18:45
267 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 2019-06-26 14:48:38
268 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-06-25 15:21:57
269 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-06-18 15:01:45
270 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-06-18 14:58:49
271 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2019 r. 2019-06-18 12:58:26
272 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-06-17 09:07:30
273 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-06-14 11:39:48
274 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2019. 2019-06-12 14:52:37
275 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-12 12:41:42
276 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 maja 2019 r. 2019-06-11 14:57:39
277 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 20 maja 2019 r. 2019-06-11 14:57:10
278 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2019 r. 2019-06-11 14:55:47
279 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 maja 2019 r. 2019-06-11 14:54:28
280 Zarządzenia z czerwca 2019 r. 2019-06-11 14:53:06
281 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023. 2019-06-11 14:12:30
282 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-04 12:38:04
283 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Hali Magazynowej. 2019-06-03 15:16:13
284 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3.06.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z uzasadnieniem. 2019-06-03 14:53:16
285 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3 czerwca 2019 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-06-03 14:46:39
286 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2018 r. 2019-05-31 13:05:49
287 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-05-30 13:47:29
288 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2019 r. 2019-05-29 11:31:16
289 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Gminie Baćkowice. 2019-05-25 12:26:05
290 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Hali Magazynowej. 2019-05-23 14:08:19
291 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-05-20 14:55:08
292 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-05-17 15:35:55
293 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-05-17 15:34:01
294 Protokół z wyboru ofert dla zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-05-17 15:04:16
295 Protokół z wyboru ofert dla zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-05-17 14:59:52
296 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 kwietnia 2019 r. 2019-05-16 14:25:54
297 Zarządzenia z maja 2019 r. 2019-05-16 12:57:08
298 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 kwietnia 2019 r. 2019-05-16 12:55:31
299 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 20.05.2019 r. 2019-05-15 12:56:07
300 Zaproszenie do składania ofert na obsługę ratowniczą nad zbiornikiem w Nieskurzowie. 2019-05-15 12:25:05
301 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-05-13 10:08:33
302 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-05-09 15:31:44
303 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:14:41
304 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:13:09
305 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:11:38
306 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:08:17
307 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:00:03
308 Postanowie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-09 13:05:00
309 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-07 14:35:43
310 Zestawienie ofert do zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-05-06 13:50:52
311 Zestawienie ofert do zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-05-06 13:40:43
312 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-30 15:13:26
313 Sprawozdania finansowe - 2019 rok. 2019-04-29 12:56:02
314 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 27 kwietnia 2019 r. 2019-04-27 15:23:48
315 Informacja nr 2 do przetargu nieograniczonego na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-25 13:46:49
316 Zmiana urzędnika wyborczego w gminie Baćkowice. 2019-04-25 08:32:42
317 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26.05. 2019-04-24 14:28:00
318 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-24 14:14:34
319 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 marca 2019 r. 2019-04-19 11:45:25
320 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2019 r. 2019-04-19 10:55:31
321 Zarządzenia z kwietnia 2019 r. 2019-04-19 10:53:17
322 Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do komisji wyborczych. 2019-04-19 08:28:05
323 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 1 dla wykonawców. 2019-04-18 12:17:07
324 Komunikat o dyżurze Urzędnika Wyborczego. 2019-04-17 15:26:58
325 Informacja nr 2 do przetargu nieograniczonego na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-17 14:56:05
326 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 17.04.2019 r. 2019-04-16 13:15:58
327 Informacja nr 1 do przetargu nieograniczonego na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-15 13:35:01
328 Dane kontaktowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2019-04-11 09:24:26
329 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-08 13:03:57
330 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-05 12:35:53
331 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-04-04 15:30:27
332 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-04-04 15:20:13
333 Protokół rozeznania cenowego na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-04-04 13:18:09
334 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice. 2019-03-28 14:42:19
335 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania cenowego na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-03-27 13:34:03
336 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-03-25 09:09:53
337 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.03.2019 r. 2019-03-21 14:35:49
338 Zapytanie cenowe na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-03-18 12:40:58
339 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 lutego 2019 r. 2019-03-13 15:10:08
340 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2019 r. 2019-03-13 14:30:31
341 Zarządzenia z marca 2019 r. 2019-03-13 14:22:54
342 Zarządzenia z lutego 2019 r. 2019-03-13 14:02:03
343 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości ponad 6 000 do 10 000 euro. 2019-03-08 10:32:26
344 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. 2019-02-28 14:09:00
345 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-02-25 07:50:41
346 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2019 r. 2019-02-22 14:01:49
347 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-02-20 14:10:59
348 Uchwały RIO w Kielcach - 2019 rok. 2019-02-13 15:18:05
349 Zbiorcze zestawienie ofert dla przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-02-08 15:47:58
350 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 16 stycznia 2019 r. 2019-02-04 15:07:13
351 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 stycznia 2019 r. 2019-02-04 14:23:00
352 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - początek kadencji 2018 - 2023. 2019-02-04 14:10:37
353 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy wraz z korektami - koniec kadencji 2014 - 2018. 2019-02-01 14:56:37
354 Zarządzenia ze stycznia 2019 r. 2019-02-01 14:47:16
355 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 3 dla wykonawców. 2019-01-30 13:00:17
356 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku. 2019-01-28 14:44:54
357 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 2 dla wykonawców. 2019-01-23 14:49:35
358 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2019-01-16 11:47:34
359 Korekta przedmiaru robót budowlanych do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-15 15:10:23
360 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-15 15:04:44
361 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 13 grudnia 2018 r. 2019-01-14 15:18:24
362 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-01-14 08:40:10
363 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 listopada 2018 r. 2019-01-11 14:12:30
364 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-10 14:44:42
365 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2019-01-10 14:27:47
366 Informacja o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2019-01-09 13:53:55
367 Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego wydana po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia czy nieruchomość stanowi mienie gromadzkie. 2019-01-07 13:40:03
368 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 16.01.2019 r. 2019-01-07 13:34:59
369 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2019-01-07 07:52:21
370 Skład Rady Gminy w Baćkowicach w kadencji 2018 - 2023. 2019-01-02 13:51:28
371 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2019 r. 2019-01-02 12:24:11
372 Zarządzenia z grudnia 2018 r. 2018-12-28 08:22:23
373 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2018 r. 2018-12-28 08:14:22
374 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2018 r. 2018-12-28 08:10:10
375 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 listopada 2018 r. 2018-12-28 08:05:50
376 Zarządzenia z listopada 2018 r. 2018-12-28 07:57:00
377 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2018 r. 2018-12-28 07:41:18
378 Zarządzenia z października 2018 r. 2018-12-28 07:36:43
379 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 października 2018 r. 2018-12-28 07:28:35
380 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2018 r. 2018-12-27 16:13:54
381 Zarządzenia z września 2018 r. 2018-12-27 16:08:25
382 Zarządzenia z sierpnia 2018 r. 2018-12-27 14:59:23
383 Zarządzenia z lipca 2018 r. 2018-12-27 14:45:59
384 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 3 sierpnia 2018 r. 2018-12-27 14:39:01
385 Odpowiedź na wniosek radnego Rady Gminy w Baćkowicach w trybie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. 2018-12-27 12:42:01
386 Umowy do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-12-21 14:00:20
387 Umowa do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-12-21 13:54:38
388 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2019. 2018-12-18 15:21:25
389 Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości wraz z interpretacją. 2018-12-18 15:14:39
390 Klauzula informacyjna RODO - radni i osoby uczestniczące w sesjach Rady Gminy w Baćkowicach. 2018-12-18 15:06:23
391 Odpowiedzi na wnioski radnego Rady Gminy w Baćkowicach w trybie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. 2018-12-17 12:36:27
392 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-14 14:02:43
393 Informacja na temat zmian w SIWZ do przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-12 17:31:42
394 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 13.12.2018 r. 2018-12-07 13:44:16
395 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-06 14:21:37
396 Zaproszenie do składania ofert na usługę odławiania bezpańskich psów. 2018-12-04 13:26:07
397 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne. 2018-12-04 13:22:05
398 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele usługowe w miejscowości Modliborzyce. 2018-12-03 08:14:05
399 Informacja o wynikach oraz unieważnienie postępowania na część V dla przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-30 08:37:55
400 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-29 08:34:54
401 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. 2018-11-29 07:55:45
402 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-28 14:37:41
403 Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.11.2018 r. 2018-11-23 13:33:24
404 Zestawienie ofert do przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-23 13:26:59
405 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2019 rok. 2018-11-20 14:50:57
406 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-16 14:38:40
407 Zawiadomienie o I sesji nowej kadencji Rady Gminy w Baćkowicach. 2018-11-16 12:26:14
408 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice oraz unieważnieniu postępowania na zadanie 3. 2018-11-16 12:22:02
409 Sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-11-16 12:19:29
410 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-14 13:57:46
411 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2018 roku. 2018-11-13 13:38:42
412 Decyzja Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia czy nieruchomość stanowi mienie gromadzkie. 2018-11-06 12:53:00
413 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-11-05 10:01:14
414 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-10-31 15:26:24
415 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 8.11.2018 r. 2018-10-31 13:16:29
416 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 20 września 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2018-10-31 12:22:47
417 Wyciągi z obwieszczenia Komisarza Wyborczgo w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego. 2018-10-26 09:19:57
418 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice z informacjami dla wykonawców. 2018-10-25 11:17:57
419 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-10-19 15:59:01
420 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnienia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-10-17 13:07:22
421 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Baćkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 13:16:59
422 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 08:12:22
423 Uchwała 10/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 3 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Baćkowice. 2018-10-03 14:48:59
