Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. (015) 8686204, fax. (015) 8686204

RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001

RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017

http://www.backowice-gmina.pl ug_backowice@pro.onet.pl

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Data:
1 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.04.2018 r. 2018-04-20 12:47:21
2 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-16 09:09:06
3 Informacja o braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej i gazowej. 2018-04-13 14:35:25
4 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice. 2018-04-10 15:09:10
5 Karta Dużej Rodziny - wnioskowanie elektroniczne. 2018-04-10 12:39:22
6 Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - informacja. 2018-04-09 14:28:26
7 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-09 08:32:35
8 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia. 2018-04-05 14:38:01
9 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2018 r. 2018-04-04 15:29:25
10 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 marca 2018 r. 2018-04-04 15:18:32
11 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2018 r. 2018-04-04 15:11:32
12 Zarządzenia z marca 2018. 2018-04-04 14:52:56
13 Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 2018-04-04 13:21:26
14 Zawiadomienie GDOŚ dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy. 2018-03-28 15:11:21
15 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-03-27 14:47:55
16 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2018 r. 2018-03-22 14:16:00
17 Decyzja Starosty Opatowkiego w sprawie mienia gromadzkiego. 2018-03-14 14:25:39
18 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-03-12 13:59:54
19 Uchwały RIO w Kielcach - 2018 rok. 2018-03-12 10:48:26
20 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-03-06 14:38:56
21 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-28 13:47:11
22 Informacja o wynikach naboru kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-02-23 14:08:46
23 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-16 13:06:02
24 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-02-14 15:20:44
25 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 stycznia 2018 r. 2018-02-13 15:42:32
26 Zarządzenia z lutego 2018. 2018-02-13 15:40:55
27 Zarządzenia ze stycznia 2018. 2018-02-13 15:29:51
28 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2017 r. 2018-02-13 15:14:47
29 Zarządzenia z grudnia 2017. 2018-02-13 15:07:34
30 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-13 13:17:28
31 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-13 12:41:26
32 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-09 13:08:34
33 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-09 13:03:30
34 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-09 13:01:00
35 Regulamin rekrutacji i udziału nauczycieli w projekcie - Wspólne działania na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice. 2018-02-02 13:27:16
36 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-01-30 13:36:54
37 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-01-30 13:19:26
38 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-29 12:34:40
39 Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w OPS w Baćkowicach. 2018-01-25 09:03:35
40 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-01-18 14:56:02
41 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku. 2018-01-17 11:55:24
42 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, na okres 3 lat. 2018-01-12 15:15:23
43 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 19.01.2018 r. 2018-01-12 15:13:28
44 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-10 13:21:00
45 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. 2018-01-08 15:16:11
46 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-05 14:59:23
47 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice oraz informacja dla wykonawców. 2018-01-02 12:23:00
48 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2017-12-29 13:16:09
49 Aneks do informacji o wynikach naboru Partnera do projektu 2017-12-28 14:29:44
50 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2018. 2017-12-21 14:20:23
51 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-12-20 15:10:53
52 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 18.12.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-12-18 15:03:07
53 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2017 r. 2017-12-15 14:41:40
54 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-12-11 14:10:48
55 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-12-11 14:07:36
56 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2017 r. 2017-12-07 14:57:39
57 Zarządzenia z listopada 2017. 2017-12-07 14:42:45
58 Zarządzenia z października 2017. 2017-12-07 14:31:16
59 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2017 r. 2017-12-07 14:17:33
60 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2017 r. 2017-12-07 14:01:39
61 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-12-04 15:06:18
62 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia przez Gminę Baćkowice. 2017-12-04 08:01:47
63 Protokół z otwarcia dodatkowych ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-12-01 14:22:02
64 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-11-27 14:42:35
65 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-11-24 14:44:02
66 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-11-23 13:50:00
67 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2017 r. 2017-11-22 13:48:42
68 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-11-15 13:49:12
69 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-11-06 10:19:43
70 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2018 rok. 2017-10-31 14:04:45
71 Informacja o wywieszeniu wykazów i wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-10-30 08:09:03
72 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2017 r. 2017-10-25 14:59:07
73 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-10-19 10:18:40
74 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-10-09 14:56:43
75 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2017-10-03 13:50:18
76 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-27 13:13:18
77 Zarządzenia z września 2017. 2017-09-20 15:02:35
78 Zarządzenia z sierpnia 2017. 2017-09-20 15:02:20
79 Zarządzenia z lipca 2017. 2017-09-20 15:02:03
80 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017 r. 2017-09-20 14:59:08
81 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 sierpnia 2017 r. 2017-09-20 14:46:34
82 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-19 14:50:08
83 Przedłużenie związania ofertą dla przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-09-11 14:45:30
84 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-09-11 14:41:02
85 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-08 13:15:22
86 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-09-06 15:04:39
87 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-04 14:22:29
88 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-23 13:17:25
89 Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w zadaniach: Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu informatycznego. 2017-08-22 15:07:20
90 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-08-22 13:16:43
91 Oświadczenia majątkowe Kierownika CUW w Baćkowicach. 2017-08-16 14:19:55
92 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 14.08.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-14 12:30:58
93 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP - do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - Etap II. 2017-08-14 12:09:52
94 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2017-08-14 09:46:08
95 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego - sprzęt informatyczny - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-11 14:44:41
96 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego - pomoce dydaktyczne - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-11 14:41:14
97 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - Etap II. 2017-08-11 13:57:36
98 Informacja nr 5 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-10 10:37:37
99 Informacja nr 4 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-09 12:15:55
100 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-08-08 12:13:33
101 Informacja nr 3 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-04 11:58:45
102 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-02 12:06:01
103 Zapytanie ofertowe - sprzęt informatyczny - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-01 14:26:19
104 Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-01 14:05:26
105 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-01 09:40:07
106 Komunikat w sprawie 1 sierpnia. 2017-07-31 13:27:49
107 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 04.08.2017 r. 2017-07-31 13:16:42
108 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-07-26 14:48:16
109 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-07-26 14:16:34
110 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-07-26 14:13:58
111 Zarządzenia z czerwca 2017. 2017-07-11 12:25:16
112 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2017. 2017-07-10 15:15:05
113 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2017 r. 2017-07-07 15:26:22
114 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2017 r. 2017-07-07 15:23:23
115 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2017 r. 2017-06-22 12:57:09
116 Protokół Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-06-08 09:04:26
117 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-06-05 14:14:02
118 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2017 roku. 2017-05-29 14:19:39
119 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2017-05-25 13:36:46
120 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.05.2017 r. 2017-05-25 13:35:01
121 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-05-17 15:02:50
122 Ponowne ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-05-15 09:02:01
123 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-05-15 08:07:49
124 Informacja nr 7 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-05-12 13:14:41
125 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2017 r. 2017-05-11 15:21:37
126 Zarządzenia z maja 2017. 2017-05-11 15:21:00
127 Zarządzenia z kwietnia 2017. 2017-05-11 15:20:16
128 Zarządzenia z marca 2017. 2017-05-11 15:19:31
129 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2017-05-08 14:36:37
130 Ogłoszenie o czwartej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z dalszymi wyjaśnieniami. 2017-05-08 14:23:53
131 Informacja o wyniku naboru partnera do projektu. 2017-05-02 12:48:59
132 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z dalszymi wyjaśnieniami. 2017-04-27 13:02:14
133 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-04-27 12:50:37
134 Sprawozdania finansowe - 2017 rok 2017-04-26 15:14:21
135 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-04-20 13:39:16
136 Informacja nr 4 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-04-20 12:32:23
137 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z wyjaśnieniami. 2017-04-19 13:24:35
138 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z wyjaśnieniami. 2017-04-11 13:31:47
