Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. +48 15 8686204, fax. +48 15 8686204


RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001


RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017


http://www.backowice-gmina.pl
ug_backowice@pro.onet.pl


Skrzynka podawcza ePUAP - /3201xcfplc/skrytka lub /3201xcfplc/SkrytkaESP

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Data:
1 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2023 r. 2023-06-05 13:37:47
2 Obwieszczenie i postanowienie Wójta Gminy z dnia 05.06.2023 r. o zawieszeniu postępowania 2023-06-05 11:59:10
3 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 24 maja 2023 r. 2023-06-02 12:07:26
4 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2023 r. 2023-06-02 12:00:13
5 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2023 z dnia 02.06.2023 r. o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ... 2023-06-02 11:07:43
6 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2023 r. 2023-06-02 08:13:04
7 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Baćkowice za 2022 rok 2023-05-31 13:44:14
8 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2022 r. 2023-05-29 14:58:03
9 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022 2023-05-29 14:56:42
10 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 2023-05-29 14:55:01
11 Zarządzenia z maja 2023 roku 2023-05-25 13:32:18
12 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2023 z dnia 25.05.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja wydobycia metodą odkrywkową dolomitów dewońskich ze złoża Wszachów II do rzędnej ... 2023-05-25 12:59:15
13 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice 2023-05-25 12:30:36
14 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 24.05.2023 r. o zakończeniu postępowania. 2023-05-24 12:41:39
15 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2023 r. 2023-05-19 15:20:09
16 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-05-18 13:49:42
17 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice 2023-05-18 13:23:56
18 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2023-05-15 09:25:44
19 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-12 14:55:50
20 Zapytanie cenowe na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-05-12 11:25:46
21 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2023 2023-05-12 08:01:43
22 Sprawozdania finansowe Klubu Dziecięcego w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:20:21
23 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:18:43
24 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:17:21
25 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:14:05
26 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:12:22
27 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2021 rok. 2023-05-10 15:10:35
28 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2021 rok. 2023-05-10 15:09:09
29 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2020 rok. 2023-05-10 15:08:00
30 Konkurs ofert - Integracja społeczna, promocja edukacji ekologicznej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - 2023 2023-05-02 13:49:07
31 Zarządzenia z kwietnia 2023 roku 2023-05-02 13:35:38
32 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice 2023-04-27 14:29:39
33 Sprawozdania finansowe - 2023 rok 2023-04-27 13:11:45
34 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 12 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 14:19:22
35 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 12 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 14:16:58
36 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21.04.2023 r. 2023-04-26 14:11:20
37 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 4 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 14:08:15
38 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 13:59:58
39 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 15 marca 2023 r. 2023-04-26 13:55:41
40 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 marca 2023 r. 2023-04-25 13:38:34
41 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacje. 2023-04-17 14:39:41
42 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla adaptacji połączonej ze zmianą użytkowania budynku Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii Domu 2023-04-17 14:36:24
43 Zapytanie cenowe na: Zakup namiotu z nadrukiem - wraz z wyposażeniem 2023-04-13 13:01:06
44 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 12 kwietnia 2023 r. 2023-04-11 11:17:28
45 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na 2023-04-07 10:13:26
46 Zapytanie cenowe na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla adaptacji połączonej ze zmianą użytkowania budynku Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii Domu Pomocy Społecznej 2023-04-04 14:37:35
47 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r. 2023-03-31 14:11:36
48 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 2023-03-31 13:59:36
49 Zaproszenie do składania ofert na wynajem i serwis 1 szt. kabiny toaletowej 2023-03-31 13:51:23
50 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2023-03-30 13:06:55
51 Informacja o badaniu wody z wodociagu gminnego - Modliborzyce. 2023-03-30 08:07:09
52 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 4 kwietnia 2023 r. 2023-03-30 08:03:45
53 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2023-03-27 10:36:44
54 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Baćkowice w roku 2022 2023-03-23 12:39:08
55 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice 2023-03-20 09:24:25
56 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice 2023-03-20 09:24:11
57 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice 2023-03-20 09:23:46
58 Zarządzenia z marca 2023 roku 2023-03-20 09:06:49
59 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 15.03.2023 r. 2023-03-10 14:43:01
60 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 31 stycznia 2023 r. 2023-02-23 14:15:11
61 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2023 r. 2023-02-22 13:07:12
62 Zarządzenia z lutego 2023 roku 2023-02-21 14:56:39
63 Zarządzenia ze stycznia 2023 roku 2023-02-21 14:38:54
64 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego 2023-02-20 13:46:43
65 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2023-02-13 14:51:18
66 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-06 12:39:04
67 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-06 12:36:41
68 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-06 12:29:15
69 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: Odwiert studni głębinowej w miejscowości Baćkowice wraz z pracami geologicznymi projektowymi i udokumentowaniem jej wydajności, analizy wody ze studni na działce wskazanej przez Inwestora 2023-02-02 14:40:47
70 Ogłoszenie o zmianie umowy - Roboty budowlane - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2023-01-27 13:31:27
71 Zarządzenia z grudnia 2022 roku 2023-01-25 14:04:35
72 Zarządzenia z listopada 2022 roku 2023-01-25 13:47:16
73 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2023 r. 2023-01-23 14:15:56
74 Uchwały RIO w Kielcach - 2023 rok 2023-01-23 12:44:56
75 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 2023-01-20 09:48:46
76 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany przez Gminę Baćkowice 2023-01-16 09:04:08
77 Petycja - pilne wezwanie do podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi i odpowiedź na nią 2023-01-13 11:40:22
78 Zapytanie cenowe na: Odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest - 2023. 2023-01-11 14:03:30
79 Zapytanie cenowe na: Odwiert studni głębinowej w miejscowości Baćkowice wraz z pracami geologicznymi projektowymi i udokumentowaniem jej wydajności, analizy wody ze studni na działce wskazanej przez Inwestora 2023-01-11 11:55:48
80 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 grudnia 2022 r. 2023-01-04 15:05:25
81 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2022 r. 2023-01-04 15:01:32
82 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 21 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:51:41
83 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:43:50
84 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 16 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:33:42
85 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:22:15
86 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 listopada 2022 r. 2023-01-04 14:19:50
87 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2022 r. 2023-01-04 13:56:25
88 Informacja nt. zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2023-01-03 13:00:32
89 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup materiałów chemicznych 2022-12-30 13:56:09
90 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: przygotowanie i dostawa posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2023 r. 2022-12-29 14:40:05
91 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2022 r. 2022-12-29 14:37:12
92 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów chemicznych 2022-12-20 13:48:31
93 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup opału w 2023 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2022-12-20 13:42:38
94 Materiały do zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice. 2022-12-16 14:39:13
95 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2022-12-15 14:53:16
96 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2023 r. 2022-12-15 13:28:58
97 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2022 r. 2022-12-13 15:11:47
98 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 16.12.2022 r. 2022-12-13 12:50:07
99 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-12 12:53:08
100 Informacja o unieważnieniu postępowania - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-09 15:24:14
101 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-09 10:42:44
102 Zapytanie cenowe na: Zakup opału w 2023 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2022-12-07 14:25:29
103 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2022-12-05 15:11:10
104 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-01 15:00:39
105 Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-12-01 12:52:01
106 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2022 r. 2022-11-28 13:18:48
107 Obwieszczenie ŚO-V.7422.1.25.2022 z dnia 21.11.2022 r. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 2022-11-24 13:12:27
108 Informacja KR.ZUZ.4.4215.16.2022.AK z dnia 21.11.2022 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 2022-11-24 12:55:42
109 Informacja KR.ZUZ.4.4215.14.2022.AK z dnia 21.11.2022 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 2022-11-24 12:51:07
110 Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-11-22 19:24:23
111 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-11-22 09:36:09
112 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2022-11-21 08:40:59
113 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-11-10 14:31:56
114 Ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-11-10 14:21:02
115 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 21 października 2022 r. 2022-11-04 14:24:54
116 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 października 2022 r. 2022-11-04 14:03:41
117 Informacja nt. przystąpieniu Gminy Baćkowice do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 2022-11-04 11:46:19
118 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 września 2022 r. 2022-11-03 14:52:18
119 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 sierpnia 2022 r. 2022-11-03 14:48:54
120 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 czerwca 2022 r. 2022-11-03 14:44:29
121 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 14 czerwca 2022 r. 2022-11-03 14:42:06
122 Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Opatowie z dnia 27.10.2022 r. 2022-11-02 13:38:54
123 Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 2022-11-02 13:33:00
124 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2022 roku. 2022-10-28 08:13:05
125 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2022-10-27 13:22:49
126 Zapytanie cenowe na: Zakup tablicy elektronicznej - telebimu 2022-10-19 12:26:20
127 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.10.2022 r. 2022-10-17 15:05:49
128 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2022 r. 2022-10-17 14:04:33
129 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2022 r. 2022-10-17 14:03:50
130 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 17.10.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-17 12:24:06
131 Zaproszenie do składania ofert na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2022-10-14 13:50:47
132 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2022 roku. 2022-10-14 13:30:27
133 Zarządzenia z października 2022 roku 2022-10-11 13:31:20
134 Zarządzenia z września 2022 roku 2022-10-11 13:31:04
135 Zarządzenia z sierpnia 2022 roku 2022-10-11 13:30:39
136 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 6.10.2022 r. w sprawie Budowy Elektrowni Słonecznej Piórków Kolonia wraz z postanowieniem w tej sprawie. 2022-10-06 13:19:17
137 Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opatowie z dnia 27.09.2022 r. w sprawie przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzyce. 2022-09-28 13:58:48
138 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2022-09-26 08:49:43
139 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-23 22:47:32
140 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opatowie w sprawie przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzyce. 2022-09-23 08:29:49
141 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2022 r. 2022-09-22 12:20:15
142 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-19 13:16:30
143 INFORMACJA W SPRAWIE WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO 2022-09-16 12:48:44
144 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości" 2022-09-14 15:14:37
145 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-12 13:16:35
146 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2022 z dnia 06.09.2022 r. zezwalająca na prowadzenie działalności gosp. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ... 2022-09-06 14:11:19
147 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-05 14:59:50
148 Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.205.2022.AK z dnia 26.08.2022 r. 2022-08-30 15:07:34
149 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-08-30 13:31:26
150 Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy i odpowiedź na nią. 2022-08-24 14:26:06
151 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.08.2022 r. 2022-08-24 14:22:04
152 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków 2022-08-23 13:19:56
153 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-08-22 14:24:06
154 Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 17.08.2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-08-22 14:21:12
155 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-08-22 09:26:56
156 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 2/2022 z dnia 19.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w elektrociepłowni na biogaz o mocy 0,999 MW Gołoszyce 2022-08-19 11:40:24
157 Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego 2022-08-17 13:52:00
158 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2022 z dnia 08.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poszerzenie eksploatacji złoża dolomitów Janczyce 1 wraz z budową zaplecza 2022-08-09 18:56:52
159 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-08-05 13:53:31
160 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-08-04 15:01:01
161 Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy oraz odpowiedź na nią. 2022-08-02 14:55:22
162 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-07-22 13:00:04
163 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 2022-07-20 15:08:15
164 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 2022-07-08 14:20:43
165 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2022-07-04 13:42:23
166 Zarządzenia z lipca 2022 roku 2022-07-04 13:39:39
167 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 maja 2022 r. 2022-07-04 12:13:01
168 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2022 r. 2022-07-04 12:05:42
169 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 czerwca 2022 r. 2022-07-04 11:56:27
170 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2022 r. 2022-07-01 13:35:32
171 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na dostawę materiałów biurowych i środków czystości do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-07-01 13:25:34
172 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-28 15:08:20
173 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2022-06-27 07:23:50
174 Oświadczenia majątkowe Kierownika Klubu Dziecięcego w Baćkowicach. 2022-06-23 14:45:04
175 Rozeznanie rynku dla zadania - Dostawa materiałów biurowych i środków czystości do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-21 14:50:19
176 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zap. ofertowym na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego w wieku od 1 roku do 3 lat, w postaci cateringu w ramach projektu Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-06-21 14:21:06
177 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-20 14:56:53
178 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na dostawę materiałów zużywalnych do opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia w Klubie Dziecięcym w Baćkowicach 2022-06-20 12:42:11
179 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2022 r. 2022-06-15 13:45:23
180 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na zakup i dostawę sprzętu/urządzeń biurowych oraz ich serwis gwarancyjny do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-14 15:04:59
181 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na zakup wyposażenia i zabawek do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-14 14:54:11
182 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2022 r. 2022-06-14 14:46:45
183 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-10 12:47:40
184 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 14.06.2022 r. 2022-06-10 12:18:13
185 Rozeznanie rynku dla zadania - Dostawa materiałów zużywalnych do opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia w Klubie Dziecięcym w Baćkowicach 2022-06-07 14:32:57
186 Zarządzenia z czerwca 2022 roku 2022-06-06 14:41:39
187 Zarządzenia z maja 2022 roku 2022-06-06 14:25:25
188 Zarządzenia z kwietnia 2022 r. 2022-06-06 14:25:07
189 Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 01.06.2022 r. 2022-06-06 13:09:26
190 Rozeznanie rynku dla zadania - Zakup i dostawa sprzętu/urządzeń biurowych oraz ich serwis gwarancyjny do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-03 14:13:34
191 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zamówieniu na roboty budowlane na budowę boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-03 13:51:38
192 Rozeznanie rynku dla zadania - Zakup wyposażenia i zabawek do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-03 13:18:23
193 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2021 r. 2022-06-01 15:15:58
194 Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego w wieku od 1 roku do 3 lat, w postaci cateringu w ramach projektu Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-06-01 14:02:38
195 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Baćkowice za 2021 rok 2022-05-31 14:48:21
196 Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-05-27 13:48:34
197 Wyniki konkursu ofert - Integracja społeczna, promocja edukacji ekologicznej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych ... 2022-05-27 13:39:38
198 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2022 r. 2022-05-26 14:26:39
199 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-20 14:53:40
200 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-20 10:05:30
201 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-17 13:30:25
202 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:50:17
203 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:35:44
204 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:27:40
205 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:09:41
206 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-17 10:13:32
207 Informacja nr 2 dla Wykonawców i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane na budowę boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-13 14:35:18
208 Konkurs ofert - Integracja społeczna, promocja edukacji ekologicznej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych ... 2022-05-12 14:20:17
209 Informacja nr 1 dla Wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane na budowę boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-11 11:07:00
210 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2021 rok. 2022-05-10 15:02:01
211 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2021 rok. 2022-05-10 14:55:26
212 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2021 rok. 2022-05-10 14:53:56
213 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 10.05.2022 r. 2022-05-10 13:23:41
214 Informacja nr 5 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-10 13:19:53
215 Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-05-09 10:20:43
216 Informacja nr 4 dla Wykonawców i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-06 13:29:52
217 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27.04.2022 r. 2022-04-29 14:09:22
218 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-04-29 13:12:14
219 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Rady Gminy w Baćkowicach Nr XLVI/240/22 z dnia 8 marca 2022 r. 2022-04-29 13:03:08
220 Informacja nr 3 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-29 12:59:58
221 Sprawozdania finansowe - 2022 rok 2022-04-27 14:31:46
222 Informacja nr 2 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-26 14:58:51
223 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Gminę Baćkowice. 2022-04-25 08:15:57
224 Zaproszenie do składania ofert na wynajem i serwis 1 sztuki kabiny toaletowej ustawionej na zbiorniku wodnym „NIESKURZÓW” 2022-04-22 15:19:23
225 Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Baćkowicach oraz wysokość opłat związanych z jej udostępnianiem 2022-04-22 12:38:58
226 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 26.04.2022 r. 2022-04-22 11:39:12
227 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2022 2022-04-20 14:28:41
228 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice - rok 2022. 2022-04-20 13:21:12
229 Informacja nr 1 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-19 12:45:44
230 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Dziecięcego w Baćkowicach. 2022-04-14 14:29:00
231 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 12.04.2022 r. 2022-04-08 13:35:00
232 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-06 14:58:52
233 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 29 marca 2022 r. 2022-04-06 14:26:51
234 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2022 r. 2022-04-06 13:56:54
235 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 8 marca 2022 r. 2022-04-06 13:54:36
236 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 14 stycznia 2022 r. 2022-04-06 13:52:37
237 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 28 grudnia 2021 r. 2022-04-06 13:37:42
238 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2022-04-05 13:51:59
