Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. +48 15 8686204, fax. +48 15 8686204


RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001


RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017


http://www.backowice-gmina.pl
sekretariat@backowice-gmina.pl


Skrzynka podawcza ePUAP - /3201xcfplc/skrytka lub /3201xcfplc/SkrytkaESP

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Data:
1 Materiały do zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice 2024-06-19 14:39:35
2 Notatka dla zapytania cenowego na: Przedłużenie licencji produktu ESET Endpoint Antivirus for Windows dla 30 stanowisk. 2024-06-19 08:14:04
3 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2024 r. 2024-06-18 14:26:40
4 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego 2024-06-13 13:23:54
5 Obwieszczenie i informacja PGW Wody Polskie z dnia 10.06.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2024-06-11 14:36:26
6 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 06.06.2024 r. dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Doposażenie instalacji do kompostowania w mobilny rozdrabniacz odpadów na terenie MZGOK w Janczycach 2024-06-10 14:14:29
7 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zmian w składach OKW 2024-06-07 15:12:41
8 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 28 maja 2024 r. 2024-06-06 14:40:58
9 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2024 r. 2024-06-05 14:15:19
10 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika DPS w Baćkowicach 2024-06-05 13:47:52
11 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Baćkowice za 2023 rok 2024-05-29 14:34:25
12 Informacja nt. ogłoszenia postępowania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Piórków , Piórków Kolonia , Żerniki 2024-05-28 09:56:44
13 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 16 maja 2024 r. 2024-05-23 13:57:23
14 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 maja 2024 r. 2024-05-23 13:33:58
15 Zapytanie cenowe na: Przedłużenie licencji produktu ESET Endpoint Antivirus for Windows dla 30 stanowisk 2024-05-22 12:59:36
16 Postanowienie nr 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - wypis 2024-05-16 14:43:03
17 Postanowienie nr 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - wypis 2024-05-16 14:24:00
18 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 16.05.2024 r. 2024-05-13 13:53:04
19 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 maja 2024 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-10 22:09:16
20 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2023 rok 2024-05-10 16:07:18
21 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2023 rok 2024-05-10 16:02:04
22 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2023 rok 2024-05-10 16:00:19
23 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2023 rok 2024-05-10 15:58:53
24 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2023 rok 2024-05-10 15:57:37
25 Sprawozdania finansowe Klubu Dziecięcego w Baćkowicach - 2023 rok 2024-05-10 15:56:12
26 Zarządzenie Nr 517/2024 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2024-05-10 15:00:02
27 Zarządzenia z maja 2024 roku 2024-05-10 14:00:01
28 Zarządzenia z kwietnia 2024 roku 2024-05-10 13:59:46
29 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 6 maja 2024 r. 2024-05-09 15:05:31
30 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 maja 2024 r. 2024-05-09 14:59:08
31 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 19 kwietnia 2024 r. 2024-05-09 14:55:58
32 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 kwietnia 2024 r. 2024-05-09 14:46:45
33 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 6 maja 2024 roku o obwodach głosowania 2024-05-07 09:18:00
34 Postanowienie Nr 399/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-04-30 14:48:46
35 Konkurs ofert - Integracja społeczna, promocja edukacji ekologicznej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - 2024 2024-04-30 13:24:09
36 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 2024-04-29 15:09:36
37 Informacja nt. I sesji Rady Gminy kadencji 2024 - 2029 2024-04-29 14:04:38
38 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2024-04-29 12:11:57
39 Sprawozdania finansowe - 2024 rok 2024-04-25 13:03:52
40 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 2024-04-22 13:42:54
41 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2024-04-18 11:34:22
42 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 18.04.2024 r. - Zawiadomienie o przedłożeniu uzupełnień do raportu 2024-04-18 11:26:13
43 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 25 marca 2024 r. 2024-04-17 14:07:51
44 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2024 r. 2024-04-17 13:22:03
45 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 19.04.2024 r. 2024-04-16 15:17:31
46 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023 2024-04-15 15:12:25
47 Materiały do zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice 2024-04-15 13:53:12
48 Materiały do zmiany Nr 7 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice 2024-04-15 13:50:28
49 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGWWP z dnia 9 kwietnia 2024 r. 2024-04-12 14:38:00
50 Zarządzenie Nr 509/2024 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Baćkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2024-04-12 14:15:54
51 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2024-04-12 14:12:18
52 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2024 roku 2024-04-12 13:51:45
53 Wyciągi z obwieszczenia Komisarza Wyborczgo w Kielcach I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego. 2024-04-10 13:02:58
54 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Baćkowice za rok 2023 2024-04-09 14:34:05
55 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2024-04-09 13:57:58
56 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2024 2024-04-04 14:02:56
57 Obwieszczenie RDOŚ w Kielcach z dnia 27 marca 2024 r. 2024-04-03 12:29:10
58 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnienia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach w 2024 roku 2024-04-02 13:11:01
59 Informacja o badaniu wody z wodociagu gminnego z dnia 21.03.2024 r. - Modliborzyce. 2024-03-27 10:08:51
60 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Remont drogi gminnej nr 305011T Nieskurzów Mały - Baćkowice Kanturka - Żerniki w km 0+000 do km 1+615 oraz Remont drogi gminnej nr 305029T dr. kr. Nr 2024-03-26 08:25:12
61 Zarządzenia z marca 2024 roku 2024-03-22 15:21:22
62 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 5 marca 2024 r. 2024-03-22 14:49:40
63 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 5 marca 2024 r. 2024-03-22 14:48:40
64 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 29 lutego 2024 r. 2024-03-22 14:48:16
65 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 lutego 2024 r. 2024-03-22 14:47:31
66 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 15.03.2024 r. 2024-03-22 12:49:10
67 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2024 r. 2024-03-20 14:21:57
68 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-18 14:55:30
69 Uchwała i obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zarejestrowanych kandydatów na wójta 2024-03-18 14:08:31
70 Wynik konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Baćkowicach 2024-03-18 13:41:12
71 Uchwała i obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych. 2024-03-18 08:25:25
72 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 08.03.2024 r. 2024-03-15 14:42:22
73 Postanowienie Nr 269/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - wypis 2024-03-14 14:39:51
74 Informacja GKW w Baćkowicach o losowaniu jednolitych numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych. 2024-03-14 13:41:34
75 PGWWP - Informacja oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08.03.2024 r. 2024-03-12 15:23:38
76 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Remont drogi gminnej nr 305011T Nieskurzów Mały - Baćkowice Kanturka - Żerniki w km 0+000 do km 1+615 oraz Remont drogi gminnej nr 305029T dr. kr. Nr 74 - Kolonia 2024-03-12 14:05:48
77 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 3/2024 z dnia 11.03.2024 r. zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowywch i transportu nieczystości ciekłych 2024-03-11 14:24:21
78 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2024-03-11 08:20:03
79 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 8 marca 2024 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-08 18:03:01
80 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej we Wszachowie poprzez budowę zaplecza szatniowo sanitarnego oraz hali sportowej– program Olimpia, wraz ze zbiornikiem na gaz płynny LPG 2024-03-06 14:31:31
81 Protokół z wyboru ofert w ramach zapytania ofertowego pn. „Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice” 2024-03-04 15:08:08
82 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 05.03.2024 r. 2024-03-04 14:41:17
83 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 1 marca 2024 r. o obwodach głosowania. 2024-03-04 11:56:57
84 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany przez Gminę Baćkowice 2024-03-04 09:19:45
85 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2024-03-01 15:10:49
86 Informacja z otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego pn. „Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice” 2024-02-29 13:31:23
87 Zarządzenie Nr 491/2024 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2024-02-29 11:42:37
88 Postanowienie Nr 243/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-29 11:40:09
89 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o składzie, siedzibie i dyżurach 2024-02-28 16:02:17
90 Zarządzenia z lutego 2024 roku 2024-02-28 12:35:50
91 Zarządzenia ze stycznia 2024 roku 2024-02-28 12:35:20
92 Zarządzenia z grudnia 2023 roku 2024-02-28 12:34:32
93 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 25 stycznia 2024 r. 2024-02-28 12:27:06
94 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 stycznia 2024 r. 2024-02-28 12:21:31
95 Postanowienie Nr 240/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-27 12:53:24
96 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.02.2024 r. 2024-02-26 14:43:49
97 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Remont drogi gminnej nr 305011T Nieskurzów Mały - Baćkowice Kanturka - Żerniki w km 0+000 do km 1+615 oraz drogi gminnej nr 305029T dr. kr. Nr 74 – Kolonia Olszownica - Żerniki w km 0+000 do km 1+649 2024-02-26 12:40:49
98 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika DPS w Baćkowicach - umowa na zastępstwo 2024-02-23 13:19:12
99 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 2024-02-23 11:34:07
100 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice” 2024-02-21 12:16:54
101 Obwieszczenie KR.RZŚ.4360.42.2021.AB z dnia 14.02.2024 r. o wydaniu postanowienia i postanowienie w sprawie uzgodnienia oraz określenia realizacji przedsięwzięcia pn. Doposażenie Instalacji do kompostowania w mobilny rozdrabniacz odpadów 2024-02-20 14:32:05
102 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - aktualizacje. 2024-02-13 12:50:06
103 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 2/2024 z dnia 12.02.2024 r. zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowywch i transportu nieczystości ciekłych 2024-02-12 13:50:12
104 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2024 z dnia 08.02.2024 r. zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowywch i transportu nieczystości ciekłych 2024-02-08 15:19:17
105 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych 2024-02-08 15:06:08
106 Zarządzenie Nr 488/2024 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Baćkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2024-02-07 12:57:54
107 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-02-06 15:14:16
108 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin 2024-02-06 15:00:32
109 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika DPS w Baćkowicach - umowa na zastępstwo 2024-02-06 12:39:23
110 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - 02.02.2024 r. 2024-02-02 13:15:57
111 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Baćkowicach 2024-01-30 14:50:43
112 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 30.01.2024 r. - Zawiadomienie o przedłożeniu uzupełnień do raportu 2024-01-30 14:44:26
113 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2024-01-26 14:29:28
114 Materiały do zmiany Nr 8 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice 2024-01-26 09:07:42
115 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 25.01.2024 r. 2024-01-22 14:50:34
116 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2024-01-22 08:40:50
117 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r. 2024-01-16 14:20:06
118 Uchwały RIO w Kielcach - 2024 rok 2024-01-11 12:31:44
119 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Dostawa oleju napędowego grzewczego do: Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach, Klubu Dziecięcego w Baćkowicach oraz Urzędu Gminy w Baćkowicach 2024-01-08 13:46:54
120 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 2024-01-04 12:54:56
121 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 29 grudnia 2023 r. 2024-01-03 14:46:23
122 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2023 r. 2024-01-03 14:44:58
123 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 21 grudnia 2023 r. 2024-01-03 14:43:33
124 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2023 r. 2024-01-03 13:49:56
125 Informacja dot. wyboru ławników na kadencję 2024-2027 - uzupełniające 2024-01-03 13:44:54
126 Protokół do zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2024 r. 2023-12-29 11:50:43
127 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2023 r. 2023-12-27 14:19:28
128 Informacja nt. wnioskowania o dowód osobisty 2023-12-22 12:28:28
129 Notatka do zapytania cenowego na: Zakup materiałów chemicznych 2023-12-18 13:53:01
130 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia 2023-12-15 13:07:01
131 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2024 r. 2023-12-14 13:08:23
132 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2023 r. 2023-12-13 13:51:07
133 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów chemicznych 2023-12-11 13:51:22
134 Notatka do zapytania cenowego na: Zakup opału w 2024 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2023-12-11 13:47:05
135 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 29 listopada 2023 r. 2023-12-08 14:11:16
136 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2023 r. 2023-12-08 12:36:18
137 Zarządzenia z listopada 2023 roku 2023-12-08 12:25:33
138 Notatka do zapytania cenowego na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2023-12-06 14:18:45
139 Zapytanie cenowe na: Zakup opału w 2024 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2023-12-01 09:17:17
140 Materiały do zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice 2023-11-29 15:09:18
141 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2023-11-29 14:50:15
142 Zaproszenie do składania ofert na usługi odłowienia i transportu bezpańskich psów 2023-11-28 12:37:46
143 Zaproszenie do składania ofert na usługę opieki weterynaryjnej 2023-11-28 11:55:09
144 Zaproszenie do składania ofert na usługę usuwania, transportu i utylizacji zwłok zwierząt na terenie Gminy Baćkowice 2023-11-28 11:49:51
145 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27.11.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z uzasadnieniem oraz Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-11-27 15:12:12
146 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27.11.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-11-27 15:05:04
147 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27.11.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-11-27 14:59:35
148 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2023 r. 2023-11-23 14:39:02
149 Decyzja Nr 212/69/NHS/2023 z dnia 16.11.2023 r. oraz komunikat Nr 29/2023 PPIS w Opatowie z dnia 20.11.2023 r. 2023-11-20 13:14:46
150 Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji październikowej w 2023 roku 2023-11-17 14:05:40
151 Decyzja Nr 205//64/NHS/2023 z dnia 16.11.2023 r. oraz komunikat Nr 26/2023 PPIS w Opatowie z dnia 16.11.2023 r. 2023-11-16 13:59:13
152 Protokół do zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby OPS Baćkowice 2023-11-16 13:43:14
153 Protokół do zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów, artykułów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek dla Ośrodka Pomocy Społecznej 2023-11-16 13:40:03
154 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2023 r. 2023-11-09 12:52:38
155 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26.10.2023 r. 2023-11-06 13:48:02
156 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 06.11.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z uzasadnieniem oraz Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-11-06 12:59:20
157 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 24.10.2023 r. 2023-11-02 13:38:31
158 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby OPS Baćkowice 2023-10-31 13:41:28
159 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów, artykułów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek dla Ośrodka Pomocy Społecznej 2023-10-31 13:27:26
160 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce i Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki 2023-10-25 12:15:18
161 Zarządzenia z października 2023 roku 2023-10-23 14:14:07
162 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2023/2024 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2023-10-23 13:50:59
163 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 6 października 2023 r. 2023-10-18 13:33:43
164 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 października 2023 r. 2023-10-18 13:29:20
165 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce i Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki 2023-10-18 13:06:07
166 Zaproszenie do składania ofert na odławianie oraz transport bezpańskich psów z terenu Gminy Baćkowice. 2023-10-17 09:21:45
167 Wyciąg z obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 13 października 2023 r. 2023-10-13 18:55:42
168 Zaproszenie do składania ofert na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2023/2024 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego 2023-10-12 08:26:55
169 PGWWP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.10.2023 r. 2023-10-09 13:43:39
170 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany przez Gminę Baćkowice 2023-10-09 08:35:49
171 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 6 września 2023 r. 2023-10-04 13:12:48
172 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 20 września 2023 r. 2023-10-04 12:53:50
173 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 września 2023 r. 2023-10-04 12:47:24
174 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki 2023-10-03 07:49:09
175 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce 2023-10-02 14:43:26
176 Unieważnienie konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Baćkowicach 2023-09-29 09:25:56
177 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2023 r. 2023-09-28 15:21:54
178 Informacja o składach komisji obwodowych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wraz z pełnionymi w nich funkcjami. 2023-09-25 15:25:27
179 Postanowienie Nr 89/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - wyciąg 2023-09-22 15:14:27
180 Postanowienie Nr 88/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - wyciąg 2023-09-22 13:11:13
181 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 18.09.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-09-18 13:03:13
182 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 września 2023 r. 2023-09-16 06:01:32
183 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 20.09.2023 r. 2023-09-15 13:15:53
184 Petycja o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej i odpowiedź na nią 2023-09-13 14:15:37
185 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 31 sierpnia 2023 r. 2023-09-13 14:13:52
186 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2023 r. 2023-09-13 14:07:41
187 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 12 września 2023 r. o obwodach głosowania. 2023-09-12 14:37:02
188 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice - rok 2023. 2023-09-12 12:11:25
189 Notatka dla zapytania ofertowego na: Zakup wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej, informatycznej wraz z dostawą do Szkoły Podstawowej w Baćkowicach 2023-09-12 12:03:55
190 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2023 r. 2023-09-08 12:38:12
191 Obwieszczenia OKW w Baćkowicach w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 2023-09-07 14:46:02
192 Zarządzenia z września 2023 roku 2023-09-06 14:56:43
193 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 2023-09-06 13:57:41
194 Postanowienie nr 78/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 4 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-06 13:36:30
195 Informacja - wyłożenie spisu członków SIR 2023-09-01 14:01:23
196 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Baćkowicach 2023-09-01 12:47:13
197 Zapytanie ofertowe na: Zakup wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej, informatycznej wraz z dostawą do Szkoły Podstawowej w Baćkowicach 2023-08-30 13:12:47
198 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2023 r. 2023-08-28 14:10:50
199 Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-25 14:22:44
200 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 sierpnia 2023 r. 2023-08-24 14:46:34
201 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 sierpnia 2023 r. 2023-08-24 14:33:43
202 Zarządzenia z sierpnia 2023 roku 2023-08-24 13:09:29
203 Zarządzenia z lipca 2023 roku 2023-08-24 13:09:15
204 Zarządzenia z czerwca 2023 roku 2023-08-24 13:09:01
205 Zarządzenie Nr 433/2023 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Baćkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2023-08-23 13:44:26
206 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 25 lipca 2023 r. 2023-08-14 15:13:16
207 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 lipca 2023 r. 2023-08-14 15:09:11
208 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 czerwca 2023 r. 2023-08-14 15:07:00
209 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2023 r. 2023-08-14 14:57:30
210 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 17 sierpnia 2023 r. 2023-08-14 12:23:37
211 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz postanowienie z dnia 02.08.2023 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji nr 2/2022 z dnia 19.08.2022 r. 2023-08-02 11:11:13
212 Decyzja Starosty Opatowskiego znak: GN-I.6824.42.2022 z dnia 21.07.2023 r. 2023-07-31 12:48:05
213 Decyzja Starosty Opatowskiego znak: GN-I.6824.4.2022 z dnia 17.07.2023 r. 2023-07-31 12:46:50
214 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 25 lipca 2023 r. 2023-07-21 14:36:59
215 Notatka do zapytania cenowego na: Zakup oprogramowania do archiwizacji w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-07-18 13:02:17
216 Zapytanie cenowe na: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2023-07-17 15:07:11
217 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-10 06:50:18
218 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-10 06:50:10
219 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-10 06:50:02
220 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-10 06:49:52
221 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 2/2023 z dnia 06.07.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fermentacji metanowej odpadów komunalnych i innych odpadów ulegających biodegradacji w MZGOK Janczyce 2023-07-06 17:47:06
222 Notatki do zapytań cenowych na: Szkolenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-06-30 10:17:11
223 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27.06.2023 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2023-06-27 14:05:03
224 Zapytanie cenowe na: Zakup oprogramowania do archiwizacji w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-06-22 13:49:08
225 Zapytania cenowe na: Szkolenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-06-21 11:39:34
226 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2023 r. 2023-06-19 14:39:25
227 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 6 czerwca 2023 r. 2023-06-13 14:22:52
228 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2023 r. 2023-06-13 14:18:42
229 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 2023-06-09 13:55:56
230 Informacja nt. wyboru ławników na kadencję 2024-2027 2023-06-07 12:58:15
231 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2023 r. 2023-06-05 13:37:47
232 Obwieszczenie i postanowienie Wójta Gminy z dnia 05.06.2023 r. o zawieszeniu postępowania 2023-06-05 11:59:10
233 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 24 maja 2023 r. 2023-06-02 12:07:26
234 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2023 r. 2023-06-02 12:00:13
235 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2023 z dnia 02.06.2023 r. o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ... 2023-06-02 11:07:43
236 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2023 r. 2023-06-02 08:13:04
237 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Baćkowice za 2022 rok 2023-05-31 13:44:14
238 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2022 r. 2023-05-29 14:58:03
239 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022 2023-05-29 14:56:42
240 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 2023-05-29 14:55:01
241 Zarządzenia z maja 2023 roku 2023-05-25 13:32:18
242 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2023 z dnia 25.05.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja wydobycia metodą odkrywkową dolomitów dewońskich ze złoża Wszachów II do rzędnej ... 2023-05-25 12:59:15
243 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice 2023-05-25 12:30:36
244 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 24.05.2023 r. o zakończeniu postępowania. 2023-05-24 12:41:39
245 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2023 r. 2023-05-19 15:20:09
246 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-05-18 13:49:42
247 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice 2023-05-18 13:23:56
248 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2023-05-15 09:25:44
249 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-12 14:55:50