424 Zarządzenie Nr 289/2018 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 08:42:31
425 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 08:40:28
426 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 15:49:01
427 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 2018-09-27 11:14:03
428 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 26.09.2018 r. w sprawie zarejestrowania tylko jednej listy kandydatów na radnych Rady Gminy Baćkowice w okręgach nr 1, 2, 9 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 2018-09-26 14:38:20
429 Informacja o lokalu handlowym do wynajęcia w centrum Baćkowic. 2018-09-26 14:07:25
430 Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na zadanie pt. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II. 2018-09-25 14:37:32
431 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 25 września 2018 r. 2018-09-25 14:12:24
432 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2018 r. 2018-09-20 13:46:44
433 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 20.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 7. 2018-09-20 10:46:15
434 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 19 września 2018 roku. 2018-09-19 12:36:16
435 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 1, 2, 9, 10. 2018-09-18 14:37:46
436 Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-09-13 15:13:29
437 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-09-12 12:48:03
438 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice - Modliborzyce. 2018-09-10 07:38:16
439 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie. 2018-09-07 15:06:46
440 Oświadczenia majątkowe Kierownika DPS w Baćkowicach. 2018-09-06 13:18:39
441 Informacja dot. konkursu architektonicznego - Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II. 2018-08-29 14:08:11
442 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. 2018-08-27 14:30:13
443 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych. 2018-08-27 13:17:56
444 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 2018-08-27 09:47:38
445 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Baćkowice. 2018-08-24 14:22:24
446 Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II - ogłoszenie o konkursie. 2018-08-14 09:32:06
447 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 03.08.2018 r. 2018-07-27 15:11:07
448 Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej. 2018-07-27 15:08:52
449 Zawiadomienie GDOŚ dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy. 2018-07-19 14:21:49
450 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2018. 2018-07-18 13:37:36
451 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:45:19
452 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 22 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:42:08
453 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:24:23
454 Zarządzenia z czerwca 2018 r. 2018-07-12 14:57:05
455 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2018-07-09 09:27:46
456 Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Baćkowicach. 2018-06-27 13:43:50
457 Powołanie urzędnika wyborczego - informacja. 2018-06-22 15:12:44
458 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 22.06.2018 r. 2018-06-21 14:39:52
459 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 2018-06-21 13:47:50
460 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2018-06-21 13:43:12
461 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ... 2018-06-21 13:35:57
462 Klauzula informacyjna RODO - ogólna. 2018-06-21 13:32:04
463 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-06-18 15:31:33
464 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-06-18 15:24:41
465 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 15.06.2018 r. 2018-06-07 12:56:36
466 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-05-18 13:39:02
467 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 18 maja 2018 r. 2018-05-18 13:27:29
468 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2018 r. 2018-05-18 13:06:53
469 Zarządzenia z maja 2018 r. 2018-05-18 12:31:26
470 Realizacja zadania publicznego - Program stypendialny Mistrz matematyki. 2018-05-17 14:23:14
471 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia. 2018-05-14 14:35:30
472 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej. 2018-05-14 13:18:36
473 Zaproszenie do składania ofert - obsługa ratownicza. 2018-05-04 10:36:02
474 Sprawozdania finansowe - 2018 rok 2018-04-27 14:30:21
475 Informacja o wywieszeniu wykazów i wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-23 08:02:24
476 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.04.2018 r. 2018-04-20 12:47:21
477 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-16 09:09:06
478 Informacja o braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej i gazowej. 2018-04-13 14:35:25
479 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice. 2018-04-10 15:09:10
480 Karta Dużej Rodziny - wnioskowanie elektroniczne. 2018-04-10 12:39:22
481 Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - informacja. 2018-04-09 14:28:26
482 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-09 08:32:35
483 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia. 2018-04-05 14:38:01
484 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2018 r. 2018-04-04 15:29:25
485 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 marca 2018 r. 2018-04-04 15:18:32
486 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2018 r. 2018-04-04 15:11:32
487 Zarządzenia z kwietnia 2018. 2018-04-04 14:53:37
488 Zarządzenia z marca 2018. 2018-04-04 14:52:56
489 Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 2018-04-04 13:21:26
490 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-03-27 14:47:55
491 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2018 r. 2018-03-22 14:16:00
492 Decyzja Starosty Opatowkiego w sprawie mienia gromadzkiego. 2018-03-14 14:25:39
493 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-03-12 13:59:54
494 Uchwały RIO w Kielcach - 2018 rok. 2018-03-12 10:48:26
495 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-03-06 14:38:56
496 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-28 13:47:11
497 Informacja o wynikach naboru kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-02-23 14:08:46
498 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-16 13:06:02
499 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-02-14 15:20:44
500 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 stycznia 2018 r. 2018-02-13 15:42:32
501 Zarządzenia z lutego 2018. 2018-02-13 15:40:55
502 Zarządzenia ze stycznia 2018. 2018-02-13 15:29:51
503 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2017 r. 2018-02-13 15:14:47
504 Zarządzenia z grudnia 2017. 2018-02-13 15:07:34
505 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-13 13:17:28
506 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-13 12:41:26
507 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-09 13:08:34
508 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-09 13:03:30
509 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-09 13:01:00
510 Regulamin rekrutacji i udziału nauczycieli w projekcie - Wspólne działania na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice. 2018-02-02 13:27:16
511 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-01-30 13:36:54
512 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-01-30 13:19:26
513 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-29 12:34:40
514 Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w OPS w Baćkowicach. 2018-01-25 09:03:35
515 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-01-18 14:56:02
516 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku. 2018-01-17 11:55:24
517 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, na okres 3 lat. 2018-01-12 15:15:23
518 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 19.01.2018 r. 2018-01-12 15:13:28
519 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-10 13:21:00
520 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. 2018-01-08 15:16:11
521 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-05 14:59:23
522 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice oraz informacja dla wykonawców. 2018-01-02 12:23:00
523 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2017-12-29 13:16:09
524 Aneks do informacji o wynikach naboru Partnera do projektu 2017-12-28 14:29:44
525 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2018. 2017-12-21 14:20:23
526 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-12-20 15:10:53
527 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 18.12.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-12-18 15:03:07
528 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2017 r. 2017-12-15 14:41:40
529 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-12-11 14:10:48
530 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-12-11 14:07:36
531 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2017 r. 2017-12-07 14:57:39
532 Zarządzenia z listopada 2017. 2017-12-07 14:42:45
533 Zarządzenia z października 2017. 2017-12-07 14:31:16
534 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2017 r. 2017-12-07 14:17:33
535 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2017 r. 2017-12-07 14:01:39
536 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-12-04 15:06:18
537 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia przez Gminę Baćkowice. 2017-12-04 08:01:47
538 Protokół z otwarcia dodatkowych ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-12-01 14:22:02
539 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-11-27 14:42:35
540 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-11-24 14:44:02
541 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-11-23 13:50:00
542 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2017 r. 2017-11-22 13:48:42
543 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-11-15 13:49:12
544 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-11-06 10:19:43
545 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2018 rok. 2017-10-31 14:04:45
546 Informacja o wywieszeniu wykazów i wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-10-30 08:09:03
547 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2017 r. 2017-10-25 14:59:07
548 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-10-19 10:18:40
549 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-10-09 14:56:43
550 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2017-10-03 13:50:18
551 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-27 13:13:18
552 Zarządzenia z września 2017. 2017-09-20 15:02:35
553 Zarządzenia z sierpnia 2017. 2017-09-20 15:02:20
554 Zarządzenia z lipca 2017. 2017-09-20 15:02:03
555 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017 r. 2017-09-20 14:59:08
556 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 sierpnia 2017 r. 2017-09-20 14:46:34
557 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-19 14:50:08
558 Przedłużenie związania ofertą dla przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-09-11 14:45:30
559 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-09-11 14:41:02
560 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-08 13:15:22
561 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-09-06 15:04:39
562 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-04 14:22:29
563 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-23 13:17:25
564 Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w zadaniach: Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu informatycznego. 2017-08-22 15:07:20
565 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-08-22 13:16:43
566 Oświadczenia majątkowe Kierownika CUW w Baćkowicach. 2017-08-16 14:19:55
567 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 14.08.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-14 12:30:58
568 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP - do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - Etap II. 2017-08-14 12:09:52
569 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2017-08-14 09:46:08
570 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego - sprzęt informatyczny - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-11 14:44:41
571 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego - pomoce dydaktyczne - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-11 14:41:14
572 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - Etap II. 2017-08-11 13:57:36
573 Informacja nr 5 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-10 10:37:37
574 Informacja nr 4 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-09 12:15:55
575 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-08-08 12:13:33
576 Informacja nr 3 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-04 11:58:45
577 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-02 12:06:01
578 Zapytanie ofertowe - sprzęt informatyczny - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-01 14:26:19
579 Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-01 14:05:26
580 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-01 09:40:07
581 Komunikat w sprawie 1 sierpnia. 2017-07-31 13:27:49
582 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 04.08.2017 r. 2017-07-31 13:16:42
583 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-07-26 14:48:16
584 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-07-26 14:16:34
585 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-07-26 14:13:58
586 Zarządzenia z czerwca 2017. 2017-07-11 12:25:16
587 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2017. 2017-07-10 15:15:05
588 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2017 r. 2017-07-07 15:26:22