239 Zarządzenia z marca 2022 r. 2022-04-01 15:19:17
240 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 marca 2022 r. 2022-04-01 14:44:39
241 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2022 r. 2022-04-01 14:38:16
242 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2021 r. 2022-04-01 14:29:46
243 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacje. 2022-04-01 12:54:47
244 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-03-28 08:58:38
245 Informacja PGW WP oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego. 2022-03-25 14:55:05
246 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2022 r. 2022-03-24 14:50:07
247 Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. rekrutacji dzieci do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach. 2022-03-23 14:27:45
248 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 11.03.2022 r. 2022-03-11 13:44:21
249 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.03.2022 r. 2022-03-09 14:13:13
250 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 08.03.2022 r. 2022-03-07 15:22:44
251 Ogłoszenie Nr 2/2022 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-03-04 13:25:45
252 Notatka dla zapytania cenowego na: Przedłużenie licencji FortiCare 24x7 na 3 lata dla urządzenia FortiGate 60F 2022-02-25 13:18:35
253 Zmiana w zapytaniu cenowym na: Przedłużenie licencji FortiCare 24x7 na 3 lata dla urządzenia FortiGate 60F 2022-02-21 15:03:16
254 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-02-21 09:09:33
255 Zapytanie cenowe na: Przedłużenie licencji FortiCare 24x7 na 3 lata dla urządzenia FortiGate 60F 2022-02-18 13:29:21
256 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2022-02-14 10:02:26
257 Zarządzenia z lutego 2022 r. 2022-02-14 09:46:49
258 Zarządzenia ze stycznia 2022 r. 2022-02-14 09:45:44
259 Uchwały RIO w Kielcach - 2022 rok. 2022-02-02 13:51:33
260 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2022-01-28 13:29:14
261 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia 2022-01-28 13:09:22
262 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022. 2022-01-27 15:10:55
263 Ogłoszenie Nr 1/2022 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-01-20 12:54:06
264 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku 2022-01-19 14:28:48
265 Informacja o granicach obszaru i terenu górniczego Wszachów IC 2022-01-17 15:27:16
266 Protokół do konkursu na nabór partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2022-01-17 14:17:32
267 Informacja o wynikach dla zapytania ofertowego nr 2 na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2022-01-14 16:49:43
268 Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. inwestycji i zamówień publicznych 2022-01-13 13:42:21
269 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 14.01.2022 r. 2022-01-12 15:21:51
270 Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 2022-01-11 14:36:45
271 Informacja - dotacje dla Spółek Wodnych w 2022 r. 2022-01-10 13:32:16
272 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-01-10 08:20:50
273 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2022-01-10 08:14:30
274 Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego 2022-01-05 14:29:59
275 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - 2021. 2022-01-05 14:25:55
276 Zapytanie ofertowe nr 2 na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2022-01-05 13:07:58
277 Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2022-01-05 12:59:34
278 Zapytanie cenowe na: Odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. 2022-01-05 09:13:23
279 Petycja w sprawie podjęcia uchwał dot. maseczek ochronnych. 2021-12-31 12:53:13
280 Protokół rozeznania cenowego zamówienia dla zadania - Przygotowanie i dostawa ciepłego posiłku obiadowego dwudaniowego dla 15 uczestników Dziennego Domu „Senior +” w Olszownicy w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 2021-12-31 07:35:14
281 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania: Zakup opału w 2022 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2021-12-29 13:34:50
282 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2021-12-22 14:51:28
283 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 grudnia 2021 r. 2021-12-22 14:30:24
284 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2021 r. 2021-12-22 14:13:55
285 Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2021-12-22 14:07:22
286 Decyzja Starosty Powiatowego w Opatowie z dnia 9.12.2021 r. w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego - Olszownica. 2021-12-20 15:36:20
287 Decyzja Starosty Powiatowego w Opatowie z dnia 9.12.2021 r. w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego - Nieskurzów Stary. 2021-12-20 15:33:42
288 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2022 r. 2021-12-20 15:25:30
289 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2021 r. 2021-12-20 13:27:59
290 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. inwestycji i zamówień publicznych 2021-12-17 13:20:09
291 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2021-12-17 13:06:47
292 Informacja nt. dnia wolnego od pracy 2021-12-16 13:16:34
293 Zapytanie cenowe na: Zakup opału w 2022 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2021-12-15 14:10:35
294 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: ŚO-V.7422.37.2021 z dnia 8.12.2021 r. 2021-12-14 13:50:03
295 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-12-13 14:33:56
296 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 17.12.2021 r. 2021-12-10 12:47:26
297 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 23 listopada 2021 r. 2021-12-09 15:18:07
298 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 18 października 2021 r. 2021-12-09 15:17:48
299 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 września 2021 r. 2021-12-09 15:17:34
300 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2021 r. 2021-12-09 15:15:44
301 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 października 2021 r. 2021-12-09 15:14:38
302 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2021 r. 2021-12-09 15:07:32
303 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2021-12-08 14:56:35
304 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2021-12-06 16:07:26
305 Zarządzenia z grudnia 2021 r. 2021-12-06 15:59:00
306 Zarządzenia z listopada 2021 r. 2021-12-06 15:58:07
307 Zapytanie cenowe na: Odbiór i utylizację odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. 2021-11-26 13:22:25
308 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2022. 2021-11-26 12:43:05
309 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2022. 2021-11-23 07:58:04
310 Zaproszenie do składania ofert na usługi świadczone w 2022 r. zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 2021-11-18 08:49:22
311 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne świadczone w 2022 r. zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. 2021-11-18 08:46:04
312 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. 2021-11-18 08:39:58
313 Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-11-10 12:44:04
314 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2022. 2021-11-10 12:35:56
315 Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-11-03 13:20:22
316 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gm. Baćkowice dla miejscowości Żerniki ... 2021-10-29 12:18:46
317 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gm. Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszac 2021-10-29 10:15:11
318 Ogłoszenie o wyniku postępowania na roboty budowlane - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-28 14:15:06
319 Zarządzenia z października 2021 r. 2021-10-22 13:17:16
320 Zarządzenia z września 2021 r. 2021-10-22 13:16:41
321 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-22 12:25:54
322 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-10-21 13:30:15
323 Protokół rozeznania cenowego zamówienia dla zadania - Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2021/2022 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2021-10-21 11:27:54
324 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-20 12:42:08
325 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 18.10.2021 r. 2021-10-17 08:46:26
326 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-15 11:07:09
327 Ogłoszenie o wyniku postępowania na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce 2021-10-13 14:08:26
328 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 09.09.2021 r. na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa 2021-10-13 14:05:09
329 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 27.08.2021 r. na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa 2021-10-13 14:00:39
330 Zapytanie cenowe na: Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2021/2022 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2021-10-13 12:53:41
331 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-06 13:23:57
332 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-06 09:38:22
333 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2021 r. 2021-09-30 08:44:04
334 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-29 11:21:54
335 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-22 13:47:28
336 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 9 września 2021 r. 2021-09-21 14:46:16
337 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 września 2021 r. 2021-09-21 14:13:11
338 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-09-21 13:37:23
339 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-21 13:09:57
340 Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-09-20 13:02:30
341 Protokół rozeznania cenowego zamówienia dla zadania - Zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie. 2021-09-20 12:52:54
342 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice - rok 2021. 2021-09-20 12:37:10
343 Protokół rozeznania cenowego zamówienia na wykonanie zadania pn. Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu zewnętrznego w miejscowości Baćkowice. 2021-09-14 14:42:38
344 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-09-09 14:16:14
345 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-09 14:12:11
346 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-09 10:29:53
347 Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-09-08 12:41:05
348 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 09.09.2021 r. 2021-09-07 10:52:39
349 Zapytanie cenowe na: Zakup, dostawę i montaż systemu monitoringu zewnętrznego w miejscowości Baćkowice. 2021-09-06 14:51:47
350 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. 2021-09-03 13:49:05
351 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na rok 2020. 2021-09-02 15:12:23
352 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na rok 2019. 2021-09-02 15:10:12
353 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na rok 2018. 2021-09-02 15:07:15
354 Kontrole - 2021 rok. 2021-09-01 14:41:17
355 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019. 2021-09-01 11:31:35
356 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020. 2021-09-01 11:31:20
357 Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Nr KC-I.432.35.1.2021/KKC-1 z dnia 14.01.2021 r. 2021-09-01 10:38:52
358 Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Nr 25/N/III/RPO/2021 z dnia 22.07.2021 r. 2021-09-01 10:05:35
359 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-08-30 14:47:23
360 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 sierpnia 2021 r. 2021-08-30 14:08:22
361 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-08-27 13:53:22
362 Zapytanie cenowe na: Zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie. 2021-08-26 12:53:14
363 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 25.08.2021 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania wraz z postanowieniem z dnia 25.08.2021 r. 2021-08-25 14:50:56
364 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-08-25 12:44:12
365 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie. 2021-08-25 12:38:20
366 Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2021-08-23 14:33:15
367 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 20.08.2021 r. 2021-08-18 14:24:03
368 Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach znak: WK.60.6.2021 z dnia 09.08.2021 r. 2021-08-13 13:54:36
369 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.V.431.4.2021 z dnia 29.07.2021 r. 2021-08-13 13:49:31
370 Zapytanie cenowe na: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 2021-08-12 12:49:59
371 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2021 roku. 2021-08-06 12:48:11
372 Zarządzenia z sierpnia 2021 r. 2021-08-03 07:47:00
373 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 30.07.2021 r. 2021-07-30 12:13:06
374 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 26.07.2021 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania wraz z postanowieniem z dnia 26.07.2021 r. 2021-07-27 13:55:59
375 Zarządzenia z lipca 2021 r. 2021-07-22 13:39:24
376 Zarządzenia z czerwca 2021 r. 2021-07-22 13:39:11
377 Zarządzenia z maja 2021 r. 2021-07-22 13:38:57
378 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 23 czerwca 2021 r. 2021-07-22 13:38:21
379 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 9 czerwca 2021 r. 2021-07-22 13:38:00
380 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2021 r. 2021-07-22 12:50:54
381 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 czerwca 2021 r. 2021-07-22 12:50:28
382 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2021-07-12 07:51:21
383 Deklaracje dotyczące źródeł ciepła wykorzystywanych w budynkach - informacja. 2021-07-08 14:27:30
384 Utylizacja folii rolniczych - informacja. 2021-07-08 14:21:35
385 Ogłoszenie wyników konkursu ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. 2021-07-06 11:31:00
386 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2021 r. 2021-06-23 14:23:16
387 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-21 13:08:33
388 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-21 13:08:06
389 Notatka dla zapytania cenowego na: Przedłużenie licencji produktu ESET Endpoint Antivirus for Windows dla 22 stanowisk i rozszerzenie jej o kolejne 8 stanowisk. 2021-06-18 13:58:10
390 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. 2021-06-15 15:11:01
391 Ogłoszenie o wyniku postępowania na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-06-14 13:05:32
392 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-14 13:00:16
393 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2020 r. 2021-06-09 13:19:30
394 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 09.06.2021 r. 2021-06-08 14:39:12
395 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 08.06.2021 r. 2021-06-08 14:19:29
396 Konkurs ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. 2021-06-07 15:12:52
397 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 31 maja 2021 r. 2021-06-07 09:09:12
398 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2021 r. 2021-06-07 09:08:45
399 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 kwietnia 2021 r. 2021-06-07 09:04:50
400 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 18 marca 2021 r. 2021-06-07 09:04:39
401 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 stycznia 2021 r. 2021-06-07 09:04:27
402 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 31 grudnia 2020 r. 2021-06-07 09:04:14
403 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 grudnia 2020 r. 2021-06-07 09:04:03
404 Informacja o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-06-01 14:46:33
405 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.06.2021 r. 2021-06-01 14:04:44
406 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2021-05-31 10:34:19
407 Zapytanie cenowe na: Przedłużenie licencji produktu ESET Endpoint Antivirus for Windows dla 22 stanowisk i rozszerzenie jej o kolejne 8 stanowisk. 2021-05-28 14:13:27
408 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach oraz informacja Nr 3 dla wykonawców. 2021-05-27 13:57:13
409 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 27.05.2021 r. 2021-05-27 13:48:57
410 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.05.2021 r. 2021-05-25 14:55:42
411 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2021 r. 2021-05-25 13:49:16
412 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-24 15:23:37
413 Informacja nr 2 dla Wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-05-21 13:40:57
414 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-18 14:24:15
415 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:23:58
416 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:20:27
417 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-18 14:20:10
418 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:19:50
419 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-18 14:17:31
420 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:17:01
421 Informacja nr 1 dla Wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-05-18 13:06:32
422 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 2021-05-18 12:39:24
423 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-17 14:00:49
424 Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-14 09:19:19
425 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-05-13 15:01:12
426 Petycja skierowana do Samorządu Gminy w dniu 07.05.2021 r.. 2021-05-13 14:52:40
427 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-11 14:52:21
428 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na zadanie pt. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-05-11 13:38:11
429 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania ofertowego na zadanie pt. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-05-07 12:14:43
430 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2021 r. 2021-05-05 14:48:59
431 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-04 15:17:59
432 Sprawozdania finansowe - 2021 rok. 2021-04-29 14:44:29
433 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2021. 2021-04-27 13:34:23
434 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zapytania ofertowego na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-04-21 14:19:58
435 Zapytanie ofertowe na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-04-20 14:45:56
436 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-04-19 14:06:00
437 Zarządzenia z kwietnia 2021 r. 2021-04-16 14:51:38
438 Zarządzenia z marca 2021 r. 2021-04-16 14:51:19
439 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 marca 2021 r. 2021-04-16 14:20:07
440 Informacja o złożeniu oferty po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-04-15 12:35:12
441 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 2021-04-14 14:43:22
442 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-04-14 10:24:54
443 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2021-04-12 08:26:54
444 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2021-04-08 14:52:49
445 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacja Nr 1 dla wykonawców. 2021-04-01 14:57:18
446 Informacje na temat jakości wody pitnej na terenie Gminy Baćkowice - 2020. 2021-04-01 14:44:33
447 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacje. 2021-03-31 14:21:46
448 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Urząd Gminy w Baćkowicach. 2021-03-30 13:48:47
449 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - CUW w Baćkowicach. 2021-03-29 14:41:38
450 Informacja - dotacje dla Spółek Wodnych. 2021-03-26 11:51:19
451 Informacja oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku. 2021-03-25 11:08:27
452 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-03-23 12:18:37
453 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-23 11:06:20
454 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2021-03-22 10:53:41
455 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 18.03.2021 r. 2021-03-12 09:47:21
456 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-11 09:43:20
457 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.03.2021 r. 2021-03-04 12:27:22
458 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2021 r. 2021-03-04 10:51:14
459 Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK i odpowiedź na nią. 2021-03-03 15:10:37
460 Petycja w sprawie Referendum Ludowego skierowana do Rady Gminy i odpowiedź na nią. 2021-03-03 15:06:03
461 Petycja skierowana do Samorządu Gminy (wycofana). 2021-03-03 15:01:36
462 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-02 14:24:38
463 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-02 13:27:12
464 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-03-01 14:51:21
465 Uchwały RIO w Kielcach - 2021 rok. 2021-02-25 14:18:47
466 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021. 2021-02-24 15:16:26
467 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-02-24 15:11:39
468 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2021-02-19 13:25:42
469 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-02-16 14:54:57
470 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2021-02-15 08:27:16
471 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-02-09 12:12:40
472 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2021-02-08 08:46:05
473 Zarządzenia z lutego 2021 r. 2021-02-03 12:11:24
474 Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baćkowice. 2021-02-02 15:12:06
475 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2021 r. o wydaiu decyzji zatwierdzającej Dodatek do projektu robót geologicznych ... 2021-02-02 15:06:28
476 Petycja - list otwarty do rozpatrzenia przez Radę Gminy Baćkowice i odpowiedź na nią. 2021-01-27 14:52:59
477 Informacja na temat szczepień przeciwko COVID-19. 2021-01-25 14:00:36
478 Materiały do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice. 2021-01-22 14:01:37
479 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku. 2021-01-21 12:02:58
480 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-01-19 14:58:32
481 Informacja o zmianie wyboru oferenta materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2021-01-19 13:14:45
482 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.01.2021 r. 2021-01-19 13:10:59
483 Zarządzenia ze stycznia 2021 r. 2021-01-18 15:21:32
484 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 grudnia 2020 r. 2021-01-18 15:09:43
485 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2020 r. 2021-01-18 14:57:05
486 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-01-14 13:21:59
487 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-01-13 14:55:26
488 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice oraz informacja nr 4 dla wykonawców. 2021-01-13 14:52:42
489 Informacja Nr 3 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-01-13 13:38:10
490 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice oraz informacja nr 2 dla wykonawców. 2021-01-12 14:38:40
491 Kontrole - 2020 rok. 2021-01-11 13:52:42
492 Kontrole - 2019 rok. 2021-01-11 13:52:23
493 Kontrole - 2018 rok. 2021-01-11 13:52:01
494 Kontrole - 2017 rok. 2021-01-11 13:51:38
495 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-01-08 12:08:20
496 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku. 2021-01-07 12:53:10
497 Informacja o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2021-01-07 12:38:00
498 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Dodatku do projektu robót geologicznych ... 2021-01-04 15:05:10
499 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2021 r. 2021-01-04 13:05:06