250 Zapytanie cenowe na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-05-12 11:25:46
251 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2023 2023-05-12 08:01:43
252 Sprawozdania finansowe Klubu Dziecięcego w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:20:21
253 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:18:43
254 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:17:21
255 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:14:05
256 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:12:22
257 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2021 rok. 2023-05-10 15:10:35
258 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2021 rok. 2023-05-10 15:09:09
259 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2020 rok. 2023-05-10 15:08:00
260 Konkurs ofert - Integracja społeczna, promocja edukacji ekologicznej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - 2023 2023-05-02 13:49:07
261 Zarządzenia z kwietnia 2023 roku 2023-05-02 13:35:38
262 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice 2023-04-27 14:29:39
263 Sprawozdania finansowe - 2023 rok 2023-04-27 13:11:45
264 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 12 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 14:19:22
265 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 12 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 14:16:58
266 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21.04.2023 r. 2023-04-26 14:11:20
267 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 4 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 14:08:15
268 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 13:59:58
269 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 15 marca 2023 r. 2023-04-26 13:55:41
270 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 marca 2023 r. 2023-04-25 13:38:34
271 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacje. 2023-04-17 14:39:41
272 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla adaptacji połączonej ze zmianą użytkowania budynku Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii Domu 2023-04-17 14:36:24
273 Zapytanie cenowe na: Zakup namiotu z nadrukiem - wraz z wyposażeniem 2023-04-13 13:01:06
274 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 12 kwietnia 2023 r. 2023-04-11 11:17:28
275 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na 2023-04-07 10:13:26
276 Zapytanie cenowe na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla adaptacji połączonej ze zmianą użytkowania budynku Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii Domu Pomocy Społecznej 2023-04-04 14:37:35
277 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r. 2023-03-31 14:11:36
278 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 2023-03-31 13:59:36
279 Zaproszenie do składania ofert na wynajem i serwis 1 szt. kabiny toaletowej 2023-03-31 13:51:23
280 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2023-03-30 13:06:55
281 Informacja o badaniu wody z wodociagu gminnego - Modliborzyce. 2023-03-30 08:07:09
282 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 4 kwietnia 2023 r. 2023-03-30 08:03:45
283 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2023-03-27 10:36:44
284 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Baćkowice w roku 2022 2023-03-23 12:39:08
285 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice 2023-03-20 09:24:25
286 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice 2023-03-20 09:24:11
287 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice 2023-03-20 09:23:46
288 Zarządzenia z marca 2023 roku 2023-03-20 09:06:49
289 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 15.03.2023 r. 2023-03-10 14:43:01
290 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 31 stycznia 2023 r. 2023-02-23 14:15:11
291 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2023 r. 2023-02-22 13:07:12
292 Zarządzenia z lutego 2023 roku 2023-02-21 14:56:39
293 Zarządzenia ze stycznia 2023 roku 2023-02-21 14:38:54
294 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego 2023-02-20 13:46:43
295 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2023-02-13 14:51:18
296 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-06 12:39:04
297 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-06 12:36:41
298 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-06 12:29:15
299 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: Odwiert studni głębinowej w miejscowości Baćkowice wraz z pracami geologicznymi projektowymi i udokumentowaniem jej wydajności, analizy wody ze studni na działce wskazanej przez Inwestora 2023-02-02 14:40:47
300 Ogłoszenie o zmianie umowy - Roboty budowlane - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2023-01-27 13:31:27
301 Zarządzenia z grudnia 2022 roku 2023-01-25 14:04:35
302 Zarządzenia z listopada 2022 roku 2023-01-25 13:47:16
303 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2023 r. 2023-01-23 14:15:56
304 Uchwały RIO w Kielcach - 2023 rok 2023-01-23 12:44:56
305 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 2023-01-20 09:48:46
306 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany przez Gminę Baćkowice 2023-01-16 09:04:08
307 Petycja - pilne wezwanie do podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi i odpowiedź na nią 2023-01-13 11:40:22
308 Zapytanie cenowe na: Odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest - 2023. 2023-01-11 14:03:30
309 Zapytanie cenowe na: Odwiert studni głębinowej w miejscowości Baćkowice wraz z pracami geologicznymi projektowymi i udokumentowaniem jej wydajności, analizy wody ze studni na działce wskazanej przez Inwestora 2023-01-11 11:55:48
310 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 grudnia 2022 r. 2023-01-04 15:05:25
311 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2022 r. 2023-01-04 15:01:32
312 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 21 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:51:41
313 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:43:50
314 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 16 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:33:42
315 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:22:15
316 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 listopada 2022 r. 2023-01-04 14:19:50
317 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2022 r. 2023-01-04 13:56:25
318 Informacja nt. zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2023-01-03 13:00:32
319 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup materiałów chemicznych 2022-12-30 13:56:09
320 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: przygotowanie i dostawa posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2023 r. 2022-12-29 14:40:05
321 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2022 r. 2022-12-29 14:37:12
322 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów chemicznych 2022-12-20 13:48:31
323 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup opału w 2023 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2022-12-20 13:42:38
324 Materiały do zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice. 2022-12-16 14:39:13
325 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2022-12-15 14:53:16
326 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2023 r. 2022-12-15 13:28:58
327 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2022 r. 2022-12-13 15:11:47
328 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 16.12.2022 r. 2022-12-13 12:50:07
329 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-12 12:53:08
330 Informacja o unieważnieniu postępowania - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-09 15:24:14
331 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-09 10:42:44
332 Zapytanie cenowe na: Zakup opału w 2023 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2022-12-07 14:25:29
333 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2022-12-05 15:11:10
334 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-01 15:00:39
335 Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-12-01 12:52:01
336 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2022 r. 2022-11-28 13:18:48
337 Obwieszczenie ŚO-V.7422.1.25.2022 z dnia 21.11.2022 r. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 2022-11-24 13:12:27
338 Informacja KR.ZUZ.4.4215.16.2022.AK z dnia 21.11.2022 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 2022-11-24 12:55:42
339 Informacja KR.ZUZ.4.4215.14.2022.AK z dnia 21.11.2022 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 2022-11-24 12:51:07
340 Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-11-22 19:24:23
341 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-11-22 09:36:09
342 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2022-11-21 08:40:59
343 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-11-10 14:31:56
344 Ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-11-10 14:21:02
345 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 21 października 2022 r. 2022-11-04 14:24:54
346 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 października 2022 r. 2022-11-04 14:03:41
347 Informacja nt. przystąpieniu Gminy Baćkowice do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 2022-11-04 11:46:19
348 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 września 2022 r. 2022-11-03 14:52:18
349 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 sierpnia 2022 r. 2022-11-03 14:48:54
350 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 czerwca 2022 r. 2022-11-03 14:44:29
351 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 14 czerwca 2022 r. 2022-11-03 14:42:06
352 Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Opatowie z dnia 27.10.2022 r. 2022-11-02 13:38:54
353 Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 2022-11-02 13:33:00
354 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2022 roku. 2022-10-28 08:13:05
355 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2022-10-27 13:22:49
356 Zapytanie cenowe na: Zakup tablicy elektronicznej - telebimu 2022-10-19 12:26:20
357 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.10.2022 r. 2022-10-17 15:05:49
358 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2022 r. 2022-10-17 14:04:33
359 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2022 r. 2022-10-17 14:03:50
360 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 17.10.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-17 12:24:06
361 Zaproszenie do składania ofert na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2022-10-14 13:50:47
362 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2022 roku. 2022-10-14 13:30:27
363 Zarządzenia z października 2022 roku 2022-10-11 13:31:20
364 Zarządzenia z września 2022 roku 2022-10-11 13:31:04
365 Zarządzenia z sierpnia 2022 roku 2022-10-11 13:30:39
366 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 6.10.2022 r. w sprawie Budowy Elektrowni Słonecznej Piórków Kolonia wraz z postanowieniem w tej sprawie. 2022-10-06 13:19:17
367 Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opatowie z dnia 27.09.2022 r. w sprawie przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzyce. 2022-09-28 13:58:48
368 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2022-09-26 08:49:43
369 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-23 22:47:32
370 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opatowie w sprawie przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzyce. 2022-09-23 08:29:49
371 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2022 r. 2022-09-22 12:20:15
372 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-19 13:16:30
373 INFORMACJA W SPRAWIE WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO 2022-09-16 12:48:44
374 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości" 2022-09-14 15:14:37
375 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-12 13:16:35
376 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2022 z dnia 06.09.2022 r. zezwalająca na prowadzenie działalności gosp. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ... 2022-09-06 14:11:19
377 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-05 14:59:50
378 Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.205.2022.AK z dnia 26.08.2022 r. 2022-08-30 15:07:34
379 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-08-30 13:31:26
380 Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy i odpowiedź na nią. 2022-08-24 14:26:06
381 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.08.2022 r. 2022-08-24 14:22:04
382 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków 2022-08-23 13:19:56
383 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-08-22 14:24:06
384 Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 17.08.2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-08-22 14:21:12
385 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-08-22 09:26:56
386 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 2/2022 z dnia 19.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w elektrociepłowni na biogaz o mocy 0,999 MW Gołoszyce 2022-08-19 11:40:24
387 Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego 2022-08-17 13:52:00
388 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2022 z dnia 08.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poszerzenie eksploatacji złoża dolomitów Janczyce 1 wraz z budową zaplecza 2022-08-09 18:56:52
389 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-08-05 13:53:31
390 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-08-04 15:01:01
391 Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy oraz odpowiedź na nią. 2022-08-02 14:55:22
392 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-07-22 13:00:04
393 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 2022-07-20 15:08:15
394 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 2022-07-08 14:20:43
395 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2022-07-04 13:42:23
396 Zarządzenia z lipca 2022 roku 2022-07-04 13:39:39
397 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 maja 2022 r. 2022-07-04 12:13:01
398 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2022 r. 2022-07-04 12:05:42
399 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 czerwca 2022 r. 2022-07-04 11:56:27
400 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2022 r. 2022-07-01 13:35:32
401 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na dostawę materiałów biurowych i środków czystości do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-07-01 13:25:34
402 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-28 15:08:20
403 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2022-06-27 07:23:50
404 Oświadczenia majątkowe Kierownika Klubu Dziecięcego w Baćkowicach. 2022-06-23 14:45:04
405 Rozeznanie rynku dla zadania - Dostawa materiałów biurowych i środków czystości do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-21 14:50:19
406 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zap. ofertowym na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego w wieku od 1 roku do 3 lat, w postaci cateringu w ramach projektu Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-06-21 14:21:06
407 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-20 14:56:53
408 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na dostawę materiałów zużywalnych do opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia w Klubie Dziecięcym w Baćkowicach 2022-06-20 12:42:11
409 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2022 r. 2022-06-15 13:45:23
410 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na zakup i dostawę sprzętu/urządzeń biurowych oraz ich serwis gwarancyjny do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-14 15:04:59
411 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na zakup wyposażenia i zabawek do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-14 14:54:11
412 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2022 r. 2022-06-14 14:46:45
413 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-10 12:47:40
414 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 14.06.2022 r. 2022-06-10 12:18:13
415 Rozeznanie rynku dla zadania - Dostawa materiałów zużywalnych do opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia w Klubie Dziecięcym w Baćkowicach 2022-06-07 14:32:57
416 Zarządzenia z czerwca 2022 roku 2022-06-06 14:41:39
417 Zarządzenia z maja 2022 roku 2022-06-06 14:25:25
418 Zarządzenia z kwietnia 2022 r. 2022-06-06 14:25:07
419 Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 01.06.2022 r. 2022-06-06 13:09:26
420 Rozeznanie rynku dla zadania - Zakup i dostawa sprzętu/urządzeń biurowych oraz ich serwis gwarancyjny do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-03 14:13:34
421 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zamówieniu na roboty budowlane na budowę boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-03 13:51:38
422 Rozeznanie rynku dla zadania - Zakup wyposażenia i zabawek do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-03 13:18:23
423 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2021 r. 2022-06-01 15:15:58
424 Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego w wieku od 1 roku do 3 lat, w postaci cateringu w ramach projektu Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-06-01 14:02:38
425 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Baćkowice za 2021 rok 2022-05-31 14:48:21
426 Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-05-27 13:48:34
427 Wyniki konkursu ofert - Integracja społeczna, promocja edukacji ekologicznej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych ... 2022-05-27 13:39:38
428 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2022 r. 2022-05-26 14:26:39
429 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-20 14:53:40
430 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-20 10:05:30
431 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-17 13:30:25
432 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:50:17
433 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:35:44
434 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:27:40
435 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:09:41
436 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-17 10:13:32
437 Informacja nr 2 dla Wykonawców i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane na budowę boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-13 14:35:18
438 Konkurs ofert - Integracja społeczna, promocja edukacji ekologicznej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych ... 2022-05-12 14:20:17
439 Informacja nr 1 dla Wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane na budowę boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-11 11:07:00
440 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2021 rok. 2022-05-10 15:02:01
441 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2021 rok. 2022-05-10 14:55:26
442 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2021 rok. 2022-05-10 14:53:56
443 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 10.05.2022 r. 2022-05-10 13:23:41
444 Informacja nr 5 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-10 13:19:53
445 Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-05-09 10:20:43
446 Informacja nr 4 dla Wykonawców i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-06 13:29:52
447 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27.04.2022 r. 2022-04-29 14:09:22
448 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-04-29 13:12:14
449 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Rady Gminy w Baćkowicach Nr XLVI/240/22 z dnia 8 marca 2022 r. 2022-04-29 13:03:08
450 Informacja nr 3 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-29 12:59:58
451 Sprawozdania finansowe - 2022 rok 2022-04-27 14:31:46
452 Informacja nr 2 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-26 14:58:51
453 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Gminę Baćkowice. 2022-04-25 08:15:57
454 Zaproszenie do składania ofert na wynajem i serwis 1 sztuki kabiny toaletowej ustawionej na zbiorniku wodnym „NIESKURZÓW” 2022-04-22 15:19:23
455 Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Baćkowicach oraz wysokość opłat związanych z jej udostępnianiem 2022-04-22 12:38:58
456 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 26.04.2022 r. 2022-04-22 11:39:12
457 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2022 2022-04-20 14:28:41
458 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice - rok 2022. 2022-04-20 13:21:12
459 Informacja nr 1 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-19 12:45:44
460 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Dziecięcego w Baćkowicach. 2022-04-14 14:29:00
461 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 12.04.2022 r. 2022-04-08 13:35:00
462 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-06 14:58:52
463 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 29 marca 2022 r. 2022-04-06 14:26:51
464 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2022 r. 2022-04-06 13:56:54
465 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 8 marca 2022 r. 2022-04-06 13:54:36
466 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 14 stycznia 2022 r. 2022-04-06 13:52:37
467 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 28 grudnia 2021 r. 2022-04-06 13:37:42
468 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2022-04-05 13:51:59
469 Zarządzenia z marca 2022 r. 2022-04-01 15:19:17
470 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 marca 2022 r. 2022-04-01 14:44:39
471 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2022 r. 2022-04-01 14:38:16
472 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2021 r. 2022-04-01 14:29:46
473 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacje. 2022-04-01 12:54:47
474 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-03-28 08:58:38
475 Informacja PGW WP oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego. 2022-03-25 14:55:05
476 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2022 r. 2022-03-24 14:50:07
477 Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. rekrutacji dzieci do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach. 2022-03-23 14:27:45
478 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 11.03.2022 r. 2022-03-11 13:44:21
479 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.03.2022 r. 2022-03-09 14:13:13
480 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 08.03.2022 r. 2022-03-07 15:22:44
481 Ogłoszenie Nr 2/2022 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-03-04 13:25:45
482 Notatka dla zapytania cenowego na: Przedłużenie licencji FortiCare 24x7 na 3 lata dla urządzenia FortiGate 60F 2022-02-25 13:18:35
483 Zmiana w zapytaniu cenowym na: Przedłużenie licencji FortiCare 24x7 na 3 lata dla urządzenia FortiGate 60F 2022-02-21 15:03:16
484 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-02-21 09:09:33
485 Zapytanie cenowe na: Przedłużenie licencji FortiCare 24x7 na 3 lata dla urządzenia FortiGate 60F 2022-02-18 13:29:21
486 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2022-02-14 10:02:26
487 Zarządzenia z lutego 2022 r. 2022-02-14 09:46:49
488 Zarządzenia ze stycznia 2022 r. 2022-02-14 09:45:44
489 Uchwały RIO w Kielcach - 2022 rok. 2022-02-02 13:51:33
490 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2022-01-28 13:29:14
491 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia 2022-01-28 13:09:22
492 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022. 2022-01-27 15:10:55
493 Ogłoszenie Nr 1/2022 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-01-20 12:54:06
494 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku 2022-01-19 14:28:48
495 Informacja o granicach obszaru i terenu górniczego Wszachów IC 2022-01-17 15:27:16
496 Protokół do konkursu na nabór partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2022-01-17 14:17:32
497 Informacja o wynikach dla zapytania ofertowego nr 2 na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2022-01-14 16:49:43
498 Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. inwestycji i zamówień publicznych 2022-01-13 13:42:21
499 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 14.01.2022 r. 2022-01-12 15:21:51
500 Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 2022-01-11 14:36:45
501 Informacja - dotacje dla Spółek Wodnych w 2022 r. 2022-01-10 13:32:16
502 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-01-10 08:20:50
503 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2022-01-10 08:14:30
504 Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego 2022-01-05 14:29:59
505 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - 2021. 2022-01-05 14:25:55
506 Zapytanie ofertowe nr 2 na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2022-01-05 13:07:58
507 Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2022-01-05 12:59:34
508 Zapytanie cenowe na: Odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. 2022-01-05 09:13:23
509 Petycja w sprawie podjęcia uchwał dot. maseczek ochronnych. 2021-12-31 12:53:13
510 Protokół rozeznania cenowego zamówienia dla zadania - Przygotowanie i dostawa ciepłego posiłku obiadowego dwudaniowego dla 15 uczestników Dziennego Domu „Senior +” w Olszownicy w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 2021-12-31 07:35:14
511 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania: Zakup opału w 2022 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2021-12-29 13:34:50
512 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2021-12-22 14:51:28
513 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 grudnia 2021 r. 2021-12-22 14:30:24
514 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2021 r. 2021-12-22 14:13:55
515 Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2021-12-22 14:07:22
516 Decyzja Starosty Powiatowego w Opatowie z dnia 9.12.2021 r. w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego - Olszownica. 2021-12-20 15:36:20
517 Decyzja Starosty Powiatowego w Opatowie z dnia 9.12.2021 r. w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego - Nieskurzów Stary. 2021-12-20 15:33:42
518 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2022 r. 2021-12-20 15:25:30
519 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2021 r. 2021-12-20 13:27:59
520 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. inwestycji i zamówień publicznych 2021-12-17 13:20:09
521 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2021-12-17 13:06:47
522 Informacja nt. dnia wolnego od pracy 2021-12-16 13:16:34