139 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-04-07 13:19:56
140 Zaproszenie do składania ofert na zabezpieczenie kąpieliska w Nieskurzowie Starym. 2017-04-05 13:36:29
141 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-04-05 13:18:44
142 Ogłoszenie - nabór partnerów do projektu. 2017-03-30 12:37:51
143 Ogłoszenie dot. kwoty dotacji oświatowej. 2017-03-20 12:30:50
144 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2017 r. 2017-03-17 15:23:54
145 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-03-09 15:02:28
146 Uchwała Nr XXX/164/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe w Gminie Baćkowice. 2017-03-06 15:09:50
147 Uchwały RIO w Kielcach - 2017 rok. 2017-03-06 14:34:52
148 Ogłoszenie o czwartej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-03-06 09:13:43
149 Ogłoszenie o trzeciej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-03-06 08:58:26
150 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego: Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice. 2017-03-02 14:12:50
151 Zarządzenia z lutego 2017. 2017-03-02 13:42:34
152 Zarządzenia ze stycznia 2017. 2017-03-02 13:41:52
153 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 lutego 2017 r. 2017-03-02 13:20:11
154 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2017 r. 2017-03-02 13:06:40
155 Ogłoszenie o drugiej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-02-27 16:54:05
156 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-02-24 14:54:47
157 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Baćkowice. 2017-02-17 14:14:21
158 Obwieszczenie o wydaniu decyzji i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Wszachów I.2017r. 2017-02-02 14:45:00
159 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku. 2017-02-02 13:17:40
160 Informacja nt. projektu pt.: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-01-30 13:29:07
161 Ponowne wykorzystywanie 2017-01-26 15:28:22
162 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-01-09 08:15:54
163 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2016 r. 2017-01-05 13:55:09
164 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2016 r. 2017-01-05 13:39:53
165 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 2/Ś/kop.Wszachów I/2017 z dnia 04.01.2017 r. 2017-01-04 12:32:12
166 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2017-01-03 14:58:03
167 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2017. 2017-01-02 12:23:09
168 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-28 13:57:35
169 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2016 r. 2016-12-21 14:35:08
170 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2016 r. 2016-12-15 15:20:17
171 Zarządzenia z grudnia 2016. 2016-12-15 15:16:34
172 Protokół z powtórzonych czynności otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-13 12:32:57
173 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-09 13:54:33
174 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2016-12-05 08:07:11
175 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne. 2016-11-25 12:55:57
176 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-11-23 14:14:57
177 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-23 14:06:31
178 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2016 r. 2016-11-22 12:39:09
179 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-21 13:37:36
180 Zarządzenia z listopada 2016. 2016-11-14 13:46:07
181 Zarządzenia z października 2016. 2016-11-14 13:43:33
182 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 października 2016 r. 2016-11-14 13:22:32
183 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3 listopada 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2016-11-07 13:39:36
184 Poprawiona dokumentacja do przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-04 14:41:49
185 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 1/Ś/kop.Wszachów I/2016 z dnia 03.11.2016 r. 2016-11-03 14:11:03
186 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2017 rok. 2016-11-02 14:09:38
187 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-02 13:27:23
188 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-25 13:12:27
189 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-17 14:46:46
190 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-10 13:17:11
191 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 06.10.2016 r. 2016-10-04 12:43:24
192 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-09-30 15:10:20
193 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2016-09-26 08:44:05
194 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-09-19 14:45:39
195 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 września 2016 r. 2016-09-14 13:06:07
196 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2016 r. 2016-09-14 12:55:57
197 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2016 r. 2016-09-13 14:18:44
198 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2016 r. 2016-09-13 13:57:04
199 Zarządzenia z września 2016. 2016-09-13 13:52:35
200 Zarządzenia z sierpnia 2016. 2016-09-13 13:11:43
201 Zarządzenia z lipca 2016. 2016-09-13 12:33:55
202 Zarządzenia z czerwca 2016. 2016-09-13 12:22:41
203 Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 4 września 2016 r. 2016-09-09 13:48:28
204 Zaproszenie mieszkańców Gminy do czynnego udziału w opracowywaniu PGN. 2016-09-01 13:18:03
205 Informacja o przystąpieniu Gminy Baćkowice do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 2016-08-31 13:17:21
206 Unieważnienie postępowania na zadanie pt. remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-31 12:52:27
207 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-30 15:11:19
208 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 01.09.2016 r. 2016-08-29 14:04:44
209 Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22.08.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-08-22 13:24:23
210 Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22.08.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany jednostkowej Nr 1 w MPZP Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-08-22 13:11:02
211 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-08-22 08:05:56
212 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-12 14:54:14
213 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-08-04 13:14:19
214 Rozporządzenie porządkowe Nr 2/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016 r. 2016-07-29 14:34:45
215 Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 4 września 2016 r. 2016-07-28 13:24:24
216 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-27 13:47:09
217 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-27 12:17:23
218 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2016. 2016-07-15 16:36:52
219 Oświadczenia majątkowe Kierownika SPZOZ w Baćkowicach. 2016-07-15 16:27:30
220 Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-15 15:16:04
221 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach, o składzie, siedzibie i dyżurach pełnionych przez GKW. 2016-07-15 13:29:49
222 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-12 14:54:44
223 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-07-12 14:48:11
224 Wykaz komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-07-12 14:43:36
225 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2016-07-12 14:26:03
226 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22 czerwca 2016 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego w wyborach uzupełniających. 2016-06-24 14:25:44
227 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.06.2016 r. 2016-06-22 12:56:41
228 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.droga.leśna.2016. 2016-06-21 15:27:28
229 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach w okręgu wyborczym Nr 12. 2016-06-16 13:09:22
230 Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kielcach II w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Baćkowicach, zarządzonymi na dzień 4 września 2016 r. 2016-06-16 13:01:46
231 Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-06-16 12:44:07
232 Postanowienie Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-06-10 14:39:46
233 Program rządowy - Książki naszych marzeń. 2016-06-09 13:51:21
234 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. Remont 2016-06-03 11:46:54
235 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2016 roku. 2016-06-02 12:22:50
236 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. Remont 2016-05-24 12:48:17
237 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. 2016-05-24 12:44:39
238 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.05.2016 r. 2016-05-23 14:19:47
239 Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+170 do km 1+100 3. Remont drogi gmin 2016-05-19 11:37:58
240 Zarządzenia z maja 2016. 2016-05-10 11:26:48
241 Zarządzenia z kwietnia 2016. 2016-05-10 11:26:33
242 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2016 r. 2016-05-10 11:04:49
243 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+170 do km 1+100 3. Remont drogi gminnej 2016-05-09 15:13:08
244 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-05-02 08:01:54
245 Sprawozdania finansowe - 2016 rok 2016-04-29 13:39:30
246 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-28 13:49:37
247 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-15 13:30:31
248 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.04.2016 r. 2016-04-15 13:08:26
249 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2016 r. 2016-04-15 12:42:10
250 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-15 12:32:47
251 Informacja o wyniku konkursu na Kierownika SP ZOZ. 2016-04-01 14:12:47
252 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-03-31 13:39:40
253 Zarządzenia z marca 2016. 2016-03-30 13:24:40
254 Zarządzenia z lutego 2016. 2016-03-30 13:24:23
255 Korekta wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego umowy o świadczenie usług publicznych - transport publiczny. 2016-03-30 13:13:50
256 Obwieszczenie o wydaniu decyzji i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Piskrzyn.2015.2016 2016-03-30 12:51:11
257 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2016 r. 2016-03-30 12:27:57
258 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 marca 2016 r. 2016-03-23 14:50:24
259 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 lutego 2016 r. 2016-03-23 13:14:47
260 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-03-10 13:58:15
261 Uchwały RIO w Kielcach - 2016 rok. 2016-03-04 12:53:07
262 Uchwały RIO w Kielcach - 2015 rok. 2016-03-03 14:35:50
263 Uchwały RIO w Kielcach - 2014 rok. 2016-03-03 14:17:39
264 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2016-02-29 07:39:31
265 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 2/Ś/Kop.Piskrzyn/2016 z dnia 23.02.2016 r. 2016-02-23 15:12:35
266 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2016-02-22 07:46:44
267 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 19.02.2016 r. 2016-02-16 12:30:13
268 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Baćkowicach. 2016-02-04 12:24:52
269 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-02-01 08:40:23
270 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 stycznia 2016 r. 2016-01-29 14:44:28
271 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2016 r. 2016-01-29 13:48:39
272 Zarządzenia ze stycznia 2016. 2016-01-29 13:39:17
273 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 1/Ś/Kop.Piskrzyn/2016. 2016-01-25 14:48:45