500 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2020-12-30 14:27:16
501 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 31.12.2020 r. 2020-12-30 14:23:03
502 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 30.12.2020 r. 2020-12-30 13:15:11
503 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2020-12-29 13:35:46
504 Protokół dla zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2021 r. 2020-12-28 14:10:38
505 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2020-12-28 14:03:04
506 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2020-12-28 13:57:49
507 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 23.12.2020 r. 2020-12-23 12:39:09
508 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - 2020. 2020-12-22 15:04:19
509 Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę Gminy Baćkowice i odpowiedź na nią. 2020-12-17 13:58:31
510 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości ponad 6000 do 10000 euro - Zakup opału w 2021 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice. 2020-12-16 09:40:24
511 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2021 r. 2020-12-15 14:22:52
512 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 17.12.2020 r. 2020-12-11 13:26:00
513 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Baćkowice, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 2020-12-11 13:19:43
514 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 23 listopada 2020 r. 2020-12-10 15:25:16
515 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2020 r. 2020-12-10 14:54:16
516 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 28 października 2020 r. 2020-12-10 14:52:04
517 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2020 r. 2020-12-10 14:51:10
518 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 29 września 2020 r. 2020-12-10 14:50:13
519 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2020 r. 2020-12-10 14:41:59
520 Zarządzenia z grudnia 2020 r. 2020-12-10 14:40:38
521 Zarządzenia z listopada 2020 r. 2020-12-10 14:23:58
522 Zarządzenia z października 2020 r. 2020-12-10 14:13:01
523 Zapytanie cenowe na: Zakup opału w 2021 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice. 2020-12-07 13:39:57
524 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na zakupie materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2020-12-03 14:03:43
525 Zaproszenie do składania ofert na usługę odławiania i zapewnienia opieki bezpańskim psom świadczoną w 2021 r. 2020-12-03 13:54:17
526 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne świadczone w 2021 r. 2020-12-03 13:37:45
527 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-12-02 13:33:45
528 Informacja Nr 1 do zapytania cenowego na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2020-11-26 08:30:07
529 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 25.11.2020 r. 2020-11-25 14:32:10
530 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2020-11-25 14:21:47
531 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2021. 2020-11-24 13:27:31
532 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2021. 2020-11-20 14:54:52
533 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2020 r. 2020-11-18 13:56:35
534 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2021. 2020-11-12 13:29:53
535 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-11-10 11:35:38
536 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-11-04 13:01:31
537 Informacja do Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-11-04 12:28:08
538 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2020 r. 2020-10-27 14:16:17
539 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-10-27 09:32:35
540 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 2020-10-27 09:28:17
541 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2020-10-23 09:59:35
542 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-10-21 14:43:33
543 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Modernizacja oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-19 14:06:42
544 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-19 14:00:46
545 Plany polowań zbiorowych w roku łowieckim 2020/2021. 2020-10-19 13:32:50
546 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-10-16 13:24:15
547 Ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy. 2020-10-16 12:41:06
548 Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030. 2020-10-14 13:54:37
549 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 12.10.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-10-12 15:23:00
550 Informacja o zamieszczeniu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o ... 2020-10-12 15:10:39
551 Zaproszenie do składania ofert na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2020-10-12 14:17:21
552 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-10-08 12:50:11
553 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-10-07 14:27:48
554 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Modernizacja oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-07 12:51:09
555 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-02 13:28:31
556 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii rolniczych - 2021 r. 2020-10-02 12:03:22
557 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-10-01 08:44:00
558 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-09-30 13:46:04
559 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-09-30 13:41:29
560 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-09-28 14:35:37
561 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2020-09-28 10:50:07
562 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2020 r. 2020-09-25 08:14:52
563 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-09-18 13:44:24
564 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 7 września 2020 r. 2020-09-17 14:28:18
565 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 sierpnia 2020 r. 2020-09-17 14:28:06
566 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 15 lipca 2020 r. 2020-09-17 14:27:32
567 Zarządzenia z września 2020 r. 2020-09-17 14:25:38
568 Zarządzenia z sierpnia 2020 r. 2020-09-17 14:25:20
569 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 7 września 2020 r. 2020-09-17 14:04:42
570 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2020 r. 2020-09-17 14:04:13
571 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 lipca 2020 r. 2020-09-17 14:02:10
572 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2021 rok. 2020-09-17 11:59:04
573 Informacja o wynikach naboru na na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-09-15 14:07:38
574 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-09-08 14:56:05
575 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-09-04 14:46:39
576 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 07.09.2020 r. 2020-09-04 13:45:07
577 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 27.08.2020 r. 2020-08-25 13:44:20
578 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-25 13:24:57
579 Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-25 13:17:05
580 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-08-24 14:44:04
581 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2020-08-24 08:42:38
582 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2020-08-24 08:37:37
583 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-21 11:10:19
584 Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-17 13:13:11
585 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-13 15:22:57
586 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości ponad 6000 do 10000 euro - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Baćkowice. 2020-08-11 14:31:14
587 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-10 12:35:05
588 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2020-08-10 09:49:34
589 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-06 13:26:12
590 Informacja o wynikach dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-08-05 13:08:45
591 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-04 14:23:45
592 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-08-04 13:58:10
593 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-07-31 13:18:28
594 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-31 13:00:43
595 Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Baćkowice. 2020-07-30 12:14:46
596 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-29 12:58:23
597 Odpowiedź na pytanie oraz zmiana zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-27 14:26:39
598 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-24 14:04:44
599 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2020. 2020-07-24 13:58:04
600 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-24 12:31:54
601 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice - rok 2020. 2020-07-23 13:05:45
602 Odpowiedzi na pytania związane z zapytaniem cenowym na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-23 12:57:28
603 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach 2020-07-21 12:59:54
604 Zarządzenia z lipca 2020 r. 2020-07-20 13:40:45
605 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2020 r. 2020-07-20 13:30:07
606 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 maja 2020 r. 2020-07-20 13:28:26
607 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-07-20 12:44:46
608 Zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-17 14:13:27
609 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-07-16 14:32:12
610 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-07-16 14:29:03
611 Konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Baćkowice. 2020-07-16 13:32:09
612 Informacja o unieważnieniu konkursu ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-07-15 14:52:36
613 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-07-13 12:40:39
614 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze. 2020-07-10 13:43:43
615 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 15.07.2020 r. 2020-07-10 13:02:55
616 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2020 roku. 2020-07-09 13:59:28
617 Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opatowie w sprawie przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzyce. 2020-07-08 13:25:54
618 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-06 14:54:03
619 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-07-03 15:19:10
620 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-07-01 10:57:22
621 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-01 10:10:49
622 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w CUW w Baćkowicach. 2020-06-30 15:12:59
623 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2020-06-29 13:06:13
624 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2019 r. 2020-06-26 14:47:16
625 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-26 13:51:54
626 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - asystent rodziny. 2020-06-26 10:19:33
627 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-23 14:55:20
628 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-06-22 13:05:27
629 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2020 r. 2020-06-19 11:15:05
630 Informacja o składach komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wraz z pełnionymi w nich funkcjami. 2020-06-19 11:06:15
631 Wytyczne i prezentacja dla OKW powołanych do pracy przy wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 14:55:26
632 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w CUW w Baćkowicach. 2020-06-18 10:56:14
633 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń komisji. 2020-06-17 09:04:34
634 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-16 15:09:20
635 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-06-15 15:21:43
636 Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR w 2020 r. 2020-06-15 09:12:22
637 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 09:04:33
638 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 23:01:57
639 Nieczystości ciekłe - informacja. 2020-06-12 14:03:21
640 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 10 czerwca 2020 roku o obwodach głosowania. 2020-06-12 12:17:05
641 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-06-09 14:58:44
642 Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia i odpowiedź na nią. 2020-06-05 14:38:22
643 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i odpowiedź na nią. 2020-06-05 14:27:07
644 Akty prawne związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-06-05 14:12:27
645 Zarządzenia z czerwca 2020 r. 2020-06-05 14:01:05
646 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2020-06-03 14:34:28
647 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2020-06-03 13:33:00
648 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach oraz informacja Nr 1 dla wykonawców. 2020-05-29 15:10:01
649 Zarządzenia z maja 2020 r. 2020-05-29 13:34:46
650 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-29 13:08:06
651 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-25 13:41:12
652 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-25 13:37:16
653 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.05.2020 r. 2020-05-20 14:03:01
654 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2020-05-19 14:43:40
655 Informacja o wynikach dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-19 10:18:22
656 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-05-18 15:17:01
657 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-05-18 07:47:40
658 Sprawozdania finansowe - 2020 rok. 2020-05-15 13:50:51
659 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 7 maja 2020 r. 2020-05-15 13:40:41
660 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 maja 2020 r. 2020-05-15 13:39:35
661 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-15 12:39:23
662 Zbiorcze zestawienie ofert dla nowego zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-12 13:24:33
663 Informacja dla oferentów - zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-11 13:16:00
664 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-08 14:56:34
665 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-05-06 14:08:39
666 Ponowne zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii rolniczych - 2020 r. 2020-05-06 13:25:51
667 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r. 2020-05-06 12:38:01
668 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2020-05-05 14:07:26
669 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. unijnych. 2020-05-05 13:56:07
670 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika OPS w Baćkowicach. 2020-05-05 13:55:26
671 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 marca 2020 r. 2020-04-30 12:48:57
672 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2020 r. 2020-04-30 12:39:19
673 Nowe zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-30 12:17:27
674 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-30 12:09:38
675 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-27 12:55:59
676 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-24 12:50:58
677 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-24 12:43:05
678 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-23 13:45:32
679 Informacje na temat jakości wody pitnej na terenie Gminy Baćkowice - 2019. 2020-04-23 13:30:04
680 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-20 13:51:33
681 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice oraz informacja Nr 3 dla wykonawców. 2020-04-20 13:19:06
682 Informacja Nr 2 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-17 12:34:24
683 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-17 12:30:38
684 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-17 09:55:22
685 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminie ewentualnego losowania. 2020-04-16 07:44:26
686 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-04-15 14:30:56
687 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-15 14:14:38
688 Zarządzenia z kwietnia 2020 r. 2020-04-14 12:20:45
689 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-14 11:34:04
690 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10.05.2020 2020-04-10 08:56:26
691 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo - usługowym. 2020-04-09 14:28:47
692 Zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-09 13:08:45
693 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-07 14:34:32
694 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo - usługowym. 2020-04-02 13:04:35
695 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2020 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych ... 2020-04-01 12:21:00
696 Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych - informacje. 2020-03-30 08:42:08
697 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-03-25 14:42:25
698 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-23 15:13:03
699 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. unijnych. 2020-03-19 12:58:56
700 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-16 15:12:42
701 Dane kontaktowe e-mail - Urząd Gminy Baćkowice. 2020-03-16 14:53:18
702 Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia dla petentów wstępu do budynku Urzędu Gminy, pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej. 2020-03-16 13:45:25
703 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-03-16 12:39:43
704 Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez atystycznych i rozrywkowych na terenie województwa świętokrzyskiego. 2020-03-12 14:53:51
705 Zarządzenia z marca 2020 r. 2020-03-12 14:52:14
706 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-11 13:20:31
707 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego... 2020-03-11 12:35:19
708 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat. 2020-03-11 11:58:11
709 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-10 15:24:52
710 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2020-03-09 08:55:38
711 Informacje o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-05 14:25:45
712 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 13 lutego 2020 r. 2020-03-04 14:22:59
713 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 lutego 2020 r. 2020-03-04 14:21:23
714 Zarządzenia z lutego 2020 r. 2020-03-04 14:18:27
715 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-03 13:34:35
716 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-03 13:10:16
717 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii rolniczych - 2020 r. 2020-03-03 12:44:41
718 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-03-02 08:52:27
719 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2020-02-25 13:18:38
720 Akty prawne związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-02-19 14:56:29
721 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-02-19 14:30:06
722 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-02-19 14:29:42
723 Protokół rozeznania cenowego - Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa PSP w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. 2020-02-19 14:15:42
724 Uchwały RIO w Kielcach - 2020 rok. 2020-02-18 14:42:19
725 Umowy IOD. 2020-02-17 14:29:48
726 Ogłoszenie o konkursie ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-02-14 14:30:27
727 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 13.02.2020 r. 2020-02-12 14:24:41
728 Bezdomne zwierzęta - możliwość przygarnięcia. 2020-02-11 14:16:00
729 Zapytanie cenowe - Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa PSP w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. 2020-02-11 13:42:20
730 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - 2019. 2020-02-07 13:44:34
731 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - początek kadencji 2018 - 2023. 2020-02-07 13:41:03
732 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych ... 2020-02-05 12:39:31
733 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-31 14:17:30
734 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 14 stycznia 2020 r. 2020-01-29 14:08:58
735 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2020 r. 2020-01-28 15:25:07
736 Zarządzenia ze stycznia 2020 r. 2020-01-28 15:23:40
737 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r. 2020-01-28 15:20:47
738 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. 2020-01-28 15:15:35
739 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat przez Gminę Baćkowice. 2020-01-27 09:03:00
740 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku. 2020-01-23 15:01:06
741 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-17 12:42:24
742 Uchylenie informacji o wynikach na zadanie nr 6 oraz ponowna informacja o wyborze oferty dla zadania Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-14 12:20:42
743 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2020-01-13 08:34:12
744 Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. 2020-01-10 12:29:30
745 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku. 2020-01-10 12:17:15
746 Protokół dla zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2020-01-08 14:59:22
747 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 14.01.2020 r. 2020-01-07 12:42:06
748 Protokół do zapytania cenowego - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz chemicznych. 2020-01-03 14:24:40
749 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - zadanie nr 2. 2020-01-03 11:26:15
750 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2020 r. 2020-01-02 14:29:08
751 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-31 14:54:39
752 Informacja o wynikach dla zapytania ofertowego dla: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Baćkowice, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach. 2019-12-30 14:21:33
753 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-30 10:46:55
754 Zapytanie cenowe - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz chemicznych. 2019-12-27 14:39:51
755 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r. 2019-12-27 12:43:58
756 Informacja o wynikach ponownego naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-27 11:22:44
757 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-23 14:50:21
758 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 2 grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:14:47
759 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 2 grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:13:36
760 Zarządzenia z grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:12:00
761 Zarządzenia z listopada 2019 r. 2019-12-20 14:11:01
762 Zapytanie ofertowe dla: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Baćkowice, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach. 2019-12-20 13:42:39
763 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-19 14:18:41
764 Notatka do protokołu rozeznania cenowego dla zapytania o zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-18 14:28:47
765 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2019-12-17 14:42:01
766 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-13 13:53:57
767 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-12-13 13:39:19
768 Ogłoszenie o ponownym naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-10 12:51:17
769 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-10 12:44:56
770 Protokół z wyboru oferty dla zapytania ofertowego Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-12-09 13:32:25
771 Protokół rozeznania cenowego dla zapytania o zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-09 08:25:03