589 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2017 r. 2017-07-07 15:23:23
590 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2017 r. 2017-06-22 12:57:09
591 Protokół Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-06-08 09:04:26
592 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-06-05 14:14:02
593 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2017 roku. 2017-05-29 14:19:39
594 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2017-05-25 13:36:46
595 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.05.2017 r. 2017-05-25 13:35:01
596 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-05-17 15:02:50
597 Ponowne ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-05-15 09:02:01
598 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-05-15 08:07:49
599 Informacja nr 7 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-05-12 13:14:41
600 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2017 r. 2017-05-11 15:21:37
601 Zarządzenia z maja 2017. 2017-05-11 15:21:00
602 Zarządzenia z kwietnia 2017. 2017-05-11 15:20:16
603 Zarządzenia z marca 2017. 2017-05-11 15:19:31
604 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2017-05-08 14:36:37
605 Ogłoszenie o czwartej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z dalszymi wyjaśnieniami. 2017-05-08 14:23:53
606 Informacja o wyniku naboru partnera do projektu. 2017-05-02 12:48:59
607 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z dalszymi wyjaśnieniami. 2017-04-27 13:02:14
608 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-04-27 12:50:37
609 Sprawozdania finansowe - 2017 rok 2017-04-26 15:14:21
610 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-04-20 13:39:16
611 Informacja nr 4 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-04-20 12:32:23
612 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z wyjaśnieniami. 2017-04-19 13:24:35
613 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z wyjaśnieniami. 2017-04-11 13:31:47
614 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-04-07 13:19:56
615 Zaproszenie do składania ofert na zabezpieczenie kąpieliska w Nieskurzowie Starym. 2017-04-05 13:36:29
616 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-04-05 13:18:44
617 Ogłoszenie - nabór partnerów do projektu. 2017-03-30 12:37:51
618 Ogłoszenie dot. kwoty dotacji oświatowej. 2017-03-20 12:30:50
619 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2017 r. 2017-03-17 15:23:54
620 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-03-09 15:02:28
621 Uchwała Nr XXX/164/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe w Gminie Baćkowice. 2017-03-06 15:09:50
622 Uchwały RIO w Kielcach - 2017 rok. 2017-03-06 14:34:52
623 Ogłoszenie o czwartej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-03-06 09:13:43
624 Ogłoszenie o trzeciej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-03-06 08:58:26
625 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego: Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice. 2017-03-02 14:12:50
626 Zarządzenia z lutego 2017. 2017-03-02 13:42:34
627 Zarządzenia ze stycznia 2017. 2017-03-02 13:41:52
628 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 lutego 2017 r. 2017-03-02 13:20:11
629 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2017 r. 2017-03-02 13:06:40
630 Ogłoszenie o drugiej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-02-27 16:54:05
631 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-02-24 14:54:47
632 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Baćkowice. 2017-02-17 14:14:21
633 Obwieszczenie o wydaniu decyzji i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Wszachów I.2017r. 2017-02-02 14:45:00
634 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku. 2017-02-02 13:17:40
635 Informacja nt. projektu pt.: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-01-30 13:29:07
636 Ponowne wykorzystywanie 2017-01-26 15:28:22
637 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-01-09 08:15:54
638 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2016 r. 2017-01-05 13:55:09
639 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2016 r. 2017-01-05 13:39:53
640 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 2/Ś/kop.Wszachów I/2017 z dnia 04.01.2017 r. 2017-01-04 12:32:12
641 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2017-01-03 14:58:03
642 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2017. 2017-01-02 12:23:09
643 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-28 13:57:35
644 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2016 r. 2016-12-21 14:35:08
645 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2016 r. 2016-12-15 15:20:17
646 Zarządzenia z grudnia 2016. 2016-12-15 15:16:34
647 Protokół z powtórzonych czynności otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-13 12:32:57
648 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-09 13:54:33
649 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2016-12-05 08:07:11
650 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne. 2016-11-25 12:55:57
651 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-11-23 14:14:57
652 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-23 14:06:31
653 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2016 r. 2016-11-22 12:39:09
654 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-21 13:37:36
655 Zarządzenia z listopada 2016. 2016-11-14 13:46:07
656 Zarządzenia z października 2016. 2016-11-14 13:43:33
657 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 października 2016 r. 2016-11-14 13:22:32
658 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3 listopada 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2016-11-07 13:39:36
659 Poprawiona dokumentacja do przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-04 14:41:49
660 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 1/Ś/kop.Wszachów I/2016 z dnia 03.11.2016 r. 2016-11-03 14:11:03
661 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2017 rok. 2016-11-02 14:09:38
662 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-02 13:27:23
663 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-25 13:12:27
664 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-17 14:46:46
665 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-10 13:17:11
666 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 06.10.2016 r. 2016-10-04 12:43:24
667 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-09-30 15:10:20
668 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2016-09-26 08:44:05
669 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-09-19 14:45:39
670 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 września 2016 r. 2016-09-14 13:06:07
671 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2016 r. 2016-09-14 12:55:57
672 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2016 r. 2016-09-13 14:18:44
673 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2016 r. 2016-09-13 13:57:04
674 Zarządzenia z września 2016. 2016-09-13 13:52:35
675 Zarządzenia z sierpnia 2016. 2016-09-13 13:11:43
676 Zarządzenia z lipca 2016. 2016-09-13 12:33:55
677 Zarządzenia z czerwca 2016. 2016-09-13 12:22:41
678 Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 4 września 2016 r. 2016-09-09 13:48:28
679 Zaproszenie mieszkańców Gminy do czynnego udziału w opracowywaniu PGN. 2016-09-01 13:18:03
680 Informacja o przystąpieniu Gminy Baćkowice do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 2016-08-31 13:17:21
681 Unieważnienie postępowania na zadanie pt. remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-31 12:52:27
682 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-30 15:11:19
683 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 01.09.2016 r. 2016-08-29 14:04:44
684 Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22.08.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-08-22 13:24:23
685 Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22.08.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany jednostkowej Nr 1 w MPZP Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-08-22 13:11:02
686 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-08-22 08:05:56
687 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-12 14:54:14
688 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-08-04 13:14:19
689 Rozporządzenie porządkowe Nr 2/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016 r. 2016-07-29 14:34:45
690 Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 4 września 2016 r. 2016-07-28 13:24:24
691 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-27 13:47:09
692 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-27 12:17:23
693 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2016. 2016-07-15 16:36:52
694 Oświadczenia majątkowe Kierownika SPZOZ w Baćkowicach. 2016-07-15 16:27:30
695 Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-15 15:16:04
696 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach, o składzie, siedzibie i dyżurach pełnionych przez GKW. 2016-07-15 13:29:49
697 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-12 14:54:44
698 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-07-12 14:48:11
699 Wykaz komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-07-12 14:43:36
700 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2016-07-12 14:26:03
701 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22 czerwca 2016 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego w wyborach uzupełniających. 2016-06-24 14:25:44
702 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.06.2016 r. 2016-06-22 12:56:41
703 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.droga.leśna.2016. 2016-06-21 15:27:28
704 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach w okręgu wyborczym Nr 12. 2016-06-16 13:09:22
705 Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kielcach II w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Baćkowicach, zarządzonymi na dzień 4 września 2016 r. 2016-06-16 13:01:46
706 Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-06-16 12:44:07
707 Postanowienie Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-06-10 14:39:46
708 Program rządowy - Książki naszych marzeń. 2016-06-09 13:51:21
709 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. Remont 2016-06-03 11:46:54
710 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2016 roku. 2016-06-02 12:22:50
711 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. Remont 2016-05-24 12:48:17
712 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. 2016-05-24 12:44:39
713 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.05.2016 r. 2016-05-23 14:19:47
714 Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+170 do km 1+100 3. Remont drogi gmin 2016-05-19 11:37:58
715 Zarządzenia z maja 2016. 2016-05-10 11:26:48
716 Zarządzenia z kwietnia 2016. 2016-05-10 11:26:33
717 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2016 r. 2016-05-10 11:04:49
718 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+170 do km 1+100 3. Remont drogi gminnej 2016-05-09 15:13:08
719 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-05-02 08:01:54
720 Sprawozdania finansowe - 2016 rok 2016-04-29 13:39:30
721 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-28 13:49:37
722 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-15 13:30:31
723 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.04.2016 r. 2016-04-15 13:08:26
724 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2016 r. 2016-04-15 12:42:10
725 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-15 12:32:47
726 Informacja o wyniku konkursu na Kierownika SP ZOZ. 2016-04-01 14:12:47
727 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-03-31 13:39:40
728 Zarządzenia z marca 2016. 2016-03-30 13:24:40
729 Zarządzenia z lutego 2016. 2016-03-30 13:24:23
730 Korekta wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego umowy o świadczenie usług publicznych - transport publiczny. 2016-03-30 13:13:50
731 Obwieszczenie o wydaniu decyzji i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Piskrzyn.2015.2016 2016-03-30 12:51:11
732 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2016 r. 2016-03-30 12:27:57
733 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 marca 2016 r. 2016-03-23 14:50:24
734 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 lutego 2016 r. 2016-03-23 13:14:47
735 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-03-10 13:58:15
736 Uchwały RIO w Kielcach - 2016 rok. 2016-03-04 12:53:07
737 Uchwały RIO w Kielcach - 2015 rok. 2016-03-03 14:35:50
738 Uchwały RIO w Kielcach - 2014 rok. 2016-03-03 14:17:39
739 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2016-02-29 07:39:31
740 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 2/Ś/Kop.Piskrzyn/2016 z dnia 23.02.2016 r. 2016-02-23 15:12:35
741 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2016-02-22 07:46:44
742 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 19.02.2016 r. 2016-02-16 12:30:13
743 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Baćkowicach. 2016-02-04 12:24:52
744 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-02-01 08:40:23
745 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 stycznia 2016 r. 2016-01-29 14:44:28
746 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2016 r. 2016-01-29 13:48:39
747 Zarządzenia ze stycznia 2016. 2016-01-29 13:39:17
748 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 1/Ś/Kop.Piskrzyn/2016. 2016-01-25 14:48:45
749 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2016-01-25 10:09:53
750 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku. 2016-01-14 14:18:31
751 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 15.01.2016 r. 2016-01-12 11:50:48