523 Zapytanie cenowe na: Zakup opału w 2022 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2021-12-15 14:10:35
524 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: ŚO-V.7422.37.2021 z dnia 8.12.2021 r. 2021-12-14 13:50:03
525 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-12-13 14:33:56
526 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 17.12.2021 r. 2021-12-10 12:47:26
527 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 23 listopada 2021 r. 2021-12-09 15:18:07
528 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 18 października 2021 r. 2021-12-09 15:17:48
529 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 września 2021 r. 2021-12-09 15:17:34
530 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2021 r. 2021-12-09 15:15:44
531 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 października 2021 r. 2021-12-09 15:14:38
532 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2021 r. 2021-12-09 15:07:32
533 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2021-12-08 14:56:35
534 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2021-12-06 16:07:26
535 Zarządzenia z grudnia 2021 r. 2021-12-06 15:59:00
536 Zarządzenia z listopada 2021 r. 2021-12-06 15:58:07
537 Zapytanie cenowe na: Odbiór i utylizację odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. 2021-11-26 13:22:25
538 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2022. 2021-11-26 12:43:05
539 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2022. 2021-11-23 07:58:04
540 Zaproszenie do składania ofert na usługi świadczone w 2022 r. zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 2021-11-18 08:49:22
541 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne świadczone w 2022 r. zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. 2021-11-18 08:46:04
542 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. 2021-11-18 08:39:58
543 Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-11-10 12:44:04
544 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2022. 2021-11-10 12:35:56
545 Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-11-03 13:20:22
546 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gm. Baćkowice dla miejscowości Żerniki ... 2021-10-29 12:18:46
547 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gm. Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszac 2021-10-29 10:15:11
548 Ogłoszenie o wyniku postępowania na roboty budowlane - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-28 14:15:06
549 Zarządzenia z października 2021 r. 2021-10-22 13:17:16
550 Zarządzenia z września 2021 r. 2021-10-22 13:16:41
551 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-22 12:25:54
552 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-10-21 13:30:15
553 Protokół rozeznania cenowego zamówienia dla zadania - Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2021/2022 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2021-10-21 11:27:54
554 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-20 12:42:08
555 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 18.10.2021 r. 2021-10-17 08:46:26
556 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-15 11:07:09
557 Ogłoszenie o wyniku postępowania na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce 2021-10-13 14:08:26
558 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 09.09.2021 r. na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa 2021-10-13 14:05:09
559 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 27.08.2021 r. na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa 2021-10-13 14:00:39
560 Zapytanie cenowe na: Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2021/2022 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2021-10-13 12:53:41
561 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-06 13:23:57
562 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-06 09:38:22
563 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2021 r. 2021-09-30 08:44:04
564 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-29 11:21:54
565 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-22 13:47:28
566 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 9 września 2021 r. 2021-09-21 14:46:16
567 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 września 2021 r. 2021-09-21 14:13:11
568 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-09-21 13:37:23
569 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-21 13:09:57
570 Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-09-20 13:02:30
571 Protokół rozeznania cenowego zamówienia dla zadania - Zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie. 2021-09-20 12:52:54
572 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice - rok 2021. 2021-09-20 12:37:10
573 Protokół rozeznania cenowego zamówienia na wykonanie zadania pn. Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu zewnętrznego w miejscowości Baćkowice. 2021-09-14 14:42:38
574 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-09-09 14:16:14
575 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-09 14:12:11
576 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-09 10:29:53
577 Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-09-08 12:41:05
578 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 09.09.2021 r. 2021-09-07 10:52:39
579 Zapytanie cenowe na: Zakup, dostawę i montaż systemu monitoringu zewnętrznego w miejscowości Baćkowice. 2021-09-06 14:51:47
580 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. 2021-09-03 13:49:05
581 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na rok 2020. 2021-09-02 15:12:23
582 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na rok 2019. 2021-09-02 15:10:12
583 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na rok 2018. 2021-09-02 15:07:15
584 Kontrole - 2021 rok. 2021-09-01 14:41:17
585 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019. 2021-09-01 11:31:35
586 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020. 2021-09-01 11:31:20
587 Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Nr KC-I.432.35.1.2021/KKC-1 z dnia 14.01.2021 r. 2021-09-01 10:38:52
588 Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Nr 25/N/III/RPO/2021 z dnia 22.07.2021 r. 2021-09-01 10:05:35
589 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-08-30 14:47:23
590 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 sierpnia 2021 r. 2021-08-30 14:08:22
591 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-08-27 13:53:22
592 Zapytanie cenowe na: Zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie. 2021-08-26 12:53:14
593 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 25.08.2021 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania wraz z postanowieniem z dnia 25.08.2021 r. 2021-08-25 14:50:56
594 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-08-25 12:44:12
595 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie. 2021-08-25 12:38:20
596 Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2021-08-23 14:33:15
597 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 20.08.2021 r. 2021-08-18 14:24:03
598 Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach znak: WK.60.6.2021 z dnia 09.08.2021 r. 2021-08-13 13:54:36
599 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.V.431.4.2021 z dnia 29.07.2021 r. 2021-08-13 13:49:31
600 Zapytanie cenowe na: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 2021-08-12 12:49:59
601 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2021 roku. 2021-08-06 12:48:11
602 Zarządzenia z sierpnia 2021 r. 2021-08-03 07:47:00
603 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 30.07.2021 r. 2021-07-30 12:13:06
604 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 26.07.2021 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania wraz z postanowieniem z dnia 26.07.2021 r. 2021-07-27 13:55:59
605 Zarządzenia z lipca 2021 r. 2021-07-22 13:39:24
606 Zarządzenia z czerwca 2021 r. 2021-07-22 13:39:11
607 Zarządzenia z maja 2021 r. 2021-07-22 13:38:57
608 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 23 czerwca 2021 r. 2021-07-22 13:38:21
609 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 9 czerwca 2021 r. 2021-07-22 13:38:00
610 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2021 r. 2021-07-22 12:50:54
611 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 czerwca 2021 r. 2021-07-22 12:50:28
612 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2021-07-12 07:51:21
613 Deklaracje dotyczące źródeł ciepła wykorzystywanych w budynkach - informacja. 2021-07-08 14:27:30
614 Utylizacja folii rolniczych - informacja. 2021-07-08 14:21:35
615 Ogłoszenie wyników konkursu ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. 2021-07-06 11:31:00
616 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2021 r. 2021-06-23 14:23:16
617 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-21 13:08:33
618 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-21 13:08:06
619 Notatka dla zapytania cenowego na: Przedłużenie licencji produktu ESET Endpoint Antivirus for Windows dla 22 stanowisk i rozszerzenie jej o kolejne 8 stanowisk. 2021-06-18 13:58:10
620 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. 2021-06-15 15:11:01
621 Ogłoszenie o wyniku postępowania na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-06-14 13:05:32
622 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-14 13:00:16
623 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2020 r. 2021-06-09 13:19:30
624 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 09.06.2021 r. 2021-06-08 14:39:12
625 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 08.06.2021 r. 2021-06-08 14:19:29
626 Konkurs ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. 2021-06-07 15:12:52
627 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 31 maja 2021 r. 2021-06-07 09:09:12
628 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2021 r. 2021-06-07 09:08:45
629 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 kwietnia 2021 r. 2021-06-07 09:04:50
630 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 18 marca 2021 r. 2021-06-07 09:04:39
631 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 stycznia 2021 r. 2021-06-07 09:04:27
632 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 31 grudnia 2020 r. 2021-06-07 09:04:14
633 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 grudnia 2020 r. 2021-06-07 09:04:03
634 Informacja o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-06-01 14:46:33
635 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.06.2021 r. 2021-06-01 14:04:44
636 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2021-05-31 10:34:19
637 Zapytanie cenowe na: Przedłużenie licencji produktu ESET Endpoint Antivirus for Windows dla 22 stanowisk i rozszerzenie jej o kolejne 8 stanowisk. 2021-05-28 14:13:27
638 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach oraz informacja Nr 3 dla wykonawców. 2021-05-27 13:57:13
639 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 27.05.2021 r. 2021-05-27 13:48:57
640 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.05.2021 r. 2021-05-25 14:55:42
641 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2021 r. 2021-05-25 13:49:16
642 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-24 15:23:37
643 Informacja nr 2 dla Wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-05-21 13:40:57
644 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-18 14:24:15
645 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:23:58
646 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:20:27
647 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-18 14:20:10
648 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:19:50
649 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-18 14:17:31
650 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:17:01
651 Informacja nr 1 dla Wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-05-18 13:06:32
652 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 2021-05-18 12:39:24
653 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-17 14:00:49
654 Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-14 09:19:19
655 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-05-13 15:01:12
656 Petycja skierowana do Samorządu Gminy w dniu 07.05.2021 r.. 2021-05-13 14:52:40
657 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-11 14:52:21
658 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na zadanie pt. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-05-11 13:38:11
659 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania ofertowego na zadanie pt. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-05-07 12:14:43
660 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2021 r. 2021-05-05 14:48:59
661 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-04 15:17:59
662 Sprawozdania finansowe - 2021 rok. 2021-04-29 14:44:29
663 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2021. 2021-04-27 13:34:23
664 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zapytania ofertowego na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-04-21 14:19:58
665 Zapytanie ofertowe na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-04-20 14:45:56
666 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-04-19 14:06:00
667 Zarządzenia z kwietnia 2021 r. 2021-04-16 14:51:38
668 Zarządzenia z marca 2021 r. 2021-04-16 14:51:19
669 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 marca 2021 r. 2021-04-16 14:20:07
670 Informacja o złożeniu oferty po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-04-15 12:35:12
671 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 2021-04-14 14:43:22
672 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-04-14 10:24:54
673 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2021-04-12 08:26:54
674 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2021-04-08 14:52:49
675 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacja Nr 1 dla wykonawców. 2021-04-01 14:57:18
676 Informacje na temat jakości wody pitnej na terenie Gminy Baćkowice - 2020. 2021-04-01 14:44:33
677 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacje. 2021-03-31 14:21:46
678 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Urząd Gminy w Baćkowicach. 2021-03-30 13:48:47
679 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - CUW w Baćkowicach. 2021-03-29 14:41:38
680 Informacja - dotacje dla Spółek Wodnych. 2021-03-26 11:51:19
681 Informacja oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku. 2021-03-25 11:08:27
682 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-03-23 12:18:37
683 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-23 11:06:20
684 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2021-03-22 10:53:41
685 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 18.03.2021 r. 2021-03-12 09:47:21
686 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-11 09:43:20
687 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.03.2021 r. 2021-03-04 12:27:22
688 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2021 r. 2021-03-04 10:51:14
689 Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK i odpowiedź na nią. 2021-03-03 15:10:37
690 Petycja w sprawie Referendum Ludowego skierowana do Rady Gminy i odpowiedź na nią. 2021-03-03 15:06:03
691 Petycja skierowana do Samorządu Gminy (wycofana). 2021-03-03 15:01:36
692 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-02 14:24:38
693 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-02 13:27:12
694 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-03-01 14:51:21
695 Uchwały RIO w Kielcach - 2021 rok. 2021-02-25 14:18:47
696 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021. 2021-02-24 15:16:26
697 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-02-24 15:11:39
698 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2021-02-19 13:25:42
699 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-02-16 14:54:57
700 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2021-02-15 08:27:16
701 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-02-09 12:12:40
702 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2021-02-08 08:46:05
703 Zarządzenia z lutego 2021 r. 2021-02-03 12:11:24
704 Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baćkowice. 2021-02-02 15:12:06
705 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2021 r. o wydaiu decyzji zatwierdzającej Dodatek do projektu robót geologicznych ... 2021-02-02 15:06:28
706 Petycja - list otwarty do rozpatrzenia przez Radę Gminy Baćkowice i odpowiedź na nią. 2021-01-27 14:52:59
707 Informacja na temat szczepień przeciwko COVID-19. 2021-01-25 14:00:36
708 Materiały do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice. 2021-01-22 14:01:37
709 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku. 2021-01-21 12:02:58
710 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-01-19 14:58:32
711 Informacja o zmianie wyboru oferenta materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2021-01-19 13:14:45
712 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.01.2021 r. 2021-01-19 13:10:59
713 Zarządzenia ze stycznia 2021 r. 2021-01-18 15:21:32
714 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 grudnia 2020 r. 2021-01-18 15:09:43
715 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2020 r. 2021-01-18 14:57:05
716 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-01-14 13:21:59
717 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-01-13 14:55:26
718 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice oraz informacja nr 4 dla wykonawców. 2021-01-13 14:52:42
719 Informacja Nr 3 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-01-13 13:38:10
720 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice oraz informacja nr 2 dla wykonawców. 2021-01-12 14:38:40
721 Kontrole - 2020 rok. 2021-01-11 13:52:42
722 Kontrole - 2019 rok. 2021-01-11 13:52:23
723 Kontrole - 2018 rok. 2021-01-11 13:52:01
724 Kontrole - 2017 rok. 2021-01-11 13:51:38
725 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-01-08 12:08:20
726 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku. 2021-01-07 12:53:10
727 Informacja o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2021-01-07 12:38:00
728 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Dodatku do projektu robót geologicznych ... 2021-01-04 15:05:10
729 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2021 r. 2021-01-04 13:05:06
730 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2020-12-30 14:27:16
731 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 31.12.2020 r. 2020-12-30 14:23:03
732 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 30.12.2020 r. 2020-12-30 13:15:11
733 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2020-12-29 13:35:46
734 Protokół dla zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2021 r. 2020-12-28 14:10:38
735 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2020-12-28 14:03:04
736 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2020-12-28 13:57:49
737 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 23.12.2020 r. 2020-12-23 12:39:09
738 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - 2020. 2020-12-22 15:04:19
739 Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę Gminy Baćkowice i odpowiedź na nią. 2020-12-17 13:58:31
740 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości ponad 6000 do 10000 euro - Zakup opału w 2021 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice. 2020-12-16 09:40:24
741 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2021 r. 2020-12-15 14:22:52
742 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 17.12.2020 r. 2020-12-11 13:26:00
743 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Baćkowice, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 2020-12-11 13:19:43
744 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 23 listopada 2020 r. 2020-12-10 15:25:16
745 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2020 r. 2020-12-10 14:54:16
746 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 28 października 2020 r. 2020-12-10 14:52:04
747 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2020 r. 2020-12-10 14:51:10
748 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 29 września 2020 r. 2020-12-10 14:50:13
749 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2020 r. 2020-12-10 14:41:59
750 Zarządzenia z grudnia 2020 r. 2020-12-10 14:40:38
751 Zarządzenia z listopada 2020 r. 2020-12-10 14:23:58
752 Zarządzenia z października 2020 r. 2020-12-10 14:13:01
753 Zapytanie cenowe na: Zakup opału w 2021 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice. 2020-12-07 13:39:57
754 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na zakupie materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2020-12-03 14:03:43
755 Zaproszenie do składania ofert na usługę odławiania i zapewnienia opieki bezpańskim psom świadczoną w 2021 r. 2020-12-03 13:54:17
756 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne świadczone w 2021 r. 2020-12-03 13:37:45
757 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-12-02 13:33:45
758 Informacja Nr 1 do zapytania cenowego na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2020-11-26 08:30:07
759 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 25.11.2020 r. 2020-11-25 14:32:10
760 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2020-11-25 14:21:47
761 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2021. 2020-11-24 13:27:31
762 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2021. 2020-11-20 14:54:52
763 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2020 r. 2020-11-18 13:56:35
764 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2021. 2020-11-12 13:29:53
765 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-11-10 11:35:38
766 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-11-04 13:01:31
767 Informacja do Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-11-04 12:28:08
768 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2020 r. 2020-10-27 14:16:17
769 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-10-27 09:32:35
770 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 2020-10-27 09:28:17
771 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2020-10-23 09:59:35
772 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-10-21 14:43:33
773 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Modernizacja oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-19 14:06:42
774 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-19 14:00:46
775 Plany polowań zbiorowych w roku łowieckim 2020/2021. 2020-10-19 13:32:50
776 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-10-16 13:24:15
777 Ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy. 2020-10-16 12:41:06
778 Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030. 2020-10-14 13:54:37
779 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 12.10.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-10-12 15:23:00
780 Informacja o zamieszczeniu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o ... 2020-10-12 15:10:39
781 Zaproszenie do składania ofert na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2020-10-12 14:17:21
782 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-10-08 12:50:11
783 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-10-07 14:27:48
784 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Modernizacja oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-07 12:51:09
785 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-02 13:28:31
786 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii rolniczych - 2021 r. 2020-10-02 12:03:22
787 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-10-01 08:44:00
788 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-09-30 13:46:04
789 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-09-30 13:41:29
790 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-09-28 14:35:37
791 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2020-09-28 10:50:07
792 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2020 r. 2020-09-25 08:14:52
793 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-09-18 13:44:24
794 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 7 września 2020 r. 2020-09-17 14:28:18
795 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 sierpnia 2020 r. 2020-09-17 14:28:06
796 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 15 lipca 2020 r. 2020-09-17 14:27:32
797 Zarządzenia z września 2020 r. 2020-09-17 14:25:38
798 Zarządzenia z sierpnia 2020 r. 2020-09-17 14:25:20
799 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 7 września 2020 r. 2020-09-17 14:04:42
800 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2020 r. 2020-09-17 14:04:13
801 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 lipca 2020 r. 2020-09-17 14:02:10
802 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2021 rok. 2020-09-17 11:59:04
803 Informacja o wynikach naboru na na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-09-15 14:07:38
804 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-09-08 14:56:05
805 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-09-04 14:46:39
806 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 07.09.2020 r. 2020-09-04 13:45:07
807 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 27.08.2020 r. 2020-08-25 13:44:20
808 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-25 13:24:57
809 Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-25 13:17:05
810 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-08-24 14:44:04
811 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2020-08-24 08:42:38
812 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2020-08-24 08:37:37
813 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-21 11:10:19
814 Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-17 13:13:11
815 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-13 15:22:57
816 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości ponad 6000 do 10000 euro - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Baćkowice. 2020-08-11 14:31:14
817 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-10 12:35:05
818 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2020-08-10 09:49:34
819 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-06 13:26:12
820 Informacja o wynikach dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-08-05 13:08:45
821 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-04 14:23:45
822 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-08-04 13:58:10
823 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-07-31 13:18:28
824 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-31 13:00:43