772 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2019-12-09 08:06:43
773 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-12-06 14:19:06
774 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-12-06 13:49:10
775 Transmisje obrad sesji Rady Gminy w Baćkowicach. 2019-12-05 14:26:14
776 Zaproszenie do składania ofert na 2020 rok w związku z realizacją Programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na lata 2019-2020. 2019-12-04 14:19:00
777 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice II, złożonej przez Stowarzyszenie UKS. 2019-12-02 14:12:21
778 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-29 15:05:05
779 Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-11-29 11:17:42
780 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-11-29 09:37:03
781 Informacja o wolnym stanowisku pracy jako opiekun w Dziennym Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-11-29 08:43:32
782 Zapytanie ofertowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-11-27 12:21:01
783 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-25 14:57:43
784 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 2.12.2019 r. 2019-11-25 14:47:37
785 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-11-25 14:42:42
786 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 8 listopada 2019 r. 2019-11-25 14:36:53
787 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2019 r. 2019-11-25 14:29:49
788 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 24 października 2019 r. 2019-11-25 14:19:27
789 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2019 r. 2019-11-25 14:14:32
790 Zarządzenia z listopada 2019 r. 2019-11-25 14:06:07
791 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.11.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych ... 2019-11-21 15:14:58
792 Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 12 i 13 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji. 2019-11-18 14:35:54
793 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-12 14:31:19
794 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 8.11.2019 r. 2019-11-05 12:22:08
795 Decyzja Starosty Powiatowego w Opatowie z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego. 2019-11-05 12:07:14
796 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie postępowania administracyjnego. 2019-10-31 13:40:38
797 Obwieszczenie - książka ewidencji pobytu na polowaniu. 2019-10-31 10:50:32
798 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 2019-10-29 13:02:45
799 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie - zmiana. 2019-10-28 14:05:15
800 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.10.2019 r. 2019-10-22 13:13:44
801 Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego w sprawie podziału woj. świętokrzyskiego na obwody łowieckie. 2019-10-22 13:07:36
802 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-16 15:16:21
803 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 września 2019 r. 2019-10-16 12:31:19
804 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2019 r. 2019-10-16 12:29:32
805 Zarządzenia z października 2019 r. 2019-10-16 12:27:30
806 Zarządzenia z września 2019 r. 2019-10-16 12:27:09
807 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-14 14:01:04
808 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-13 20:35:57
809 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2020 rok. 2019-10-10 12:35:29
810 Informacja nr 2 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-09 11:29:33
811 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-07 13:35:15
812 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-10-07 09:02:07
813 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-04 14:44:01
814 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-04 13:03:27
815 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2019 roku. 2019-10-04 08:57:02
816 Informacja o składach komisji obwodowych wraz z pełnionymi w nich funkcjami oraz wytyczne dla komisji. 2019-10-01 15:14:49
817 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-10-01 13:57:11
818 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-01 13:36:47
819 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-25 12:07:32
820 Postanowienie nr 209/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13.10.19 r. 2019-09-24 12:26:40
821 Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej w skali 1:25000. 2019-09-24 09:09:32
822 Postanowienie Nr 208/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.19 r. 2019-09-24 08:53:06
823 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-23 14:51:07
824 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2019 r. 2019-09-23 13:06:29
825 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-09-20 13:13:43
826 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 28 sierpnia 2019 r. 2019-09-17 14:55:13
827 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 sierpnia 2019 r. 2019-09-17 14:35:35
828 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-09-16 13:49:42
829 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-09-16 13:45:07
830 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o losowaniach do obwodowych komisji wyborczych. 2019-09-13 21:26:18
831 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-13 14:34:21
832 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-09-11 14:10:51
833 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-11 14:07:28
834 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13.10.2019 r. 2019-09-06 12:55:49
835 Zmiana urzędnika wyborczego w gminie Baćkowice. 2019-09-05 08:56:03
836 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-09-03 13:45:00
837 Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości z dnia 2019-05-19 wraz z interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości z dnia 2019-08-27. 2019-09-02 14:09:44
838 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-08-30 13:31:55
839 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowo 2019-08-28 14:33:13
840 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Baćkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2019-08-28 14:20:54
841 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-08-27 14:32:35
842 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku OSP w Piórkowie. 2019-08-27 14:26:15
843 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-26 14:35:55
844 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2019-08-26 14:30:48
845 Postanowienie Nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ... 2019-08-26 13:44:39
846 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-08-26 09:11:07
847 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.08.2019 r. 2019-08-23 13:50:21
848 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-21 13:47:43
849 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-20 12:21:20
850 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-08-16 13:06:17
851 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-14 13:37:33
852 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 7 sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:48:26
853 Zarządzenia z sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:16:24
854 Zarządzenia z lipca 2019 r. 2019-08-14 12:16:05
855 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:05:44
856 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-13 12:58:44
857 Ponowne zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7-roboty instalacyjne. 2019-08-08 10:05:33
858 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-08-08 10:01:28
859 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-08-07 15:15:09
860 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 07.08.2019 r. 2019-08-06 12:34:57
861 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-05 13:23:54
862 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-01 13:49:40
863 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7-roboty instalacyjne. 2019-08-01 12:24:32
864 Informacja nr 1 do przetargu nieograniczonego na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-25 12:32:57
865 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-07-23 14:31:07
866 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-07-23 14:04:35
867 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-17 12:40:53
868 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-15 14:33:41
869 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-07-15 14:30:16
870 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Opatowie. 2019-07-12 14:10:17
871 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-07-09 12:39:25
872 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-07-08 14:56:28
873 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-07-03 19:51:58
874 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-03 19:44:40
875 Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2019 roku. 2019-07-03 19:31:07
876 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 czerwca 2019 r. 2019-06-28 16:08:20
877 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2019 r. 2019-06-28 15:51:02
878 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-26 15:18:45
879 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 2019-06-26 14:48:38
880 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-06-25 15:21:57
881 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-06-18 15:01:45
882 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-06-18 14:58:49
883 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2019 r. 2019-06-18 12:58:26
884 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-06-17 09:07:30
885 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-06-14 11:39:48
886 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2019. 2019-06-12 14:52:37
887 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-12 12:41:42
888 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 maja 2019 r. 2019-06-11 14:57:39
889 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 20 maja 2019 r. 2019-06-11 14:57:10
890 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2019 r. 2019-06-11 14:55:47
891 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 maja 2019 r. 2019-06-11 14:54:28
892 Zarządzenia z czerwca 2019 r. 2019-06-11 14:53:06
893 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023. 2019-06-11 14:12:30
894 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-04 12:38:04
895 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Hali Magazynowej. 2019-06-03 15:16:13
896 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3.06.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z uzasadnieniem. 2019-06-03 14:53:16
897 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3 czerwca 2019 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-06-03 14:46:39
898 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2018 r. 2019-05-31 13:05:49
899 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-05-30 13:47:29
900 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2019 r. 2019-05-29 11:31:16
901 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Gminie Baćkowice. 2019-05-25 12:26:05
902 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Hali Magazynowej. 2019-05-23 14:08:19
903 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-05-20 14:55:08
904 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-05-17 15:35:55
905 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-05-17 15:34:01
906 Protokół z wyboru ofert dla zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-05-17 15:04:16
907 Protokół z wyboru ofert dla zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-05-17 14:59:52
908 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 kwietnia 2019 r. 2019-05-16 14:25:54
909 Zarządzenia z maja 2019 r. 2019-05-16 12:57:08
910 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 kwietnia 2019 r. 2019-05-16 12:55:31
911 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 20.05.2019 r. 2019-05-15 12:56:07
912 Zaproszenie do składania ofert na obsługę ratowniczą nad zbiornikiem w Nieskurzowie. 2019-05-15 12:25:05
913 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-05-13 10:08:33
914 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-05-09 15:31:44
915 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:14:41
916 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:13:09
917 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:11:38
918 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:08:17
919 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:00:03
920 Postanowie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-09 13:05:00
921 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-07 14:35:43
922 Zestawienie ofert do zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-05-06 13:50:52
923 Zestawienie ofert do zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-05-06 13:40:43
924 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-30 15:13:26
925 Sprawozdania finansowe - 2019 rok. 2019-04-29 12:56:02
926 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 27 kwietnia 2019 r. 2019-04-27 15:23:48
927 Informacja nr 2 do przetargu nieograniczonego na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-25 13:46:49
928 Zmiana urzędnika wyborczego w gminie Baćkowice. 2019-04-25 08:32:42
929 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26.05. 2019-04-24 14:28:00
930 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-24 14:14:34
931 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 marca 2019 r. 2019-04-19 11:45:25
932 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2019 r. 2019-04-19 10:55:31
933 Zarządzenia z kwietnia 2019 r. 2019-04-19 10:53:17
934 Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do komisji wyborczych. 2019-04-19 08:28:05
935 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 1 dla wykonawców. 2019-04-18 12:17:07
936 Komunikat o dyżurze Urzędnika Wyborczego. 2019-04-17 15:26:58
937 Informacja nr 2 do przetargu nieograniczonego na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-17 14:56:05
938 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 17.04.2019 r. 2019-04-16 13:15:58
939 Informacja nr 1 do przetargu nieograniczonego na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-15 13:35:01
940 Dane kontaktowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2019-04-11 09:24:26
941 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-08 13:03:57
942 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-05 12:35:53
943 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-04-04 15:30:27
944 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-04-04 15:20:13
945 Protokół rozeznania cenowego na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-04-04 13:18:09
946 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice. 2019-03-28 14:42:19
947 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania cenowego na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-03-27 13:34:03
948 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-03-25 09:09:53
949 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.03.2019 r. 2019-03-21 14:35:49
950 Zapytanie cenowe na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-03-18 12:40:58
951 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 lutego 2019 r. 2019-03-13 15:10:08
952 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2019 r. 2019-03-13 14:30:31
953 Zarządzenia z marca 2019 r. 2019-03-13 14:22:54
954 Zarządzenia z lutego 2019 r. 2019-03-13 14:02:03
955 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości ponad 6 000 do 10 000 euro. 2019-03-08 10:32:26
956 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. 2019-02-28 14:09:00
957 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-02-25 07:50:41
958 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2019 r. 2019-02-22 14:01:49
959 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-02-20 14:10:59
960 Uchwały RIO w Kielcach - 2019 rok. 2019-02-13 15:18:05
961 Zbiorcze zestawienie ofert dla przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-02-08 15:47:58
962 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 16 stycznia 2019 r. 2019-02-04 15:07:13
963 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 stycznia 2019 r. 2019-02-04 14:23:00
964 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - początek kadencji 2018 - 2023. 2019-02-04 14:10:37
965 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy wraz z korektami - koniec kadencji 2014 - 2018. 2019-02-01 14:56:37
966 Zarządzenia ze stycznia 2019 r. 2019-02-01 14:47:16
967 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 3 dla wykonawców. 2019-01-30 13:00:17
968 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku. 2019-01-28 14:44:54
969 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 2 dla wykonawców. 2019-01-23 14:49:35
970 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2019-01-16 11:47:34
971 Korekta przedmiaru robót budowlanych do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-15 15:10:23
972 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-15 15:04:44
973 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 13 grudnia 2018 r. 2019-01-14 15:18:24
974 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-01-14 08:40:10
975 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 listopada 2018 r. 2019-01-11 14:12:30
976 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-10 14:44:42
977 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2019-01-10 14:27:47
978 Informacja o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2019-01-09 13:53:55
979 Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego wydana po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia czy nieruchomość stanowi mienie gromadzkie. 2019-01-07 13:40:03
980 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 16.01.2019 r. 2019-01-07 13:34:59
981 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2019-01-07 07:52:21
982 Skład Rady Gminy w Baćkowicach w kadencji 2018 - 2023. 2019-01-02 13:51:28
983 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2019 r. 2019-01-02 12:24:11
984 Zarządzenia z grudnia 2018 r. 2018-12-28 08:22:23
985 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2018 r. 2018-12-28 08:14:22
986 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2018 r. 2018-12-28 08:10:10
987 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 listopada 2018 r. 2018-12-28 08:05:50
988 Zarządzenia z listopada 2018 r. 2018-12-28 07:57:00
989 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2018 r. 2018-12-28 07:41:18
990 Zarządzenia z października 2018 r. 2018-12-28 07:36:43
991 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 października 2018 r. 2018-12-28 07:28:35
992 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2018 r. 2018-12-27 16:13:54
993 Zarządzenia z września 2018 r. 2018-12-27 16:08:25
994 Zarządzenia z sierpnia 2018 r. 2018-12-27 14:59:23
995 Zarządzenia z lipca 2018 r. 2018-12-27 14:45:59
996 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 3 sierpnia 2018 r. 2018-12-27 14:39:01
997 Odpowiedź na wniosek radnego Rady Gminy w Baćkowicach w trybie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. 2018-12-27 12:42:01
998 Umowy do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-12-21 14:00:20
999 Umowa do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-12-21 13:54:38
1000 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2019. 2018-12-18 15:21:25
1001 Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości wraz z interpretacją. 2018-12-18 15:14:39
1002 Klauzula informacyjna RODO - radni i osoby uczestniczące w sesjach Rady Gminy w Baćkowicach. 2018-12-18 15:06:23
1003 Odpowiedzi na wnioski radnego Rady Gminy w Baćkowicach w trybie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. 2018-12-17 12:36:27
1004 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-14 14:02:43
1005 Informacja na temat zmian w SIWZ do przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-12 17:31:42
1006 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 13.12.2018 r. 2018-12-07 13:44:16
1007 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-06 14:21:37
1008 Zaproszenie do składania ofert na usługę odławiania bezpańskich psów. 2018-12-04 13:26:07
1009 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne. 2018-12-04 13:22:05
1010 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele usługowe w miejscowości Modliborzyce. 2018-12-03 08:14:05
1011 Informacja o wynikach oraz unieważnienie postępowania na część V dla przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-30 08:37:55
1012 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-29 08:34:54
1013 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. 2018-11-29 07:55:45
1014 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-28 14:37:41
1015 Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.11.2018 r. 2018-11-23 13:33:24
1016 Zestawienie ofert do przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-23 13:26:59
1017 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2019 rok. 2018-11-20 14:50:57
1018 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-16 14:38:40
1019 Zawiadomienie o I sesji nowej kadencji Rady Gminy w Baćkowicach. 2018-11-16 12:26:14
1020 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice oraz unieważnieniu postępowania na zadanie 3. 2018-11-16 12:22:02
1021 Sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-11-16 12:19:29
1022 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-14 13:57:46
1023 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2018 roku. 2018-11-13 13:38:42
1024 Decyzja Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia czy nieruchomość stanowi mienie gromadzkie. 2018-11-06 12:53:00
1025 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-11-05 10:01:14
1026 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-10-31 15:26:24
1027 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 8.11.2018 r. 2018-10-31 13:16:29
1028 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 20 września 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2018-10-31 12:22:47
1029 Wyciągi z obwieszczenia Komisarza Wyborczgo w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego. 2018-10-26 09:19:57
1030 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice z informacjami dla wykonawców. 2018-10-25 11:17:57
1031 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-10-19 15:59:01
1032 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnienia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-10-17 13:07:22
1033 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Baćkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 13:16:59
1034 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 08:12:22
1035 Uchwała 10/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 3 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Baćkowice. 2018-10-03 14:48:59
1036 Zarządzenie Nr 289/2018 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 08:42:31
1037 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 08:40:28
1038 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 15:49:01
1039 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 2018-09-27 11:14:03
1040 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 26.09.2018 r. w sprawie zarejestrowania tylko jednej listy kandydatów na radnych Rady Gminy Baćkowice w okręgach nr 1, 2, 9 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 2018-09-26 14:38:20