274 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2016-01-25 10:09:53
275 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku. 2016-01-14 14:18:31
276 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 15.01.2016 r. 2016-01-12 11:50:48
277 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny. 2016-01-11 13:44:30
278 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - transport publiczny. 2016-01-08 14:15:08
279 Zarządzenia z grudnia 2015. 2015-12-28 14:05:28
280 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2015 r. 2015-12-28 13:56:03
281 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2015 r. 2015-12-28 13:42:04
282 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2015 r. 2015-12-28 12:46:16
283 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2015 r. 2015-12-17 12:02:38
284 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-12-15 11:40:53
285 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2015-12-14 08:48:51
286 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-12-02 14:34:34
287 Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 2015-11-25 14:53:34
288 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2015 r. 2015-11-25 14:23:07
289 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-11-23 12:55:02
290 Zarządzenia z listopada 2015. 2015-11-04 12:08:12
291 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2015 r. 2015-11-03 14:49:40
292 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-11-03 12:58:57
293 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-28 12:58:22
294 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-28 12:54:28
295 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.10.2015 r. 2015-10-22 13:41:32
296 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-14 09:40:43
297 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2015 r. 2015-10-12 12:53:40
298 Zarządzenia z października 2015. 2015-10-12 12:40:37
299 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2015 r. 2015-09-23 15:05:51
300 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 15 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-09-18 13:38:54
301 Zarządzenia z września 2015. 2015-09-18 12:26:59
302 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.S.kop.Wszachów I.2015 2015-09-15 14:14:34
303 Wyjaśnienie dot. zmiany wykonawcy w zadaniu na zakup mebli i wyposażenia. 2015-08-31 13:47:57
304 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 lipca 2015 r. 2015-08-27 13:29:48
305 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2015/2016. 2015-08-27 12:12:34
306 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-26 13:45:29
307 Zarządzenia z sierpnia 2015. 2015-08-25 15:04:53
308 Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice. 2015-08-25 14:23:37
309 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-24 07:33:46
310 Kolejne wyjaśnienia do zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-20 13:44:19
311 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-18 09:38:40
312 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-17 14:02:51
313 Protokół z otwarcia ofert na wyposażenie procedura nr 3, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie lub doposażenie kuchni 2015-08-13 13:16:04
314 Protokół z otwarcia ofert na wyposażenie - procedura nr 2 2015-08-13 13:08:38
315 Protokół z otwarcia ofert na dostosowanie pomieszczeń, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż, modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż. 2015-08-13 12:57:55
316 Protokół otwarcia ofert na 2015-08-13 12:46:24
317 Komunikat ARR. 2015-08-13 12:39:40
318 Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-11 11:50:49
319 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt:: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850, 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-08-11 11:07:54
320 Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-11 09:18:30
321 Ponowne zapytanie ofertowe dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-06 14:04:03
322 Odpowiedzi na pytania dot. zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-06 13:55:08
323 Unieważnienie zapytania ofertowego dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-06 13:45:52
324 Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-03 15:39:22
325 Zapytanie ofertowe dot. dostosowania toalet do potrzeb dzieci i personelu. 2015-08-03 15:34:41
326 Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach i wyposażenia lub doposażenia kuchni. 2015-08-03 15:30:45
327 Zapytanie ofertowe dot. zakupu mebli i wyposażenia. 2015-08-03 15:24:52
328 Zapytanie ofertowe dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-03 15:15:49
329 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2015/2016. 2015-08-03 15:02:25
330 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-31 12:58:22
331 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+15 2015-07-31 12:30:43
332 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-07-27 15:07:42
333 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-27 13:17:58
334 Odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-24 13:53:29
335 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2015-07-20 08:16:44
336 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2015 r. 2015-07-15 14:12:20
337 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 15 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-07-15 14:05:53
338 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-14 12:30:28
339 Zarządzenia z lipca 2015. 2015-07-08 14:42:23
340 Zarządzenia z czerwca 2015. 2015-07-08 14:42:03
341 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2015 r. 2015-07-08 14:34:59
342 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 czerwca 2015 r. 2015-07-08 13:06:47
343 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-08 12:28:46
344 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-08 12:24:31
345 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-07-03 15:23:11
346 Protokół z prowadzonego rozpoznania cenowego w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-07-03 12:40:55
347 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2015. 2015-07-01 13:47:04
348 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2015-06-29 08:16:24
349 Zapytanie ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-06-25 08:37:22
350 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2015 r. 2015-06-22 12:57:51
351 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-06-22 12:54:20
352 Informacja dotycząca zasad i trybu zgłaszania kandydatów na ławników. 2015-06-09 13:10:50
353 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 09.06.2015 r. 2015-06-08 13:53:59
354 Protokół z prowadzonego rozpoznania cenowego w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-06-08 13:01:57
355 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-06-08 12:34:14
356 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-06-01 12:55:52
357 Zarządzenia z maja 2015. 2015-05-29 13:35:08
358 Zapytanie ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-05-27 08:20:06
359 Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy - konsultacje. 2015-05-15 13:15:58
360 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-05-15 12:22:13
361 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-05-13 13:03:49
362 Sprawozdania finansowe - 2015 rok 2015-05-08 14:13:26
363 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. 2015-04-30 12:35:59
364 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2015 r. 2015-04-29 14:06:43
365 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2015 r. 2015-04-29 13:39:09
366 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-04-29 13:34:11
367 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.04.2015 r. 2015-04-22 11:12:55
368 Zarządzenia z kwietnia 2015. 2015-04-22 10:45:19
369 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców. 2015-04-17 14:38:43
370 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 7 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-04-09 13:55:14
371 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. 2015-04-08 13:49:26
372 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-31 15:19:47
373 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. Prz 2015-03-26 11:54:23
374 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 2015-03-25 11:48:24
375 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2015 r. 2015-03-19 12:38:04
376 Odpowiedź na pytanie do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 ... 2015-03-18 12:18:44
377 Protokół z powtórzonych czynności otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-12 13:28:38
378 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2015 r. 2015-03-11 14:28:22
379 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2015 r. 2015-03-11 13:57:20
380 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-11 13:32:29
381 Zarządzenia z marca 2015. 2015-03-10 15:22:02
382 Zarządzenia z lutego 2015. 2015-03-10 15:13:38
383 Zarządzenia ze stycznia 2015. 2015-03-10 15:08:47
384 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. Przebudowa dro 2015-03-10 14:25:32
385 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice, część 3. 2015-03-06 12:19:37
386 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice wraz z poprawioną SIWZ. 2015-03-02 14:16:42
387 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-02-26 14:28:23
388 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice 2015-02-24 13:45:29
389 Zaproszenie na szkolenie ARiMR dot. płatności bezpośrednich 2015 - 2020. 2015-02-23 08:03:27
390 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2015-02-23 07:58:53
391 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 26.02.2015 r. 2015-02-20 15:17:47
392 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku 2015-02-02 14:15:27
393 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - początek kadencji 2014 - 2018. 2015-01-28 13:44:25
394 Zawiadomienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Piskrzyn.2015 z dnia 18.01.2015 r. 2015-01-22 15:08:30
395 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-22 13:47:37
396 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-22 13:46:34
397 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.01.2015 r. 2015-01-21 13:45:21
398 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-14 13:52:25
399 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-14 13:49:53
400 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice 2015-01-12 23:45:01
401 Odpowiedzi na pytania i skorygowana część dokumentacji do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-09 15:13:48
402 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-09 14:34:00
403 Odpowiedzi na pytania i skorygowana SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-07 15:08:18
404 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2015-01-02 14:42:26
405 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2014-12-31 14:34:36
406 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2014-12-31 14:09:01
407 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2014 r. 2014-12-29 13:35:58
408 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014 r. 2014-12-29 13:28:17
409 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-29 13:05:49
410 Zawiadomienie o zmianie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015-2016. 2014-12-23 11:00:08
411 Odpowiedź na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-19 15:24:07