752 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny. 2016-01-11 13:44:30
753 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - transport publiczny. 2016-01-08 14:15:08
754 Zarządzenia z grudnia 2015. 2015-12-28 14:05:28
755 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2015 r. 2015-12-28 13:56:03
756 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2015 r. 2015-12-28 13:42:04
757 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2015 r. 2015-12-28 12:46:16
758 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2015 r. 2015-12-17 12:02:38
759 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-12-15 11:40:53
760 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2015-12-14 08:48:51
761 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-12-02 14:34:34
762 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2015 r. 2015-11-25 14:23:07
763 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-11-23 12:55:02
764 Zarządzenia z listopada 2015. 2015-11-04 12:08:12
765 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2015 r. 2015-11-03 14:49:40
766 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-11-03 12:58:57
767 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-28 12:58:22
768 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-28 12:54:28
769 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.10.2015 r. 2015-10-22 13:41:32
770 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-14 09:40:43
771 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2015 r. 2015-10-12 12:53:40
772 Zarządzenia z października 2015. 2015-10-12 12:40:37
773 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2015 r. 2015-09-23 15:05:51
774 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 15 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-09-18 13:38:54
775 Zarządzenia z września 2015. 2015-09-18 12:26:59
776 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.S.kop.Wszachów I.2015 2015-09-15 14:14:34
777 Wyjaśnienie dot. zmiany wykonawcy w zadaniu na zakup mebli i wyposażenia. 2015-08-31 13:47:57
778 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 lipca 2015 r. 2015-08-27 13:29:48
779 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2015/2016. 2015-08-27 12:12:34
780 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-26 13:45:29
781 Zarządzenia z sierpnia 2015. 2015-08-25 15:04:53
782 Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice. 2015-08-25 14:23:37
783 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-24 07:33:46
784 Kolejne wyjaśnienia do zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-20 13:44:19
785 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-18 09:38:40
786 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-17 14:02:51
787 Protokół z otwarcia ofert na wyposażenie procedura nr 3, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie lub doposażenie kuchni 2015-08-13 13:16:04
788 Protokół z otwarcia ofert na wyposażenie - procedura nr 2 2015-08-13 13:08:38
789 Protokół z otwarcia ofert na dostosowanie pomieszczeń, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż, modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż. 2015-08-13 12:57:55
790 Protokół otwarcia ofert na 2015-08-13 12:46:24
791 Komunikat ARR. 2015-08-13 12:39:40
792 Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-11 11:50:49
793 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt:: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850, 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-08-11 11:07:54
794 Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-11 09:18:30
795 Ponowne zapytanie ofertowe dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-06 14:04:03
796 Odpowiedzi na pytania dot. zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-06 13:55:08
797 Unieważnienie zapytania ofertowego dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-06 13:45:52
798 Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-03 15:39:22
799 Zapytanie ofertowe dot. dostosowania toalet do potrzeb dzieci i personelu. 2015-08-03 15:34:41
800 Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach i wyposażenia lub doposażenia kuchni. 2015-08-03 15:30:45
801 Zapytanie ofertowe dot. zakupu mebli i wyposażenia. 2015-08-03 15:24:52
802 Zapytanie ofertowe dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-03 15:15:49
803 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2015/2016. 2015-08-03 15:02:25
804 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-31 12:58:22
805 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+15 2015-07-31 12:30:43
806 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-07-27 15:07:42
807 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-27 13:17:58
808 Odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-24 13:53:29
809 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2015-07-20 08:16:44
810 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2015 r. 2015-07-15 14:12:20
811 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 15 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-07-15 14:05:53
812 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-14 12:30:28
813 Zarządzenia z lipca 2015. 2015-07-08 14:42:23
814 Zarządzenia z czerwca 2015. 2015-07-08 14:42:03
815 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2015 r. 2015-07-08 14:34:59
816 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 czerwca 2015 r. 2015-07-08 13:06:47
817 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-08 12:28:46
818 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-08 12:24:31
819 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-07-03 15:23:11
820 Protokół z prowadzonego rozpoznania cenowego w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-07-03 12:40:55
821 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2015. 2015-07-01 13:47:04
822 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2015-06-29 08:16:24
823 Zapytanie ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-06-25 08:37:22
824 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2015 r. 2015-06-22 12:57:51
825 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-06-22 12:54:20
826 Informacja dotycząca zasad i trybu zgłaszania kandydatów na ławników. 2015-06-09 13:10:50
827 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 09.06.2015 r. 2015-06-08 13:53:59
828 Protokół z prowadzonego rozpoznania cenowego w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-06-08 13:01:57
829 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-06-08 12:34:14
830 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-06-01 12:55:52
831 Zarządzenia z maja 2015. 2015-05-29 13:35:08
832 Zapytanie ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-05-27 08:20:06
833 Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy - konsultacje. 2015-05-15 13:15:58
834 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-05-15 12:22:13
835 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-05-13 13:03:49
836 Sprawozdania finansowe - 2015 rok 2015-05-08 14:13:26
837 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. 2015-04-30 12:35:59
838 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2015 r. 2015-04-29 14:06:43
839 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2015 r. 2015-04-29 13:39:09
840 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-04-29 13:34:11
841 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.04.2015 r. 2015-04-22 11:12:55
842 Zarządzenia z kwietnia 2015. 2015-04-22 10:45:19
843 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców. 2015-04-17 14:38:43
844 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 7 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-04-09 13:55:14
845 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. 2015-04-08 13:49:26
846 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-31 15:19:47
847 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. Prz 2015-03-26 11:54:23
848 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 2015-03-25 11:48:24
849 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2015 r. 2015-03-19 12:38:04
850 Odpowiedź na pytanie do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 ... 2015-03-18 12:18:44
851 Protokół z powtórzonych czynności otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-12 13:28:38
852 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2015 r. 2015-03-11 14:28:22
853 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2015 r. 2015-03-11 13:57:20
854 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-11 13:32:29
855 Zarządzenia z marca 2015. 2015-03-10 15:22:02
856 Zarządzenia z lutego 2015. 2015-03-10 15:13:38
857 Zarządzenia ze stycznia 2015. 2015-03-10 15:08:47
858 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. Przebudowa dro 2015-03-10 14:25:32
859 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice, część 3. 2015-03-06 12:19:37
860 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice wraz z poprawioną SIWZ. 2015-03-02 14:16:42
861 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-02-26 14:28:23
862 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice 2015-02-24 13:45:29
863 Zaproszenie na szkolenie ARiMR dot. płatności bezpośrednich 2015 - 2020. 2015-02-23 08:03:27
864 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2015-02-23 07:58:53
865 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 26.02.2015 r. 2015-02-20 15:17:47
866 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku 2015-02-02 14:15:27
867 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - początek kadencji 2014 - 2018. 2015-01-28 13:44:25
868 Zawiadomienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Piskrzyn.2015 z dnia 18.01.2015 r. 2015-01-22 15:08:30
869 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-22 13:47:37
870 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-22 13:46:34
871 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.01.2015 r. 2015-01-21 13:45:21
872 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-14 13:52:25
873 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-14 13:49:53
874 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice 2015-01-12 23:45:01
875 Odpowiedzi na pytania i skorygowana część dokumentacji do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-09 15:13:48
876 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-09 14:34:00
877 Odpowiedzi na pytania i skorygowana SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-07 15:08:18
878 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2015-01-02 14:42:26
879 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2014-12-31 14:34:36
880 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2014-12-31 14:09:01
881 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2014 r. 2014-12-29 13:35:58
882 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014 r. 2014-12-29 13:28:17
883 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-29 13:05:49
884 Zawiadomienie o zmianie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015-2016. 2014-12-23 11:00:08
885 Odpowiedź na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-19 15:24:07
886 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-12-17 12:52:33
887 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-16 13:55:59
888 Zarządzenia z listopada 2014. 2014-12-11 13:12:41
889 Zarządzenia z października 2014. 2014-12-11 13:10:25
890 Skład Rady Gminy w Baćkowicach w kadencji 2014 - 2018. 2014-12-10 13:30:13
891 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2014-12-08 12:35:27
892 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-12-05 14:24:33
893 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2014 r. 2014-12-05 13:26:28
894 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 września 2014 r. 2014-12-05 12:54:15
895 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 1.12.2014 r. 2014-11-27 15:09:12
896 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-11-27 13:57:33
897 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zapytania ofertowego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Modliborzycach i rozbudowę istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piórkowie. 2014-11-20 14:43:49
898 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-20 14:37:16
899 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-14 13:25:46
900 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-14 13:22:18
901 Informacja GKW w Baćkowicach o terminie pełnienia dyżurów przez Komisję. 2014-11-14 13:17:13
902 Zapytanie cenowe dla zamówienia: usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2014/2015. 2014-11-04 13:08:11
903 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 10.11.2014 r. 2014-11-04 12:28:45
904 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Modliborzycach i rozbudowę istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piórkowie. 2014-11-03 14:19:56
905 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-10-31 11:51:59
906 Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-27 13:18:00
907 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Baćkowicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów 2014-10-24 14:49:03
908 Obwieszczenie i Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Baćkowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ... 2014-10-24 14:43:07
909 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:59:19
910 Uchwała i komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych. 2014-10-23 10:50:54
911 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy w Baćkowicach, zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 2014-10-20 13:06:52
912 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-20 12:58:01
913 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na rok 2015. 2014-10-14 13:45:17