1041 Informacja o lokalu handlowym do wynajęcia w centrum Baćkowic. 2018-09-26 14:07:25
1042 Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na zadanie pt. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II. 2018-09-25 14:37:32
1043 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 25 września 2018 r. 2018-09-25 14:12:24
1044 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2018 r. 2018-09-20 13:46:44
1045 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 20.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 7. 2018-09-20 10:46:15
1046 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 19 września 2018 roku. 2018-09-19 12:36:16
1047 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 1, 2, 9, 10. 2018-09-18 14:37:46
1048 Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-09-13 15:13:29
1049 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-09-12 12:48:03
1050 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice - Modliborzyce. 2018-09-10 07:38:16
1051 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie. 2018-09-07 15:06:46
1052 Oświadczenia majątkowe Kierownika DPS w Baćkowicach. 2018-09-06 13:18:39
1053 Informacja dot. konkursu architektonicznego - Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II. 2018-08-29 14:08:11
1054 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. 2018-08-27 14:30:13
1055 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych. 2018-08-27 13:17:56
1056 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 2018-08-27 09:47:38
1057 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Baćkowice. 2018-08-24 14:22:24
1058 Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II - ogłoszenie o konkursie. 2018-08-14 09:32:06
1059 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 03.08.2018 r. 2018-07-27 15:11:07
1060 Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej. 2018-07-27 15:08:52
1061 Zawiadomienie GDOŚ dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy. 2018-07-19 14:21:49
1062 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2018. 2018-07-18 13:37:36
1063 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:45:19
1064 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 22 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:42:08
1065 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:24:23
1066 Zarządzenia z czerwca 2018 r. 2018-07-12 14:57:05
1067 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2018-07-09 09:27:46
1068 Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Baćkowicach. 2018-06-27 13:43:50
1069 Powołanie urzędnika wyborczego - informacja. 2018-06-22 15:12:44
1070 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 22.06.2018 r. 2018-06-21 14:39:52
1071 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 2018-06-21 13:47:50
1072 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2018-06-21 13:43:12
1073 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ... 2018-06-21 13:35:57
1074 Klauzula informacyjna RODO - ogólna. 2018-06-21 13:32:04
1075 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-06-18 15:31:33
1076 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-06-18 15:24:41
1077 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 15.06.2018 r. 2018-06-07 12:56:36
1078 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-05-18 13:39:02
1079 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 18 maja 2018 r. 2018-05-18 13:27:29
1080 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2018 r. 2018-05-18 13:06:53
1081 Zarządzenia z maja 2018 r. 2018-05-18 12:31:26
1082 Realizacja zadania publicznego - Program stypendialny Mistrz matematyki. 2018-05-17 14:23:14
1083 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia. 2018-05-14 14:35:30
1084 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej. 2018-05-14 13:18:36
1085 Zaproszenie do składania ofert - obsługa ratownicza. 2018-05-04 10:36:02
1086 Sprawozdania finansowe - 2018 rok 2018-04-27 14:30:21
1087 Informacja o wywieszeniu wykazów i wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-23 08:02:24
1088 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.04.2018 r. 2018-04-20 12:47:21
1089 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-16 09:09:06
1090 Informacja o braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej i gazowej. 2018-04-13 14:35:25
1091 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice. 2018-04-10 15:09:10
1092 Karta Dużej Rodziny - wnioskowanie elektroniczne. 2018-04-10 12:39:22
1093 Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - informacja. 2018-04-09 14:28:26
1094 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-09 08:32:35
1095 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia. 2018-04-05 14:38:01
1096 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2018 r. 2018-04-04 15:29:25
1097 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 marca 2018 r. 2018-04-04 15:18:32
1098 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2018 r. 2018-04-04 15:11:32
1099 Zarządzenia z kwietnia 2018. 2018-04-04 14:53:37
1100 Zarządzenia z marca 2018. 2018-04-04 14:52:56
1101 Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 2018-04-04 13:21:26
1102 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-03-27 14:47:55
1103 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2018 r. 2018-03-22 14:16:00
1104 Decyzja Starosty Opatowkiego w sprawie mienia gromadzkiego. 2018-03-14 14:25:39
1105 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-03-12 13:59:54
1106 Uchwały RIO w Kielcach - 2018 rok. 2018-03-12 10:48:26
1107 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-03-06 14:38:56
1108 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-28 13:47:11
1109 Informacja o wynikach naboru kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-02-23 14:08:46
1110 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-16 13:06:02
1111 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-02-14 15:20:44
1112 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 stycznia 2018 r. 2018-02-13 15:42:32
1113 Zarządzenia z lutego 2018. 2018-02-13 15:40:55
1114 Zarządzenia ze stycznia 2018. 2018-02-13 15:29:51
1115 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2017 r. 2018-02-13 15:14:47
1116 Zarządzenia z grudnia 2017. 2018-02-13 15:07:34
1117 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-13 13:17:28
1118 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-13 12:41:26
1119 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-09 13:08:34
1120 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-09 13:03:30
1121 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-09 13:01:00
1122 Regulamin rekrutacji i udziału nauczycieli w projekcie - Wspólne działania na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice. 2018-02-02 13:27:16
1123 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-01-30 13:36:54
1124 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-01-30 13:19:26
1125 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-29 12:34:40
1126 Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w OPS w Baćkowicach. 2018-01-25 09:03:35
1127 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-01-18 14:56:02
1128 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku. 2018-01-17 11:55:24
1129 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, na okres 3 lat. 2018-01-12 15:15:23
1130 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 19.01.2018 r. 2018-01-12 15:13:28
1131 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-10 13:21:00
1132 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. 2018-01-08 15:16:11
1133 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-05 14:59:23
1134 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice oraz informacja dla wykonawców. 2018-01-02 12:23:00
1135 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2017-12-29 13:16:09
1136 Aneks do informacji o wynikach naboru Partnera do projektu 2017-12-28 14:29:44
1137 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2018. 2017-12-21 14:20:23
1138 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-12-20 15:10:53
1139 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 18.12.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-12-18 15:03:07
1140 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2017 r. 2017-12-15 14:41:40
1141 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-12-11 14:10:48
1142 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-12-11 14:07:36
1143 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2017 r. 2017-12-07 14:57:39
1144 Zarządzenia z listopada 2017. 2017-12-07 14:42:45
1145 Zarządzenia z października 2017. 2017-12-07 14:31:16
1146 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2017 r. 2017-12-07 14:17:33
1147 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2017 r. 2017-12-07 14:01:39
1148 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-12-04 15:06:18
1149 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia przez Gminę Baćkowice. 2017-12-04 08:01:47
1150 Protokół z otwarcia dodatkowych ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-12-01 14:22:02
1151 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-11-27 14:42:35
1152 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-11-24 14:44:02
1153 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-11-23 13:50:00
1154 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2017 r. 2017-11-22 13:48:42
1155 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-11-15 13:49:12
1156 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-11-06 10:19:43
1157 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2018 rok. 2017-10-31 14:04:45
1158 Informacja o wywieszeniu wykazów i wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-10-30 08:09:03
1159 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2017 r. 2017-10-25 14:59:07
1160 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-10-19 10:18:40
1161 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-10-09 14:56:43
1162 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2017-10-03 13:50:18
1163 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-27 13:13:18
1164 Zarządzenia z września 2017. 2017-09-20 15:02:35
1165 Zarządzenia z sierpnia 2017. 2017-09-20 15:02:20
1166 Zarządzenia z lipca 2017. 2017-09-20 15:02:03
1167 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017 r. 2017-09-20 14:59:08
1168 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 sierpnia 2017 r. 2017-09-20 14:46:34
1169 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-19 14:50:08
1170 Przedłużenie związania ofertą dla przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-09-11 14:45:30
1171 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-09-11 14:41:02
1172 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-08 13:15:22
1173 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-09-06 15:04:39
1174 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-04 14:22:29
1175 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-23 13:17:25
1176 Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w zadaniach: Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu informatycznego. 2017-08-22 15:07:20
1177 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-08-22 13:16:43
1178 Oświadczenia majątkowe Kierownika CUW w Baćkowicach. 2017-08-16 14:19:55
1179 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 14.08.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-14 12:30:58
1180 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP - do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - Etap II. 2017-08-14 12:09:52
1181 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2017-08-14 09:46:08
1182 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego - sprzęt informatyczny - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-11 14:44:41
1183 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego - pomoce dydaktyczne - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-11 14:41:14
1184 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - Etap II. 2017-08-11 13:57:36
1185 Informacja nr 5 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-10 10:37:37
1186 Informacja nr 4 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-09 12:15:55
1187 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-08-08 12:13:33
1188 Informacja nr 3 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-04 11:58:45
1189 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-02 12:06:01
1190 Zapytanie ofertowe - sprzęt informatyczny - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-01 14:26:19
1191 Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-01 14:05:26
1192 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-01 09:40:07
1193 Komunikat w sprawie 1 sierpnia. 2017-07-31 13:27:49
1194 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 04.08.2017 r. 2017-07-31 13:16:42
1195 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-07-26 14:48:16
1196 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-07-26 14:16:34
1197 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-07-26 14:13:58
1198 Zarządzenia z czerwca 2017. 2017-07-11 12:25:16
1199 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2017. 2017-07-10 15:15:05
1200 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2017 r. 2017-07-07 15:26:22
1201 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2017 r. 2017-07-07 15:23:23
1202 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2017 r. 2017-06-22 12:57:09
1203 Protokół Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-06-08 09:04:26
1204 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-06-05 14:14:02
1205 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2017 roku. 2017-05-29 14:19:39
1206 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2017-05-25 13:36:46
1207 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.05.2017 r. 2017-05-25 13:35:01
1208 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-05-17 15:02:50
1209 Ponowne ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-05-15 09:02:01
1210 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-05-15 08:07:49
1211 Informacja nr 7 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-05-12 13:14:41
1212 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2017 r. 2017-05-11 15:21:37
1213 Zarządzenia z maja 2017. 2017-05-11 15:21:00
1214 Zarządzenia z kwietnia 2017. 2017-05-11 15:20:16
1215 Zarządzenia z marca 2017. 2017-05-11 15:19:31
1216 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2017-05-08 14:36:37
1217 Ogłoszenie o czwartej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z dalszymi wyjaśnieniami. 2017-05-08 14:23:53
1218 Informacja o wyniku naboru partnera do projektu. 2017-05-02 12:48:59
1219 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z dalszymi wyjaśnieniami. 2017-04-27 13:02:14
1220 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-04-27 12:50:37
1221 Sprawozdania finansowe - 2017 rok 2017-04-26 15:14:21
1222 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-04-20 13:39:16
1223 Informacja nr 4 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-04-20 12:32:23
1224 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z wyjaśnieniami. 2017-04-19 13:24:35
1225 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z wyjaśnieniami. 2017-04-11 13:31:47
1226 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-04-07 13:19:56
1227 Zaproszenie do składania ofert na zabezpieczenie kąpieliska w Nieskurzowie Starym. 2017-04-05 13:36:29
1228 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-04-05 13:18:44
1229 Ogłoszenie - nabór partnerów do projektu. 2017-03-30 12:37:51
1230 Ogłoszenie dot. kwoty dotacji oświatowej. 2017-03-20 12:30:50
1231 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2017 r. 2017-03-17 15:23:54
1232 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-03-09 15:02:28
1233 Uchwała Nr XXX/164/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe w Gminie Baćkowice. 2017-03-06 15:09:50
1234 Uchwały RIO w Kielcach - 2017 rok. 2017-03-06 14:34:52
1235 Ogłoszenie o czwartej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-03-06 09:13:43
1236 Ogłoszenie o trzeciej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-03-06 08:58:26
1237 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego: Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice. 2017-03-02 14:12:50
1238 Zarządzenia z lutego 2017. 2017-03-02 13:42:34
1239 Zarządzenia ze stycznia 2017. 2017-03-02 13:41:52
1240 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 lutego 2017 r. 2017-03-02 13:20:11
1241 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2017 r. 2017-03-02 13:06:40
1242 Ogłoszenie o drugiej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-02-27 16:54:05
1243 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-02-24 14:54:47
1244 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Baćkowice. 2017-02-17 14:14:21
1245 Obwieszczenie o wydaniu decyzji i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Wszachów I.2017r. 2017-02-02 14:45:00
1246 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku. 2017-02-02 13:17:40
1247 Informacja nt. projektu pt.: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-01-30 13:29:07
1248 Ponowne wykorzystywanie 2017-01-26 15:28:22
1249 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-01-09 08:15:54
1250 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2016 r. 2017-01-05 13:55:09
1251 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2016 r. 2017-01-05 13:39:53
1252 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 2/Ś/kop.Wszachów I/2017 z dnia 04.01.2017 r. 2017-01-04 12:32:12
1253 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2017-01-03 14:58:03
1254 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2017. 2017-01-02 12:23:09
1255 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-28 13:57:35
1256 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2016 r. 2016-12-21 14:35:08
1257 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2016 r. 2016-12-15 15:20:17
1258 Zarządzenia z grudnia 2016. 2016-12-15 15:16:34
1259 Protokół z powtórzonych czynności otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-13 12:32:57
1260 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-09 13:54:33
1261 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2016-12-05 08:07:11
1262 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne. 2016-11-25 12:55:57
1263 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-11-23 14:14:57
1264 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-23 14:06:31
1265 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2016 r. 2016-11-22 12:39:09
1266 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-21 13:37:36
1267 Zarządzenia z listopada 2016. 2016-11-14 13:46:07
1268 Zarządzenia z października 2016. 2016-11-14 13:43:33
1269 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 października 2016 r. 2016-11-14 13:22:32
1270 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3 listopada 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2016-11-07 13:39:36
1271 Poprawiona dokumentacja do przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-04 14:41:49
1272 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 1/Ś/kop.Wszachów I/2016 z dnia 03.11.2016 r. 2016-11-03 14:11:03
1273 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2017 rok. 2016-11-02 14:09:38
1274 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-02 13:27:23
1275 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-25 13:12:27
1276 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-17 14:46:46
1277 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-10 13:17:11
1278 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 06.10.2016 r. 2016-10-04 12:43:24
1279 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-09-30 15:10:20
1280 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2016-09-26 08:44:05
1281 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-09-19 14:45:39
1282 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 września 2016 r. 2016-09-14 13:06:07
1283 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2016 r. 2016-09-14 12:55:57
1284 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2016 r. 2016-09-13 14:18:44
1285 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2016 r. 2016-09-13 13:57:04
1286 Zarządzenia z września 2016. 2016-09-13 13:52:35
1287 Zarządzenia z sierpnia 2016. 2016-09-13 13:11:43
1288 Zarządzenia z lipca 2016. 2016-09-13 12:33:55
1289 Zarządzenia z czerwca 2016. 2016-09-13 12:22:41
1290 Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 4 września 2016 r. 2016-09-09 13:48:28
1291 Zaproszenie mieszkańców Gminy do czynnego udziału w opracowywaniu PGN. 2016-09-01 13:18:03
1292 Informacja o przystąpieniu Gminy Baćkowice do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 2016-08-31 13:17:21
1293 Unieważnienie postępowania na zadanie pt. remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-31 12:52:27
1294 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-30 15:11:19
1295 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 01.09.2016 r. 2016-08-29 14:04:44
1296 Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22.08.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-08-22 13:24:23
1297 Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22.08.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany jednostkowej Nr 1 w MPZP Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-08-22 13:11:02
1298 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-08-22 08:05:56
1299 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-12 14:54:14
1300 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-08-04 13:14:19
1301 Rozporządzenie porządkowe Nr 2/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016 r. 2016-07-29 14:34:45
1302 Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 4 września 2016 r. 2016-07-28 13:24:24
1303 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-27 13:47:09
1304 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-27 12:17:23
1305 Oświadczenia majątkowe Kierownika SPZOZ w Baćkowicach. 2016-07-15 16:27:30
1306 Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-15 15:16:04
1307 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach, o składzie, siedzibie i dyżurach pełnionych przez GKW. 2016-07-15 13:29:49
1308 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-12 14:54:44
1309 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-07-12 14:48:11
1310 Wykaz komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-07-12 14:43:36
1311 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2016-07-12 14:26:03
1312 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22 czerwca 2016 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego w wyborach uzupełniających. 2016-06-24 14:25:44
1313 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.06.2016 r. 2016-06-22 12:56:41
1314 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.droga.leśna.2016. 2016-06-21 15:27:28
1315 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach w okręgu wyborczym Nr 12. 2016-06-16 13:09:22
1316 Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kielcach II w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Baćkowicach, zarządzonymi na dzień 4 września 2016 r. 2016-06-16 13:01:46
1317 Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-06-16 12:44:07
1318 Postanowienie Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-06-10 14:39:46
1319 Program rządowy - Książki naszych marzeń. 2016-06-09 13:51:21