825 Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Baćkowice. 2020-07-30 12:14:46
826 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-29 12:58:23
827 Odpowiedź na pytanie oraz zmiana zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-27 14:26:39
828 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-24 14:04:44
829 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2020. 2020-07-24 13:58:04
830 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-24 12:31:54
831 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice - rok 2020. 2020-07-23 13:05:45
832 Odpowiedzi na pytania związane z zapytaniem cenowym na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-23 12:57:28
833 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach 2020-07-21 12:59:54
834 Zarządzenia z lipca 2020 r. 2020-07-20 13:40:45
835 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2020 r. 2020-07-20 13:30:07
836 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 maja 2020 r. 2020-07-20 13:28:26
837 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-07-20 12:44:46
838 Zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-17 14:13:27
839 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-07-16 14:32:12
840 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-07-16 14:29:03
841 Konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Baćkowice. 2020-07-16 13:32:09
842 Informacja o unieważnieniu konkursu ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-07-15 14:52:36
843 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-07-13 12:40:39
844 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze. 2020-07-10 13:43:43
845 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 15.07.2020 r. 2020-07-10 13:02:55
846 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2020 roku. 2020-07-09 13:59:28
847 Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opatowie w sprawie przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzyce. 2020-07-08 13:25:54
848 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-06 14:54:03
849 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-07-03 15:19:10
850 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-07-01 10:57:22
851 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-01 10:10:49
852 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w CUW w Baćkowicach. 2020-06-30 15:12:59
853 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2020-06-29 13:06:13
854 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2019 r. 2020-06-26 14:47:16
855 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-26 13:51:54
856 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - asystent rodziny. 2020-06-26 10:19:33
857 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-23 14:55:20
858 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-06-22 13:05:27
859 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2020 r. 2020-06-19 11:15:05
860 Informacja o składach komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wraz z pełnionymi w nich funkcjami. 2020-06-19 11:06:15
861 Wytyczne i prezentacja dla OKW powołanych do pracy przy wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 14:55:26
862 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w CUW w Baćkowicach. 2020-06-18 10:56:14
863 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń komisji. 2020-06-17 09:04:34
864 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-16 15:09:20
865 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-06-15 15:21:43
866 Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR w 2020 r. 2020-06-15 09:12:22
867 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 09:04:33
868 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 23:01:57
869 Nieczystości ciekłe - informacja. 2020-06-12 14:03:21
870 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 10 czerwca 2020 roku o obwodach głosowania. 2020-06-12 12:17:05
871 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-06-09 14:58:44
872 Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia i odpowiedź na nią. 2020-06-05 14:38:22
873 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i odpowiedź na nią. 2020-06-05 14:27:07
874 Akty prawne związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-06-05 14:12:27
875 Zarządzenia z czerwca 2020 r. 2020-06-05 14:01:05
876 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2020-06-03 14:34:28
877 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2020-06-03 13:33:00
878 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach oraz informacja Nr 1 dla wykonawców. 2020-05-29 15:10:01
879 Zarządzenia z maja 2020 r. 2020-05-29 13:34:46
880 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-29 13:08:06
881 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-25 13:41:12
882 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-25 13:37:16
883 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.05.2020 r. 2020-05-20 14:03:01
884 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2020-05-19 14:43:40
885 Informacja o wynikach dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-19 10:18:22
886 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-05-18 15:17:01
887 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-05-18 07:47:40
888 Sprawozdania finansowe - 2020 rok. 2020-05-15 13:50:51
889 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 7 maja 2020 r. 2020-05-15 13:40:41
890 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 maja 2020 r. 2020-05-15 13:39:35
891 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-15 12:39:23
892 Zbiorcze zestawienie ofert dla nowego zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-12 13:24:33
893 Informacja dla oferentów - zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-11 13:16:00
894 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-08 14:56:34
895 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-05-06 14:08:39
896 Ponowne zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii rolniczych - 2020 r. 2020-05-06 13:25:51
897 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r. 2020-05-06 12:38:01
898 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2020-05-05 14:07:26
899 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. unijnych. 2020-05-05 13:56:07
900 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika OPS w Baćkowicach. 2020-05-05 13:55:26
901 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 marca 2020 r. 2020-04-30 12:48:57
902 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2020 r. 2020-04-30 12:39:19
903 Nowe zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-30 12:17:27
904 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-30 12:09:38
905 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-27 12:55:59
906 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-24 12:50:58
907 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-24 12:43:05
908 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-23 13:45:32
909 Informacje na temat jakości wody pitnej na terenie Gminy Baćkowice - 2019. 2020-04-23 13:30:04
910 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-20 13:51:33
911 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice oraz informacja Nr 3 dla wykonawców. 2020-04-20 13:19:06
912 Informacja Nr 2 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-17 12:34:24
913 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-17 12:30:38
914 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-17 09:55:22
915 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminie ewentualnego losowania. 2020-04-16 07:44:26
916 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-04-15 14:30:56
917 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-15 14:14:38
918 Zarządzenia z kwietnia 2020 r. 2020-04-14 12:20:45
919 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-14 11:34:04
920 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10.05.2020 2020-04-10 08:56:26
921 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo - usługowym. 2020-04-09 14:28:47
922 Zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-09 13:08:45
923 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-07 14:34:32
924 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo - usługowym. 2020-04-02 13:04:35
925 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2020 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych ... 2020-04-01 12:21:00
926 Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych - informacje. 2020-03-30 08:42:08
927 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-03-25 14:42:25
928 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-23 15:13:03
929 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. unijnych. 2020-03-19 12:58:56
930 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-16 15:12:42
931 Dane kontaktowe e-mail - Urząd Gminy Baćkowice. 2020-03-16 14:53:18
932 Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia dla petentów wstępu do budynku Urzędu Gminy, pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej. 2020-03-16 13:45:25
933 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-03-16 12:39:43
934 Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez atystycznych i rozrywkowych na terenie województwa świętokrzyskiego. 2020-03-12 14:53:51
935 Zarządzenia z marca 2020 r. 2020-03-12 14:52:14
936 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-11 13:20:31
937 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego... 2020-03-11 12:35:19
938 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat. 2020-03-11 11:58:11
939 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-10 15:24:52
940 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2020-03-09 08:55:38
941 Informacje o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-05 14:25:45
942 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 13 lutego 2020 r. 2020-03-04 14:22:59
943 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 lutego 2020 r. 2020-03-04 14:21:23
944 Zarządzenia z lutego 2020 r. 2020-03-04 14:18:27
945 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-03 13:34:35
946 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-03 13:10:16
947 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii rolniczych - 2020 r. 2020-03-03 12:44:41
948 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-03-02 08:52:27
949 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2020-02-25 13:18:38
950 Akty prawne związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-02-19 14:56:29
951 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-02-19 14:30:06
952 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-02-19 14:29:42
953 Protokół rozeznania cenowego - Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa PSP w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. 2020-02-19 14:15:42
954 Uchwały RIO w Kielcach - 2020 rok. 2020-02-18 14:42:19
955 Umowy IOD. 2020-02-17 14:29:48
956 Ogłoszenie o konkursie ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-02-14 14:30:27
957 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 13.02.2020 r. 2020-02-12 14:24:41
958 Bezdomne zwierzęta - możliwość przygarnięcia. 2020-02-11 14:16:00
959 Zapytanie cenowe - Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa PSP w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. 2020-02-11 13:42:20
960 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - 2019. 2020-02-07 13:44:34
961 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - początek kadencji 2018 - 2023. 2020-02-07 13:41:03
962 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych ... 2020-02-05 12:39:31
963 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-31 14:17:30
964 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 14 stycznia 2020 r. 2020-01-29 14:08:58
965 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2020 r. 2020-01-28 15:25:07
966 Zarządzenia ze stycznia 2020 r. 2020-01-28 15:23:40
967 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r. 2020-01-28 15:20:47
968 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. 2020-01-28 15:15:35
969 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat przez Gminę Baćkowice. 2020-01-27 09:03:00
970 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku. 2020-01-23 15:01:06
971 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-17 12:42:24
972 Uchylenie informacji o wynikach na zadanie nr 6 oraz ponowna informacja o wyborze oferty dla zadania Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-14 12:20:42
973 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2020-01-13 08:34:12
974 Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. 2020-01-10 12:29:30
975 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku. 2020-01-10 12:17:15
976 Protokół dla zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2020-01-08 14:59:22
977 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 14.01.2020 r. 2020-01-07 12:42:06
978 Protokół do zapytania cenowego - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz chemicznych. 2020-01-03 14:24:40
979 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - zadanie nr 2. 2020-01-03 11:26:15
980 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2020 r. 2020-01-02 14:29:08
981 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-31 14:54:39
982 Informacja o wynikach dla zapytania ofertowego dla: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Baćkowice, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach. 2019-12-30 14:21:33
983 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-30 10:46:55
984 Zapytanie cenowe - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz chemicznych. 2019-12-27 14:39:51
985 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r. 2019-12-27 12:43:58
986 Informacja o wynikach ponownego naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-27 11:22:44
987 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-23 14:50:21
988 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 2 grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:14:47
989 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 2 grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:13:36
990 Zarządzenia z grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:12:00
991 Zarządzenia z listopada 2019 r. 2019-12-20 14:11:01
992 Zapytanie ofertowe dla: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Baćkowice, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach. 2019-12-20 13:42:39
993 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-19 14:18:41
994 Notatka do protokołu rozeznania cenowego dla zapytania o zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-18 14:28:47
995 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2019-12-17 14:42:01
996 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-13 13:53:57
997 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-12-13 13:39:19
998 Ogłoszenie o ponownym naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-10 12:51:17
999 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-10 12:44:56
1000 Protokół z wyboru oferty dla zapytania ofertowego Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-12-09 13:32:25
1001 Protokół rozeznania cenowego dla zapytania o zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-09 08:25:03
1002 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2019-12-09 08:06:43
1003 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-12-06 14:19:06
1004 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-12-06 13:49:10
1005 Transmisje obrad sesji Rady Gminy w Baćkowicach. 2019-12-05 14:26:14
1006 Zaproszenie do składania ofert na 2020 rok w związku z realizacją Programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na lata 2019-2020. 2019-12-04 14:19:00
1007 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice II, złożonej przez Stowarzyszenie UKS. 2019-12-02 14:12:21
1008 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-29 15:05:05
1009 Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-11-29 11:17:42
1010 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-11-29 09:37:03
1011 Informacja o wolnym stanowisku pracy jako opiekun w Dziennym Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-11-29 08:43:32
1012 Zapytanie ofertowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-11-27 12:21:01
1013 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-25 14:57:43
1014 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 2.12.2019 r. 2019-11-25 14:47:37
1015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-11-25 14:42:42
1016 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 8 listopada 2019 r. 2019-11-25 14:36:53
1017 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2019 r. 2019-11-25 14:29:49
1018 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 24 października 2019 r. 2019-11-25 14:19:27
1019 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2019 r. 2019-11-25 14:14:32
1020 Zarządzenia z listopada 2019 r. 2019-11-25 14:06:07
1021 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.11.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych ... 2019-11-21 15:14:58
1022 Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 12 i 13 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji. 2019-11-18 14:35:54
1023 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-12 14:31:19
1024 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 8.11.2019 r. 2019-11-05 12:22:08
1025 Decyzja Starosty Powiatowego w Opatowie z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego. 2019-11-05 12:07:14
1026 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie postępowania administracyjnego. 2019-10-31 13:40:38
1027 Obwieszczenie - książka ewidencji pobytu na polowaniu. 2019-10-31 10:50:32
1028 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 2019-10-29 13:02:45
1029 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie - zmiana. 2019-10-28 14:05:15
1030 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.10.2019 r. 2019-10-22 13:13:44
1031 Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego w sprawie podziału woj. świętokrzyskiego na obwody łowieckie. 2019-10-22 13:07:36
1032 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-16 15:16:21
1033 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 września 2019 r. 2019-10-16 12:31:19
1034 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2019 r. 2019-10-16 12:29:32
1035 Zarządzenia z października 2019 r. 2019-10-16 12:27:30
1036 Zarządzenia z września 2019 r. 2019-10-16 12:27:09
1037 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-14 14:01:04
1038 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-13 20:35:57
1039 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2020 rok. 2019-10-10 12:35:29
1040 Informacja nr 2 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-09 11:29:33
1041 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-07 13:35:15
1042 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-10-07 09:02:07
1043 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-04 14:44:01
1044 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-04 13:03:27
1045 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2019 roku. 2019-10-04 08:57:02
1046 Informacja o składach komisji obwodowych wraz z pełnionymi w nich funkcjami oraz wytyczne dla komisji. 2019-10-01 15:14:49
1047 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-10-01 13:57:11
1048 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-01 13:36:47
1049 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-25 12:07:32
1050 Postanowienie nr 209/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13.10.19 r. 2019-09-24 12:26:40
1051 Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej w skali 1:25000. 2019-09-24 09:09:32
1052 Postanowienie Nr 208/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.19 r. 2019-09-24 08:53:06
1053 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-23 14:51:07
1054 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2019 r. 2019-09-23 13:06:29
1055 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-09-20 13:13:43
1056 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 28 sierpnia 2019 r. 2019-09-17 14:55:13
1057 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 sierpnia 2019 r. 2019-09-17 14:35:35
1058 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-09-16 13:49:42
1059 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-09-16 13:45:07
1060 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o losowaniach do obwodowych komisji wyborczych. 2019-09-13 21:26:18
1061 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-13 14:34:21
1062 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-09-11 14:10:51
1063 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-11 14:07:28
1064 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13.10.2019 r. 2019-09-06 12:55:49
1065 Zmiana urzędnika wyborczego w gminie Baćkowice. 2019-09-05 08:56:03
1066 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-09-03 13:45:00
1067 Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości z dnia 2019-05-19 wraz z interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości z dnia 2019-08-27. 2019-09-02 14:09:44
1068 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-08-30 13:31:55
1069 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowo 2019-08-28 14:33:13
1070 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Baćkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2019-08-28 14:20:54
1071 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-08-27 14:32:35
1072 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku OSP w Piórkowie. 2019-08-27 14:26:15
1073 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-26 14:35:55
1074 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2019-08-26 14:30:48
1075 Postanowienie Nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ... 2019-08-26 13:44:39
1076 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-08-26 09:11:07
1077 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.08.2019 r. 2019-08-23 13:50:21
1078 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-21 13:47:43
1079 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-20 12:21:20
1080 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-08-16 13:06:17
1081 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-14 13:37:33
1082 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 7 sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:48:26
1083 Zarządzenia z sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:16:24
1084 Zarządzenia z lipca 2019 r. 2019-08-14 12:16:05
1085 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:05:44
1086 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-13 12:58:44
1087 Ponowne zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7-roboty instalacyjne. 2019-08-08 10:05:33
1088 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-08-08 10:01:28
1089 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-08-07 15:15:09
1090 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 07.08.2019 r. 2019-08-06 12:34:57
1091 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-05 13:23:54
1092 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-01 13:49:40
1093 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7-roboty instalacyjne. 2019-08-01 12:24:32
1094 Informacja nr 1 do przetargu nieograniczonego na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-25 12:32:57
1095 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-07-23 14:31:07
1096 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-07-23 14:04:35
1097 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-17 12:40:53
1098 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-15 14:33:41
1099 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-07-15 14:30:16
1100 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Opatowie. 2019-07-12 14:10:17
1101 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-07-09 12:39:25
1102 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-07-08 14:56:28
1103 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-07-03 19:51:58
1104 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-03 19:44:40
1105 Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2019 roku. 2019-07-03 19:31:07
1106 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 czerwca 2019 r. 2019-06-28 16:08:20
1107 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2019 r. 2019-06-28 15:51:02
1108 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-26 15:18:45
1109 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 2019-06-26 14:48:38
1110 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-06-25 15:21:57
1111 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-06-18 15:01:45
1112 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-06-18 14:58:49
1113 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2019 r. 2019-06-18 12:58:26
1114 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-06-17 09:07:30
1115 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-06-14 11:39:48
1116 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2019. 2019-06-12 14:52:37
1117 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-12 12:41:42
1118 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 maja 2019 r. 2019-06-11 14:57:39
1119 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 20 maja 2019 r. 2019-06-11 14:57:10
1120 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2019 r. 2019-06-11 14:55:47
1121 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 maja 2019 r. 2019-06-11 14:54:28
1122 Zarządzenia z czerwca 2019 r. 2019-06-11 14:53:06
1123 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023. 2019-06-11 14:12:30
1124 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-04 12:38:04
1125 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Hali Magazynowej. 2019-06-03 15:16:13
1126 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3.06.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z uzasadnieniem. 2019-06-03 14:53:16
1127 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3 czerwca 2019 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-06-03 14:46:39
1128 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2018 r. 2019-05-31 13:05:49
1129 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-05-30 13:47:29
1130 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2019 r. 2019-05-29 11:31:16
1131 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Gminie Baćkowice. 2019-05-25 12:26:05
1132 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Hali Magazynowej. 2019-05-23 14:08:19