914 Informacja Wójta Gminy Baćkowice w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-14 08:44:09
915 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 9 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2014-10-13 12:49:23
916 Informacja TKW w Baćkowicach o zmianie godzin pełnienia dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta. 2014-10-08 12:48:50
917 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - koniec kadencji 2010 - 2014. 2014-10-01 14:44:42
918 Informacja TKW w Baćkowicach o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 2014-09-26 13:58:40
919 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.09.2014 r. 2014-09-18 14:15:17
920 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Baćkowicach. 2014-09-16 13:21:18
921 Zarządzenia z września 2014. 2014-09-15 14:15:41
922 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2014 r. 2014-09-15 13:38:12
923 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-09-15 13:13:31
924 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-09-15 12:20:50
925 Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach głosowania i informacja o miejscach na obwieszczenia - wybory samorządowe 2014. 2014-09-04 14:45:10
926 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-09-02 12:06:20
927 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-25 14:56:54
928 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-25 13:57:46
929 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-08-25 08:17:50
930 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-08-25 08:13:04
931 Wyjaśnienie do korekty przedmiaru robót do zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-20 14:22:03
932 Zarządzenia z sierpnia 2014. 2014-08-19 13:02:37
933 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2014 r. 2014-08-19 12:43:43
934 Korekta przedmiaru robót do zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-19 12:40:12
935 Odpowiedzi na pytania dot. zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-19 12:37:08
936 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-08-14 13:49:52
937 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2014-08-11 08:27:43
938 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-07 15:39:27
939 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-08-06 13:13:57
940 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do km 1+250 2014-08-06 12:49:19
941 Sprawozdania finansowe - 2014 rok 2014-08-04 12:51:18
942 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-29 11:58:02
943 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 lipca 2014 r. o obwodach głosowania. 2014-07-28 13:38:31
944 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2014-07-28 13:26:06
945 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-25 12:10:50
946 Protokół dla zapytania ofertowego na usługę szkoleniową dla uczestników projektu systemowego POKL. 2014-07-25 10:05:44
947 Odpowiedzi na pytania dot. zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-21 11:51:53
948 Zarządzenia z lipca 2014. 2014-07-17 13:48:16
949 Zarządzenia z czerwca 2014. 2014-07-17 13:47:57
950 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2014. 2014-07-16 14:28:09
951 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-07-15 11:32:15
952 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-07-15 11:30:00
953 Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla uczestników projektu systemowego POKL. 2014-07-15 11:18:22
954 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2014 r. 2014-07-10 14:16:54
955 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2014 r. 2014-07-10 14:16:16
956 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2014 r. 2014-07-10 14:15:34
957 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-09 15:03:13
958 Informacja na temat realizacji Karty Dużej Rodziny. 2014-07-04 12:55:28
959 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-30 15:18:49
960 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2014-06-30 08:29:30
961 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-06-26 15:13:35
962 Protokół do zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla 7 uczestników projektu systemowego POKL. 2014-06-24 12:39:49
963 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2014 r. 2014-06-23 13:39:54
964 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-06-17 13:43:12
965 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-06-17 13:19:05
966 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-17 12:30:25
967 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-17 12:27:27
968 Zawiadomienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.7.Ś.kop.WszachówII.13/14 z dnia 09.06.2014 r. 2014-06-11 13:45:48
969 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla 7 uczestników projektu systemowego POKL. 2014-06-11 13:32:23
970 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2014-06-09 08:27:34
971 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 06.06.2014 r. 2014-06-04 14:05:14
972 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-02 14:34:05
973 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-28 15:17:22
974 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-28 15:14:48
975 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-28 12:47:57
976 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-28 12:44:38
977 Zarządzenia z maja 2014. 2014-05-14 13:47:53
978 Zarządzenia z kwietnia 2014. 2014-05-14 13:47:35
979 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-13 14:55:03
980 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-13 14:49:15
981 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.04.2014 r. 2014-04-18 11:21:53
982 Zawiadomienie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.Ś.bio-gaz.13/14. 2014-04-18 11:07:51
983 Uchwały RIO w Kielcach - 2013 rok. 2014-04-17 12:42:20
984 Informacja o wynikach postępowania dla zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla rodziców dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego 2014-04-16 14:01:28
985 Informacja o wynikach postępowania dla zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego/logopedii w punktach przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-04-16 13:44:57
986 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-04-11 14:16:04
987 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-04-09 13:15:15
988 Informacja o miejscach na obwieszczenia. 2014-04-01 13:58:05
989 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 2014-04-01 13:54:25
990 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usługi transportowej w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-04-01 12:22:26
991 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 2014-04-01 12:18:36
992 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-03-25 14:57:08
993 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 do km 1+600. 2014-03-17 14:31:42
994 Zaproszenie na szkolenie dla rolników dot. nowego okresu finansowania w rolnictwie. 2014-03-17 07:59:17
995 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.bio-gaz..13/14 z dnia 11.03.2014 r. 2014-03-11 14:31:55
996 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2014-03-10 08:55:57
997 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.8.Ś.kop.WszachówII.13/14 z dnia 07.03.2014 r. 2014-03-07 13:30:38
998 Zarządzenia z marca 2014. 2014-03-06 13:41:37
999 Zarządzenia z lutego 2014. 2014-03-06 13:41:11
1000 Zarządzenia ze stycznia 2014. 2014-03-06 13:40:57
1001 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2014 r. 2014-03-06 13:18:37
1002 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2014 r. 2014-03-06 12:54:51
1003 Komunikat Naczelnika US w Opatowie w sprawie przyjmowania zeznań rocznych. 2014-03-04 10:44:58
1004 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż mebli dla punktu przedszkolnego w Modliborzycach w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-25 14:24:11
1005 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2014 r. 2014-02-24 14:22:52
1006 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej przewozu dzieci, rodziców i opiekunów na wycieczkach dla Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-21 13:28:21
1007 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla rodziców dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-18 13:01:40
1008 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usług sprzątania w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-18 12:51:50
1009 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli dla punktu przedszkolnego w Modliborzycach w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-13 15:00:46
1010 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego/logopedii w punktach przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-12 13:12:24
1011 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usług cateringowych na rzecz projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-12 13:05:34
1012 Wyniki naboru na stanowiska nauczycieli i pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-07 12:59:12
1013 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na świadczenie usług księgowych w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-02-06 13:21:26
1014 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.7.Ś.kop.Wszachów II.13/14 z dnia 03.02.2014 r. 2014-02-03 15:18:33
1015 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na asystentów pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-28 14:04:23
1016 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-28 14:02:08
1017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-24 07:55:13
1018 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług księgowych w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-24 07:47:12
1019 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2014 r. 2014-01-23 12:50:34
1020 Zawiadomienie o przystąpieniu do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 2014-01-20 12:35:10
1021 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2013 r. 2014-01-17 13:58:21
1022 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 2014-01-17 12:33:58
1023 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług cateringowych na rzecz projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-17 12:26:40
1024 Ogłoszenia naboru na stanowiska nauczycieli i pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego. 2014-01-16 14:17:17
1025 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o podatku akcyzowego w 2014 roku 2014-01-14 13:27:12
1026 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji asystentów koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-14 13:20:25
1027 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-08 13:11:21
1028 Zarządzenia z grudnia 2013. 2013-12-20 15:21:24
1029 Zarządzenia z listopada 2013. 2013-12-20 14:20:18
1030 Zarządzenia z października 2013. 2013-12-20 14:20:00
1031 Zarządzenia z września 2013. 2013-12-20 14:19:41
1032 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2013 r. 2013-12-19 14:47:35
1033 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2013 r. 2013-12-19 14:30:15
1034 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2013 r. 2013-12-19 13:48:22
1035 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.12.2013 r. 2013-12-17 14:18:36
1036 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-12-06 13:53:55
1037 Protokół z otwarcia kopert z dodatkowymi ofertami dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-12-03 14:42:29
1038 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-11-27 14:03:46
1039 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2013 r. 2013-11-26 13:56:42
1040 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-22 14:59:48
1041 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-11-19 13:11:47
1042 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-15 12:53:58
1043 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-14 14:59:11
1044 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-06 14:31:34
1045 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.10.2013 r. 2013-10-23 12:34:16
1046 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2013 r. 2013-09-26 12:43:31
1047 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-09-13 13:50:47
1048 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-09-09 13:15:37
1049 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-09-06 14:36:19
1050 Protokół zamówienia publicznego dla zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla 8 uczestników projektu systemowego POKL. 2013-09-05 09:38:49
1051 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.2.Ś.mel.2013 z dnia 27.08.2013 r. 2013-09-02 14:26:48
1052 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-09-02 14:23:15
1053 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-08-29 12:50:58
1054 Zarządzenia z sierpnia 2013. 2013-08-29 12:32:47
1055 Zarządzenia z lipca 2013. 2013-08-29 12:32:27
1056 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2013 r. 2013-08-28 15:16:58
1057 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2013 r. 2013-08-28 12:34:55
1058 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2013. 2013-08-28 12:22:30
1059 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla 8 uczestników projektu systemowego POKL. 2013-08-28 08:44:04
1060 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-26 15:28:49
1061 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-08-22 13:47:57
1062 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-08-16 13:26:41
1063 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-14 15:17:03
1064 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-08-12 14:01:53
1065 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-01 14:36:05