412 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-12-17 12:52:33
413 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-16 13:55:59
414 Zarządzenia z listopada 2014. 2014-12-11 13:12:41
415 Zarządzenia z października 2014. 2014-12-11 13:10:25
416 Skład Rady Gminy w Baćkowicach w kadencji 2014 - 2018. 2014-12-10 13:30:13
417 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2014-12-08 12:35:27
418 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-12-05 14:24:33
419 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2014 r. 2014-12-05 13:26:28
420 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 września 2014 r. 2014-12-05 12:54:15
421 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 1.12.2014 r. 2014-11-27 15:09:12
422 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-11-27 13:57:33
423 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zapytania ofertowego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Modliborzycach i rozbudowę istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piórkowie. 2014-11-20 14:43:49
424 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-20 14:37:16
425 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-14 13:25:46
426 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-14 13:22:18
427 Informacja GKW w Baćkowicach o terminie pełnienia dyżurów przez Komisję. 2014-11-14 13:17:13
428 Zapytanie cenowe dla zamówienia: usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2014/2015. 2014-11-04 13:08:11
429 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 10.11.2014 r. 2014-11-04 12:28:45
430 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Modliborzycach i rozbudowę istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piórkowie. 2014-11-03 14:19:56
431 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-10-31 11:51:59
432 Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-27 13:18:00
433 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Baćkowicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów 2014-10-24 14:49:03
434 Obwieszczenie i Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Baćkowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ... 2014-10-24 14:43:07
435 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:59:19
436 Uchwała i komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych. 2014-10-23 10:50:54
437 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy w Baćkowicach, zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 2014-10-20 13:06:52
438 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-20 12:58:01
439 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na rok 2015. 2014-10-14 13:45:17
440 Informacja Wójta Gminy Baćkowice w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-14 08:44:09
441 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 9 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2014-10-13 12:49:23
442 Informacja TKW w Baćkowicach o zmianie godzin pełnienia dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta. 2014-10-08 12:48:50
443 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - koniec kadencji 2010 - 2014. 2014-10-01 14:44:42
444 Informacja TKW w Baćkowicach o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 2014-09-26 13:58:40
445 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.09.2014 r. 2014-09-18 14:15:17
446 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Baćkowicach. 2014-09-16 13:21:18
447 Zarządzenia z września 2014. 2014-09-15 14:15:41
448 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2014 r. 2014-09-15 13:38:12
449 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-09-15 13:13:31
450 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-09-15 12:20:50
451 Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach głosowania i informacja o miejscach na obwieszczenia - wybory samorządowe 2014. 2014-09-04 14:45:10
452 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-09-02 12:06:20
453 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-25 14:56:54
454 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-25 13:57:46
455 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-08-25 08:17:50
456 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-08-25 08:13:04
457 Wyjaśnienie do korekty przedmiaru robót do zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-20 14:22:03
458 Zarządzenia z sierpnia 2014. 2014-08-19 13:02:37
459 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2014 r. 2014-08-19 12:43:43
460 Korekta przedmiaru robót do zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-19 12:40:12
461 Odpowiedzi na pytania dot. zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-19 12:37:08
462 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-08-14 13:49:52
463 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2014-08-11 08:27:43
464 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-07 15:39:27
465 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-08-06 13:13:57
466 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do km 1+250 2014-08-06 12:49:19
467 Sprawozdania finansowe - 2014 rok 2014-08-04 12:51:18
468 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-29 11:58:02
469 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 lipca 2014 r. o obwodach głosowania. 2014-07-28 13:38:31
470 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2014-07-28 13:26:06
471 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-25 12:10:50
472 Protokół dla zapytania ofertowego na usługę szkoleniową dla uczestników projektu systemowego POKL. 2014-07-25 10:05:44
473 Odpowiedzi na pytania dot. zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-21 11:51:53
474 Zarządzenia z lipca 2014. 2014-07-17 13:48:16
475 Zarządzenia z czerwca 2014. 2014-07-17 13:47:57
476 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2014. 2014-07-16 14:28:09
477 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-07-15 11:32:15
478 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-07-15 11:30:00
479 Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla uczestników projektu systemowego POKL. 2014-07-15 11:18:22
480 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2014 r. 2014-07-10 14:16:54
481 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2014 r. 2014-07-10 14:16:16
482 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2014 r. 2014-07-10 14:15:34
483 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-09 15:03:13
484 Informacja na temat realizacji Karty Dużej Rodziny. 2014-07-04 12:55:28
485 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-30 15:18:49
486 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2014-06-30 08:29:30
487 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-06-26 15:13:35
488 Protokół do zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla 7 uczestników projektu systemowego POKL. 2014-06-24 12:39:49
489 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2014 r. 2014-06-23 13:39:54
490 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-06-17 13:43:12
491 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-06-17 13:19:05
492 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-17 12:30:25
493 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-17 12:27:27
494 Zawiadomienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.7.Ś.kop.WszachówII.13/14 z dnia 09.06.2014 r. 2014-06-11 13:45:48
495 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla 7 uczestników projektu systemowego POKL. 2014-06-11 13:32:23
496 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2014-06-09 08:27:34
497 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 06.06.2014 r. 2014-06-04 14:05:14
498 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-02 14:34:05
499 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-28 15:17:22
500 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-28 15:14:48
501 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-28 12:47:57
502 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-28 12:44:38
503 Zarządzenia z maja 2014. 2014-05-14 13:47:53
504 Zarządzenia z kwietnia 2014. 2014-05-14 13:47:35
505 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-13 14:55:03
506 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-13 14:49:15
507 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.04.2014 r. 2014-04-18 11:21:53
508 Zawiadomienie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.Ś.bio-gaz.13/14. 2014-04-18 11:07:51
509 Uchwały RIO w Kielcach - 2013 rok. 2014-04-17 12:42:20
510 Informacja o wynikach postępowania dla zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla rodziców dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego 2014-04-16 14:01:28
511 Informacja o wynikach postępowania dla zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego/logopedii w punktach przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-04-16 13:44:57
512 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-04-11 14:16:04
513 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-04-09 13:15:15
514 Informacja o miejscach na obwieszczenia. 2014-04-01 13:58:05
515 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 2014-04-01 13:54:25
516 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usługi transportowej w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-04-01 12:22:26
517 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 2014-04-01 12:18:36
518 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-03-25 14:57:08
519 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 do km 1+600. 2014-03-17 14:31:42
520 Zaproszenie na szkolenie dla rolników dot. nowego okresu finansowania w rolnictwie. 2014-03-17 07:59:17
521 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.bio-gaz..13/14 z dnia 11.03.2014 r. 2014-03-11 14:31:55
522 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2014-03-10 08:55:57
523 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.8.Ś.kop.WszachówII.13/14 z dnia 07.03.2014 r. 2014-03-07 13:30:38
524 Zarządzenia z marca 2014. 2014-03-06 13:41:37
525 Zarządzenia z lutego 2014. 2014-03-06 13:41:11
526 Zarządzenia ze stycznia 2014. 2014-03-06 13:40:57
527 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2014 r. 2014-03-06 13:18:37
528 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2014 r. 2014-03-06 12:54:51
529 Komunikat Naczelnika US w Opatowie w sprawie przyjmowania zeznań rocznych. 2014-03-04 10:44:58
530 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż mebli dla punktu przedszkolnego w Modliborzycach w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-25 14:24:11
531 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2014 r. 2014-02-24 14:22:52
532 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej przewozu dzieci, rodziców i opiekunów na wycieczkach dla Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-21 13:28:21
533 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla rodziców dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-18 13:01:40
534 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usług sprzątania w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-18 12:51:50
535 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli dla punktu przedszkolnego w Modliborzycach w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-13 15:00:46
536 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego/logopedii w punktach przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-12 13:12:24