1133 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-05-20 14:55:08
1134 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-05-17 15:35:55
1135 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-05-17 15:34:01
1136 Protokół z wyboru ofert dla zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-05-17 15:04:16
1137 Protokół z wyboru ofert dla zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-05-17 14:59:52
1138 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 kwietnia 2019 r. 2019-05-16 14:25:54
1139 Zarządzenia z maja 2019 r. 2019-05-16 12:57:08
1140 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 kwietnia 2019 r. 2019-05-16 12:55:31
1141 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 20.05.2019 r. 2019-05-15 12:56:07
1142 Zaproszenie do składania ofert na obsługę ratowniczą nad zbiornikiem w Nieskurzowie. 2019-05-15 12:25:05
1143 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-05-13 10:08:33
1144 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-05-09 15:31:44
1145 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:14:41
1146 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:13:09
1147 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:11:38
1148 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:08:17
1149 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:00:03
1150 Postanowie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-09 13:05:00
1151 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-07 14:35:43
1152 Zestawienie ofert do zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-05-06 13:50:52
1153 Zestawienie ofert do zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-05-06 13:40:43
1154 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-30 15:13:26
1155 Sprawozdania finansowe - 2019 rok. 2019-04-29 12:56:02
1156 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 27 kwietnia 2019 r. 2019-04-27 15:23:48
1157 Informacja nr 2 do przetargu nieograniczonego na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-25 13:46:49
1158 Zmiana urzędnika wyborczego w gminie Baćkowice. 2019-04-25 08:32:42
1159 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26.05. 2019-04-24 14:28:00
1160 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-24 14:14:34
1161 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 marca 2019 r. 2019-04-19 11:45:25
1162 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2019 r. 2019-04-19 10:55:31
1163 Zarządzenia z kwietnia 2019 r. 2019-04-19 10:53:17
1164 Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do komisji wyborczych. 2019-04-19 08:28:05
1165 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 1 dla wykonawców. 2019-04-18 12:17:07
1166 Komunikat o dyżurze Urzędnika Wyborczego. 2019-04-17 15:26:58
1167 Informacja nr 2 do przetargu nieograniczonego na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-17 14:56:05
1168 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 17.04.2019 r. 2019-04-16 13:15:58
1169 Informacja nr 1 do przetargu nieograniczonego na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-15 13:35:01
1170 Dane kontaktowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2019-04-11 09:24:26
1171 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-08 13:03:57
1172 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-05 12:35:53
1173 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-04-04 15:30:27
1174 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-04-04 15:20:13
1175 Protokół rozeznania cenowego na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-04-04 13:18:09
1176 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice. 2019-03-28 14:42:19
1177 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania cenowego na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-03-27 13:34:03
1178 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-03-25 09:09:53
1179 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.03.2019 r. 2019-03-21 14:35:49
1180 Zapytanie cenowe na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-03-18 12:40:58
1181 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 lutego 2019 r. 2019-03-13 15:10:08
1182 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2019 r. 2019-03-13 14:30:31
1183 Zarządzenia z marca 2019 r. 2019-03-13 14:22:54
1184 Zarządzenia z lutego 2019 r. 2019-03-13 14:02:03
1185 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości ponad 6 000 do 10 000 euro. 2019-03-08 10:32:26
1186 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. 2019-02-28 14:09:00
1187 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-02-25 07:50:41
1188 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2019 r. 2019-02-22 14:01:49
1189 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-02-20 14:10:59
1190 Uchwały RIO w Kielcach - 2019 rok. 2019-02-13 15:18:05
1191 Zbiorcze zestawienie ofert dla przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-02-08 15:47:58
1192 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 16 stycznia 2019 r. 2019-02-04 15:07:13
1193 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 stycznia 2019 r. 2019-02-04 14:23:00
1194 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - początek kadencji 2018 - 2023. 2019-02-04 14:10:37
1195 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy wraz z korektami - koniec kadencji 2014 - 2018. 2019-02-01 14:56:37
1196 Zarządzenia ze stycznia 2019 r. 2019-02-01 14:47:16
1197 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 3 dla wykonawców. 2019-01-30 13:00:17
1198 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku. 2019-01-28 14:44:54
1199 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 2 dla wykonawców. 2019-01-23 14:49:35
1200 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2019-01-16 11:47:34
1201 Korekta przedmiaru robót budowlanych do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-15 15:10:23
1202 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-15 15:04:44
1203 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 13 grudnia 2018 r. 2019-01-14 15:18:24
1204 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-01-14 08:40:10
1205 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 listopada 2018 r. 2019-01-11 14:12:30
1206 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-10 14:44:42
1207 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2019-01-10 14:27:47
1208 Informacja o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2019-01-09 13:53:55
1209 Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego wydana po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia czy nieruchomość stanowi mienie gromadzkie. 2019-01-07 13:40:03
1210 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 16.01.2019 r. 2019-01-07 13:34:59
1211 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2019-01-07 07:52:21
1212 Skład Rady Gminy w Baćkowicach w kadencji 2018 - 2023. 2019-01-02 13:51:28
1213 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2019 r. 2019-01-02 12:24:11
1214 Zarządzenia z grudnia 2018 r. 2018-12-28 08:22:23
1215 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2018 r. 2018-12-28 08:14:22
1216 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2018 r. 2018-12-28 08:10:10
1217 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 listopada 2018 r. 2018-12-28 08:05:50
1218 Zarządzenia z listopada 2018 r. 2018-12-28 07:57:00
1219 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2018 r. 2018-12-28 07:41:18
1220 Zarządzenia z października 2018 r. 2018-12-28 07:36:43
1221 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 października 2018 r. 2018-12-28 07:28:35
1222 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2018 r. 2018-12-27 16:13:54
1223 Zarządzenia z września 2018 r. 2018-12-27 16:08:25
1224 Zarządzenia z sierpnia 2018 r. 2018-12-27 14:59:23
1225 Zarządzenia z lipca 2018 r. 2018-12-27 14:45:59
1226 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 3 sierpnia 2018 r. 2018-12-27 14:39:01
1227 Odpowiedź na wniosek radnego Rady Gminy w Baćkowicach w trybie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. 2018-12-27 12:42:01
1228 Umowy do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-12-21 14:00:20
1229 Umowa do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-12-21 13:54:38
1230 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2019. 2018-12-18 15:21:25
1231 Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości wraz z interpretacją. 2018-12-18 15:14:39
1232 Klauzula informacyjna RODO - radni i osoby uczestniczące w sesjach Rady Gminy w Baćkowicach. 2018-12-18 15:06:23
1233 Odpowiedzi na wnioski radnego Rady Gminy w Baćkowicach w trybie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. 2018-12-17 12:36:27
1234 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-14 14:02:43
1235 Informacja na temat zmian w SIWZ do przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-12 17:31:42
1236 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 13.12.2018 r. 2018-12-07 13:44:16
1237 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-06 14:21:37
1238 Zaproszenie do składania ofert na usługę odławiania bezpańskich psów. 2018-12-04 13:26:07
1239 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne. 2018-12-04 13:22:05
1240 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele usługowe w miejscowości Modliborzyce. 2018-12-03 08:14:05
1241 Informacja o wynikach oraz unieważnienie postępowania na część V dla przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-30 08:37:55
1242 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-29 08:34:54
1243 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. 2018-11-29 07:55:45
1244 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-28 14:37:41
1245 Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.11.2018 r. 2018-11-23 13:33:24
1246 Zestawienie ofert do przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-23 13:26:59
1247 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2019 rok. 2018-11-20 14:50:57
1248 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-16 14:38:40
1249 Zawiadomienie o I sesji nowej kadencji Rady Gminy w Baćkowicach. 2018-11-16 12:26:14
1250 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice oraz unieważnieniu postępowania na zadanie 3. 2018-11-16 12:22:02
1251 Sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-11-16 12:19:29
1252 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-14 13:57:46
1253 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2018 roku. 2018-11-13 13:38:42
1254 Decyzja Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia czy nieruchomość stanowi mienie gromadzkie. 2018-11-06 12:53:00
1255 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-11-05 10:01:14
1256 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-10-31 15:26:24
1257 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 8.11.2018 r. 2018-10-31 13:16:29
1258 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 20 września 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2018-10-31 12:22:47
1259 Wyciągi z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego. 2018-10-26 09:19:57
1260 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice z informacjami dla wykonawców. 2018-10-25 11:17:57
1261 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-10-19 15:59:01
1262 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnienia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-10-17 13:07:22
1263 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Baćkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 13:16:59
1264 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 08:12:22
1265 Uchwała 10/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 3 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Baćkowice. 2018-10-03 14:48:59
1266 Zarządzenie Nr 289/2018 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 08:42:31
1267 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 08:40:28
1268 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 15:49:01
1269 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 2018-09-27 11:14:03
1270 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 26.09.2018 r. w sprawie zarejestrowania tylko jednej listy kandydatów na radnych Rady Gminy Baćkowice w okręgach nr 1, 2, 9 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 2018-09-26 14:38:20
1271 Informacja o lokalu handlowym do wynajęcia w centrum Baćkowic. 2018-09-26 14:07:25
1272 Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na zadanie pt. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II. 2018-09-25 14:37:32
1273 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 25 września 2018 r. 2018-09-25 14:12:24
1274 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2018 r. 2018-09-20 13:46:44
1275 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 20.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 7. 2018-09-20 10:46:15
1276 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 19 września 2018 roku. 2018-09-19 12:36:16
1277 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 1, 2, 9, 10. 2018-09-18 14:37:46
1278 Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-09-13 15:13:29
1279 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-09-12 12:48:03
1280 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice - Modliborzyce. 2018-09-10 07:38:16
1281 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie. 2018-09-07 15:06:46
1282 Oświadczenia majątkowe Kierownika DPS w Baćkowicach. 2018-09-06 13:18:39
1283 Informacja dot. konkursu architektonicznego - Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II. 2018-08-29 14:08:11
1284 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. 2018-08-27 14:30:13
1285 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych. 2018-08-27 13:17:56
1286 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 2018-08-27 09:47:38
1287 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Baćkowice. 2018-08-24 14:22:24
1288 Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II - ogłoszenie o konkursie. 2018-08-14 09:32:06
1289 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 03.08.2018 r. 2018-07-27 15:11:07
1290 Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej. 2018-07-27 15:08:52
1291 Zawiadomienie GDOŚ dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy. 2018-07-19 14:21:49
1292 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2018. 2018-07-18 13:37:36
1293 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:45:19
1294 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 22 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:42:08
1295 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:24:23
1296 Zarządzenia z czerwca 2018 r. 2018-07-12 14:57:05
1297 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2018-07-09 09:27:46
1298 Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Baćkowicach. 2018-06-27 13:43:50
1299 Powołanie urzędnika wyborczego - informacja. 2018-06-22 15:12:44
1300 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 22.06.2018 r. 2018-06-21 14:39:52
1301 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 2018-06-21 13:47:50
1302 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2018-06-21 13:43:12
1303 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ... 2018-06-21 13:35:57
1304 Klauzula informacyjna RODO - ogólna. 2018-06-21 13:32:04
1305 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-06-18 15:31:33
1306 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-06-18 15:24:41
1307 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 15.06.2018 r. 2018-06-07 12:56:36
1308 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-05-18 13:39:02
1309 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 18 maja 2018 r. 2018-05-18 13:27:29
1310 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2018 r. 2018-05-18 13:06:53
1311 Zarządzenia z maja 2018 r. 2018-05-18 12:31:26
1312 Realizacja zadania publicznego - Program stypendialny Mistrz matematyki. 2018-05-17 14:23:14
1313 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia. 2018-05-14 14:35:30
1314 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej. 2018-05-14 13:18:36
1315 Zaproszenie do składania ofert - obsługa ratownicza. 2018-05-04 10:36:02
1316 Sprawozdania finansowe - 2018 rok 2018-04-27 14:30:21
1317 Informacja o wywieszeniu wykazów i wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-23 08:02:24
1318 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.04.2018 r. 2018-04-20 12:47:21
1319 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-16 09:09:06
1320 Informacja o braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej i gazowej. 2018-04-13 14:35:25
1321 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice. 2018-04-10 15:09:10
1322 Karta Dużej Rodziny - wnioskowanie elektroniczne. 2018-04-10 12:39:22
1323 Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - informacja. 2018-04-09 14:28:26
1324 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-09 08:32:35
1325 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia. 2018-04-05 14:38:01
1326 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2018 r. 2018-04-04 15:29:25
1327 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 marca 2018 r. 2018-04-04 15:18:32
1328 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2018 r. 2018-04-04 15:11:32
1329 Zarządzenia z kwietnia 2018. 2018-04-04 14:53:37
1330 Zarządzenia z marca 2018. 2018-04-04 14:52:56
1331 Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 2018-04-04 13:21:26
1332 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-03-27 14:47:55
1333 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2018 r. 2018-03-22 14:16:00
1334 Decyzja Starosty Opatowkiego w sprawie mienia gromadzkiego. 2018-03-14 14:25:39
1335 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-03-12 13:59:54
1336 Uchwały RIO w Kielcach - 2018 rok. 2018-03-12 10:48:26
1337 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-03-06 14:38:56
1338 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-28 13:47:11
1339 Informacja o wynikach naboru kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-02-23 14:08:46
1340 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-16 13:06:02
1341 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-02-14 15:20:44
1342 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 stycznia 2018 r. 2018-02-13 15:42:32
1343 Zarządzenia z lutego 2018. 2018-02-13 15:40:55
1344 Zarządzenia ze stycznia 2018. 2018-02-13 15:29:51
1345 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2017 r. 2018-02-13 15:14:47
1346 Zarządzenia z grudnia 2017. 2018-02-13 15:07:34
1347 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-13 13:17:28
1348 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-13 12:41:26
1349 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-09 13:08:34
1350 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-09 13:03:30
1351 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-09 13:01:00
1352 Regulamin rekrutacji i udziału nauczycieli w projekcie - Wspólne działania na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice. 2018-02-02 13:27:16
1353 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-01-30 13:36:54
1354 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-01-30 13:19:26
1355 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-29 12:34:40
1356 Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w OPS w Baćkowicach. 2018-01-25 09:03:35
1357 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-01-18 14:56:02
1358 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku. 2018-01-17 11:55:24
1359 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, na okres 3 lat. 2018-01-12 15:15:23
1360 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 19.01.2018 r. 2018-01-12 15:13:28
1361 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-10 13:21:00
1362 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. 2018-01-08 15:16:11
1363 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-05 14:59:23
1364 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice oraz informacja dla wykonawców. 2018-01-02 12:23:00
1365 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2017-12-29 13:16:09
1366 Aneks do informacji o wynikach naboru Partnera do projektu 2017-12-28 14:29:44
1367 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2018. 2017-12-21 14:20:23
1368 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-12-20 15:10:53
1369 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 18.12.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-12-18 15:03:07
1370 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2017 r. 2017-12-15 14:41:40
1371 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-12-11 14:10:48
1372 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-12-11 14:07:36
1373 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2017 r. 2017-12-07 14:57:39
1374 Zarządzenia z listopada 2017. 2017-12-07 14:42:45
1375 Zarządzenia z października 2017. 2017-12-07 14:31:16
1376 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2017 r. 2017-12-07 14:17:33
1377 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2017 r. 2017-12-07 14:01:39
1378 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-12-04 15:06:18
1379 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia przez Gminę Baćkowice. 2017-12-04 08:01:47
1380 Protokół z otwarcia dodatkowych ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-12-01 14:22:02
1381 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-11-27 14:42:35
1382 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-11-24 14:44:02
1383 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-11-23 13:50:00
1384 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2017 r. 2017-11-22 13:48:42
1385 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-11-15 13:49:12
1386 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-11-06 10:19:43
1387 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2018 rok. 2017-10-31 14:04:45
1388 Informacja o wywieszeniu wykazów i wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-10-30 08:09:03
1389 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2017 r. 2017-10-25 14:59:07
1390 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-10-19 10:18:40
1391 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-10-09 14:56:43
1392 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2017-10-03 13:50:18
1393 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-27 13:13:18
1394 Zarządzenia z września 2017. 2017-09-20 15:02:35
1395 Zarządzenia z sierpnia 2017. 2017-09-20 15:02:20
1396 Zarządzenia z lipca 2017. 2017-09-20 15:02:03
1397 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017 r. 2017-09-20 14:59:08
1398 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 sierpnia 2017 r. 2017-09-20 14:46:34
1399 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-19 14:50:08
1400 Przedłużenie związania ofertą dla przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-09-11 14:45:30
1401 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-09-11 14:41:02
1402 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-08 13:15:22
1403 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-09-06 15:04:39
1404 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-04 14:22:29
1405 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-23 13:17:25
1406 Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w zadaniach: Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu informatycznego. 2017-08-22 15:07:20
1407 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-08-22 13:16:43
1408 Oświadczenia majątkowe Kierownika CUW w Baćkowicach. 2017-08-16 14:19:55
1409 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 14.08.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-14 12:30:58
1410 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP - do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - Etap II. 2017-08-14 12:09:52
1411 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2017-08-14 09:46:08
1412 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego - sprzęt informatyczny - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-11 14:44:41
1413 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego - pomoce dydaktyczne - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-11 14:41:14
1414 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - Etap II. 2017-08-11 13:57:36
1415 Informacja nr 5 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-10 10:37:37
1416 Informacja nr 4 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-09 12:15:55
1417 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-08-08 12:13:33
1418 Informacja nr 3 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-04 11:58:45
1419 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-02 12:06:01
1420 Zapytanie ofertowe - sprzęt informatyczny - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-01 14:26:19
1421 Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-01 14:05:26
1422 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-01 09:40:07
1423 Komunikat w sprawie 1 sierpnia. 2017-07-31 13:27:49
1424 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 04.08.2017 r. 2017-07-31 13:16:42
1425 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-07-26 14:48:16
1426 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-07-26 14:16:34
1427 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-07-26 14:13:58
1428 Zarządzenia z czerwca 2017. 2017-07-11 12:25:16
1429 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2017. 2017-07-10 15:15:05
1430 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2017 r. 2017-07-07 15:26:22
1431 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2017 r. 2017-07-07 15:23:23
1432 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2017 r. 2017-06-22 12:57:09
1433 Protokół Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-06-08 09:04:26
1434 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-06-05 14:14:02
1435 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2017 roku. 2017-05-29 14:19:39
1436 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2017-05-25 13:36:46
1437 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.05.2017 r. 2017-05-25 13:35:01
1438 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-05-17 15:02:50
1439 Ponowne ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-05-15 09:02:01
1440 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-05-15 08:07:49
1441 Informacja nr 7 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-05-12 13:14:41
1442 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2017 r. 2017-05-11 15:21:37