1066 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-07-31 15:02:40
1067 Uchwała Nr XXIX/130/08 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. 2013-07-26 14:42:09
1068 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - asystent rodziny w OPS w Baćkowicach 2013-07-12 12:15:40
1069 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-27 15:27:36
1070 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-21 14:51:44
1071 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-21 14:50:32
1072 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2013 r. 2013-06-20 15:12:28
1073 Informacja nt. realizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej pn. „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap III i I ” 2013-06-17 10:35:08
1074 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2013-06-17 08:51:12
1075 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2013-06-17 08:49:44
1076 Zarządzenia z czerwca 2013. 2013-06-07 15:06:06
1077 Zarządzenia z maja 2013. 2013-06-07 15:05:52
1078 Zarządzenia z kwietnia 2013. 2013-06-07 15:05:36
1079 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2013 r. 2013-06-07 14:35:56
1080 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2013 r. 2013-06-07 14:33:14
1081 Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko asystent rodziny w OPS w Baćkowicach. 2013-06-07 12:17:13
1082 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości Janczyce od km 0+000 do km 0+490. 2013-06-06 14:39:27
1083 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.2.Ś.mel.2013 z dnia 04.06.2013 r. 2013-06-05 13:51:25
1084 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-20 14:08:27
1085 Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach POKL. 2013-05-17 13:04:28
1086 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-14 15:17:46
1087 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-09 15:29:08
1088 Sprawozdania finansowe - 2013 rok 2013-05-07 14:18:35
1089 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-04-30 13:37:47
1090 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w roku 2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start. 2013-04-19 12:46:34
1091 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2013-04-15 07:48:58
1092 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w roku 2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start. 2013-04-11 14:03:57
1093 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na na zadanie pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 ... 2013-04-10 12:52:46
1094 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2013-04-09 12:02:17
1095 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/Ś/O/13 wraz z postanowieniem i decyzją. 2013-03-27 14:59:26
1096 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.03.2013 r. 2013-03-26 08:14:18
1097 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000009T 2013-03-22 12:08:40
1098 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2013 r. 2013-03-21 15:15:36
1099 Zarządzenia z marca 2013. 2013-03-21 15:14:44
1100 Zarządzenia z lutego 2013. 2013-03-21 15:13:54
1101 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap II. 2013-03-19 17:24:49
1102 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.Ś.bio-gaz.2013. 2013-03-19 17:19:42
1103 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2013-03-18 08:46:14
1104 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2013 r. 2013-02-22 14:16:57
1105 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap II. 2013-02-20 14:29:50
1106 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2013 r. 2013-02-18 14:53:48
1107 Zarządzenia ze stycznia 2013. 2013-02-18 13:42:36
1108 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap II”. 2013-02-08 13:22:00
1109 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap II. 2013-01-29 13:27:41
1110 Kodeks Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Baćkowicach. 2013-01-28 12:11:01
1111 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2013 r. 2013-01-22 13:43:16
1112 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2013 roku. 2013-01-07 15:10:46
1113 Zarządzenia z grudnia 2012. 2013-01-07 13:40:56
1114 Zarządzenia z listopada 2012. 2013-01-07 13:40:22
1115 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku. 2013-01-07 12:43:10
1116 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2012 roku. 2013-01-07 12:42:42
1117 Rejestr instytucji kultury. 2013-01-07 11:51:32
1118 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2012 r. 2012-12-21 12:01:49
1119 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-19 12:59:56
1120 Protokół z otwarcia dodatkowych ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-18 14:59:03
1121 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-13 14:58:23
1122 Zmiana do zapisów umowy na dostawę oleju do szkół na terenie gminy Baćkowice. 2012-12-10 13:57:33
1123 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2012-12-10 08:39:22
1124 Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-04 12:47:24
1125 Wykaz sołtysów z terenu gminy Baćkowice. 2012-11-30 14:17:07
1126 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-29 13:36:25
1127 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-29 13:35:45
1128 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2012 r. 2012-11-28 14:01:12
1129 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2012-11-19 07:53:15
1130 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-14 14:32:56
1131 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-13 13:22:57
1132 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-12 13:35:34
1133 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-12 13:32:49
1134 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu Edukacja naszą szansą na lepszy start. 2012-11-06 13:34:50
1135 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-02 12:37:18
1136 Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-10-31 14:03:29
1137 Zarządzenia z października 2012. 2012-10-30 13:48:03
1138 Zarządzenia z września 2012. 2012-10-30 13:47:40
1139 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-10-29 12:59:57
1140 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-10-22 14:44:00
1141 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-10-19 12:25:20
1142 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu Edukacja naszą szansą na lepszy start. 2012-10-15 13:21:23
1143 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice znak: In-7335.1.Ś.11.12.kop.Piskrzyn z dnia 11.10.2012 r. 2012-10-11 15:41:25
1144 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2012 roku. 2012-10-11 12:49:05
1145 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-28 12:25:07
1146 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pt. Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-27 07:27:43
1147 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-24 14:40:59
1148 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2012 r. 2012-09-21 12:29:35
1149 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-21 08:42:54
1150 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-09-19 10:32:56
1151 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-17 14:23:04
1152 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-14 12:46:45
1153 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2012. 2012-09-12 13:00:50
1154 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-09-07 14:22:02
1155 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-04 18:57:42
1156 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-04 14:17:12
1157 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice znak: In-7335/1/Ś/11/12/kop.Piskrzyn z dnia 31.08.2012 r. 2012-09-03 17:15:08
1158 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach-posadzka. 2012-09-03 16:35:08
1159 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 sierpnia 2012 roku. 2012-08-31 13:15:00
1160 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-08-30 15:04:28
1161 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-08-30 14:56:20
1162 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-08-30 14:49:47
1163 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-30 14:46:15
1164 Komunikat CEIDG dla przedsiębiorców. 2012-08-29 14:39:23
1165 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.08.2012 r. 2012-08-22 12:34:55
1166 Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-08-17 15:11:55
1167 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 2 sierpnia 2012 roku. 2012-08-14 15:02:35
1168 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2012 roku. 2012-08-14 15:01:56
1169 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 maja 2012 roku. 2012-08-14 15:01:30
1170 Zarządzenia z sierpnia 2012. 2012-08-14 13:46:23
1171 Zarządzenia z lipca 2012. 2012-08-14 13:46:01
1172 Zarządzenia z czerwca 2012. 2012-08-14 13:45:28
1173 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-08-09 13:22:43
1174 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-09 13:03:01
1175 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-07 12:11:03
1176 Zawiadomienie o wyniku przetargu - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2012/2013. 2012-08-06 14:43:18
1177 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2012/2013. 2012-07-24 11:46:53
1178 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-07-23 12:53:50
1179 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-23 08:50:59
1180 Zawiadomienie o wyniku przetargu - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-07-18 15:11:04
1181 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-16 15:31:08
1182 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-12 14:43:07
1183 Przetargi ustne na sprzedaż dwóch niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2012-06-25 07:57:25
1184 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-06-22 14:31:15
1185 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-06-21 14:02:57
1186 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2012 r. 2012-06-21 12:32:23
1187 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. "Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III". 2012-06-12 12:57:55
1188 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I 2012-05-30 15:56:26
1189 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-05-30 09:02:05
1190 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-05-25 13:40:01
1191 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki ... 2012-05-18 13:32:39
1192 Konsultacje nt. możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich. 2012-05-18 13:27:20
1193 Zarządzenia z maja 2012. 2012-05-17 13:50:32
1194 Zarządzenia z kwietnia 2012. 2012-05-17 13:29:37
1195 Zarządzenia z marca 2012. 2012-05-17 13:20:42
1196 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 18.05.2012 r. 2012-05-15 14:22:29
1197 Zarządzenia z lutego 2012. 2012-05-08 14:12:45
1198 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr XVII/112/12 Rady Gminy w Baćkowicach. 2012-05-08 13:28:54
1199 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 marca 2012 roku. 2012-05-08 12:24:19
1200 Sprawozdania finansowe - 2012 rok 2012-05-08 08:21:52
1201 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2012 roku. 2012-05-07 15:03:50
1202 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2012-05-07 09:39:55
1203 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki ... 2012-05-02 09:25:10
1204 Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej 2012 w Gminie Baćkowice 2012-04-25 12:59:46
1205 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice 2012-04-17 14:43:30
1206 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-04-17 14:37:07
1207 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-04-13 15:04:00
1208 Przetargi ustne na sprzedaż sześciu niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2012-04-10 07:58:16
1209 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-04-06 10:23:06
1210 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-04-05 13:18:17
1211 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-04-03 12:15:33
1212 Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice. 2012-04-02 14:27:51
1213 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-21 15:26:15
1214 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-03-21 13:32:19
1215 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-03-19 12:53:00
1216 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 21.03.2012 r. 2012-03-19 12:10:28
1217 Sprostowanie do SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-15 12:22:32
1218 Sprostowanie do SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-13 12:39:01
1219 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-08 13:17:01
1220 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-02-23 11:22:37
1221 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2012-02-16 08:19:10
1222 Zarządzenia ze stycznia 2012. 2012-01-26 08:35:28
1223 Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół. 2012-01-24 08:21:49
1224 Zarządzenia z grudnia 2011. 2012-01-20 13:29:53
1225 Zarządzenia z listopada 2011. 2012-01-20 13:28:54
1226 Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku. 2012-01-17 13:12:30
1227 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.01.2012 r. 2012-01-17 12:38:10
1228 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku. 2012-01-13 13:33:26
1229 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2011 roku. 2012-01-13 13:32:56
1230 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku. 2012-01-13 13:31:10
1231 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 września 2011 roku. 2012-01-13 13:30:03
1232 Konkurs na logo pływalni w Baćkowicach. 2012-01-12 14:25:30
1233 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku. 2012-01-12 13:08:42