537 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usług cateringowych na rzecz projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-12 13:05:34
538 Wyniki naboru na stanowiska nauczycieli i pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-07 12:59:12
539 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na świadczenie usług księgowych w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-02-06 13:21:26
540 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.7.Ś.kop.Wszachów II.13/14 z dnia 03.02.2014 r. 2014-02-03 15:18:33
541 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na asystentów pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-28 14:04:23
542 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-28 14:02:08
543 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-24 07:55:13
544 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług księgowych w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-24 07:47:12
545 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2014 r. 2014-01-23 12:50:34
546 Zawiadomienie o przystąpieniu do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 2014-01-20 12:35:10
547 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2013 r. 2014-01-17 13:58:21
548 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 2014-01-17 12:33:58
549 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług cateringowych na rzecz projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-17 12:26:40
550 Ogłoszenia naboru na stanowiska nauczycieli i pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego. 2014-01-16 14:17:17
551 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o podatku akcyzowego w 2014 roku 2014-01-14 13:27:12
552 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji asystentów koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-14 13:20:25
553 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-08 13:11:21
554 Zarządzenia z grudnia 2013. 2013-12-20 15:21:24
555 Zarządzenia z listopada 2013. 2013-12-20 14:20:18
556 Zarządzenia z października 2013. 2013-12-20 14:20:00
557 Zarządzenia z września 2013. 2013-12-20 14:19:41
558 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2013 r. 2013-12-19 14:47:35
559 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2013 r. 2013-12-19 14:30:15
560 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2013 r. 2013-12-19 13:48:22
561 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.12.2013 r. 2013-12-17 14:18:36
562 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-12-06 13:53:55
563 Protokół z otwarcia kopert z dodatkowymi ofertami dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-12-03 14:42:29
564 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-11-27 14:03:46
565 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2013 r. 2013-11-26 13:56:42
566 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-22 14:59:48
567 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-11-19 13:11:47
568 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-15 12:53:58
569 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-14 14:59:11
570 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-06 14:31:34
571 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.10.2013 r. 2013-10-23 12:34:16
572 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2013 r. 2013-09-26 12:43:31
573 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-09-13 13:50:47
574 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-09-09 13:15:37
575 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-09-06 14:36:19
576 Protokół zamówienia publicznego dla zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla 8 uczestników projektu systemowego POKL. 2013-09-05 09:38:49
577 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.2.Ś.mel.2013 z dnia 27.08.2013 r. 2013-09-02 14:26:48
578 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-09-02 14:23:15
579 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-08-29 12:50:58
580 Zarządzenia z sierpnia 2013. 2013-08-29 12:32:47
581 Zarządzenia z lipca 2013. 2013-08-29 12:32:27
582 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2013 r. 2013-08-28 15:16:58
583 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2013 r. 2013-08-28 12:34:55
584 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2013. 2013-08-28 12:22:30
585 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla 8 uczestników projektu systemowego POKL. 2013-08-28 08:44:04
586 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-26 15:28:49
587 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-08-22 13:47:57
588 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-08-16 13:26:41
589 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-14 15:17:03
590 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-08-12 14:01:53
591 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-01 14:36:05
592 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-07-31 15:02:40
593 Uchwała Nr XXIX/130/08 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. 2013-07-26 14:42:09
594 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - asystent rodziny w OPS w Baćkowicach 2013-07-12 12:15:40
595 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-27 15:27:36
596 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-21 14:51:44
597 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-21 14:50:32
598 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2013 r. 2013-06-20 15:12:28
599 Informacja nt. realizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej pn. „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap III i I ” 2013-06-17 10:35:08
600 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2013-06-17 08:51:12
601 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2013-06-17 08:49:44
602 Zarządzenia z czerwca 2013. 2013-06-07 15:06:06
603 Zarządzenia z maja 2013. 2013-06-07 15:05:52
604 Zarządzenia z kwietnia 2013. 2013-06-07 15:05:36
605 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2013 r. 2013-06-07 14:35:56
606 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2013 r. 2013-06-07 14:33:14
607 Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko asystent rodziny w OPS w Baćkowicach. 2013-06-07 12:17:13
608 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości Janczyce od km 0+000 do km 0+490. 2013-06-06 14:39:27
609 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.2.Ś.mel.2013 z dnia 04.06.2013 r. 2013-06-05 13:51:25
610 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-20 14:08:27
611 Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach POKL. 2013-05-17 13:04:28
612 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-14 15:17:46
613 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-09 15:29:08
614 Sprawozdania finansowe - 2013 rok 2013-05-07 14:18:35
615 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-04-30 13:37:47
616 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w roku 2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start. 2013-04-19 12:46:34
617 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2013-04-15 07:48:58
618 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w roku 2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start. 2013-04-11 14:03:57
619 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na na zadanie pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 ... 2013-04-10 12:52:46
620 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2013-04-09 12:02:17
621 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/Ś/O/13 wraz z postanowieniem i decyzją. 2013-03-27 14:59:26
622 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.03.2013 r. 2013-03-26 08:14:18
623 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000009T 2013-03-22 12:08:40
624 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2013 r. 2013-03-21 15:15:36
625 Zarządzenia z marca 2013. 2013-03-21 15:14:44
626 Zarządzenia z lutego 2013. 2013-03-21 15:13:54
627 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap II. 2013-03-19 17:24:49
628 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.Ś.bio-gaz.2013. 2013-03-19 17:19:42
629 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2013-03-18 08:46:14
630 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2013 r. 2013-02-22 14:16:57
631 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap II. 2013-02-20 14:29:50
632 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2013 r. 2013-02-18 14:53:48
633 Zarządzenia ze stycznia 2013. 2013-02-18 13:42:36
634 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap II”. 2013-02-08 13:22:00
635 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap II. 2013-01-29 13:27:41
636 Kodeks Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Baćkowicach. 2013-01-28 12:11:01
637 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2013 r. 2013-01-22 13:43:16
638 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2013 roku. 2013-01-07 15:10:46
639 Zarządzenia z grudnia 2012. 2013-01-07 13:40:56
640 Zarządzenia z listopada 2012. 2013-01-07 13:40:22
641 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku. 2013-01-07 12:43:10
642 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2012 roku. 2013-01-07 12:42:42
643 Rejestr instytucji kultury. 2013-01-07 11:51:32
644 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2012 r. 2012-12-21 12:01:49
645 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-19 12:59:56
646 Protokół z otwarcia dodatkowych ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-18 14:59:03
647 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-13 14:58:23
648 Zmiana do zapisów umowy na dostawę oleju do szkół na terenie gminy Baćkowice. 2012-12-10 13:57:33
649 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2012-12-10 08:39:22
650 Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-04 12:47:24
651 Wykaz sołtysów z terenu gminy Baćkowice. 2012-11-30 14:17:07
652 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-29 13:36:25
653 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-29 13:35:45
654 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2012 r. 2012-11-28 14:01:12
655 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2012-11-19 07:53:15
656 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-14 14:32:56
657 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-13 13:22:57
658 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-12 13:35:34
659 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-12 13:32:49
660 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu Edukacja naszą szansą na lepszy start. 2012-11-06 13:34:50
661 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-02 12:37:18
662 Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-10-31 14:03:29
663 Zarządzenia z października 2012. 2012-10-30 13:48:03
664 Zarządzenia z września 2012. 2012-10-30 13:47:40
665 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-10-29 12:59:57
666 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-10-22 14:44:00
667 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-10-19 12:25:20
668 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu Edukacja naszą szansą na lepszy start. 2012-10-15 13:21:23
669 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice znak: In-7335.1.Ś.11.12.kop.Piskrzyn z dnia 11.10.2012 r. 2012-10-11 15:41:25
670 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2012 roku. 2012-10-11 12:49:05