1320 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. Remont 2016-06-03 11:46:54
1321 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2016 roku. 2016-06-02 12:22:50
1322 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. Remont 2016-05-24 12:48:17
1323 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. 2016-05-24 12:44:39
1324 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.05.2016 r. 2016-05-23 14:19:47
1325 Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+170 do km 1+100 3. Remont drogi gmin 2016-05-19 11:37:58
1326 Zarządzenia z maja 2016. 2016-05-10 11:26:48
1327 Zarządzenia z kwietnia 2016. 2016-05-10 11:26:33
1328 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2016 r. 2016-05-10 11:04:49
1329 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+170 do km 1+100 3. Remont drogi gminnej 2016-05-09 15:13:08
1330 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-05-02 08:01:54
1331 Sprawozdania finansowe - 2016 rok 2016-04-29 13:39:30
1332 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-28 13:49:37
1333 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-15 13:30:31
1334 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.04.2016 r. 2016-04-15 13:08:26
1335 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2016 r. 2016-04-15 12:42:10
1336 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-15 12:32:47
1337 Informacja o wyniku konkursu na Kierownika SP ZOZ. 2016-04-01 14:12:47
1338 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-03-31 13:39:40
1339 Zarządzenia z marca 2016. 2016-03-30 13:24:40
1340 Zarządzenia z lutego 2016. 2016-03-30 13:24:23
1341 Korekta wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego umowy o świadczenie usług publicznych - transport publiczny. 2016-03-30 13:13:50
1342 Obwieszczenie o wydaniu decyzji i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Piskrzyn.2015.2016 2016-03-30 12:51:11
1343 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2016 r. 2016-03-30 12:27:57
1344 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 marca 2016 r. 2016-03-23 14:50:24
1345 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 lutego 2016 r. 2016-03-23 13:14:47
1346 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-03-10 13:58:15
1347 Uchwały RIO w Kielcach - 2016 rok. 2016-03-04 12:53:07
1348 Uchwały RIO w Kielcach - 2015 rok. 2016-03-03 14:35:50
1349 Uchwały RIO w Kielcach - 2014 rok. 2016-03-03 14:17:39
1350 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2016-02-29 07:39:31
1351 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 2/Ś/Kop.Piskrzyn/2016 z dnia 23.02.2016 r. 2016-02-23 15:12:35
1352 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2016-02-22 07:46:44
1353 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 19.02.2016 r. 2016-02-16 12:30:13
1354 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Baćkowicach. 2016-02-04 12:24:52
1355 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-02-01 08:40:23
1356 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 stycznia 2016 r. 2016-01-29 14:44:28
1357 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2016 r. 2016-01-29 13:48:39
1358 Zarządzenia ze stycznia 2016. 2016-01-29 13:39:17
1359 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 1/Ś/Kop.Piskrzyn/2016. 2016-01-25 14:48:45
1360 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2016-01-25 10:09:53
1361 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku. 2016-01-14 14:18:31
1362 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 15.01.2016 r. 2016-01-12 11:50:48
1363 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny. 2016-01-11 13:44:30
1364 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - transport publiczny. 2016-01-08 14:15:08
1365 Zarządzenia z grudnia 2015. 2015-12-28 14:05:28
1366 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2015 r. 2015-12-28 13:56:03
1367 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2015 r. 2015-12-28 13:42:04
1368 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2015 r. 2015-12-28 12:46:16
1369 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2015 r. 2015-12-17 12:02:38
1370 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-12-15 11:40:53
1371 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2015-12-14 08:48:51
1372 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-12-02 14:34:34
1373 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2015 r. 2015-11-25 14:23:07
1374 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-11-23 12:55:02
1375 Zarządzenia z listopada 2015. 2015-11-04 12:08:12
1376 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2015 r. 2015-11-03 14:49:40
1377 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-11-03 12:58:57
1378 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-28 12:58:22
1379 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-28 12:54:28
1380 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.10.2015 r. 2015-10-22 13:41:32
1381 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-14 09:40:43
1382 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2015 r. 2015-10-12 12:53:40
1383 Zarządzenia z października 2015. 2015-10-12 12:40:37
1384 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2015 r. 2015-09-23 15:05:51
1385 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 15 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-09-18 13:38:54
1386 Zarządzenia z września 2015. 2015-09-18 12:26:59
1387 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.S.kop.Wszachów I.2015 2015-09-15 14:14:34
1388 Wyjaśnienie dot. zmiany wykonawcy w zadaniu na zakup mebli i wyposażenia. 2015-08-31 13:47:57
1389 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 lipca 2015 r. 2015-08-27 13:29:48
1390 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2015/2016. 2015-08-27 12:12:34
1391 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-26 13:45:29
1392 Zarządzenia z sierpnia 2015. 2015-08-25 15:04:53
1393 Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice. 2015-08-25 14:23:37
1394 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-24 07:33:46
1395 Kolejne wyjaśnienia do zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-20 13:44:19
1396 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-18 09:38:40
1397 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-17 14:02:51
1398 Protokół z otwarcia ofert na wyposażenie procedura nr 3, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie lub doposażenie kuchni 2015-08-13 13:16:04
1399 Protokół z otwarcia ofert na wyposażenie - procedura nr 2 2015-08-13 13:08:38
1400 Protokół z otwarcia ofert na dostosowanie pomieszczeń, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż, modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż. 2015-08-13 12:57:55
1401 Protokół otwarcia ofert na 2015-08-13 12:46:24
1402 Komunikat ARR. 2015-08-13 12:39:40
1403 Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-11 11:50:49
1404 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt:: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850, 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-08-11 11:07:54
1405 Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-11 09:18:30
1406 Ponowne zapytanie ofertowe dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-06 14:04:03
1407 Odpowiedzi na pytania dot. zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-06 13:55:08
1408 Unieważnienie zapytania ofertowego dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-06 13:45:52
1409 Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-03 15:39:22
1410 Zapytanie ofertowe dot. dostosowania toalet do potrzeb dzieci i personelu. 2015-08-03 15:34:41
1411 Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach i wyposażenia lub doposażenia kuchni. 2015-08-03 15:30:45
1412 Zapytanie ofertowe dot. zakupu mebli i wyposażenia. 2015-08-03 15:24:52
1413 Zapytanie ofertowe dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-03 15:15:49
1414 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2015/2016. 2015-08-03 15:02:25
1415 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-31 12:58:22
1416 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+15 2015-07-31 12:30:43
1417 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-07-27 15:07:42
1418 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-27 13:17:58
1419 Odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-24 13:53:29
1420 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2015-07-20 08:16:44
1421 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2015 r. 2015-07-15 14:12:20
1422 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 15 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-07-15 14:05:53
1423 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-14 12:30:28
1424 Zarządzenia z lipca 2015. 2015-07-08 14:42:23
1425 Zarządzenia z czerwca 2015. 2015-07-08 14:42:03
1426 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2015 r. 2015-07-08 14:34:59
1427 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 czerwca 2015 r. 2015-07-08 13:06:47
1428 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-08 12:28:46
1429 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-08 12:24:31
1430 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-07-03 15:23:11
1431 Protokół z prowadzonego rozpoznania cenowego w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-07-03 12:40:55
1432 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2015-06-29 08:16:24
1433 Zapytanie ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-06-25 08:37:22
1434 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2015 r. 2015-06-22 12:57:51
1435 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-06-22 12:54:20
1436 Informacja dotycząca zasad i trybu zgłaszania kandydatów na ławników. 2015-06-09 13:10:50
1437 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 09.06.2015 r. 2015-06-08 13:53:59
1438 Protokół z prowadzonego rozpoznania cenowego w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-06-08 13:01:57
1439 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-06-08 12:34:14
1440 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-06-01 12:55:52
1441 Zarządzenia z maja 2015. 2015-05-29 13:35:08
1442 Zapytanie ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-05-27 08:20:06
1443 Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy - konsultacje. 2015-05-15 13:15:58
1444 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-05-15 12:22:13
1445 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-05-13 13:03:49
1446 Sprawozdania finansowe - 2015 rok 2015-05-08 14:13:26
1447 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. 2015-04-30 12:35:59
1448 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2015 r. 2015-04-29 14:06:43
1449 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2015 r. 2015-04-29 13:39:09
1450 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-04-29 13:34:11
1451 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.04.2015 r. 2015-04-22 11:12:55
1452 Zarządzenia z kwietnia 2015. 2015-04-22 10:45:19
1453 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców. 2015-04-17 14:38:43
1454 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 7 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-04-09 13:55:14
1455 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. 2015-04-08 13:49:26
1456 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-31 15:19:47
1457 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. Prz 2015-03-26 11:54:23
1458 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 2015-03-25 11:48:24
1459 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2015 r. 2015-03-19 12:38:04
1460 Odpowiedź na pytanie do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 ... 2015-03-18 12:18:44
1461 Protokół z powtórzonych czynności otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-12 13:28:38
1462 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2015 r. 2015-03-11 14:28:22
1463 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2015 r. 2015-03-11 13:57:20
1464 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-11 13:32:29
1465 Zarządzenia z marca 2015. 2015-03-10 15:22:02
1466 Zarządzenia z lutego 2015. 2015-03-10 15:13:38
1467 Zarządzenia ze stycznia 2015. 2015-03-10 15:08:47
1468 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. Przebudowa dro 2015-03-10 14:25:32
1469 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice, część 3. 2015-03-06 12:19:37
1470 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice wraz z poprawioną SIWZ. 2015-03-02 14:16:42
1471 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-02-26 14:28:23
1472 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice 2015-02-24 13:45:29
1473 Zaproszenie na szkolenie ARiMR dot. płatności bezpośrednich 2015 - 2020. 2015-02-23 08:03:27
1474 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2015-02-23 07:58:53
1475 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 26.02.2015 r. 2015-02-20 15:17:47
1476 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku 2015-02-02 14:15:27
1477 Zawiadomienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Piskrzyn.2015 z dnia 18.01.2015 r. 2015-01-22 15:08:30
1478 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-22 13:47:37
1479 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-22 13:46:34
1480 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.01.2015 r. 2015-01-21 13:45:21
1481 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-14 13:52:25
1482 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-14 13:49:53
1483 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice 2015-01-12 23:45:01
1484 Odpowiedzi na pytania i skorygowana część dokumentacji do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-09 15:13:48
1485 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-09 14:34:00
1486 Odpowiedzi na pytania i skorygowana SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-07 15:08:18
1487 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2015-01-02 14:42:26
1488 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2014-12-31 14:34:36
1489 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2014-12-31 14:09:01
1490 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2014 r. 2014-12-29 13:35:58
1491 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014 r. 2014-12-29 13:28:17
1492 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-29 13:05:49
1493 Zawiadomienie o zmianie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015-2016. 2014-12-23 11:00:08
1494 Odpowiedź na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-19 15:24:07
1495 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-12-17 12:52:33
1496 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-16 13:55:59
1497 Zarządzenia z listopada 2014. 2014-12-11 13:12:41
1498 Zarządzenia z października 2014. 2014-12-11 13:10:25
1499 Skład Rady Gminy w Baćkowicach w kadencji 2014 - 2018. 2014-12-10 13:30:13
1500 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2014-12-08 12:35:27
1501 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-12-05 14:24:33
1502 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2014 r. 2014-12-05 13:26:28
1503 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 września 2014 r. 2014-12-05 12:54:15
1504 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 1.12.2014 r. 2014-11-27 15:09:12
1505 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-11-27 13:57:33
1506 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zapytania ofertowego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Modliborzycach i rozbudowę istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piórkowie. 2014-11-20 14:43:49
1507 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-20 14:37:16
1508 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-14 13:25:46
1509 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-14 13:22:18
1510 Informacja GKW w Baćkowicach o terminie pełnienia dyżurów przez Komisję. 2014-11-14 13:17:13
1511 Zapytanie cenowe dla zamówienia: usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2014/2015. 2014-11-04 13:08:11
1512 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 10.11.2014 r. 2014-11-04 12:28:45
1513 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Modliborzycach i rozbudowę istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piórkowie. 2014-11-03 14:19:56
1514 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-10-31 11:51:59
1515 Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-27 13:18:00
1516 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Baćkowicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów 2014-10-24 14:49:03
1517 Obwieszczenie i Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Baćkowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ... 2014-10-24 14:43:07
1518 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:59:19
1519 Uchwała i komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych. 2014-10-23 10:50:54
1520 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy w Baćkowicach, zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 2014-10-20 13:06:52
1521 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-20 12:58:01
1522 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na rok 2015. 2014-10-14 13:45:17
1523 Informacja Wójta Gminy Baćkowice w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-14 08:44:09
1524 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 9 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2014-10-13 12:49:23
1525 Informacja TKW w Baćkowicach o zmianie godzin pełnienia dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta. 2014-10-08 12:48:50
1526 Informacja TKW w Baćkowicach o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 2014-09-26 13:58:40
1527 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.09.2014 r. 2014-09-18 14:15:17
1528 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Baćkowicach. 2014-09-16 13:21:18
1529 Zarządzenia z września 2014. 2014-09-15 14:15:41
1530 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2014 r. 2014-09-15 13:38:12
1531 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-09-15 13:13:31
1532 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-09-15 12:20:50
1533 Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach głosowania i informacja o miejscach na obwieszczenia - wybory samorządowe 2014. 2014-09-04 14:45:10
1534 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-09-02 12:06:20
1535 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-25 14:56:54
1536 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-25 13:57:46
1537 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-08-25 08:17:50
1538 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-08-25 08:13:04
1539 Wyjaśnienie do korekty przedmiaru robót do zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-20 14:22:03
1540 Zarządzenia z sierpnia 2014. 2014-08-19 13:02:37
1541 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2014 r. 2014-08-19 12:43:43
1542 Korekta przedmiaru robót do zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-19 12:40:12
1543 Odpowiedzi na pytania dot. zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-19 12:37:08
1544 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-08-14 13:49:52
1545 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2014-08-11 08:27:43
1546 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-07 15:39:27
1547 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-08-06 13:13:57
1548 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do km 1+250 2014-08-06 12:49:19
1549 Sprawozdania finansowe - 2014 rok 2014-08-04 12:51:18
1550 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-29 11:58:02
1551 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 lipca 2014 r. o obwodach głosowania. 2014-07-28 13:38:31
1552 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2014-07-28 13:26:06
1553 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-25 12:10:50
1554 Protokół dla zapytania ofertowego na usługę szkoleniową dla uczestników projektu systemowego POKL. 2014-07-25 10:05:44
1555 Odpowiedzi na pytania dot. zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-21 11:51:53
1556 Zarządzenia z lipca 2014. 2014-07-17 13:48:16
1557 Zarządzenia z czerwca 2014. 2014-07-17 13:47:57
1558 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-07-15 11:32:15
1559 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-07-15 11:30:00
1560 Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla uczestników projektu systemowego POKL. 2014-07-15 11:18:22
1561 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2014 r. 2014-07-10 14:16:54
1562 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2014 r. 2014-07-10 14:16:16
1563 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2014 r. 2014-07-10 14:15:34
1564 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-09 15:03:13
1565 Informacja na temat realizacji Karty Dużej Rodziny. 2014-07-04 12:55:28
1566 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-30 15:18:49
1567 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2014-06-30 08:29:30
1568 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-06-26 15:13:35
1569 Protokół do zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla 7 uczestników projektu systemowego POKL. 2014-06-24 12:39:49
1570 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2014 r. 2014-06-23 13:39:54
1571 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-06-17 13:43:12
1572 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-06-17 13:19:05
1573 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-17 12:30:25
1574 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-17 12:27:27
1575 Zawiadomienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.7.Ś.kop.WszachówII.13/14 z dnia 09.06.2014 r. 2014-06-11 13:45:48
1576 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla 7 uczestników projektu systemowego POKL. 2014-06-11 13:32:23
1577 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2014-06-09 08:27:34
1578 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 06.06.2014 r. 2014-06-04 14:05:14
1579 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-02 14:34:05
1580 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-28 15:17:22
1581 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-28 15:14:48
1582 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-28 12:47:57
1583 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-28 12:44:38
1584 Zarządzenia z maja 2014. 2014-05-14 13:47:53
1585 Zarządzenia z kwietnia 2014. 2014-05-14 13:47:35
1586 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-13 14:55:03
1587 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-13 14:49:15
1588 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.04.2014 r. 2014-04-18 11:21:53
1589 Zawiadomienie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.Ś.bio-gaz.13/14. 2014-04-18 11:07:51
1590 Uchwały RIO w Kielcach - 2013 rok. 2014-04-17 12:42:20
1591 Informacja o wynikach postępowania dla zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla rodziców dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego 2014-04-16 14:01:28
1592 Informacja o wynikach postępowania dla zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego/logopedii w punktach przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-04-16 13:44:57
1593 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-04-11 14:16:04