1234 Rachunki bankowe. 2012-01-02 12:16:49
1235 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2011 r. 2011-12-23 11:25:51
1236 Wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-12-07 15:20:29
1237 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 08.12.2011 r. 2011-12-06 11:57:08
1238 Zmiana do zapisów SIWZ oraz umowy do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-25 14:23:25
1239 Zmiana do zapisów zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning. 2011-11-17 14:03:23
1240 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2011-11-17 12:07:05
1241 Zapytanie ofertowe dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół. 2011-11-16 12:08:49
1242 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-15 14:13:36
1243 Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-15 07:50:36
1244 Informacja o realizowaniu przez Gminę Baćkowice projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ..." 2011-11-10 14:10:33
1245 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych. 2011-11-10 14:03:53
1246 Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu mebli na potrzeby projektu. 2011-11-04 14:09:42
1247 Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu pomocy dydaktycznych. 2011-11-04 14:05:33
1248 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-04 13:59:54
1249 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2011 r. 2011-10-27 14:48:05
1250 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 11 sierpnia 2011 roku. 2011-10-27 12:35:01
1251 Zarządzenia z października 2011. 2011-10-19 12:49:45
1252 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2011/2012". 2011-10-14 13:03:32
1253 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-10-14 12:41:29
1254 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-10-14 12:32:52
1255 Wyniki zapytań ofertowych w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2011-10-12 08:01:58
1256 Zapytania ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2011-09-30 13:11:00
1257 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ... - pomoce naukowe i sprzęt. 2011-09-23 13:15:50
1258 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 7 września 2011 r. 2011-09-23 13:13:07
1259 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ..., dot. przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów z PSP w Modliborzycach, Piórkowie i Wszachowie. 2011-09-22 14:29:57
1260 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów ... 2011-09-22 14:21:16
1261 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki". 2011-09-19 14:38:10
1262 Zarządzenia z września 2011. 2011-09-19 13:03:52
1263 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych. 2011-09-16 15:22:54
1264 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów. 2011-09-16 15:15:30
1265 Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/11/EZGDK-ZUOK. 2011-09-08 15:38:37
1266 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-08 14:25:57
1267 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania ... 2011-09-08 14:18:33
1268 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 14.09.2011 r. 2011-09-08 14:16:17
1269 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000023T w miejscowości Piskrzyn i Nr 000018T w miejscowości Olszownica. 2011-09-08 13:45:49
1270 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-09-07 15:30:02
1271 Zarządzenia z sierpnia 2011. 2011-09-07 14:31:21
1272 Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/Ś/11/kop.Piskrzyn. 2011-09-07 14:22:55
1273 Informacja Wójta Gminy o o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2011-08-29 14:51:08
1274 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2011 roku. 2011-08-29 14:46:42
1275 Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki. 2011-08-29 14:42:34
1276 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-08-22 15:15:53
1277 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000012T w miejscowości Nieskurzów Stary (Mały) - Baćkowice (Kanturka) - Żerniki. 2011-08-19 12:21:06
1278 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żerniki Gminy Baćkowice. 2011-08-05 12:52:17
1279 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2011/2012. 2011-08-04 11:49:12
1280 Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000012T w miejscowości Nieskurzów Mały - Baćkowice Kanturka - Żerniki. 2011-08-03 11:59:55
1281 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2011-08-01 16:01:25
1282 Zarządzenia z lipca 2011. 2011-07-27 14:40:30
1283 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 lipca 2011 roku. 2011-07-22 13:52:00
1284 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2011 roku. 2011-07-22 13:44:38
1285 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.07.2011 r. 2011-07-18 12:30:34
1286 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2011 r. 2011-06-22 13:17:12
1287 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2011. 2011-06-21 13:49:24
1288 Informacja o wyborach ławników sądowych. 2011-06-09 13:16:56
1289 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2011-06-08 14:29:38
1290 Zarządzenia z czerwca 2011 roku. 2011-06-08 14:05:48
1291 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 września 2010 roku. 2011-06-02 14:58:41
1292 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2010 roku. 2011-06-02 14:57:28
1293 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2010 roku. 2011-06-02 14:56:02
1294 Zarządzenia z maja 2011. 2011-06-02 13:55:53
1295 Zarządzenia z kwietnia 2011. 2011-06-02 13:54:53
1296 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 15:09:05
1297 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 14:56:00
1298 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 14:55:36
1299 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 maja 2011 roku. 2011-05-31 12:27:44
1300 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 kwietnia 2011 roku. 2011-05-31 12:25:00
1301 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 marca 2011 roku. 2011-05-31 12:11:23
1302 Sprawozdania finansowe - 2011 rok 2011-05-12 14:59:18
1303 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 12.05.2011 r. 2011-05-10 14:54:19
1304 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki." 2011-04-21 15:31:50
1305 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności osadniczej, turystycznej i społeczno-gospodarczej ..." 2011-04-21 15:28:50
1306 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej." 2011-04-21 15:26:03
1307 Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 2011-04-20 12:26:07
1308 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 13.04.2011 r. 2011-04-12 12:39:12
1309 Samospis internetowy - 1.04. do 16.06.2011 r. - informacje. 2011-04-04 14:26:20
1310 Zarządzenia z marca 2011. 2011-03-21 13:26:07
1311 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2011-03-21 13:01:21
1312 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ...; Remont zabytkowej części kościoła, remont zabytkowej kapliczki, remont zabytkowego krzyża- ETAP II. 2011-03-21 12:46:58
1313 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2011-03-14 14:24:49
1314 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - początek kadencji 2010 - 2014. 2011-03-14 14:17:24
1315 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 17.03.2011 r. 2011-03-11 13:57:36
1316 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej. 2011-03-10 12:14:31
1317 Sprostowanie do SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ... 2011-03-09 13:09:54
1318 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 lutego 2011 roku. 2011-03-07 12:05:44
1319 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 lutego 2011 roku. 2011-03-07 12:05:09
1320 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2011-03-07 11:54:02
1321 Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych - uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych. 2011-02-28 12:21:34
1322 Spotkanie organizowane przez ARR - 09.03.2011 r. 2011-02-28 12:14:08
1323 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2011 roku. 2011-02-25 13:46:06
1324 Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2011-02-22 12:59:31
1325 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.02.2011 r. 2011-02-18 14:02:33
1326 Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ...; Remont zabytkowej części kościoła, remont zabytkowej kapliczki, remont zabytkowego krzyża- ETAP II. 2011-02-16 08:58:00
1327 Zarządzenia z lutego 2011. 2011-02-09 12:55:48
1328 Zarządzenia ze stycznia 2011. 2011-02-09 12:54:24
1329 Wyjaśnienia do przetargu 2011-02-08 15:07:44
1330 Przetargi ustne na sprzedaż trzech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2011-02-04 10:55:52
1331 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/10/11. 2011-02-02 14:15:04
1332 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 04.02.2011 r. 2011-02-01 15:05:40
1333 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2011-01-26 12:06:58
1334 Przetarg nieograniczony pn. Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej. 2011-01-21 15:10:29
1335 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2011-01-13 12:57:30
1336 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na 2 m-ce przed zakończeniem kadencji - 2010. 2010-12-28 12:50:48
1337 Zarządzenia z grudnia 2010 roku. 2010-12-21 14:03:34
1338 Zarządzenia z listopada 2010 roku. 2010-12-21 14:03:19
1339 Zarządzenia z października 2010 roku. 2010-12-21 14:03:00
1340 Zarządzenia z września 2010 roku. 2010-12-21 14:02:36
1341 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2010 r. 2010-12-21 12:48:29
1342 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 sierpnia 2010 roku. 2010-12-07 14:28:13
1343 Rekrutacja kandydatów na Rachmistrzów spisowych. 2010-12-07 12:37:09
1344 Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice. 2010-12-02 14:31:25
1345 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-12-01 14:12:35
1346 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-11-26 11:58:29
1347 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-11-19 15:07:49
1348 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/08/09/10. 2010-11-15 14:14:42
1349 Obwieszczenie i postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/kanal/Ś/2010. 2010-11-09 15:01:56
1350 Przetargi ustne na sprzedaż trzech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-11-09 12:23:37
1351 Obwieszczenia i uchwały dot. wyborów samorządowych zarządzonych na 21.11.2010 r. 2010-11-05 10:53:26
1352 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 09.11.2010 r. 2010-11-05 09:50:29
1353 Komunikat GKW w Baćkowicach o terminie i miejscu publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych. 2010-11-03 12:57:23
1354 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o obwodach głosowania. 2010-11-03 12:52:01
1355 Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją budowy zbiornika 2010-10-27 14:13:31
1356 Wynik przetargu na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2010/2011. 2010-10-27 12:50:52
1357 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.10.2010 r. 2010-10-19 13:29:11
1358 Przetarg na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2010/2011. 2010-10-18 13:36:27
1359 Informacje o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2010-10-15 15:14:35
1360 Unieważnienie przetargu 2010-10-08 09:31:35
1361 Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych. 2010-10-04 13:18:53
1362 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki. 2010-09-16 13:18:45
1363 Zarządzenia z sierpnia 2010 roku. 2010-09-16 10:32:13
1364 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: 2010-09-15 14:46:06
1365 Przesunięcie terminu przetargu - Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-09-08 14:57:09
1366 Zmiana terminu przetargu - Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-09-02 12:51:09
1367 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2010 roku. 2010-08-30 13:38:05
1368 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2010-08-30 12:28:52
1369 Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I - zmiana terminu przetargu 2010-08-26 13:26:31
1370 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia 2010-08-24 10:33:30
1371 Informacja o terminie sesji. 2010-08-20 10:01:22
1372 Sprawozdania finansowe - 2010 rok 2010-08-12 13:48:34
1373 Sprawozdania finansowe - 2009 rok 2010-08-12 09:39:26
1374 Sprawozdania finansowe - 2008 rok 2010-08-10 14:47:43
1375 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-08-10 13:38:55
1376 Zarządzenia ze stycznia, lutego i marca 2009 roku. 2010-08-09 13:21:15
1377 Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-08-06 15:07:50
1378 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 1 300 000 zł. 2010-08-05 14:41:44
1379 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lipca 2010 roku. 2010-08-03 10:38:01
1380 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2010 roku. 2010-08-03 09:12:59
1381 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 czerwca 2010 roku. 2010-08-03 09:06:49
1382 Zarządzenia z lipca 2010 roku. 2010-08-02 15:07:49
1383 Zarządzenia z czerwca 2010 roku. 2010-08-02 12:05:20
1384 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2010. 2010-08-02 08:39:31
1385 Przedłużenie terminu składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok - konkurs nr 2. 2010-07-21 12:59:23
1386 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice 2010-07-14 15:37:49
1387 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice 2010-07-05 14:58:15
1388 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice 2010-07-05 13:37:26
1389 Wynik przetargu nieograniczonego na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-06-30 13:08:25