671 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-28 12:25:07
672 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pt. Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-27 07:27:43
673 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-24 14:40:59
674 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2012 r. 2012-09-21 12:29:35
675 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-21 08:42:54
676 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-09-19 10:32:56
677 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-17 14:23:04
678 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-14 12:46:45
679 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2012. 2012-09-12 13:00:50
680 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-09-07 14:22:02
681 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-04 18:57:42
682 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-04 14:17:12
683 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice znak: In-7335/1/Ś/11/12/kop.Piskrzyn z dnia 31.08.2012 r. 2012-09-03 17:15:08
684 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach-posadzka. 2012-09-03 16:35:08
685 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 sierpnia 2012 roku. 2012-08-31 13:15:00
686 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-08-30 15:04:28
687 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-08-30 14:56:20
688 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-08-30 14:49:47
689 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-30 14:46:15
690 Komunikat CEIDG dla przedsiębiorców. 2012-08-29 14:39:23
691 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.08.2012 r. 2012-08-22 12:34:55
692 Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-08-17 15:11:55
693 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 2 sierpnia 2012 roku. 2012-08-14 15:02:35
694 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2012 roku. 2012-08-14 15:01:56
695 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 maja 2012 roku. 2012-08-14 15:01:30
696 Zarządzenia z sierpnia 2012. 2012-08-14 13:46:23
697 Zarządzenia z lipca 2012. 2012-08-14 13:46:01
698 Zarządzenia z czerwca 2012. 2012-08-14 13:45:28
699 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-08-09 13:22:43
700 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-09 13:03:01
701 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-07 12:11:03
702 Zawiadomienie o wyniku przetargu - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2012/2013. 2012-08-06 14:43:18
703 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2012/2013. 2012-07-24 11:46:53
704 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-07-23 12:53:50
705 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-23 08:50:59
706 Zawiadomienie o wyniku przetargu - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-07-18 15:11:04
707 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-16 15:31:08
708 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-12 14:43:07
709 Przetargi ustne na sprzedaż dwóch niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2012-06-25 07:57:25
710 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-06-22 14:31:15
711 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-06-21 14:02:57
712 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2012 r. 2012-06-21 12:32:23
713 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. "Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III". 2012-06-12 12:57:55
714 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I 2012-05-30 15:56:26
715 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-05-30 09:02:05
716 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-05-25 13:40:01
717 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki ... 2012-05-18 13:32:39
718 Konsultacje nt. możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich. 2012-05-18 13:27:20
719 Zarządzenia z maja 2012. 2012-05-17 13:50:32
720 Zarządzenia z kwietnia 2012. 2012-05-17 13:29:37
721 Zarządzenia z marca 2012. 2012-05-17 13:20:42
722 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 18.05.2012 r. 2012-05-15 14:22:29
723 Zarządzenia z lutego 2012. 2012-05-08 14:12:45
724 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr XVII/112/12 Rady Gminy w Baćkowicach. 2012-05-08 13:28:54
725 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 marca 2012 roku. 2012-05-08 12:24:19
726 Sprawozdania finansowe - 2012 rok 2012-05-08 08:21:52
727 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2012 roku. 2012-05-07 15:03:50
728 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2012-05-07 09:39:55
729 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki ... 2012-05-02 09:25:10
730 Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej 2012 w Gminie Baćkowice 2012-04-25 12:59:46
731 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice 2012-04-17 14:43:30
732 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-04-17 14:37:07
733 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-04-13 15:04:00
734 Przetargi ustne na sprzedaż sześciu niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2012-04-10 07:58:16
735 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-04-06 10:23:06
736 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-04-05 13:18:17
737 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-04-03 12:15:33
738 Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice. 2012-04-02 14:27:51
739 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-21 15:26:15
740 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-03-21 13:32:19
741 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-03-19 12:53:00
742 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 21.03.2012 r. 2012-03-19 12:10:28
743 Sprostowanie do SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-15 12:22:32
744 Sprostowanie do SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-13 12:39:01
745 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-08 13:17:01
746 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-02-23 11:22:37
747 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2012-02-16 08:19:10
748 Zarządzenia ze stycznia 2012. 2012-01-26 08:35:28
749 Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół. 2012-01-24 08:21:49
750 Zarządzenia z grudnia 2011. 2012-01-20 13:29:53
751 Zarządzenia z listopada 2011. 2012-01-20 13:28:54
752 Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku. 2012-01-17 13:12:30
753 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.01.2012 r. 2012-01-17 12:38:10
754 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku. 2012-01-13 13:33:26
755 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2011 roku. 2012-01-13 13:32:56
756 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku. 2012-01-13 13:31:10
757 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 września 2011 roku. 2012-01-13 13:30:03
758 Konkurs na logo pływalni w Baćkowicach. 2012-01-12 14:25:30
759 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku. 2012-01-12 13:08:42
760 Rachunki bankowe. 2012-01-02 12:16:49
761 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2011 r. 2011-12-23 11:25:51
762 Wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-12-07 15:20:29
763 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 08.12.2011 r. 2011-12-06 11:57:08
764 Zmiana do zapisów SIWZ oraz umowy do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-25 14:23:25
765 Zmiana do zapisów zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning. 2011-11-17 14:03:23
766 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2011-11-17 12:07:05
767 Zapytanie ofertowe dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół. 2011-11-16 12:08:49
768 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-15 14:13:36
769 Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-15 07:50:36
770 Informacja o realizowaniu przez Gminę Baćkowice projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ..." 2011-11-10 14:10:33
771 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych. 2011-11-10 14:03:53
772 Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu mebli na potrzeby projektu. 2011-11-04 14:09:42
773 Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu pomocy dydaktycznych. 2011-11-04 14:05:33
774 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-04 13:59:54
775 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2011 r. 2011-10-27 14:48:05
776 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 11 sierpnia 2011 roku. 2011-10-27 12:35:01
777 Zarządzenia z października 2011. 2011-10-19 12:49:45
778 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2011/2012". 2011-10-14 13:03:32
779 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-10-14 12:41:29
780 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-10-14 12:32:52
781 Wyniki zapytań ofertowych w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2011-10-12 08:01:58
782 Zapytania ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2011-09-30 13:11:00
783 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ... - pomoce naukowe i sprzęt. 2011-09-23 13:15:50
784 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 7 września 2011 r. 2011-09-23 13:13:07
785 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ..., dot. przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów z PSP w Modliborzycach, Piórkowie i Wszachowie. 2011-09-22 14:29:57
786 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów ... 2011-09-22 14:21:16
787 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki". 2011-09-19 14:38:10
788 Zarządzenia z września 2011. 2011-09-19 13:03:52
789 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych. 2011-09-16 15:22:54
790 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów. 2011-09-16 15:15:30
791 Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/11/EZGDK-ZUOK. 2011-09-08 15:38:37
792 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-08 14:25:57
793 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania ... 2011-09-08 14:18:33
794 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 14.09.2011 r. 2011-09-08 14:16:17
795 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000023T w miejscowości Piskrzyn i Nr 000018T w miejscowości Olszownica. 2011-09-08 13:45:49
796 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-09-07 15:30:02
797 Zarządzenia z sierpnia 2011. 2011-09-07 14:31:21
798 Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/Ś/11/kop.Piskrzyn. 2011-09-07 14:22:55
799 Informacja Wójta Gminy o o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2011-08-29 14:51:08
800 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2011 roku. 2011-08-29 14:46:42
801 Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki. 2011-08-29 14:42:34
802 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-08-22 15:15:53
803 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000012T w miejscowości Nieskurzów Stary (Mały) - Baćkowice (Kanturka) - Żerniki. 2011-08-19 12:21:06
804 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żerniki Gminy Baćkowice. 2011-08-05 12:52:17
805 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2011/2012. 2011-08-04 11:49:12
806 Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000012T w miejscowości Nieskurzów Mały - Baćkowice Kanturka - Żerniki. 2011-08-03 11:59:55
807 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2011-08-01 16:01:25
808 Zarządzenia z lipca 2011. 2011-07-27 14:40:30