1443 Zarządzenia z maja 2017. 2017-05-11 15:21:00
1444 Zarządzenia z kwietnia 2017. 2017-05-11 15:20:16
1445 Zarządzenia z marca 2017. 2017-05-11 15:19:31
1446 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2017-05-08 14:36:37
1447 Ogłoszenie o czwartej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z dalszymi wyjaśnieniami. 2017-05-08 14:23:53
1448 Informacja o wyniku naboru partnera do projektu. 2017-05-02 12:48:59
1449 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z dalszymi wyjaśnieniami. 2017-04-27 13:02:14
1450 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-04-27 12:50:37
1451 Sprawozdania finansowe - 2017 rok 2017-04-26 15:14:21
1452 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-04-20 13:39:16
1453 Informacja nr 4 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-04-20 12:32:23
1454 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z wyjaśnieniami. 2017-04-19 13:24:35
1455 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z wyjaśnieniami. 2017-04-11 13:31:47
1456 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-04-07 13:19:56
1457 Zaproszenie do składania ofert na zabezpieczenie kąpieliska w Nieskurzowie Starym. 2017-04-05 13:36:29
1458 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-04-05 13:18:44
1459 Ogłoszenie - nabór partnerów do projektu. 2017-03-30 12:37:51
1460 Ogłoszenie dot. kwoty dotacji oświatowej. 2017-03-20 12:30:50
1461 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2017 r. 2017-03-17 15:23:54
1462 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-03-09 15:02:28
1463 Uchwała Nr XXX/164/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe w Gminie Baćkowice. 2017-03-06 15:09:50
1464 Uchwały RIO w Kielcach - 2017 rok. 2017-03-06 14:34:52
1465 Ogłoszenie o czwartej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-03-06 09:13:43
1466 Ogłoszenie o trzeciej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-03-06 08:58:26
1467 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego: Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice. 2017-03-02 14:12:50
1468 Zarządzenia z lutego 2017. 2017-03-02 13:42:34
1469 Zarządzenia ze stycznia 2017. 2017-03-02 13:41:52
1470 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 lutego 2017 r. 2017-03-02 13:20:11
1471 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2017 r. 2017-03-02 13:06:40
1472 Ogłoszenie o drugiej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-02-27 16:54:05
1473 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-02-24 14:54:47
1474 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Baćkowice. 2017-02-17 14:14:21
1475 Obwieszczenie o wydaniu decyzji i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Wszachów I.2017r. 2017-02-02 14:45:00
1476 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku. 2017-02-02 13:17:40
1477 Informacja nt. projektu pt.: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-01-30 13:29:07
1478 Ponowne wykorzystywanie 2017-01-26 15:28:22
1479 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-01-09 08:15:54
1480 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2016 r. 2017-01-05 13:55:09
1481 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2016 r. 2017-01-05 13:39:53
1482 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 2/Ś/kop.Wszachów I/2017 z dnia 04.01.2017 r. 2017-01-04 12:32:12
1483 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2017-01-03 14:58:03
1484 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2017. 2017-01-02 12:23:09
1485 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-28 13:57:35
1486 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2016 r. 2016-12-21 14:35:08
1487 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2016 r. 2016-12-15 15:20:17
1488 Zarządzenia z grudnia 2016. 2016-12-15 15:16:34
1489 Protokół z powtórzonych czynności otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-13 12:32:57
1490 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-09 13:54:33
1491 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2016-12-05 08:07:11
1492 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne. 2016-11-25 12:55:57
1493 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-11-23 14:14:57
1494 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-23 14:06:31
1495 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2016 r. 2016-11-22 12:39:09
1496 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-21 13:37:36
1497 Zarządzenia z listopada 2016. 2016-11-14 13:46:07
1498 Zarządzenia z października 2016. 2016-11-14 13:43:33
1499 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 października 2016 r. 2016-11-14 13:22:32
1500 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3 listopada 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2016-11-07 13:39:36
1501 Poprawiona dokumentacja do przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-04 14:41:49
1502 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 1/Ś/kop.Wszachów I/2016 z dnia 03.11.2016 r. 2016-11-03 14:11:03
1503 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2017 rok. 2016-11-02 14:09:38
1504 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-02 13:27:23
1505 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-25 13:12:27
1506 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-17 14:46:46
1507 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-10 13:17:11
1508 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 06.10.2016 r. 2016-10-04 12:43:24
1509 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-09-30 15:10:20
1510 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2016-09-26 08:44:05
1511 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-09-19 14:45:39
1512 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 września 2016 r. 2016-09-14 13:06:07
1513 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2016 r. 2016-09-14 12:55:57
1514 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2016 r. 2016-09-13 14:18:44
1515 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2016 r. 2016-09-13 13:57:04
1516 Zarządzenia z września 2016. 2016-09-13 13:52:35
1517 Zarządzenia z sierpnia 2016. 2016-09-13 13:11:43
1518 Zarządzenia z lipca 2016. 2016-09-13 12:33:55
1519 Zarządzenia z czerwca 2016. 2016-09-13 12:22:41
1520 Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 4 września 2016 r. 2016-09-09 13:48:28
1521 Zaproszenie mieszkańców Gminy do czynnego udziału w opracowywaniu PGN. 2016-09-01 13:18:03
1522 Informacja o przystąpieniu Gminy Baćkowice do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 2016-08-31 13:17:21
1523 Unieważnienie postępowania na zadanie pt. remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-31 12:52:27
1524 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-30 15:11:19
1525 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 01.09.2016 r. 2016-08-29 14:04:44
1526 Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22.08.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-08-22 13:24:23
1527 Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22.08.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany jednostkowej Nr 1 w MPZP Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-08-22 13:11:02
1528 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-08-22 08:05:56
1529 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-12 14:54:14
1530 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-08-04 13:14:19
1531 Rozporządzenie porządkowe Nr 2/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016 r. 2016-07-29 14:34:45
1532 Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 4 września 2016 r. 2016-07-28 13:24:24
1533 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-27 13:47:09
1534 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-27 12:17:23
1535 Oświadczenia majątkowe Kierownika SPZOZ w Baćkowicach. 2016-07-15 16:27:30
1536 Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-15 15:16:04
1537 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach, o składzie, siedzibie i dyżurach pełnionych przez GKW. 2016-07-15 13:29:49
1538 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-12 14:54:44
1539 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-07-12 14:48:11
1540 Wykaz komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-07-12 14:43:36
1541 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2016-07-12 14:26:03
1542 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22 czerwca 2016 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego w wyborach uzupełniających. 2016-06-24 14:25:44
1543 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.06.2016 r. 2016-06-22 12:56:41
1544 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.droga.leśna.2016. 2016-06-21 15:27:28
1545 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach w okręgu wyborczym Nr 12. 2016-06-16 13:09:22
1546 Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kielcach II w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Baćkowicach, zarządzonymi na dzień 4 września 2016 r. 2016-06-16 13:01:46
1547 Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-06-16 12:44:07
1548 Postanowienie Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-06-10 14:39:46
1549 Program rządowy - Książki naszych marzeń. 2016-06-09 13:51:21
1550 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. Remont 2016-06-03 11:46:54
1551 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2016 roku. 2016-06-02 12:22:50
1552 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. Remont 2016-05-24 12:48:17
1553 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. 2016-05-24 12:44:39
1554 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.05.2016 r. 2016-05-23 14:19:47
1555 Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+170 do km 1+100 3. Remont drogi gmin 2016-05-19 11:37:58
1556 Zarządzenia z maja 2016. 2016-05-10 11:26:48
1557 Zarządzenia z kwietnia 2016. 2016-05-10 11:26:33
1558 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2016 r. 2016-05-10 11:04:49
1559 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+170 do km 1+100 3. Remont drogi gminnej 2016-05-09 15:13:08
1560 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-05-02 08:01:54
1561 Sprawozdania finansowe - 2016 rok 2016-04-29 13:39:30
1562 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-28 13:49:37
1563 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-15 13:30:31
1564 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.04.2016 r. 2016-04-15 13:08:26
1565 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2016 r. 2016-04-15 12:42:10
1566 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-15 12:32:47
1567 Informacja o wyniku konkursu na Kierownika SP ZOZ. 2016-04-01 14:12:47
1568 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-03-31 13:39:40
1569 Zarządzenia z marca 2016. 2016-03-30 13:24:40
1570 Zarządzenia z lutego 2016. 2016-03-30 13:24:23
1571 Korekta wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego umowy o świadczenie usług publicznych - transport publiczny. 2016-03-30 13:13:50
1572 Obwieszczenie o wydaniu decyzji i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Piskrzyn.2015.2016 2016-03-30 12:51:11
1573 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2016 r. 2016-03-30 12:27:57
1574 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 marca 2016 r. 2016-03-23 14:50:24
1575 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 lutego 2016 r. 2016-03-23 13:14:47
1576 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-03-10 13:58:15
1577 Uchwały RIO w Kielcach - 2016 rok. 2016-03-04 12:53:07
1578 Uchwały RIO w Kielcach - 2015 rok. 2016-03-03 14:35:50
1579 Uchwały RIO w Kielcach - 2014 rok. 2016-03-03 14:17:39
1580 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2016-02-29 07:39:31
1581 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 2/Ś/Kop.Piskrzyn/2016 z dnia 23.02.2016 r. 2016-02-23 15:12:35
1582 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2016-02-22 07:46:44
1583 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 19.02.2016 r. 2016-02-16 12:30:13
1584 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Baćkowicach. 2016-02-04 12:24:52
1585 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-02-01 08:40:23
1586 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 stycznia 2016 r. 2016-01-29 14:44:28
1587 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2016 r. 2016-01-29 13:48:39
1588 Zarządzenia ze stycznia 2016. 2016-01-29 13:39:17
1589 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 1/Ś/Kop.Piskrzyn/2016. 2016-01-25 14:48:45
1590 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2016-01-25 10:09:53
1591 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku. 2016-01-14 14:18:31
1592 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 15.01.2016 r. 2016-01-12 11:50:48
1593 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny. 2016-01-11 13:44:30
1594 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - transport publiczny. 2016-01-08 14:15:08
1595 Zarządzenia z grudnia 2015. 2015-12-28 14:05:28
1596 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2015 r. 2015-12-28 13:56:03
1597 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2015 r. 2015-12-28 13:42:04
1598 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2015 r. 2015-12-28 12:46:16
1599 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2015 r. 2015-12-17 12:02:38
1600 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-12-15 11:40:53
1601 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2015-12-14 08:48:51
1602 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-12-02 14:34:34
1603 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2015 r. 2015-11-25 14:23:07
1604 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-11-23 12:55:02
1605 Zarządzenia z listopada 2015. 2015-11-04 12:08:12
1606 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2015 r. 2015-11-03 14:49:40
1607 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-11-03 12:58:57
1608 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-28 12:58:22
1609 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-28 12:54:28
1610 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.10.2015 r. 2015-10-22 13:41:32
1611 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-14 09:40:43
1612 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2015 r. 2015-10-12 12:53:40
1613 Zarządzenia z października 2015. 2015-10-12 12:40:37
1614 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2015 r. 2015-09-23 15:05:51
1615 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 15 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-09-18 13:38:54
1616 Zarządzenia z września 2015. 2015-09-18 12:26:59
1617 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.S.kop.Wszachów I.2015 2015-09-15 14:14:34
1618 Wyjaśnienie dot. zmiany wykonawcy w zadaniu na zakup mebli i wyposażenia. 2015-08-31 13:47:57
1619 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 lipca 2015 r. 2015-08-27 13:29:48
1620 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2015/2016. 2015-08-27 12:12:34
1621 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-26 13:45:29
1622 Zarządzenia z sierpnia 2015. 2015-08-25 15:04:53
1623 Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice. 2015-08-25 14:23:37
1624 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-24 07:33:46
1625 Kolejne wyjaśnienia do zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-20 13:44:19
1626 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-18 09:38:40
1627 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-17 14:02:51
1628 Protokół z otwarcia ofert na wyposażenie procedura nr 3, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie lub doposażenie kuchni 2015-08-13 13:16:04
1629 Protokół z otwarcia ofert na wyposażenie - procedura nr 2 2015-08-13 13:08:38
1630 Protokół z otwarcia ofert na dostosowanie pomieszczeń, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż, modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż. 2015-08-13 12:57:55
1631 Protokół otwarcia ofert na 2015-08-13 12:46:24
1632 Komunikat ARR. 2015-08-13 12:39:40
1633 Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-11 11:50:49
1634 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt:: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850, 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-08-11 11:07:54
1635 Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-11 09:18:30
1636 Ponowne zapytanie ofertowe dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-06 14:04:03
1637 Odpowiedzi na pytania dot. zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-06 13:55:08
1638 Unieważnienie zapytania ofertowego dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-06 13:45:52
1639 Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-03 15:39:22
1640 Zapytanie ofertowe dot. dostosowania toalet do potrzeb dzieci i personelu. 2015-08-03 15:34:41
1641 Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach i wyposażenia lub doposażenia kuchni. 2015-08-03 15:30:45
1642 Zapytanie ofertowe dot. zakupu mebli i wyposażenia. 2015-08-03 15:24:52
1643 Zapytanie ofertowe dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-03 15:15:49
1644 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2015/2016. 2015-08-03 15:02:25
1645 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-31 12:58:22
1646 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+15 2015-07-31 12:30:43
1647 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-07-27 15:07:42
1648 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-27 13:17:58
1649 Odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-24 13:53:29
1650 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2015-07-20 08:16:44
1651 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2015 r. 2015-07-15 14:12:20
1652 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 15 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-07-15 14:05:53
1653 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-14 12:30:28
1654 Zarządzenia z lipca 2015. 2015-07-08 14:42:23
1655 Zarządzenia z czerwca 2015. 2015-07-08 14:42:03
1656 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2015 r. 2015-07-08 14:34:59
1657 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 czerwca 2015 r. 2015-07-08 13:06:47
1658 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-08 12:28:46
1659 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-08 12:24:31
1660 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-07-03 15:23:11
1661 Protokół z prowadzonego rozpoznania cenowego w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-07-03 12:40:55
1662 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2015-06-29 08:16:24
1663 Zapytanie ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-06-25 08:37:22
1664 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2015 r. 2015-06-22 12:57:51
1665 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-06-22 12:54:20
1666 Informacja dotycząca zasad i trybu zgłaszania kandydatów na ławników. 2015-06-09 13:10:50
1667 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 09.06.2015 r. 2015-06-08 13:53:59
1668 Protokół z prowadzonego rozpoznania cenowego w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-06-08 13:01:57
1669 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-06-08 12:34:14
1670 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-06-01 12:55:52
1671 Zarządzenia z maja 2015. 2015-05-29 13:35:08
1672 Zapytanie ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-05-27 08:20:06
1673 Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy - konsultacje. 2015-05-15 13:15:58
1674 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-05-15 12:22:13
1675 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-05-13 13:03:49
1676 Sprawozdania finansowe - 2015 rok 2015-05-08 14:13:26
1677 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. 2015-04-30 12:35:59
1678 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2015 r. 2015-04-29 14:06:43
1679 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2015 r. 2015-04-29 13:39:09
1680 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-04-29 13:34:11
1681 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.04.2015 r. 2015-04-22 11:12:55
1682 Zarządzenia z kwietnia 2015. 2015-04-22 10:45:19
1683 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców. 2015-04-17 14:38:43
1684 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 7 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-04-09 13:55:14
1685 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. 2015-04-08 13:49:26
1686 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-31 15:19:47
1687 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. Prz 2015-03-26 11:54:23
1688 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 2015-03-25 11:48:24
1689 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2015 r. 2015-03-19 12:38:04
1690 Odpowiedź na pytanie do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 ... 2015-03-18 12:18:44
1691 Protokół z powtórzonych czynności otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-12 13:28:38
1692 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2015 r. 2015-03-11 14:28:22
1693 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2015 r. 2015-03-11 13:57:20
1694 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-11 13:32:29
1695 Zarządzenia z marca 2015. 2015-03-10 15:22:02
1696 Zarządzenia z lutego 2015. 2015-03-10 15:13:38
1697 Zarządzenia ze stycznia 2015. 2015-03-10 15:08:47
1698 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. Przebudowa dro 2015-03-10 14:25:32
1699 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice, część 3. 2015-03-06 12:19:37
1700 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice wraz z poprawioną SIWZ. 2015-03-02 14:16:42
1701 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-02-26 14:28:23
1702 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice 2015-02-24 13:45:29
1703 Zaproszenie na szkolenie ARiMR dot. płatności bezpośrednich 2015 - 2020. 2015-02-23 08:03:27
1704 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2015-02-23 07:58:53
1705 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 26.02.2015 r. 2015-02-20 15:17:47
1706 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku 2015-02-02 14:15:27
1707 Zawiadomienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Piskrzyn.2015 z dnia 18.01.2015 r. 2015-01-22 15:08:30
1708 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-22 13:47:37
1709 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-22 13:46:34
1710 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.01.2015 r. 2015-01-21 13:45:21
1711 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-14 13:52:25
1712 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-14 13:49:53
1713 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice 2015-01-12 23:45:01
1714 Odpowiedzi na pytania i skorygowana część dokumentacji do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-09 15:13:48
1715 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-09 14:34:00
1716 Odpowiedzi na pytania i skorygowana SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-07 15:08:18
1717 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2015-01-02 14:42:26
1718 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2014-12-31 14:34:36
1719 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2014-12-31 14:09:01
1720 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2014 r. 2014-12-29 13:35:58
1721 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014 r. 2014-12-29 13:28:17
1722 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-29 13:05:49
1723 Zawiadomienie o zmianie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015-2016. 2014-12-23 11:00:08
1724 Odpowiedź na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-19 15:24:07
1725 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-12-17 12:52:33
1726 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-16 13:55:59
1727 Zarządzenia z listopada 2014. 2014-12-11 13:12:41
1728 Zarządzenia z października 2014. 2014-12-11 13:10:25
1729 Skład Rady Gminy w Baćkowicach w kadencji 2014 - 2018. 2014-12-10 13:30:13
1730 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2014-12-08 12:35:27
1731 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-12-05 14:24:33
1732 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2014 r. 2014-12-05 13:26:28
1733 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 września 2014 r. 2014-12-05 12:54:15
1734 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 1.12.2014 r. 2014-11-27 15:09:12
1735 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-11-27 13:57:33
1736 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zapytania ofertowego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Modliborzycach i rozbudowę istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piórkowie. 2014-11-20 14:43:49
1737 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-20 14:37:16
1738 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-14 13:25:46
1739 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-14 13:22:18
1740 Informacja GKW w Baćkowicach o terminie pełnienia dyżurów przez Komisję. 2014-11-14 13:17:13
1741 Zapytanie cenowe dla zamówienia: usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2014/2015. 2014-11-04 13:08:11
1742 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 10.11.2014 r. 2014-11-04 12:28:45
1743 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Modliborzycach i rozbudowę istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piórkowie. 2014-11-03 14:19:56
1744 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-10-31 11:51:59
1745 Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-27 13:18:00
1746 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Baćkowicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów 2014-10-24 14:49:03
1747 Obwieszczenie i Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Baćkowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ... 2014-10-24 14:43:07
1748 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:59:19
1749 Uchwała i komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych. 2014-10-23 10:50:54
1750 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy w Baćkowicach, zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 2014-10-20 13:06:52
1751 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-20 12:58:01
1752 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na rok 2015. 2014-10-14 13:45:17