1390 Oświadczenia majątkowe osób wydających w OPS decyzje administracyjne w imieniu wójta. 2010-06-22 15:10:20
1391 Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe w ramach Programu Integracji Społecznej. 2010-06-21 13:21:13
1392 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok - konkurs nr 2. 2010-06-18 17:18:39
1393 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 2010-06-14 13:32:35
1394 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2010-06-02 08:23:30
1395 Zarządzenia z maja 2010 roku. 2010-06-01 13:42:49
1396 Zarządzenia z kwietnia 2010 roku. 2010-06-01 13:42:21
1397 Zarządzenia z marca 2010 roku. 2010-06-01 13:40:43
1398 Zarządzenia ze stycznia 2010 r. 2010-06-01 13:39:46
1399 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 2010-05-28 12:52:35
1400 Przetarg nieograniczony na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-05-26 14:08:35
1401 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2010 roku. 2010-05-25 12:31:02
1402 Wynik przetargu nieograniczonego na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. 2010-05-20 12:58:09
1403 Obwieszczenie Wójta Gminy o obwodach głosowania i informacja o miejscach na obwieszczenia. 2010-05-14 12:37:02
1404 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-05-14 08:34:07
1405 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok. 2010-05-11 12:20:27
1406 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: 2010-05-10 10:15:02
1407 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice cd. 2010-05-05 13:34:36
1408 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-04-30 15:23:40
1409 Program Aktywizacji Społecznej – Zawodowej w Gminie Baćkowice 2010-04-30 14:31:07
1410 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-04-30 14:14:40
1411 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 3 marca 2010 roku. 2010-04-26 12:08:31
1412 Odpowiedź na pytanie dot. SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-23 11:42:27
1413 Przetarg nieograniczony na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-04-23 11:35:03
1414 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2010 r. 2010-04-21 14:56:30
1415 Modyfikacja SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-19 15:21:48
1416 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-19 15:17:48
1417 Wynik przetargu nieograniczonego na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-04-19 13:34:33
1418 Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ zadania 2010-04-12 13:31:10
1419 Hołd pamięci ofiar tragedii w Smoleńsku. 2010-04-10 18:43:52
1420 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010. 2010-04-09 13:08:45
1421 Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2010-04-09 13:05:17
1422 Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 2010-04-02 11:06:21
1423 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2010-03-31 07:38:57
1424 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010. 2010-03-18 12:33:10
1425 Przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-03-12 15:27:28
1426 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2010-03-11 12:29:43
1427 Zarządzenia z grudnia 2009 roku. 2010-03-09 12:23:11
1428 Zarządzenia z listopada 2009 roku. 2010-03-09 11:59:06
1429 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010 i postanowienie Znak: In-7335/1/zbio/Ś/10. 2010-03-08 15:09:24
1430 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2010 roku. 2010-03-02 14:10:03
1431 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 03.03.2010 r. 2010-03-01 08:13:54
1432 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2009 roku. 2010-02-22 12:48:17
1433 Zawiadomienia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/Ś/10 i In-7335/2/kanal/Ś/10 2010-02-18 11:56:36
1434 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2010 roku. 2010-02-17 14:24:03
1435 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2009 roku. 2010-02-17 13:47:57
1436 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2009 roku. 2010-02-17 13:30:30
1437 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.01.2010 r. 2010-01-25 13:47:03
1438 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2009 r. 2009-12-22 12:21:15
1439 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-12-18 08:22:44
1440 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2009 r. 2009-11-23 13:52:12
1441 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/rew/Ś/09. 2009-11-17 12:50:40
1442 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/rew/Ś/09 2009-11-17 12:43:41
1443 Informacja o naborze fiszek projektowych dla małych projektów 2009-11-12 13:07:15
1444 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-11-10 13:17:40
1445 Agencja Rynku Rolnego zaprasza na spotkanie w siedzibie OSP Modliborzyce w dniu 09.11.2009 r. 2009-11-05 13:11:55
1446 Wynik przetargu nieograniczonego na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2009/2010. 2009-11-03 12:11:53
1447 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/08/09 2009-10-29 13:46:50
1448 Zarządzenia z października 2009 roku. 2009-10-26 14:45:54
1449 Zarządzenia z września 2009 roku. 2009-10-26 14:40:59
1450 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2009 r. 2009-10-26 13:18:31
1451 Zarządzenia z kwietnia i maja 2009 roku. 2009-10-16 12:20:33
1452 Zarządzenia z lipca 2009 roku. 2009-10-16 10:53:59
1453 Zarządzenia z sierpnia 2009 roku. 2009-10-16 09:53:51
1454 Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-10-16 08:36:29
1455 Przetarg nieograniczony na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2009/2010. 2009-10-14 13:56:19
1456 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr XXXI/142/09 Rady Gminy w Baćkowicach. 2009-10-01 10:08:57
1457 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 07 sierpnia 2009 roku. 2009-10-01 09:05:15
1458 Wyjaśnienie do przetargu na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-09-28 11:52:51
1459 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-09-21 14:16:02
1460 Wezwanie na rozprawę administracyjną w dniu 24.09.2009 r. 2009-09-10 10:47:05
1461 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2009 roku. 2009-09-08 12:05:57
1462 Wynik naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-31 14:35:22
1463 Lista kandydatów na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-28 12:20:38
1464 Wynik przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-28 12:12:42
1465 Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach POKL. 2009-08-24 11:41:24
1466 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-08-17 12:32:24
1467 Sprostowanie do przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-07 12:18:31
1468 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-07 12:10:14
1469 Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-05 14:12:16
1470 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 07.08.2009 r. 2009-08-04 14:12:08
1471 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2009. 2009-07-27 12:19:14
1472 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/07/08/09 2009-07-22 12:32:13
1473 Oświadczenia majątkowe Inspektora ds. Wymiaru Podatków i Opłat. 2009-07-10 14:01:22
1474 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2009 roku. 2009-07-08 13:22:38
1475 Informacja o dofinansowaniu do zakupu podręczników. 2009-07-02 13:55:52
1476 Zarządzenia z czerwca 2009 roku. 2009-07-02 13:50:33
1477 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2009 r. 2009-06-26 14:02:01
1478 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 kwietnia 2009 roku. 2009-06-19 12:40:39
1479 Wykazy z dnia 08.05.2009 r. 2009-05-29 13:06:01
1480 Wyniki konkursu ofert na usługi Programu Integracji Społecznej. 2009-05-18 15:21:32
1481 Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Baćkowice. 2009-05-13 13:42:16
1482 Obwieszczenia wyborcze. 2009-05-06 11:54:12
1483 Informacja o wyniku przetargu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-05-04 13:49:02
1484 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2009 roku. 2009-04-29 12:50:56
1485 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej. 2009-04-22 08:38:14
1486 Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-04-20 13:56:12
1487 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 22.04.2009 r. 2009-04-17 13:34:12
1488 Obwieszczenia i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/4/Ś/07/08/09 2009-04-08 14:48:44
1489 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2009 r. 2009-03-23 13:25:00
1490 Obwieszczenie - kontynuowanie wydobycia ze złoża "Wszachów I" 2009-03-20 14:25:09
1491 Przetarg ustny na sprzedaż pięciu niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2009-03-20 09:36:21
1492 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego. 2009-03-17 12:09:23
1493 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanaliazacji. 2009-03-11 12:41:23
1494 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach ... - Wszachów II. 2009-03-02 13:17:08
1495 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stan. Dyrektora PSP we Wszachowie. 2009-02-06 12:49:33
1496 Wezwanie na rozprawę administracyjną w dniu 19.02.2009 r. 2009-02-02 15:00:37
1497 Informacja - umowy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2009-01-27 11:27:10
1498 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 16.01.2009 r. 2009-01-12 12:15:38
1499 Wynik naboru na stanowisko gł. księgowego OPS w Baćkowicach. 2009-01-08 07:40:13
1500 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2008 roku. 2009-01-02 13:08:21
1501 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2008 r. 2008-12-19 13:53:19
1502 Postanowienia Starosty Opatowskiego w sprawie ekploatacji złóż dolomitów w m. Wszachów. 2008-12-18 12:54:30
1503 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ośmiu niezabudowanych działek gruntu. 2008-12-15 10:54:14
1504 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/4/Ś/07/08. 2008-12-11 14:39:24
1505 Lista kandydatów na stanowisko gł. księgowego OPS Baćkowice. 2008-12-08 12:59:18
1506 Informacja o wyniku przetargu na budowę basenu przyszkolnego wraz z komleksem boisk. 2008-12-01 12:28:01
1507 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2008 roku. 2008-10-28 13:03:43
1508 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2008 roku. 2008-10-28 12:58:40
1509 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2008 roku. 2008-10-28 12:52:50
1510 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2008 roku. 2008-10-28 12:41:40
1511 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół. 2008-09-25 13:03:00
1512 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2008-09-18 12:19:05
1513 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2004 roku. 2008-09-05 13:40:27
1514 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2004 roku. 2008-09-05 13:17:51
1515 Projekt systemowy w ramach POKL. 2008-09-05 12:42:38
1516 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:35:59
1517 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:25:03
1518 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:19:03
1519 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2006 roku. 2008-08-27 13:14:42
1520 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 10 marca 2006 roku. 2008-08-27 12:55:10
1521 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2006 roku. 2008-08-27 12:52:07
1522 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 lipca 2006 roku. 2008-08-27 12:50:04
1523 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2006 roku. 2008-08-27 12:45:59
1524 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 października 2006 roku. 2008-08-27 12:42:38
1525 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2006 roku. 2008-08-27 12:27:17
1526 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2007 roku. 2008-08-27 12:22:52
1527 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2007 roku. 2008-08-27 12:19:09
1528 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2006 roku. 2008-08-21 15:03:32
1529 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2007 roku. 2008-08-21 14:32:02
1530 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2007 roku. 2008-08-21 14:21:24
1531 Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:58:26
1532 Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:49:11
1533 Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:41:56
1534 Uchwały Rady Gminy w sprawie Statutu i Regulaminu. 2008-08-12 13:54:42
1535 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Baćkowicach. 2008-08-12 13:50:08
1536 Statut Gminy Baćkowice. 2008-08-12 13:43:52
1537 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie. 2008-08-12 13:29:53
1538 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieskurzowie. 2008-08-12 13:27:12
1539 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach. 2008-08-12 13:24:17
1540 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie. 2008-08-12 13:18:58
1541 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2008-08-12 13:13:55
1542 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Baćkowicach. 2008-08-12 13:07:44
1543 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. 2008-08-12 13:03:25
1544 Oświadczenia majątkowe Dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2008-08-12 12:57:18
1545 Oświadczenia majątkowe Kierownika GBP w Baćkowicach. 2008-08-06 14:10:57
1546 Oświadczenia majątkowe Kierownika OPS w Baćkowicach. 2008-08-06 14:04:32
1547 Oświadczenia majątkowe Dyrektora SPZOZ w Baćkowicach. 2008-08-06 13:58:58
1548 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2007. 2008-08-04 14:03:54
1549 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2008. 2008-08-04 13:45:36
1550 Redakcja biuletynu 2008-05-22 02:30:26
1551 Mapa serwisu 2008-05-21 03:55:20
1552 Instrukcja użytkowania 2008-05-21 03:54:57

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.