809 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 lipca 2011 roku. 2011-07-22 13:52:00
810 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2011 roku. 2011-07-22 13:44:38
811 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.07.2011 r. 2011-07-18 12:30:34
812 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2011 r. 2011-06-22 13:17:12
813 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2011. 2011-06-21 13:49:24
814 Informacja o wyborach ławników sądowych. 2011-06-09 13:16:56
815 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2011-06-08 14:29:38
816 Zarządzenia z czerwca 2011 roku. 2011-06-08 14:05:48
817 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 września 2010 roku. 2011-06-02 14:58:41
818 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2010 roku. 2011-06-02 14:57:28
819 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2010 roku. 2011-06-02 14:56:02
820 Zarządzenia z maja 2011. 2011-06-02 13:55:53
821 Zarządzenia z kwietnia 2011. 2011-06-02 13:54:53
822 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 15:09:05
823 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 14:56:00
824 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 14:55:36
825 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 maja 2011 roku. 2011-05-31 12:27:44
826 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 kwietnia 2011 roku. 2011-05-31 12:25:00
827 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 marca 2011 roku. 2011-05-31 12:11:23
828 Sprawozdania finansowe - 2011 rok 2011-05-12 14:59:18
829 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 12.05.2011 r. 2011-05-10 14:54:19
830 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki." 2011-04-21 15:31:50
831 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności osadniczej, turystycznej i społeczno-gospodarczej ..." 2011-04-21 15:28:50
832 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej." 2011-04-21 15:26:03
833 Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 2011-04-20 12:26:07
834 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 13.04.2011 r. 2011-04-12 12:39:12
835 Samospis internetowy - 1.04. do 16.06.2011 r. - informacje. 2011-04-04 14:26:20
836 Zarządzenia z marca 2011. 2011-03-21 13:26:07
837 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2011-03-21 13:01:21
838 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ...; Remont zabytkowej części kościoła, remont zabytkowej kapliczki, remont zabytkowego krzyża- ETAP II. 2011-03-21 12:46:58
839 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2011-03-14 14:24:49
840 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - początek kadencji 2010 - 2014. 2011-03-14 14:17:24
841 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 17.03.2011 r. 2011-03-11 13:57:36
842 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej. 2011-03-10 12:14:31
843 Sprostowanie do SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ... 2011-03-09 13:09:54
844 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 lutego 2011 roku. 2011-03-07 12:05:44
845 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 lutego 2011 roku. 2011-03-07 12:05:09
846 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2011-03-07 11:54:02
847 Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych - uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych. 2011-02-28 12:21:34
848 Spotkanie organizowane przez ARR - 09.03.2011 r. 2011-02-28 12:14:08
849 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2011 roku. 2011-02-25 13:46:06
850 Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2011-02-22 12:59:31
851 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.02.2011 r. 2011-02-18 14:02:33
852 Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ...; Remont zabytkowej części kościoła, remont zabytkowej kapliczki, remont zabytkowego krzyża- ETAP II. 2011-02-16 08:58:00
853 Zarządzenia z lutego 2011. 2011-02-09 12:55:48
854 Zarządzenia ze stycznia 2011. 2011-02-09 12:54:24
855 Wyjaśnienia do przetargu 2011-02-08 15:07:44
856 Przetargi ustne na sprzedaż trzech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2011-02-04 10:55:52
857 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/10/11. 2011-02-02 14:15:04
858 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 04.02.2011 r. 2011-02-01 15:05:40
859 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2011-01-26 12:06:58
860 Przetarg nieograniczony pn. Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej. 2011-01-21 15:10:29
861 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2011-01-13 12:57:30
862 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na 2 m-ce przed zakończeniem kadencji - 2010. 2010-12-28 12:50:48
863 Zarządzenia z grudnia 2010 roku. 2010-12-21 14:03:34
864 Zarządzenia z listopada 2010 roku. 2010-12-21 14:03:19
865 Zarządzenia z października 2010 roku. 2010-12-21 14:03:00
866 Zarządzenia z września 2010 roku. 2010-12-21 14:02:36
867 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2010 r. 2010-12-21 12:48:29
868 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 sierpnia 2010 roku. 2010-12-07 14:28:13
869 Rekrutacja kandydatów na Rachmistrzów spisowych. 2010-12-07 12:37:09
870 Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice. 2010-12-02 14:31:25
871 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-12-01 14:12:35
872 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-11-26 11:58:29
873 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-11-19 15:07:49
874 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/08/09/10. 2010-11-15 14:14:42
875 Obwieszczenie i postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/kanal/Ś/2010. 2010-11-09 15:01:56
876 Przetargi ustne na sprzedaż trzech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-11-09 12:23:37
877 Obwieszczenia i uchwały dot. wyborów samorządowych zarządzonych na 21.11.2010 r. 2010-11-05 10:53:26
878 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 09.11.2010 r. 2010-11-05 09:50:29
879 Komunikat GKW w Baćkowicach o terminie i miejscu publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych. 2010-11-03 12:57:23
880 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o obwodach głosowania. 2010-11-03 12:52:01
881 Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją budowy zbiornika 2010-10-27 14:13:31
882 Wynik przetargu na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2010/2011. 2010-10-27 12:50:52
883 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.10.2010 r. 2010-10-19 13:29:11
884 Przetarg na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2010/2011. 2010-10-18 13:36:27
885 Informacje o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2010-10-15 15:14:35
886 Unieważnienie przetargu 2010-10-08 09:31:35
887 Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych. 2010-10-04 13:18:53
888 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki. 2010-09-16 13:18:45
889 Zarządzenia z sierpnia 2010 roku. 2010-09-16 10:32:13
890 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: 2010-09-15 14:46:06
891 Przesunięcie terminu przetargu - Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-09-08 14:57:09
892 Zmiana terminu przetargu - Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-09-02 12:51:09
893 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2010 roku. 2010-08-30 13:38:05
894 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2010-08-30 12:28:52
895 Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I - zmiana terminu przetargu 2010-08-26 13:26:31
896 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia 2010-08-24 10:33:30
897 Informacja o terminie sesji. 2010-08-20 10:01:22
898 Sprawozdania finansowe - 2010 rok 2010-08-12 13:48:34
899 Sprawozdania finansowe - 2009 rok 2010-08-12 09:39:26
900 Sprawozdania finansowe - 2008 rok 2010-08-10 14:47:43
901 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-08-10 13:38:55
902 Zarządzenia ze stycznia, lutego i marca 2009 roku. 2010-08-09 13:21:15
903 Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-08-06 15:07:50
904 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 1 300 000 zł. 2010-08-05 14:41:44
905 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lipca 2010 roku. 2010-08-03 10:38:01
906 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2010 roku. 2010-08-03 09:12:59
907 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 czerwca 2010 roku. 2010-08-03 09:06:49
908 Zarządzenia z lipca 2010 roku. 2010-08-02 15:07:49
909 Zarządzenia z czerwca 2010 roku. 2010-08-02 12:05:20
910 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2010. 2010-08-02 08:39:31
911 Przedłużenie terminu składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok - konkurs nr 2. 2010-07-21 12:59:23
912 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice 2010-07-14 15:37:49
913 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice 2010-07-05 14:58:15
914 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice 2010-07-05 13:37:26
915 Wynik przetargu nieograniczonego na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-06-30 13:08:25
916 Oświadczenia majątkowe osób wydających w OPS decyzje administracyjne w imieniu wójta. 2010-06-22 15:10:20
917 Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe w ramach Programu Integracji Społecznej. 2010-06-21 13:21:13
918 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok - konkurs nr 2. 2010-06-18 17:18:39
919 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 2010-06-14 13:32:35
920 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2010-06-02 08:23:30
921 Zarządzenia z maja 2010 roku. 2010-06-01 13:42:49
922 Zarządzenia z kwietnia 2010 roku. 2010-06-01 13:42:21
923 Zarządzenia z marca 2010 roku. 2010-06-01 13:40:43
924 Zarządzenia ze stycznia 2010 r. 2010-06-01 13:39:46
925 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 2010-05-28 12:52:35
926 Przetarg nieograniczony na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-05-26 14:08:35
927 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2010 roku. 2010-05-25 12:31:02
928 Wynik przetargu nieograniczonego na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. 2010-05-20 12:58:09
929 Obwieszczenie Wójta Gminy o obwodach głosowania i informacja o miejscach na obwieszczenia. 2010-05-14 12:37:02
930 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-05-14 08:34:07
931 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok. 2010-05-11 12:20:27
932 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: 2010-05-10 10:15:02
933 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice cd. 2010-05-05 13:34:36
934 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-04-30 15:23:40
935 Program Aktywizacji Społecznej – Zawodowej w Gminie Baćkowice 2010-04-30 14:31:07
936 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-04-30 14:14:40
937 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 3 marca 2010 roku. 2010-04-26 12:08:31
938 Odpowiedź na pytanie dot. SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-23 11:42:27
939 Przetarg nieograniczony na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-04-23 11:35:03
940 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2010 r. 2010-04-21 14:56:30
941 Modyfikacja SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-19 15:21:48
942 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-19 15:17:48
943 Wynik przetargu nieograniczonego na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-04-19 13:34:33