1753 Informacja Wójta Gminy Baćkowice w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-14 08:44:09
1754 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 9 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2014-10-13 12:49:23
1755 Informacja TKW w Baćkowicach o zmianie godzin pełnienia dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta. 2014-10-08 12:48:50
1756 Informacja TKW w Baćkowicach o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 2014-09-26 13:58:40
1757 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.09.2014 r. 2014-09-18 14:15:17
1758 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Baćkowicach. 2014-09-16 13:21:18
1759 Zarządzenia z września 2014. 2014-09-15 14:15:41
1760 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2014 r. 2014-09-15 13:38:12
1761 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-09-15 13:13:31
1762 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-09-15 12:20:50
1763 Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach głosowania i informacja o miejscach na obwieszczenia - wybory samorządowe 2014. 2014-09-04 14:45:10
1764 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-09-02 12:06:20
1765 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-25 14:56:54
1766 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-25 13:57:46
1767 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-08-25 08:17:50
1768 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-08-25 08:13:04
1769 Wyjaśnienie do korekty przedmiaru robót do zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-20 14:22:03
1770 Zarządzenia z sierpnia 2014. 2014-08-19 13:02:37
1771 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2014 r. 2014-08-19 12:43:43
1772 Korekta przedmiaru robót do zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-19 12:40:12
1773 Odpowiedzi na pytania dot. zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-19 12:37:08
1774 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-08-14 13:49:52
1775 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2014-08-11 08:27:43
1776 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-07 15:39:27
1777 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-08-06 13:13:57
1778 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do km 1+250 2014-08-06 12:49:19
1779 Sprawozdania finansowe - 2014 rok 2014-08-04 12:51:18
1780 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-29 11:58:02
1781 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 lipca 2014 r. o obwodach głosowania. 2014-07-28 13:38:31
1782 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2014-07-28 13:26:06
1783 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-25 12:10:50
1784 Protokół dla zapytania ofertowego na usługę szkoleniową dla uczestników projektu systemowego POKL. 2014-07-25 10:05:44
1785 Odpowiedzi na pytania dot. zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-21 11:51:53
1786 Zarządzenia z lipca 2014. 2014-07-17 13:48:16
1787 Zarządzenia z czerwca 2014. 2014-07-17 13:47:57
1788 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-07-15 11:32:15
1789 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-07-15 11:30:00
1790 Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla uczestników projektu systemowego POKL. 2014-07-15 11:18:22
1791 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2014 r. 2014-07-10 14:16:54
1792 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2014 r. 2014-07-10 14:16:16
1793 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2014 r. 2014-07-10 14:15:34
1794 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-09 15:03:13
1795 Informacja na temat realizacji Karty Dużej Rodziny. 2014-07-04 12:55:28
1796 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-30 15:18:49
1797 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2014-06-30 08:29:30
1798 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-06-26 15:13:35
1799 Protokół do zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla 7 uczestników projektu systemowego POKL. 2014-06-24 12:39:49
1800 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2014 r. 2014-06-23 13:39:54
1801 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-06-17 13:43:12
1802 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-06-17 13:19:05
1803 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-17 12:30:25
1804 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-17 12:27:27
1805 Zawiadomienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.7.Ś.kop.WszachówII.13/14 z dnia 09.06.2014 r. 2014-06-11 13:45:48
1806 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla 7 uczestników projektu systemowego POKL. 2014-06-11 13:32:23
1807 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2014-06-09 08:27:34
1808 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 06.06.2014 r. 2014-06-04 14:05:14
1809 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-02 14:34:05
1810 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-28 15:17:22
1811 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-28 15:14:48
1812 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-28 12:47:57
1813 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-28 12:44:38
1814 Zarządzenia z maja 2014. 2014-05-14 13:47:53
1815 Zarządzenia z kwietnia 2014. 2014-05-14 13:47:35
1816 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-13 14:55:03
1817 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-13 14:49:15
1818 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.04.2014 r. 2014-04-18 11:21:53
1819 Zawiadomienie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.Ś.bio-gaz.13/14. 2014-04-18 11:07:51
1820 Uchwały RIO w Kielcach - 2013 rok. 2014-04-17 12:42:20
1821 Informacja o wynikach postępowania dla zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla rodziców dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego 2014-04-16 14:01:28
1822 Informacja o wynikach postępowania dla zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego/logopedii w punktach przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-04-16 13:44:57
1823 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-04-11 14:16:04
1824 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-04-09 13:15:15
1825 Informacja o miejscach na obwieszczenia. 2014-04-01 13:58:05
1826 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 2014-04-01 13:54:25
1827 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usługi transportowej w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-04-01 12:22:26
1828 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 2014-04-01 12:18:36
1829 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-03-25 14:57:08
1830 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 do km 1+600. 2014-03-17 14:31:42
1831 Zaproszenie na szkolenie dla rolników dot. nowego okresu finansowania w rolnictwie. 2014-03-17 07:59:17
1832 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.bio-gaz..13/14 z dnia 11.03.2014 r. 2014-03-11 14:31:55
1833 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2014-03-10 08:55:57
1834 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.8.Ś.kop.WszachówII.13/14 z dnia 07.03.2014 r. 2014-03-07 13:30:38
1835 Zarządzenia z marca 2014. 2014-03-06 13:41:37
1836 Zarządzenia z lutego 2014. 2014-03-06 13:41:11
1837 Zarządzenia ze stycznia 2014. 2014-03-06 13:40:57
1838 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2014 r. 2014-03-06 13:18:37
1839 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2014 r. 2014-03-06 12:54:51
1840 Komunikat Naczelnika US w Opatowie w sprawie przyjmowania zeznań rocznych. 2014-03-04 10:44:58
1841 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż mebli dla punktu przedszkolnego w Modliborzycach w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-25 14:24:11
1842 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2014 r. 2014-02-24 14:22:52
1843 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej przewozu dzieci, rodziców i opiekunów na wycieczkach dla Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-21 13:28:21
1844 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla rodziców dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-18 13:01:40
1845 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usług sprzątania w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-18 12:51:50
1846 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli dla punktu przedszkolnego w Modliborzycach w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-13 15:00:46
1847 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego/logopedii w punktach przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-12 13:12:24
1848 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usług cateringowych na rzecz projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-12 13:05:34
1849 Wyniki naboru na stanowiska nauczycieli i pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-07 12:59:12
1850 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na świadczenie usług księgowych w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-02-06 13:21:26
1851 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.7.Ś.kop.Wszachów II.13/14 z dnia 03.02.2014 r. 2014-02-03 15:18:33
1852 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na asystentów pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-28 14:04:23
1853 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-28 14:02:08
1854 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-24 07:55:13
1855 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług księgowych w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-24 07:47:12
1856 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2014 r. 2014-01-23 12:50:34
1857 Zawiadomienie o przystąpieniu do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 2014-01-20 12:35:10
1858 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2013 r. 2014-01-17 13:58:21
1859 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 2014-01-17 12:33:58
1860 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług cateringowych na rzecz projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-17 12:26:40
1861 Ogłoszenia naboru na stanowiska nauczycieli i pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego. 2014-01-16 14:17:17
1862 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o podatku akcyzowego w 2014 roku 2014-01-14 13:27:12
1863 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji asystentów koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-14 13:20:25
1864 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-08 13:11:21
1865 Zarządzenia z grudnia 2013. 2013-12-20 15:21:24
1866 Zarządzenia z listopada 2013. 2013-12-20 14:20:18
1867 Zarządzenia z października 2013. 2013-12-20 14:20:00
1868 Zarządzenia z września 2013. 2013-12-20 14:19:41
1869 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2013 r. 2013-12-19 14:47:35
1870 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2013 r. 2013-12-19 14:30:15
1871 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2013 r. 2013-12-19 13:48:22
1872 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.12.2013 r. 2013-12-17 14:18:36
1873 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-12-06 13:53:55
1874 Protokół z otwarcia kopert z dodatkowymi ofertami dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-12-03 14:42:29
1875 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-11-27 14:03:46
1876 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2013 r. 2013-11-26 13:56:42
1877 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-22 14:59:48
1878 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-11-19 13:11:47
1879 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-15 12:53:58
1880 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-14 14:59:11
1881 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-06 14:31:34
1882 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.10.2013 r. 2013-10-23 12:34:16
1883 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2013 r. 2013-09-26 12:43:31
1884 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-09-13 13:50:47
1885 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-09-09 13:15:37
1886 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-09-06 14:36:19
1887 Protokół zamówienia publicznego dla zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla 8 uczestników projektu systemowego POKL. 2013-09-05 09:38:49
1888 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.2.Ś.mel.2013 z dnia 27.08.2013 r. 2013-09-02 14:26:48
1889 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-09-02 14:23:15
1890 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-08-29 12:50:58
1891 Zarządzenia z sierpnia 2013. 2013-08-29 12:32:47
1892 Zarządzenia z lipca 2013. 2013-08-29 12:32:27
1893 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2013 r. 2013-08-28 15:16:58
1894 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2013 r. 2013-08-28 12:34:55
1895 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla 8 uczestników projektu systemowego POKL. 2013-08-28 08:44:04
1896 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-26 15:28:49
1897 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-08-22 13:47:57
1898 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-08-16 13:26:41
1899 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-14 15:17:03
1900 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-08-12 14:01:53
1901 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-01 14:36:05
1902 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-07-31 15:02:40
1903 Uchwała Nr XXIX/130/08 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. 2013-07-26 14:42:09
1904 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - asystent rodziny w OPS w Baćkowicach 2013-07-12 12:15:40
1905 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-27 15:27:36
1906 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-21 14:51:44
1907 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-21 14:50:32
1908 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2013 r. 2013-06-20 15:12:28
1909 Informacja nt. realizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej pn. „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap III i I ” 2013-06-17 10:35:08
1910 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2013-06-17 08:51:12
1911 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2013-06-17 08:49:44
1912 Zarządzenia z czerwca 2013. 2013-06-07 15:06:06
1913 Zarządzenia z maja 2013. 2013-06-07 15:05:52
1914 Zarządzenia z kwietnia 2013. 2013-06-07 15:05:36
1915 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2013 r. 2013-06-07 14:35:56
1916 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2013 r. 2013-06-07 14:33:14
1917 Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko asystent rodziny w OPS w Baćkowicach. 2013-06-07 12:17:13
1918 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości Janczyce od km 0+000 do km 0+490. 2013-06-06 14:39:27
1919 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.2.Ś.mel.2013 z dnia 04.06.2013 r. 2013-06-05 13:51:25
1920 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-20 14:08:27
1921 Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach POKL. 2013-05-17 13:04:28
1922 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-14 15:17:46
1923 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-09 15:29:08
1924 Sprawozdania finansowe - 2013 rok 2013-05-07 14:18:35
1925 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-04-30 13:37:47
1926 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w roku 2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start. 2013-04-19 12:46:34
1927 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2013-04-15 07:48:58
1928 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w roku 2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start. 2013-04-11 14:03:57
1929 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na na zadanie pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 ... 2013-04-10 12:52:46
1930 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2013-04-09 12:02:17
1931 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/Ś/O/13 wraz z postanowieniem i decyzją. 2013-03-27 14:59:26
1932 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.03.2013 r. 2013-03-26 08:14:18
1933 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000009T 2013-03-22 12:08:40
1934 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2013 r. 2013-03-21 15:15:36
1935 Zarządzenia z marca 2013. 2013-03-21 15:14:44
1936 Zarządzenia z lutego 2013. 2013-03-21 15:13:54
1937 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap II. 2013-03-19 17:24:49
1938 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.Ś.bio-gaz.2013. 2013-03-19 17:19:42
1939 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2013-03-18 08:46:14
1940 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2013 r. 2013-02-22 14:16:57
1941 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap II. 2013-02-20 14:29:50
1942 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2013 r. 2013-02-18 14:53:48
1943 Zarządzenia ze stycznia 2013. 2013-02-18 13:42:36
1944 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap II”. 2013-02-08 13:22:00
1945 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap II. 2013-01-29 13:27:41
1946 Kodeks Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Baćkowicach. 2013-01-28 12:11:01
1947 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2013 r. 2013-01-22 13:43:16
1948 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2013 roku. 2013-01-07 15:10:46
1949 Zarządzenia z grudnia 2012. 2013-01-07 13:40:56
1950 Zarządzenia z listopada 2012. 2013-01-07 13:40:22
1951 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku. 2013-01-07 12:43:10
1952 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2012 roku. 2013-01-07 12:42:42
1953 Rejestr instytucji kultury. 2013-01-07 11:51:32
1954 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2012 r. 2012-12-21 12:01:49
1955 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-19 12:59:56
1956 Protokół z otwarcia dodatkowych ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-18 14:59:03
1957 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-13 14:58:23
1958 Zmiana do zapisów umowy na dostawę oleju do szkół na terenie gminy Baćkowice. 2012-12-10 13:57:33
1959 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2012-12-10 08:39:22
1960 Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-04 12:47:24
1961 Wykaz sołtysów z terenu gminy Baćkowice. 2012-11-30 14:17:07
1962 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-29 13:36:25
1963 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-29 13:35:45
1964 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2012 r. 2012-11-28 14:01:12
1965 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2012-11-19 07:53:15
1966 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-14 14:32:56
1967 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-13 13:22:57
1968 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-12 13:35:34
1969 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-12 13:32:49
1970 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu Edukacja naszą szansą na lepszy start. 2012-11-06 13:34:50
1971 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-02 12:37:18
1972 Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-10-31 14:03:29
1973 Zarządzenia z października 2012. 2012-10-30 13:48:03
1974 Zarządzenia z września 2012. 2012-10-30 13:47:40
1975 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-10-29 12:59:57
1976 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-10-22 14:44:00
1977 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-10-19 12:25:20
1978 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu Edukacja naszą szansą na lepszy start. 2012-10-15 13:21:23
1979 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice znak: In-7335.1.Ś.11.12.kop.Piskrzyn z dnia 11.10.2012 r. 2012-10-11 15:41:25
1980 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2012 roku. 2012-10-11 12:49:05
1981 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-28 12:25:07
1982 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pt. Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-27 07:27:43
1983 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-24 14:40:59
1984 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2012 r. 2012-09-21 12:29:35
1985 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-21 08:42:54
1986 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-09-19 10:32:56
1987 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-17 14:23:04
1988 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-14 12:46:45
1989 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-09-07 14:22:02
1990 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-04 18:57:42
1991 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-04 14:17:12
1992 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice znak: In-7335/1/Ś/11/12/kop.Piskrzyn z dnia 31.08.2012 r. 2012-09-03 17:15:08
1993 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach-posadzka. 2012-09-03 16:35:08
1994 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 sierpnia 2012 roku. 2012-08-31 13:15:00
1995 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-08-30 15:04:28
1996 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-08-30 14:56:20
1997 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-08-30 14:49:47
1998 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-30 14:46:15
1999 Komunikat CEIDG dla przedsiębiorców. 2012-08-29 14:39:23
2000 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.08.2012 r. 2012-08-22 12:34:55
2001 Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-08-17 15:11:55
2002 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 2 sierpnia 2012 roku. 2012-08-14 15:02:35
2003 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2012 roku. 2012-08-14 15:01:56
2004 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 maja 2012 roku. 2012-08-14 15:01:30
2005 Zarządzenia z sierpnia 2012. 2012-08-14 13:46:23
2006 Zarządzenia z lipca 2012. 2012-08-14 13:46:01
2007 Zarządzenia z czerwca 2012. 2012-08-14 13:45:28
2008 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-08-09 13:22:43
2009 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-09 13:03:01
2010 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-07 12:11:03
2011 Zawiadomienie o wyniku przetargu - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2012/2013. 2012-08-06 14:43:18
2012 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2012/2013. 2012-07-24 11:46:53
2013 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-07-23 12:53:50
2014 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-23 08:50:59
2015 Zawiadomienie o wyniku przetargu - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-07-18 15:11:04
2016 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-16 15:31:08
2017 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-12 14:43:07
2018 Przetargi ustne na sprzedaż dwóch niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2012-06-25 07:57:25
2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-06-22 14:31:15
2020 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-06-21 14:02:57
2021 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2012 r. 2012-06-21 12:32:23
2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. "Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III". 2012-06-12 12:57:55
2023 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I 2012-05-30 15:56:26
2024 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-05-30 09:02:05
2025 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-05-25 13:40:01
2026 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki ... 2012-05-18 13:32:39
2027 Konsultacje nt. możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich. 2012-05-18 13:27:20
2028 Zarządzenia z maja 2012. 2012-05-17 13:50:32
2029 Zarządzenia z kwietnia 2012. 2012-05-17 13:29:37
2030 Zarządzenia z marca 2012. 2012-05-17 13:20:42
2031 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 18.05.2012 r. 2012-05-15 14:22:29
2032 Zarządzenia z lutego 2012. 2012-05-08 14:12:45
2033 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr XVII/112/12 Rady Gminy w Baćkowicach. 2012-05-08 13:28:54
2034 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 marca 2012 roku. 2012-05-08 12:24:19
2035 Sprawozdania finansowe - 2012 rok 2012-05-08 08:21:52
2036 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2012 roku. 2012-05-07 15:03:50
2037 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2012-05-07 09:39:55
2038 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki ... 2012-05-02 09:25:10
2039 Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej 2012 w Gminie Baćkowice 2012-04-25 12:59:46
2040 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice 2012-04-17 14:43:30
2041 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-04-17 14:37:07
2042 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-04-13 15:04:00
2043 Przetargi ustne na sprzedaż sześciu niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2012-04-10 07:58:16
2044 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-04-06 10:23:06
2045 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-04-05 13:18:17
2046 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-04-03 12:15:33
2047 Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice. 2012-04-02 14:27:51
2048 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-21 15:26:15
2049 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-03-21 13:32:19
2050 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-03-19 12:53:00
2051 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 21.03.2012 r. 2012-03-19 12:10:28
2052 Sprostowanie do SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-15 12:22:32
2053 Sprostowanie do SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-13 12:39:01
2054 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-08 13:17:01
2055 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-02-23 11:22:37
2056 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2012-02-16 08:19:10
2057 Zarządzenia ze stycznia 2012. 2012-01-26 08:35:28
2058 Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół. 2012-01-24 08:21:49
2059 Zarządzenia z grudnia 2011. 2012-01-20 13:29:53
2060 Zarządzenia z listopada 2011. 2012-01-20 13:28:54
2061 Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku. 2012-01-17 13:12:30