1594 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-04-09 13:15:15
1595 Informacja o miejscach na obwieszczenia. 2014-04-01 13:58:05
1596 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 2014-04-01 13:54:25
1597 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usługi transportowej w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-04-01 12:22:26
1598 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 2014-04-01 12:18:36
1599 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-03-25 14:57:08
1600 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 do km 1+600. 2014-03-17 14:31:42
1601 Zaproszenie na szkolenie dla rolników dot. nowego okresu finansowania w rolnictwie. 2014-03-17 07:59:17
1602 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.bio-gaz..13/14 z dnia 11.03.2014 r. 2014-03-11 14:31:55
1603 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2014-03-10 08:55:57
1604 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.8.Ś.kop.WszachówII.13/14 z dnia 07.03.2014 r. 2014-03-07 13:30:38
1605 Zarządzenia z marca 2014. 2014-03-06 13:41:37
1606 Zarządzenia z lutego 2014. 2014-03-06 13:41:11
1607 Zarządzenia ze stycznia 2014. 2014-03-06 13:40:57
1608 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2014 r. 2014-03-06 13:18:37
1609 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2014 r. 2014-03-06 12:54:51
1610 Komunikat Naczelnika US w Opatowie w sprawie przyjmowania zeznań rocznych. 2014-03-04 10:44:58
1611 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż mebli dla punktu przedszkolnego w Modliborzycach w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-25 14:24:11
1612 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2014 r. 2014-02-24 14:22:52
1613 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej przewozu dzieci, rodziców i opiekunów na wycieczkach dla Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-21 13:28:21
1614 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla rodziców dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-18 13:01:40
1615 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usług sprzątania w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-18 12:51:50
1616 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli dla punktu przedszkolnego w Modliborzycach w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-13 15:00:46
1617 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego/logopedii w punktach przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-12 13:12:24
1618 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usług cateringowych na rzecz projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-12 13:05:34
1619 Wyniki naboru na stanowiska nauczycieli i pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-07 12:59:12
1620 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na świadczenie usług księgowych w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-02-06 13:21:26
1621 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.7.Ś.kop.Wszachów II.13/14 z dnia 03.02.2014 r. 2014-02-03 15:18:33
1622 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na asystentów pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-28 14:04:23
1623 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-28 14:02:08
1624 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-24 07:55:13
1625 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług księgowych w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-24 07:47:12
1626 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2014 r. 2014-01-23 12:50:34
1627 Zawiadomienie o przystąpieniu do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 2014-01-20 12:35:10
1628 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2013 r. 2014-01-17 13:58:21
1629 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 2014-01-17 12:33:58
1630 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług cateringowych na rzecz projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-17 12:26:40
1631 Ogłoszenia naboru na stanowiska nauczycieli i pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego. 2014-01-16 14:17:17
1632 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o podatku akcyzowego w 2014 roku 2014-01-14 13:27:12
1633 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji asystentów koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-14 13:20:25
1634 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-08 13:11:21
1635 Zarządzenia z grudnia 2013. 2013-12-20 15:21:24
1636 Zarządzenia z listopada 2013. 2013-12-20 14:20:18
1637 Zarządzenia z października 2013. 2013-12-20 14:20:00
1638 Zarządzenia z września 2013. 2013-12-20 14:19:41
1639 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2013 r. 2013-12-19 14:47:35
1640 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2013 r. 2013-12-19 14:30:15
1641 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2013 r. 2013-12-19 13:48:22
1642 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.12.2013 r. 2013-12-17 14:18:36
1643 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-12-06 13:53:55
1644 Protokół z otwarcia kopert z dodatkowymi ofertami dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-12-03 14:42:29
1645 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-11-27 14:03:46
1646 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2013 r. 2013-11-26 13:56:42
1647 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-22 14:59:48
1648 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-11-19 13:11:47
1649 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-15 12:53:58
1650 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-14 14:59:11
1651 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-06 14:31:34
1652 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.10.2013 r. 2013-10-23 12:34:16
1653 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2013 r. 2013-09-26 12:43:31
1654 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-09-13 13:50:47
1655 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-09-09 13:15:37
1656 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-09-06 14:36:19
1657 Protokół zamówienia publicznego dla zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla 8 uczestników projektu systemowego POKL. 2013-09-05 09:38:49
1658 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.2.Ś.mel.2013 z dnia 27.08.2013 r. 2013-09-02 14:26:48
1659 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-09-02 14:23:15
1660 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-08-29 12:50:58
1661 Zarządzenia z sierpnia 2013. 2013-08-29 12:32:47
1662 Zarządzenia z lipca 2013. 2013-08-29 12:32:27
1663 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2013 r. 2013-08-28 15:16:58
1664 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2013 r. 2013-08-28 12:34:55
1665 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla 8 uczestników projektu systemowego POKL. 2013-08-28 08:44:04
1666 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-26 15:28:49
1667 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-08-22 13:47:57
1668 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-08-16 13:26:41
1669 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-14 15:17:03
1670 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-08-12 14:01:53
1671 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-01 14:36:05
1672 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-07-31 15:02:40
1673 Uchwała Nr XXIX/130/08 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. 2013-07-26 14:42:09
1674 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - asystent rodziny w OPS w Baćkowicach 2013-07-12 12:15:40
1675 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-27 15:27:36
1676 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-21 14:51:44
1677 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-21 14:50:32
1678 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2013 r. 2013-06-20 15:12:28
1679 Informacja nt. realizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej pn. „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap III i I ” 2013-06-17 10:35:08
1680 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2013-06-17 08:51:12
1681 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2013-06-17 08:49:44
1682 Zarządzenia z czerwca 2013. 2013-06-07 15:06:06
1683 Zarządzenia z maja 2013. 2013-06-07 15:05:52
1684 Zarządzenia z kwietnia 2013. 2013-06-07 15:05:36
1685 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2013 r. 2013-06-07 14:35:56
1686 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2013 r. 2013-06-07 14:33:14
1687 Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko asystent rodziny w OPS w Baćkowicach. 2013-06-07 12:17:13
1688 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości Janczyce od km 0+000 do km 0+490. 2013-06-06 14:39:27
1689 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.2.Ś.mel.2013 z dnia 04.06.2013 r. 2013-06-05 13:51:25
1690 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-20 14:08:27
1691 Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach POKL. 2013-05-17 13:04:28
1692 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-14 15:17:46
1693 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-09 15:29:08
1694 Sprawozdania finansowe - 2013 rok 2013-05-07 14:18:35
1695 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-04-30 13:37:47
1696 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w roku 2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start. 2013-04-19 12:46:34
1697 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2013-04-15 07:48:58
1698 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w roku 2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start. 2013-04-11 14:03:57
1699 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na na zadanie pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 ... 2013-04-10 12:52:46
1700 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2013-04-09 12:02:17
1701 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/Ś/O/13 wraz z postanowieniem i decyzją. 2013-03-27 14:59:26
1702 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.03.2013 r. 2013-03-26 08:14:18
1703 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000009T 2013-03-22 12:08:40
1704 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2013 r. 2013-03-21 15:15:36
1705 Zarządzenia z marca 2013. 2013-03-21 15:14:44
1706 Zarządzenia z lutego 2013. 2013-03-21 15:13:54
1707 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap II. 2013-03-19 17:24:49
1708 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.Ś.bio-gaz.2013. 2013-03-19 17:19:42
1709 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2013-03-18 08:46:14
1710 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2013 r. 2013-02-22 14:16:57
1711 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap II. 2013-02-20 14:29:50
1712 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2013 r. 2013-02-18 14:53:48
1713 Zarządzenia ze stycznia 2013. 2013-02-18 13:42:36
1714 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap II”. 2013-02-08 13:22:00
1715 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap II. 2013-01-29 13:27:41
1716 Kodeks Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Baćkowicach. 2013-01-28 12:11:01
1717 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2013 r. 2013-01-22 13:43:16
1718 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2013 roku. 2013-01-07 15:10:46
1719 Zarządzenia z grudnia 2012. 2013-01-07 13:40:56
1720 Zarządzenia z listopada 2012. 2013-01-07 13:40:22
1721 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku. 2013-01-07 12:43:10
1722 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2012 roku. 2013-01-07 12:42:42
1723 Rejestr instytucji kultury. 2013-01-07 11:51:32
1724 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2012 r. 2012-12-21 12:01:49
1725 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-19 12:59:56
1726 Protokół z otwarcia dodatkowych ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-18 14:59:03
1727 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-13 14:58:23
1728 Zmiana do zapisów umowy na dostawę oleju do szkół na terenie gminy Baćkowice. 2012-12-10 13:57:33
1729 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2012-12-10 08:39:22
1730 Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-04 12:47:24
1731 Wykaz sołtysów z terenu gminy Baćkowice. 2012-11-30 14:17:07
1732 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-29 13:36:25
1733 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-29 13:35:45
1734 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2012 r. 2012-11-28 14:01:12
1735 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2012-11-19 07:53:15
1736 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-14 14:32:56
1737 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-13 13:22:57
1738 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-12 13:35:34
1739 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-12 13:32:49
1740 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu Edukacja naszą szansą na lepszy start. 2012-11-06 13:34:50
1741 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-02 12:37:18
1742 Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-10-31 14:03:29
1743 Zarządzenia z października 2012. 2012-10-30 13:48:03
1744 Zarządzenia z września 2012. 2012-10-30 13:47:40
1745 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-10-29 12:59:57
1746 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-10-22 14:44:00
1747 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-10-19 12:25:20
1748 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu Edukacja naszą szansą na lepszy start. 2012-10-15 13:21:23
1749 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice znak: In-7335.1.Ś.11.12.kop.Piskrzyn z dnia 11.10.2012 r. 2012-10-11 15:41:25
1750 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2012 roku. 2012-10-11 12:49:05
1751 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-28 12:25:07
1752 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pt. Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-27 07:27:43
1753 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-24 14:40:59
1754 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2012 r. 2012-09-21 12:29:35
1755 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-21 08:42:54
1756 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-09-19 10:32:56
1757 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-17 14:23:04
1758 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-14 12:46:45
1759 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-09-07 14:22:02
1760 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-04 18:57:42
1761 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-04 14:17:12
1762 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice znak: In-7335/1/Ś/11/12/kop.Piskrzyn z dnia 31.08.2012 r. 2012-09-03 17:15:08
1763 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach-posadzka. 2012-09-03 16:35:08
1764 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 sierpnia 2012 roku. 2012-08-31 13:15:00
1765 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-08-30 15:04:28
1766 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-08-30 14:56:20
1767 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-08-30 14:49:47
1768 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-30 14:46:15
1769 Komunikat CEIDG dla przedsiębiorców. 2012-08-29 14:39:23
1770 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.08.2012 r. 2012-08-22 12:34:55
1771 Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-08-17 15:11:55
1772 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 2 sierpnia 2012 roku. 2012-08-14 15:02:35
1773 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2012 roku. 2012-08-14 15:01:56
1774 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 maja 2012 roku. 2012-08-14 15:01:30
1775 Zarządzenia z sierpnia 2012. 2012-08-14 13:46:23
1776 Zarządzenia z lipca 2012. 2012-08-14 13:46:01
1777 Zarządzenia z czerwca 2012. 2012-08-14 13:45:28
1778 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-08-09 13:22:43
1779 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-09 13:03:01
1780 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-07 12:11:03
1781 Zawiadomienie o wyniku przetargu - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2012/2013. 2012-08-06 14:43:18
1782 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2012/2013. 2012-07-24 11:46:53
1783 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-07-23 12:53:50
1784 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-23 08:50:59
1785 Zawiadomienie o wyniku przetargu - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-07-18 15:11:04
1786 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-16 15:31:08
1787 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-12 14:43:07
1788 Przetargi ustne na sprzedaż dwóch niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2012-06-25 07:57:25
1789 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-06-22 14:31:15
1790 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-06-21 14:02:57
1791 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2012 r. 2012-06-21 12:32:23
1792 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. "Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III". 2012-06-12 12:57:55
1793 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I 2012-05-30 15:56:26
1794 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-05-30 09:02:05
1795 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-05-25 13:40:01
1796 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki ... 2012-05-18 13:32:39
1797 Konsultacje nt. możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich. 2012-05-18 13:27:20
1798 Zarządzenia z maja 2012. 2012-05-17 13:50:32
1799 Zarządzenia z kwietnia 2012. 2012-05-17 13:29:37
1800 Zarządzenia z marca 2012. 2012-05-17 13:20:42
1801 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 18.05.2012 r. 2012-05-15 14:22:29
1802 Zarządzenia z lutego 2012. 2012-05-08 14:12:45
1803 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr XVII/112/12 Rady Gminy w Baćkowicach. 2012-05-08 13:28:54
1804 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 marca 2012 roku. 2012-05-08 12:24:19
1805 Sprawozdania finansowe - 2012 rok 2012-05-08 08:21:52
1806 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2012 roku. 2012-05-07 15:03:50
1807 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2012-05-07 09:39:55
1808 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki ... 2012-05-02 09:25:10
1809 Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej 2012 w Gminie Baćkowice 2012-04-25 12:59:46
1810 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice 2012-04-17 14:43:30
1811 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-04-17 14:37:07
1812 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-04-13 15:04:00
1813 Przetargi ustne na sprzedaż sześciu niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2012-04-10 07:58:16
1814 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-04-06 10:23:06
1815 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-04-05 13:18:17
1816 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-04-03 12:15:33
1817 Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice. 2012-04-02 14:27:51
1818 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-21 15:26:15
1819 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-03-21 13:32:19
1820 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-03-19 12:53:00
1821 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 21.03.2012 r. 2012-03-19 12:10:28
1822 Sprostowanie do SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-15 12:22:32
1823 Sprostowanie do SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-13 12:39:01
1824 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-08 13:17:01
1825 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-02-23 11:22:37
1826 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2012-02-16 08:19:10
1827 Zarządzenia ze stycznia 2012. 2012-01-26 08:35:28
1828 Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół. 2012-01-24 08:21:49
1829 Zarządzenia z grudnia 2011. 2012-01-20 13:29:53
1830 Zarządzenia z listopada 2011. 2012-01-20 13:28:54
1831 Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku. 2012-01-17 13:12:30
1832 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.01.2012 r. 2012-01-17 12:38:10
1833 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku. 2012-01-13 13:33:26
1834 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2011 roku. 2012-01-13 13:32:56
1835 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku. 2012-01-13 13:31:10
1836 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 września 2011 roku. 2012-01-13 13:30:03
1837 Konkurs na logo pływalni w Baćkowicach. 2012-01-12 14:25:30
1838 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku. 2012-01-12 13:08:42
1839 Rachunki bankowe. 2012-01-02 12:16:49
1840 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2011 r. 2011-12-23 11:25:51
1841 Wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-12-07 15:20:29
1842 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 08.12.2011 r. 2011-12-06 11:57:08
1843 Zmiana do zapisów SIWZ oraz umowy do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-25 14:23:25
1844 Zmiana do zapisów zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning. 2011-11-17 14:03:23
1845 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2011-11-17 12:07:05
1846 Zapytanie ofertowe dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół. 2011-11-16 12:08:49
1847 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-15 14:13:36
1848 Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-15 07:50:36
1849 Informacja o realizowaniu przez Gminę Baćkowice projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ..." 2011-11-10 14:10:33
1850 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych. 2011-11-10 14:03:53
1851 Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu mebli na potrzeby projektu. 2011-11-04 14:09:42
1852 Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu pomocy dydaktycznych. 2011-11-04 14:05:33
1853 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-04 13:59:54
1854 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2011 r. 2011-10-27 14:48:05
1855 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 11 sierpnia 2011 roku. 2011-10-27 12:35:01
1856 Zarządzenia z października 2011. 2011-10-19 12:49:45
1857 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2011/2012". 2011-10-14 13:03:32
1858 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-10-14 12:41:29
1859 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-10-14 12:32:52
1860 Wyniki zapytań ofertowych w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2011-10-12 08:01:58
1861 Zapytania ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2011-09-30 13:11:00
1862 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ... - pomoce naukowe i sprzęt. 2011-09-23 13:15:50
1863 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 7 września 2011 r. 2011-09-23 13:13:07
1864 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ..., dot. przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów z PSP w Modliborzycach, Piórkowie i Wszachowie. 2011-09-22 14:29:57
1865 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów ... 2011-09-22 14:21:16