944 Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ zadania 2010-04-12 13:31:10
945 Hołd pamięci ofiar tragedii w Smoleńsku. 2010-04-10 18:43:52
946 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010. 2010-04-09 13:08:45
947 Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2010-04-09 13:05:17
948 Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 2010-04-02 11:06:21
949 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2010-03-31 07:38:57
950 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010. 2010-03-18 12:33:10
951 Przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-03-12 15:27:28
952 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2010-03-11 12:29:43
953 Zarządzenia z grudnia 2009 roku. 2010-03-09 12:23:11
954 Zarządzenia z listopada 2009 roku. 2010-03-09 11:59:06
955 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010 i postanowienie Znak: In-7335/1/zbio/Ś/10. 2010-03-08 15:09:24
956 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2010 roku. 2010-03-02 14:10:03
957 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 03.03.2010 r. 2010-03-01 08:13:54
958 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2009 roku. 2010-02-22 12:48:17
959 Zawiadomienia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/Ś/10 i In-7335/2/kanal/Ś/10 2010-02-18 11:56:36
960 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2010 roku. 2010-02-17 14:24:03
961 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2009 roku. 2010-02-17 13:47:57
962 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2009 roku. 2010-02-17 13:30:30
963 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.01.2010 r. 2010-01-25 13:47:03
964 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2009 r. 2009-12-22 12:21:15
965 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-12-18 08:22:44
966 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2009 r. 2009-11-23 13:52:12
967 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/rew/Ś/09. 2009-11-17 12:50:40
968 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/rew/Ś/09 2009-11-17 12:43:41
969 Informacja o naborze fiszek projektowych dla małych projektów 2009-11-12 13:07:15
970 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-11-10 13:17:40
971 Agencja Rynku Rolnego zaprasza na spotkanie w siedzibie OSP Modliborzyce w dniu 09.11.2009 r. 2009-11-05 13:11:55
972 Wynik przetargu nieograniczonego na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2009/2010. 2009-11-03 12:11:53
973 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/08/09 2009-10-29 13:46:50
974 Zarządzenia z października 2009 roku. 2009-10-26 14:45:54
975 Zarządzenia z września 2009 roku. 2009-10-26 14:40:59
976 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2009 r. 2009-10-26 13:18:31
977 Zarządzenia z kwietnia i maja 2009 roku. 2009-10-16 12:20:33
978 Zarządzenia z lipca 2009 roku. 2009-10-16 10:53:59
979 Zarządzenia z sierpnia 2009 roku. 2009-10-16 09:53:51
980 Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-10-16 08:36:29
981 Przetarg nieograniczony na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2009/2010. 2009-10-14 13:56:19
982 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr XXXI/142/09 Rady Gminy w Baćkowicach. 2009-10-01 10:08:57
983 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 07 sierpnia 2009 roku. 2009-10-01 09:05:15
984 Wyjaśnienie do przetargu na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-09-28 11:52:51
985 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-09-21 14:16:02
986 Wezwanie na rozprawę administracyjną w dniu 24.09.2009 r. 2009-09-10 10:47:05
987 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2009 roku. 2009-09-08 12:05:57
988 Wynik naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-31 14:35:22
989 Lista kandydatów na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-28 12:20:38
990 Wynik przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-28 12:12:42
991 Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach POKL. 2009-08-24 11:41:24
992 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-08-17 12:32:24
993 Sprostowanie do przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-07 12:18:31
994 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-07 12:10:14
995 Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-05 14:12:16
996 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 07.08.2009 r. 2009-08-04 14:12:08
997 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2009. 2009-07-27 12:19:14
998 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/07/08/09 2009-07-22 12:32:13
999 Oświadczenia majątkowe Inspektora ds. Wymiaru Podatków i Opłat. 2009-07-10 14:01:22
1000 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2009 roku. 2009-07-08 13:22:38
1001 Informacja o dofinansowaniu do zakupu podręczników. 2009-07-02 13:55:52
1002 Zarządzenia z czerwca 2009 roku. 2009-07-02 13:50:33
1003 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2009 r. 2009-06-26 14:02:01
1004 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 kwietnia 2009 roku. 2009-06-19 12:40:39
1005 Wykazy z dnia 08.05.2009 r. 2009-05-29 13:06:01
1006 Wyniki konkursu ofert na usługi Programu Integracji Społecznej. 2009-05-18 15:21:32
1007 Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Baćkowice. 2009-05-13 13:42:16
1008 Obwieszczenia wyborcze. 2009-05-06 11:54:12
1009 Informacja o wyniku przetargu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-05-04 13:49:02
1010 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2009 roku. 2009-04-29 12:50:56
1011 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej. 2009-04-22 08:38:14
1012 Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-04-20 13:56:12
1013 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 22.04.2009 r. 2009-04-17 13:34:12
1014 Informacja o miejscach przeznaczonych na obwieszczenia wyborcze. 2009-04-09 12:09:44
1015 Obwieszczenia i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/4/Ś/07/08/09 2009-04-08 14:48:44
1016 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2009 r. 2009-03-23 13:25:00
1017 Obwieszczenie - kontynuowanie wydobycia ze złoża "Wszachów I" 2009-03-20 14:25:09
1018 Przetarg ustny na sprzedaż pięciu niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2009-03-20 09:36:21
1019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego. 2009-03-17 12:09:23
1020 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanaliazacji. 2009-03-11 12:41:23
1021 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach ... - Wszachów II. 2009-03-02 13:17:08
1022 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stan. Dyrektora PSP we Wszachowie. 2009-02-06 12:49:33
1023 Wezwanie na rozprawę administracyjną w dniu 19.02.2009 r. 2009-02-02 15:00:37
1024 Informacja - umowy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2009-01-27 11:27:10
1025 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 16.01.2009 r. 2009-01-12 12:15:38
1026 Wynik naboru na stanowisko gł. księgowego OPS w Baćkowicach. 2009-01-08 07:40:13
1027 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2008 roku. 2009-01-02 13:08:21
1028 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2008 r. 2008-12-19 13:53:19
1029 Postanowienia Starosty Opatowskiego w sprawie ekploatacji złóż dolomitów w m. Wszachów. 2008-12-18 12:54:30
1030 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ośmiu niezabudowanych działek gruntu. 2008-12-15 10:54:14
1031 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/4/Ś/07/08. 2008-12-11 14:39:24
1032 Lista kandydatów na stanowisko gł. księgowego OPS Baćkowice. 2008-12-08 12:59:18
1033 Informacja o wyniku przetargu na budowę basenu przyszkolnego wraz z komleksem boisk. 2008-12-01 12:28:01
1034 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2008 roku. 2008-10-28 13:03:43
1035 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2008 roku. 2008-10-28 12:58:40
1036 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2008 roku. 2008-10-28 12:52:50
1037 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2008 roku. 2008-10-28 12:41:40
1038 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół. 2008-09-25 13:03:00
1039 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2008-09-18 12:19:05
1040 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2004 roku. 2008-09-05 13:40:27
1041 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2004 roku. 2008-09-05 13:17:51
1042 Projekt systemowy w ramach POKL. 2008-09-05 12:42:38
1043 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:35:59
1044 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:25:03
1045 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:19:03
1046 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2006 roku. 2008-08-27 13:14:42
1047 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 10 marca 2006 roku. 2008-08-27 12:55:10
1048 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2006 roku. 2008-08-27 12:52:07
1049 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 lipca 2006 roku. 2008-08-27 12:50:04
1050 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2006 roku. 2008-08-27 12:45:59
1051 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 października 2006 roku. 2008-08-27 12:42:38
1052 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2006 roku. 2008-08-27 12:27:17
1053 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2007 roku. 2008-08-27 12:22:52
1054 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2007 roku. 2008-08-27 12:19:09
1055 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2006 roku. 2008-08-21 15:03:32
1056 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2007 roku. 2008-08-21 14:32:02
1057 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2007 roku. 2008-08-21 14:21:24
1058 Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:58:26
1059 Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:49:11
1060 Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:41:56
1061 Uchwały Rady Gminy w sprawie Statutu i Regulaminu. 2008-08-12 13:54:42
1062 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Baćkowicach. 2008-08-12 13:50:08
1063 Statut Gminy Baćkowice. 2008-08-12 13:43:52
1064 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie. 2008-08-12 13:29:53
1065 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieskurzowie. 2008-08-12 13:27:12
1066 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach. 2008-08-12 13:24:17
1067 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie. 2008-08-12 13:18:58
1068 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2008-08-12 13:13:55
1069 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Baćkowicach. 2008-08-12 13:07:44
1070 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. 2008-08-12 13:03:25
1071 Oświadczenia majątkowe Dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2008-08-12 12:57:18
1072 Oświadczenia majątkowe Kierownika GBP w Baćkowicach. 2008-08-06 14:10:57
1073 Oświadczenia majątkowe Kierownika OPS w Baćkowicach. 2008-08-06 14:04:32
1074 Oświadczenia majątkowe Dyrektora SPZOZ w Baćkowicach. 2008-08-06 13:58:58
1075 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2007. 2008-08-04 14:03:54
1076 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2008. 2008-08-04 13:45:36
1077 Redakcja biuletynu 2008-05-22 02:30:26
1078 Mapa serwisu 2008-05-21 03:55:20
1079 Instrukcja użytkowania 2008-05-21 03:54:57

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.