2062 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.01.2012 r. 2012-01-17 12:38:10
2063 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku. 2012-01-13 13:33:26
2064 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2011 roku. 2012-01-13 13:32:56
2065 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku. 2012-01-13 13:31:10
2066 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 września 2011 roku. 2012-01-13 13:30:03
2067 Konkurs na logo pływalni w Baćkowicach. 2012-01-12 14:25:30
2068 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku. 2012-01-12 13:08:42
2069 Rachunki bankowe. 2012-01-02 12:16:49
2070 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2011 r. 2011-12-23 11:25:51
2071 Wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-12-07 15:20:29
2072 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 08.12.2011 r. 2011-12-06 11:57:08
2073 Zmiana do zapisów SIWZ oraz umowy do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-25 14:23:25
2074 Zmiana do zapisów zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning. 2011-11-17 14:03:23
2075 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2011-11-17 12:07:05
2076 Zapytanie ofertowe dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół. 2011-11-16 12:08:49
2077 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-15 14:13:36
2078 Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-15 07:50:36
2079 Informacja o realizowaniu przez Gminę Baćkowice projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ..." 2011-11-10 14:10:33
2080 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych. 2011-11-10 14:03:53
2081 Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu mebli na potrzeby projektu. 2011-11-04 14:09:42
2082 Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu pomocy dydaktycznych. 2011-11-04 14:05:33
2083 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-04 13:59:54
2084 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2011 r. 2011-10-27 14:48:05
2085 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 11 sierpnia 2011 roku. 2011-10-27 12:35:01
2086 Zarządzenia z października 2011. 2011-10-19 12:49:45
2087 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2011/2012". 2011-10-14 13:03:32
2088 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-10-14 12:41:29
2089 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-10-14 12:32:52
2090 Wyniki zapytań ofertowych w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2011-10-12 08:01:58
2091 Zapytania ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2011-09-30 13:11:00
2092 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ... - pomoce naukowe i sprzęt. 2011-09-23 13:15:50
2093 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 7 września 2011 r. 2011-09-23 13:13:07
2094 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ..., dot. przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów z PSP w Modliborzycach, Piórkowie i Wszachowie. 2011-09-22 14:29:57
2095 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów ... 2011-09-22 14:21:16
2096 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki". 2011-09-19 14:38:10
2097 Zarządzenia z września 2011. 2011-09-19 13:03:52
2098 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych. 2011-09-16 15:22:54
2099 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów. 2011-09-16 15:15:30
2100 Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/11/EZGDK-ZUOK. 2011-09-08 15:38:37
2101 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-08 14:25:57
2102 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania ... 2011-09-08 14:18:33
2103 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 14.09.2011 r. 2011-09-08 14:16:17
2104 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000023T w miejscowości Piskrzyn i Nr 000018T w miejscowości Olszownica. 2011-09-08 13:45:49
2105 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-09-07 15:30:02
2106 Zarządzenia z sierpnia 2011. 2011-09-07 14:31:21
2107 Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/Ś/11/kop.Piskrzyn. 2011-09-07 14:22:55
2108 Informacja Wójta Gminy o o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2011-08-29 14:51:08
2109 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2011 roku. 2011-08-29 14:46:42
2110 Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki. 2011-08-29 14:42:34
2111 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-08-22 15:15:53
2112 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000012T w miejscowości Nieskurzów Stary (Mały) - Baćkowice (Kanturka) - Żerniki. 2011-08-19 12:21:06
2113 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żerniki Gminy Baćkowice. 2011-08-05 12:52:17
2114 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2011/2012. 2011-08-04 11:49:12
2115 Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000012T w miejscowości Nieskurzów Mały - Baćkowice Kanturka - Żerniki. 2011-08-03 11:59:55
2116 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2011-08-01 16:01:25
2117 Zarządzenia z lipca 2011. 2011-07-27 14:40:30
2118 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 lipca 2011 roku. 2011-07-22 13:52:00
2119 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2011 roku. 2011-07-22 13:44:38
2120 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.07.2011 r. 2011-07-18 12:30:34
2121 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2011 r. 2011-06-22 13:17:12
2122 Informacja o wyborach ławników sądowych. 2011-06-09 13:16:56
2123 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2011-06-08 14:29:38
2124 Zarządzenia z czerwca 2011 roku. 2011-06-08 14:05:48
2125 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 września 2010 roku. 2011-06-02 14:58:41
2126 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2010 roku. 2011-06-02 14:57:28
2127 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2010 roku. 2011-06-02 14:56:02
2128 Zarządzenia z maja 2011. 2011-06-02 13:55:53
2129 Zarządzenia z kwietnia 2011. 2011-06-02 13:54:53
2130 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 15:09:05
2131 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 14:56:00
2132 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 14:55:36
2133 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 maja 2011 roku. 2011-05-31 12:27:44
2134 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 kwietnia 2011 roku. 2011-05-31 12:25:00
2135 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 marca 2011 roku. 2011-05-31 12:11:23
2136 Sprawozdania finansowe - 2011 rok 2011-05-12 14:59:18
2137 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 12.05.2011 r. 2011-05-10 14:54:19
2138 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki." 2011-04-21 15:31:50
2139 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności osadniczej, turystycznej i społeczno-gospodarczej ..." 2011-04-21 15:28:50
2140 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej." 2011-04-21 15:26:03
2141 Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 2011-04-20 12:26:07
2142 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 13.04.2011 r. 2011-04-12 12:39:12
2143 Samospis internetowy - 1.04. do 16.06.2011 r. - informacje. 2011-04-04 14:26:20
2144 Zarządzenia z marca 2011. 2011-03-21 13:26:07
2145 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2011-03-21 13:01:21
2146 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ...; Remont zabytkowej części kościoła, remont zabytkowej kapliczki, remont zabytkowego krzyża- ETAP II. 2011-03-21 12:46:58
2147 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2011-03-14 14:24:49
2148 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 17.03.2011 r. 2011-03-11 13:57:36
2149 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej. 2011-03-10 12:14:31
2150 Sprostowanie do SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ... 2011-03-09 13:09:54
2151 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 lutego 2011 roku. 2011-03-07 12:05:44
2152 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 lutego 2011 roku. 2011-03-07 12:05:09
2153 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2011-03-07 11:54:02
2154 Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych - uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych. 2011-02-28 12:21:34
2155 Spotkanie organizowane przez ARR - 09.03.2011 r. 2011-02-28 12:14:08
2156 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2011 roku. 2011-02-25 13:46:06
2157 Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2011-02-22 12:59:31
2158 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.02.2011 r. 2011-02-18 14:02:33
2159 Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ...; Remont zabytkowej części kościoła, remont zabytkowej kapliczki, remont zabytkowego krzyża- ETAP II. 2011-02-16 08:58:00
2160 Zarządzenia z lutego 2011. 2011-02-09 12:55:48
2161 Zarządzenia ze stycznia 2011. 2011-02-09 12:54:24
2162 Wyjaśnienia do przetargu 2011-02-08 15:07:44
2163 Przetargi ustne na sprzedaż trzech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2011-02-04 10:55:52
2164 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/10/11. 2011-02-02 14:15:04
2165 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 04.02.2011 r. 2011-02-01 15:05:40
2166 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2011-01-26 12:06:58
2167 Przetarg nieograniczony pn. Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej. 2011-01-21 15:10:29
2168 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2011-01-13 12:57:30
2169 Zarządzenia z grudnia 2010 roku. 2010-12-21 14:03:34
2170 Zarządzenia z listopada 2010 roku. 2010-12-21 14:03:19
2171 Zarządzenia z października 2010 roku. 2010-12-21 14:03:00
2172 Zarządzenia z września 2010 roku. 2010-12-21 14:02:36
2173 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2010 r. 2010-12-21 12:48:29
2174 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 sierpnia 2010 roku. 2010-12-07 14:28:13
2175 Rekrutacja kandydatów na Rachmistrzów spisowych. 2010-12-07 12:37:09
2176 Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice. 2010-12-02 14:31:25
2177 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-12-01 14:12:35
2178 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-11-26 11:58:29
2179 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-11-19 15:07:49
2180 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/08/09/10. 2010-11-15 14:14:42
2181 Obwieszczenie i postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/kanal/Ś/2010. 2010-11-09 15:01:56
2182 Przetargi ustne na sprzedaż trzech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-11-09 12:23:37
2183 Obwieszczenia i uchwały dot. wyborów samorządowych zarządzonych na 21.11.2010 r. 2010-11-05 10:53:26
2184 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 09.11.2010 r. 2010-11-05 09:50:29
2185 Komunikat GKW w Baćkowicach o terminie i miejscu publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych. 2010-11-03 12:57:23
2186 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o obwodach głosowania. 2010-11-03 12:52:01
2187 Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją budowy zbiornika 2010-10-27 14:13:31
2188 Wynik przetargu na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2010/2011. 2010-10-27 12:50:52
2189 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.10.2010 r. 2010-10-19 13:29:11
2190 Przetarg na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2010/2011. 2010-10-18 13:36:27
2191 Informacje o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2010-10-15 15:14:35
2192 Unieważnienie przetargu 2010-10-08 09:31:35
2193 Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych. 2010-10-04 13:18:53
2194 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki. 2010-09-16 13:18:45
2195 Zarządzenia z sierpnia 2010 roku. 2010-09-16 10:32:13
2196 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: 2010-09-15 14:46:06
2197 Przesunięcie terminu przetargu - Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-09-08 14:57:09
2198 Zmiana terminu przetargu - Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-09-02 12:51:09
2199 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2010 roku. 2010-08-30 13:38:05
2200 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2010-08-30 12:28:52
2201 Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I - zmiana terminu przetargu 2010-08-26 13:26:31
2202 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia 2010-08-24 10:33:30
2203 Informacja o terminie sesji. 2010-08-20 10:01:22
2204 Sprawozdania finansowe - 2010 rok 2010-08-12 13:48:34
2205 Sprawozdania finansowe - 2009 rok 2010-08-12 09:39:26
2206 Sprawozdania finansowe - 2008 rok 2010-08-10 14:47:43
2207 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-08-10 13:38:55
2208 Zarządzenia ze stycznia, lutego i marca 2009 roku. 2010-08-09 13:21:15
2209 Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-08-06 15:07:50
2210 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 1 300 000 zł. 2010-08-05 14:41:44
2211 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lipca 2010 roku. 2010-08-03 10:38:01
2212 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2010 roku. 2010-08-03 09:12:59
2213 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 czerwca 2010 roku. 2010-08-03 09:06:49
2214 Zarządzenia z lipca 2010 roku. 2010-08-02 15:07:49
2215 Zarządzenia z czerwca 2010 roku. 2010-08-02 12:05:20
2216 Przedłużenie terminu składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok - konkurs nr 2. 2010-07-21 12:59:23
2217 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice 2010-07-14 15:37:49
2218 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice 2010-07-05 14:58:15
2219 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice 2010-07-05 13:37:26
2220 Wynik przetargu nieograniczonego na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-06-30 13:08:25
2221 Oświadczenia majątkowe osób wydających w OPS decyzje administracyjne w imieniu wójta. 2010-06-22 15:10:20
2222 Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe w ramach Programu Integracji Społecznej. 2010-06-21 13:21:13
2223 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok - konkurs nr 2. 2010-06-18 17:18:39
2224 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 2010-06-14 13:32:35
2225 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2010-06-02 08:23:30
2226 Zarządzenia z maja 2010 roku. 2010-06-01 13:42:49
2227 Zarządzenia z kwietnia 2010 roku. 2010-06-01 13:42:21
2228 Zarządzenia z marca 2010 roku. 2010-06-01 13:40:43
2229 Zarządzenia ze stycznia 2010 r. 2010-06-01 13:39:46
2230 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 2010-05-28 12:52:35
2231 Przetarg nieograniczony na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-05-26 14:08:35
2232 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2010 roku. 2010-05-25 12:31:02
2233 Wynik przetargu nieograniczonego na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. 2010-05-20 12:58:09
2234 Obwieszczenie Wójta Gminy o obwodach głosowania i informacja o miejscach na obwieszczenia. 2010-05-14 12:37:02
2235 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-05-14 08:34:07
2236 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok. 2010-05-11 12:20:27
2237 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: 2010-05-10 10:15:02
2238 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice cd. 2010-05-05 13:34:36
2239 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-04-30 15:23:40
2240 Program Aktywizacji Społecznej – Zawodowej w Gminie Baćkowice 2010-04-30 14:31:07
2241 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-04-30 14:14:40
2242 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 3 marca 2010 roku. 2010-04-26 12:08:31
2243 Odpowiedź na pytanie dot. SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-23 11:42:27
2244 Przetarg nieograniczony na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-04-23 11:35:03
2245 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2010 r. 2010-04-21 14:56:30
2246 Modyfikacja SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-19 15:21:48
2247 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-19 15:17:48
2248 Wynik przetargu nieograniczonego na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-04-19 13:34:33
2249 Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ zadania 2010-04-12 13:31:10
2250 Hołd pamięci ofiar tragedii w Smoleńsku. 2010-04-10 18:43:52
2251 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010. 2010-04-09 13:08:45
2252 Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2010-04-09 13:05:17
2253 Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 2010-04-02 11:06:21
2254 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2010-03-31 07:38:57
2255 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010. 2010-03-18 12:33:10
2256 Przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-03-12 15:27:28
2257 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2010-03-11 12:29:43
2258 Zarządzenia z grudnia 2009 roku. 2010-03-09 12:23:11
2259 Zarządzenia z listopada 2009 roku. 2010-03-09 11:59:06
2260 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010 i postanowienie Znak: In-7335/1/zbio/Ś/10. 2010-03-08 15:09:24
2261 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2010 roku. 2010-03-02 14:10:03
2262 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 03.03.2010 r. 2010-03-01 08:13:54
2263 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2009 roku. 2010-02-22 12:48:17
2264 Zawiadomienia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/Ś/10 i In-7335/2/kanal/Ś/10 2010-02-18 11:56:36
2265 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2010 roku. 2010-02-17 14:24:03
2266 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2009 roku. 2010-02-17 13:47:57
2267 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2009 roku. 2010-02-17 13:30:30
2268 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.01.2010 r. 2010-01-25 13:47:03
2269 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2009 r. 2009-12-22 12:21:15
2270 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-12-18 08:22:44
2271 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2009 r. 2009-11-23 13:52:12
2272 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/rew/Ś/09. 2009-11-17 12:50:40
2273 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/rew/Ś/09 2009-11-17 12:43:41
2274 Informacja o naborze fiszek projektowych dla małych projektów 2009-11-12 13:07:15
2275 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-11-10 13:17:40
2276 Agencja Rynku Rolnego zaprasza na spotkanie w siedzibie OSP Modliborzyce w dniu 09.11.2009 r. 2009-11-05 13:11:55
2277 Wynik przetargu nieograniczonego na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2009/2010. 2009-11-03 12:11:53
2278 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/08/09 2009-10-29 13:46:50
2279 Zarządzenia z października 2009 roku. 2009-10-26 14:45:54
2280 Zarządzenia z września 2009 roku. 2009-10-26 14:40:59
2281 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2009 r. 2009-10-26 13:18:31
2282 Zarządzenia z kwietnia i maja 2009 roku. 2009-10-16 12:20:33
2283 Zarządzenia z lipca 2009 roku. 2009-10-16 10:53:59
2284 Zarządzenia z sierpnia 2009 roku. 2009-10-16 09:53:51
2285 Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-10-16 08:36:29
2286 Przetarg nieograniczony na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2009/2010. 2009-10-14 13:56:19
2287 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr XXXI/142/09 Rady Gminy w Baćkowicach. 2009-10-01 10:08:57
2288 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 07 sierpnia 2009 roku. 2009-10-01 09:05:15
2289 Wyjaśnienie do przetargu na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-09-28 11:52:51
2290 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-09-21 14:16:02
2291 Wezwanie na rozprawę administracyjną w dniu 24.09.2009 r. 2009-09-10 10:47:05
2292 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2009 roku. 2009-09-08 12:05:57
2293 Wynik naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-31 14:35:22
2294 Lista kandydatów na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-28 12:20:38
2295 Wynik przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-28 12:12:42
2296 Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach POKL. 2009-08-24 11:41:24
2297 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-08-17 12:32:24
2298 Sprostowanie do przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-07 12:18:31
2299 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-07 12:10:14
2300 Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-05 14:12:16
2301 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 07.08.2009 r. 2009-08-04 14:12:08
2302 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/07/08/09 2009-07-22 12:32:13
2303 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2009 roku. 2009-07-08 13:22:38
2304 Informacja o dofinansowaniu do zakupu podręczników. 2009-07-02 13:55:52
2305 Zarządzenia z czerwca 2009 roku. 2009-07-02 13:50:33
2306 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2009 r. 2009-06-26 14:02:01
2307 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 kwietnia 2009 roku. 2009-06-19 12:40:39
2308 Wykazy z dnia 08.05.2009 r. 2009-05-29 13:06:01
2309 Wyniki konkursu ofert na usługi Programu Integracji Społecznej. 2009-05-18 15:21:32
2310 Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Baćkowice. 2009-05-13 13:42:16
2311 Obwieszczenia wyborcze. 2009-05-06 11:54:12
2312 Informacja o wyniku przetargu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-05-04 13:49:02
2313 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2009 roku. 2009-04-29 12:50:56
2314 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej. 2009-04-22 08:38:14
2315 Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-04-20 13:56:12
2316 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 22.04.2009 r. 2009-04-17 13:34:12
2317 Obwieszczenia i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/4/Ś/07/08/09 2009-04-08 14:48:44
2318 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2009 r. 2009-03-23 13:25:00
2319 Obwieszczenie - kontynuowanie wydobycia ze złoża "Wszachów I" 2009-03-20 14:25:09
2320 Przetarg ustny na sprzedaż pięciu niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2009-03-20 09:36:21
2321 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego. 2009-03-17 12:09:23
2322 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanaliazacji. 2009-03-11 12:41:23
2323 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach ... - Wszachów II. 2009-03-02 13:17:08
2324 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stan. Dyrektora PSP we Wszachowie. 2009-02-06 12:49:33
2325 Wezwanie na rozprawę administracyjną w dniu 19.02.2009 r. 2009-02-02 15:00:37
2326 Informacja - umowy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2009-01-27 11:27:10
2327 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 16.01.2009 r. 2009-01-12 12:15:38
2328 Wynik naboru na stanowisko gł. księgowego OPS w Baćkowicach. 2009-01-08 07:40:13
2329 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2008 roku. 2009-01-02 13:08:21
2330 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2008 r. 2008-12-19 13:53:19
2331 Postanowienia Starosty Opatowskiego w sprawie ekploatacji złóż dolomitów w m. Wszachów. 2008-12-18 12:54:30
2332 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ośmiu niezabudowanych działek gruntu. 2008-12-15 10:54:14
2333 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/4/Ś/07/08. 2008-12-11 14:39:24
2334 Lista kandydatów na stanowisko gł. księgowego OPS Baćkowice. 2008-12-08 12:59:18
2335 Informacja o wyniku przetargu na budowę basenu przyszkolnego wraz z komleksem boisk. 2008-12-01 12:28:01
2336 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2008 roku. 2008-10-28 13:03:43
2337 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2008 roku. 2008-10-28 12:58:40
2338 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2008 roku. 2008-10-28 12:52:50
2339 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2008 roku. 2008-10-28 12:41:40
2340 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół. 2008-09-25 13:03:00
2341 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2008-09-18 12:19:05
2342 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2004 roku. 2008-09-05 13:40:27
2343 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2004 roku. 2008-09-05 13:17:51
2344 Projekt systemowy w ramach POKL. 2008-09-05 12:42:38
2345 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:35:59
2346 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:25:03
2347 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:19:03
2348 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2006 roku. 2008-08-27 13:14:42
2349 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 10 marca 2006 roku. 2008-08-27 12:55:10
2350 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2006 roku. 2008-08-27 12:52:07
2351 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 lipca 2006 roku. 2008-08-27 12:50:04
2352 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2006 roku. 2008-08-27 12:45:59
2353 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 października 2006 roku. 2008-08-27 12:42:38
2354 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2006 roku. 2008-08-27 12:27:17
2355 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2007 roku. 2008-08-27 12:22:52
2356 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2007 roku. 2008-08-27 12:19:09
2357 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2006 roku. 2008-08-21 15:03:32
2358 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2007 roku. 2008-08-21 14:32:02
2359 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2007 roku. 2008-08-21 14:21:24
2360 Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:58:26
2361 Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:49:11
2362 Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:41:56
2363 Uchwały Rady Gminy w sprawie Statutu i Regulaminu. 2008-08-12 13:54:42
2364 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Baćkowicach. 2008-08-12 13:50:08
2365 Statut Gminy Baćkowice. 2008-08-12 13:43:52
2366 Oświadczenia majątkowe Dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2008-08-12 12:57:18
2367 Oświadczenia majątkowe Kierownika GBP w Baćkowicach. 2008-08-06 14:10:57
2368 Oświadczenia majątkowe Kierownika OPS w Baćkowicach. 2008-08-06 14:04:32
2369 Redakcja biuletynu 2008-05-22 02:30:26
2370 Mapa serwisu 2008-05-21 03:55:20
2371 Instrukcja użytkowania 2008-05-21 03:54:57

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.