1866 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki". 2011-09-19 14:38:10
1867 Zarządzenia z września 2011. 2011-09-19 13:03:52
1868 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych. 2011-09-16 15:22:54
1869 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów. 2011-09-16 15:15:30
1870 Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/11/EZGDK-ZUOK. 2011-09-08 15:38:37
1871 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-08 14:25:57
1872 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania ... 2011-09-08 14:18:33
1873 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 14.09.2011 r. 2011-09-08 14:16:17
1874 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000023T w miejscowości Piskrzyn i Nr 000018T w miejscowości Olszownica. 2011-09-08 13:45:49
1875 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-09-07 15:30:02
1876 Zarządzenia z sierpnia 2011. 2011-09-07 14:31:21
1877 Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/Ś/11/kop.Piskrzyn. 2011-09-07 14:22:55
1878 Informacja Wójta Gminy o o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2011-08-29 14:51:08
1879 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2011 roku. 2011-08-29 14:46:42
1880 Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki. 2011-08-29 14:42:34
1881 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-08-22 15:15:53
1882 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000012T w miejscowości Nieskurzów Stary (Mały) - Baćkowice (Kanturka) - Żerniki. 2011-08-19 12:21:06
1883 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żerniki Gminy Baćkowice. 2011-08-05 12:52:17
1884 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2011/2012. 2011-08-04 11:49:12
1885 Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000012T w miejscowości Nieskurzów Mały - Baćkowice Kanturka - Żerniki. 2011-08-03 11:59:55
1886 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2011-08-01 16:01:25
1887 Zarządzenia z lipca 2011. 2011-07-27 14:40:30
1888 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 lipca 2011 roku. 2011-07-22 13:52:00
1889 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2011 roku. 2011-07-22 13:44:38
1890 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.07.2011 r. 2011-07-18 12:30:34
1891 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2011 r. 2011-06-22 13:17:12
1892 Informacja o wyborach ławników sądowych. 2011-06-09 13:16:56
1893 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2011-06-08 14:29:38
1894 Zarządzenia z czerwca 2011 roku. 2011-06-08 14:05:48
1895 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 września 2010 roku. 2011-06-02 14:58:41
1896 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2010 roku. 2011-06-02 14:57:28
1897 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2010 roku. 2011-06-02 14:56:02
1898 Zarządzenia z maja 2011. 2011-06-02 13:55:53
1899 Zarządzenia z kwietnia 2011. 2011-06-02 13:54:53
1900 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 15:09:05
1901 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 14:56:00
1902 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 14:55:36
1903 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 maja 2011 roku. 2011-05-31 12:27:44
1904 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 kwietnia 2011 roku. 2011-05-31 12:25:00
1905 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 marca 2011 roku. 2011-05-31 12:11:23
1906 Sprawozdania finansowe - 2011 rok 2011-05-12 14:59:18
1907 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 12.05.2011 r. 2011-05-10 14:54:19
1908 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki." 2011-04-21 15:31:50
1909 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności osadniczej, turystycznej i społeczno-gospodarczej ..." 2011-04-21 15:28:50
1910 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej." 2011-04-21 15:26:03
1911 Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 2011-04-20 12:26:07
1912 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 13.04.2011 r. 2011-04-12 12:39:12
1913 Samospis internetowy - 1.04. do 16.06.2011 r. - informacje. 2011-04-04 14:26:20
1914 Zarządzenia z marca 2011. 2011-03-21 13:26:07
1915 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2011-03-21 13:01:21
1916 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ...; Remont zabytkowej części kościoła, remont zabytkowej kapliczki, remont zabytkowego krzyża- ETAP II. 2011-03-21 12:46:58
1917 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2011-03-14 14:24:49
1918 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 17.03.2011 r. 2011-03-11 13:57:36
1919 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej. 2011-03-10 12:14:31
1920 Sprostowanie do SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ... 2011-03-09 13:09:54
1921 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 lutego 2011 roku. 2011-03-07 12:05:44
1922 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 lutego 2011 roku. 2011-03-07 12:05:09
1923 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2011-03-07 11:54:02
1924 Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych - uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych. 2011-02-28 12:21:34
1925 Spotkanie organizowane przez ARR - 09.03.2011 r. 2011-02-28 12:14:08
1926 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2011 roku. 2011-02-25 13:46:06
1927 Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2011-02-22 12:59:31
1928 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.02.2011 r. 2011-02-18 14:02:33
1929 Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ...; Remont zabytkowej części kościoła, remont zabytkowej kapliczki, remont zabytkowego krzyża- ETAP II. 2011-02-16 08:58:00
1930 Zarządzenia z lutego 2011. 2011-02-09 12:55:48
1931 Zarządzenia ze stycznia 2011. 2011-02-09 12:54:24
1932 Wyjaśnienia do przetargu 2011-02-08 15:07:44
1933 Przetargi ustne na sprzedaż trzech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2011-02-04 10:55:52
1934 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/10/11. 2011-02-02 14:15:04
1935 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 04.02.2011 r. 2011-02-01 15:05:40
1936 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2011-01-26 12:06:58
1937 Przetarg nieograniczony pn. Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej. 2011-01-21 15:10:29
1938 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2011-01-13 12:57:30
1939 Zarządzenia z grudnia 2010 roku. 2010-12-21 14:03:34
1940 Zarządzenia z listopada 2010 roku. 2010-12-21 14:03:19
1941 Zarządzenia z października 2010 roku. 2010-12-21 14:03:00
1942 Zarządzenia z września 2010 roku. 2010-12-21 14:02:36
1943 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2010 r. 2010-12-21 12:48:29
1944 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 sierpnia 2010 roku. 2010-12-07 14:28:13
1945 Rekrutacja kandydatów na Rachmistrzów spisowych. 2010-12-07 12:37:09
1946 Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice. 2010-12-02 14:31:25
1947 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-12-01 14:12:35
1948 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-11-26 11:58:29
1949 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-11-19 15:07:49
1950 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/08/09/10. 2010-11-15 14:14:42
1951 Obwieszczenie i postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/kanal/Ś/2010. 2010-11-09 15:01:56
1952 Przetargi ustne na sprzedaż trzech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-11-09 12:23:37
1953 Obwieszczenia i uchwały dot. wyborów samorządowych zarządzonych na 21.11.2010 r. 2010-11-05 10:53:26
1954 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 09.11.2010 r. 2010-11-05 09:50:29
1955 Komunikat GKW w Baćkowicach o terminie i miejscu publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych. 2010-11-03 12:57:23
1956 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o obwodach głosowania. 2010-11-03 12:52:01
1957 Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją budowy zbiornika 2010-10-27 14:13:31
1958 Wynik przetargu na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2010/2011. 2010-10-27 12:50:52
1959 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.10.2010 r. 2010-10-19 13:29:11
1960 Przetarg na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2010/2011. 2010-10-18 13:36:27
1961 Informacje o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2010-10-15 15:14:35
1962 Unieważnienie przetargu 2010-10-08 09:31:35
1963 Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych. 2010-10-04 13:18:53
1964 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki. 2010-09-16 13:18:45
1965 Zarządzenia z sierpnia 2010 roku. 2010-09-16 10:32:13
1966 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: 2010-09-15 14:46:06
1967 Przesunięcie terminu przetargu - Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-09-08 14:57:09
1968 Zmiana terminu przetargu - Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-09-02 12:51:09
1969 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2010 roku. 2010-08-30 13:38:05
1970 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2010-08-30 12:28:52
1971 Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I - zmiana terminu przetargu 2010-08-26 13:26:31
1972 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia 2010-08-24 10:33:30
1973 Informacja o terminie sesji. 2010-08-20 10:01:22
1974 Sprawozdania finansowe - 2010 rok 2010-08-12 13:48:34
1975 Sprawozdania finansowe - 2009 rok 2010-08-12 09:39:26
1976 Sprawozdania finansowe - 2008 rok 2010-08-10 14:47:43
1977 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-08-10 13:38:55
1978 Zarządzenia ze stycznia, lutego i marca 2009 roku. 2010-08-09 13:21:15
1979 Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-08-06 15:07:50
1980 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 1 300 000 zł. 2010-08-05 14:41:44
1981 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lipca 2010 roku. 2010-08-03 10:38:01
1982 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2010 roku. 2010-08-03 09:12:59
1983 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 czerwca 2010 roku. 2010-08-03 09:06:49
1984 Zarządzenia z lipca 2010 roku. 2010-08-02 15:07:49
1985 Zarządzenia z czerwca 2010 roku. 2010-08-02 12:05:20
1986 Przedłużenie terminu składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok - konkurs nr 2. 2010-07-21 12:59:23
1987 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice 2010-07-14 15:37:49
1988 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice 2010-07-05 14:58:15
1989 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice 2010-07-05 13:37:26
1990 Wynik przetargu nieograniczonego na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-06-30 13:08:25
1991 Oświadczenia majątkowe osób wydających w OPS decyzje administracyjne w imieniu wójta. 2010-06-22 15:10:20
1992 Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe w ramach Programu Integracji Społecznej. 2010-06-21 13:21:13
1993 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok - konkurs nr 2. 2010-06-18 17:18:39
1994 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 2010-06-14 13:32:35
1995 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2010-06-02 08:23:30
1996 Zarządzenia z maja 2010 roku. 2010-06-01 13:42:49
1997 Zarządzenia z kwietnia 2010 roku. 2010-06-01 13:42:21
1998 Zarządzenia z marca 2010 roku. 2010-06-01 13:40:43
1999 Zarządzenia ze stycznia 2010 r. 2010-06-01 13:39:46
2000 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 2010-05-28 12:52:35
2001 Przetarg nieograniczony na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-05-26 14:08:35
2002 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2010 roku. 2010-05-25 12:31:02
2003 Wynik przetargu nieograniczonego na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. 2010-05-20 12:58:09
2004 Obwieszczenie Wójta Gminy o obwodach głosowania i informacja o miejscach na obwieszczenia. 2010-05-14 12:37:02
2005 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-05-14 08:34:07
2006 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok. 2010-05-11 12:20:27
2007 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: 2010-05-10 10:15:02
2008 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice cd. 2010-05-05 13:34:36
2009 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-04-30 15:23:40
2010 Program Aktywizacji Społecznej – Zawodowej w Gminie Baćkowice 2010-04-30 14:31:07
2011 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-04-30 14:14:40
2012 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 3 marca 2010 roku. 2010-04-26 12:08:31
2013 Odpowiedź na pytanie dot. SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-23 11:42:27
2014 Przetarg nieograniczony na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-04-23 11:35:03
2015 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2010 r. 2010-04-21 14:56:30
2016 Modyfikacja SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-19 15:21:48
2017 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-19 15:17:48
2018 Wynik przetargu nieograniczonego na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-04-19 13:34:33
2019 Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ zadania 2010-04-12 13:31:10
2020 Hołd pamięci ofiar tragedii w Smoleńsku. 2010-04-10 18:43:52
2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010. 2010-04-09 13:08:45
2022 Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2010-04-09 13:05:17
2023 Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 2010-04-02 11:06:21
2024 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2010-03-31 07:38:57
2025 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010. 2010-03-18 12:33:10
2026 Przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-03-12 15:27:28
2027 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2010-03-11 12:29:43
2028 Zarządzenia z grudnia 2009 roku. 2010-03-09 12:23:11
2029 Zarządzenia z listopada 2009 roku. 2010-03-09 11:59:06
2030 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010 i postanowienie Znak: In-7335/1/zbio/Ś/10. 2010-03-08 15:09:24
2031 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2010 roku. 2010-03-02 14:10:03
2032 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 03.03.2010 r. 2010-03-01 08:13:54
2033 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2009 roku. 2010-02-22 12:48:17
2034 Zawiadomienia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/Ś/10 i In-7335/2/kanal/Ś/10 2010-02-18 11:56:36
2035 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2010 roku. 2010-02-17 14:24:03
2036 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2009 roku. 2010-02-17 13:47:57
2037 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2009 roku. 2010-02-17 13:30:30
2038 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.01.2010 r. 2010-01-25 13:47:03
2039 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2009 r. 2009-12-22 12:21:15
2040 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-12-18 08:22:44
2041 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2009 r. 2009-11-23 13:52:12
2042 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/rew/Ś/09. 2009-11-17 12:50:40
2043 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/rew/Ś/09 2009-11-17 12:43:41
2044 Informacja o naborze fiszek projektowych dla małych projektów 2009-11-12 13:07:15
2045 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-11-10 13:17:40
2046 Agencja Rynku Rolnego zaprasza na spotkanie w siedzibie OSP Modliborzyce w dniu 09.11.2009 r. 2009-11-05 13:11:55
2047 Wynik przetargu nieograniczonego na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2009/2010. 2009-11-03 12:11:53
2048 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/08/09 2009-10-29 13:46:50
2049 Zarządzenia z października 2009 roku. 2009-10-26 14:45:54
2050 Zarządzenia z września 2009 roku. 2009-10-26 14:40:59
2051 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2009 r. 2009-10-26 13:18:31
2052 Zarządzenia z kwietnia i maja 2009 roku. 2009-10-16 12:20:33
2053 Zarządzenia z lipca 2009 roku. 2009-10-16 10:53:59
2054 Zarządzenia z sierpnia 2009 roku. 2009-10-16 09:53:51
2055 Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-10-16 08:36:29
2056 Przetarg nieograniczony na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2009/2010. 2009-10-14 13:56:19
2057 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr XXXI/142/09 Rady Gminy w Baćkowicach. 2009-10-01 10:08:57
2058 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 07 sierpnia 2009 roku. 2009-10-01 09:05:15
2059 Wyjaśnienie do przetargu na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-09-28 11:52:51
2060 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-09-21 14:16:02
2061 Wezwanie na rozprawę administracyjną w dniu 24.09.2009 r. 2009-09-10 10:47:05
2062 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2009 roku. 2009-09-08 12:05:57
2063 Wynik naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-31 14:35:22
2064 Lista kandydatów na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-28 12:20:38
2065 Wynik przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-28 12:12:42
2066 Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach POKL. 2009-08-24 11:41:24
2067 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-08-17 12:32:24
2068 Sprostowanie do przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-07 12:18:31
2069 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-07 12:10:14
2070 Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-05 14:12:16
2071 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 07.08.2009 r. 2009-08-04 14:12:08
2072 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/07/08/09 2009-07-22 12:32:13
2073 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2009 roku. 2009-07-08 13:22:38
2074 Informacja o dofinansowaniu do zakupu podręczników. 2009-07-02 13:55:52
2075 Zarządzenia z czerwca 2009 roku. 2009-07-02 13:50:33
2076 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2009 r. 2009-06-26 14:02:01
2077 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 kwietnia 2009 roku. 2009-06-19 12:40:39
2078 Wykazy z dnia 08.05.2009 r. 2009-05-29 13:06:01
2079 Wyniki konkursu ofert na usługi Programu Integracji Społecznej. 2009-05-18 15:21:32
2080 Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Baćkowice. 2009-05-13 13:42:16
2081 Obwieszczenia wyborcze. 2009-05-06 11:54:12
2082 Informacja o wyniku przetargu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-05-04 13:49:02
2083 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2009 roku. 2009-04-29 12:50:56
2084 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej. 2009-04-22 08:38:14
2085 Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-04-20 13:56:12
2086 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 22.04.2009 r. 2009-04-17 13:34:12
2087 Obwieszczenia i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/4/Ś/07/08/09 2009-04-08 14:48:44
2088 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2009 r. 2009-03-23 13:25:00
2089 Obwieszczenie - kontynuowanie wydobycia ze złoża "Wszachów I" 2009-03-20 14:25:09
2090 Przetarg ustny na sprzedaż pięciu niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2009-03-20 09:36:21
2091 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego. 2009-03-17 12:09:23
2092 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanaliazacji. 2009-03-11 12:41:23
2093 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach ... - Wszachów II. 2009-03-02 13:17:08
2094 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stan. Dyrektora PSP we Wszachowie. 2009-02-06 12:49:33
2095 Wezwanie na rozprawę administracyjną w dniu 19.02.2009 r. 2009-02-02 15:00:37
2096 Informacja - umowy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2009-01-27 11:27:10
2097 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 16.01.2009 r. 2009-01-12 12:15:38
2098 Wynik naboru na stanowisko gł. księgowego OPS w Baćkowicach. 2009-01-08 07:40:13
2099 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2008 roku. 2009-01-02 13:08:21
2100 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2008 r. 2008-12-19 13:53:19
2101 Postanowienia Starosty Opatowskiego w sprawie ekploatacji złóż dolomitów w m. Wszachów. 2008-12-18 12:54:30
2102 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ośmiu niezabudowanych działek gruntu. 2008-12-15 10:54:14
2103 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/4/Ś/07/08. 2008-12-11 14:39:24
2104 Lista kandydatów na stanowisko gł. księgowego OPS Baćkowice. 2008-12-08 12:59:18
2105 Informacja o wyniku przetargu na budowę basenu przyszkolnego wraz z komleksem boisk. 2008-12-01 12:28:01
2106 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2008 roku. 2008-10-28 13:03:43
2107 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2008 roku. 2008-10-28 12:58:40
2108 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2008 roku. 2008-10-28 12:52:50
2109 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2008 roku. 2008-10-28 12:41:40
2110 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół. 2008-09-25 13:03:00
2111 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2008-09-18 12:19:05
2112 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2004 roku. 2008-09-05 13:40:27
2113 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2004 roku. 2008-09-05 13:17:51
2114 Projekt systemowy w ramach POKL. 2008-09-05 12:42:38
2115 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:35:59
2116 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:25:03
2117 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:19:03
2118 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2006 roku. 2008-08-27 13:14:42
2119 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 10 marca 2006 roku. 2008-08-27 12:55:10
2120 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2006 roku. 2008-08-27 12:52:07
2121 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 lipca 2006 roku. 2008-08-27 12:50:04
2122 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2006 roku. 2008-08-27 12:45:59
2123 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 października 2006 roku. 2008-08-27 12:42:38
2124 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2006 roku. 2008-08-27 12:27:17
2125 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2007 roku. 2008-08-27 12:22:52
2126 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2007 roku. 2008-08-27 12:19:09
2127 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2006 roku. 2008-08-21 15:03:32
2128 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2007 roku. 2008-08-21 14:32:02
2129 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2007 roku. 2008-08-21 14:21:24
2130 Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:58:26
2131 Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:49:11
2132 Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:41:56
2133 Uchwały Rady Gminy w sprawie Statutu i Regulaminu. 2008-08-12 13:54:42
2134 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Baćkowicach. 2008-08-12 13:50:08
2135 Statut Gminy Baćkowice. 2008-08-12 13:43:52
2136 Oświadczenia majątkowe Dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2008-08-12 12:57:18
2137 Oświadczenia majątkowe Kierownika GBP w Baćkowicach. 2008-08-06 14:10:57
2138 Oświadczenia majątkowe Kierownika OPS w Baćkowicach. 2008-08-06 14:04:32
2139 Redakcja biuletynu 2008-05-22 02:30:26
2140 Mapa serwisu 2008-05-21 03:55:20
2141 Instrukcja użytkowania 2008-05-21 03:54:57

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.