Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. +48 15 8686204, fax. +48 15 8686204


RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001


RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017


http://www.backowice-gmina.pl
ug_backowice@pro.onet.pl


Skrzynka podawcza ePUAP - /3201xcfplc/skrytka lub /3201xcfplc/SkrytkaESP

       A A A

Rejestr zmian

IDTytuł artykułu:Data:
1 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika DPS w Baćkowicach - umowa na zastępstwo 2024-02-23 13:19:12
2 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji 2024-02-23 11:34:07
3 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu pn. „Edukacyjny plac zabaw w miejscowości Baćkowice” 2024-02-21 12:16:54
4 Obwieszczenie KR.RZŚ.4360.42.2021.AB z dnia 14.02.2024 r. o wydaniu postanowienia i postanowienie w sprawie uzgodnienia oraz określenia realizacji przedsięwzięcia pn. Doposażenie Instalacji do kompostowania w mobilny rozdrabniacz odpadów 2024-02-20 14:32:05
5 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 - aktualizacje. 2024-02-13 12:50:06
6 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 2/2024 z dnia 12.02.2024 r. zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowywch i transportu nieczystości ciekłych 2024-02-12 13:50:12
7 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2024 z dnia 08.02.2024 r. zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowywch i transportu nieczystości ciekłych 2024-02-08 15:19:17
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych 2024-02-08 15:06:08
9 Zarządzenie Nr 488/2024 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Baćkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2024-02-07 12:57:54
10 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-02-06 15:14:16
11 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin 2024-02-06 15:00:32
12 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika DPS w Baćkowicach - umowa na zastępstwo 2024-02-06 12:39:23
13 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - 02.02.2024 r. 2024-02-02 13:15:57
14 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Baćkowicach 2024-01-30 14:50:43
15 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 30.01.2024 r. - Zawiadomienie o przedłożeniu uzupełnień do raportu 2024-01-30 14:44:26
16 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Budowa budynku ogrodowego na potrzeby parku wiejskiego w Baćkowicach 2024-01-26 14:29:28
17 Materiały do zmiany Nr 8 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice 2024-01-26 09:07:42
18 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 25.01.2024 r. 2024-01-22 14:50:34
19 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2024-01-22 08:40:50
20 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 r. 2024-01-16 14:20:06
21 Uchwały RIO w Kielcach - 2024 rok 2024-01-11 12:31:44
22 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Dostawa oleju napędowego grzewczego do: Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach, Klubu Dziecięcego w Baćkowicach oraz Urzędu Gminy w Baćkowicach 2024-01-08 13:46:54
23 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 2024-01-04 12:54:56
24 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 29 grudnia 2023 r. 2024-01-03 14:46:23
25 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2023 r. 2024-01-03 14:44:58
26 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 21 grudnia 2023 r. 2024-01-03 14:43:33
27 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2023 r. 2024-01-03 13:49:56
28 Informacja dot. wyboru ławników na kadencję 2024-2027 - uzupełniające 2024-01-03 13:44:54
29 Protokół do zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2024 r. 2023-12-29 11:50:43
30 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2023 r. 2023-12-27 14:19:28
31 Informacja nt. wnioskowania o dowód osobisty 2023-12-22 12:28:28
32 Notatka do zapytania cenowego na: Zakup materiałów chemicznych 2023-12-18 13:53:01
33 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia 2023-12-15 13:07:01
34 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2024 r. 2023-12-14 13:08:23
35 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2023 r. 2023-12-13 13:51:07
36 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów chemicznych 2023-12-11 13:51:22
37 Notatka do zapytania cenowego na: Zakup opału w 2024 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2023-12-11 13:47:05
38 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 29 listopada 2023 r. 2023-12-08 14:11:16
39 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 listopada 2023 r. 2023-12-08 12:36:18
40 Zarządzenia z listopada 2023 roku 2023-12-08 12:25:33
41 Notatka do zapytania cenowego na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2023-12-06 14:18:45
42 Zapytanie cenowe na: Zakup opału w 2024 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2023-12-01 09:17:17
43 Materiały do zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice 2023-11-29 15:09:18
44 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2023-11-29 14:50:15
45 Zaproszenie do składania ofert na usługi odłowienia i transportu bezpańskich psów 2023-11-28 12:37:46
46 Zaproszenie do składania ofert na usługę opieki weterynaryjnej 2023-11-28 11:55:09
47 Zaproszenie do składania ofert na usługę usuwania, transportu i utylizacji zwłok zwierząt na terenie Gminy Baćkowice 2023-11-28 11:49:51
48 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27.11.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z uzasadnieniem oraz Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-11-27 15:12:12
49 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27.11.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-11-27 15:05:04
50 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27.11.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-11-27 14:59:35
51 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.11.2023 r. 2023-11-23 14:39:02
52 Decyzja Nr 212/69/NHS/2023 z dnia 16.11.2023 r. oraz komunikat Nr 29/2023 PPIS w Opatowie z dnia 20.11.2023 r. 2023-11-20 13:14:46
53 Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji październikowej w 2023 roku 2023-11-17 14:05:40
54 Decyzja Nr 205//64/NHS/2023 z dnia 16.11.2023 r. oraz komunikat Nr 26/2023 PPIS w Opatowie z dnia 16.11.2023 r. 2023-11-16 13:59:13
55 Protokół do zapytania ofertowego na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby OPS Baćkowice 2023-11-16 13:43:14
56 Protokół do zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów, artykułów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek dla Ośrodka Pomocy Społecznej 2023-11-16 13:40:03
57 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2023 r. 2023-11-09 12:52:38
58 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26.10.2023 r. 2023-11-06 13:48:02
59 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 06.11.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z uzasadnieniem oraz Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-11-06 12:59:20
60 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 24.10.2023 r. 2023-11-02 13:38:31
61 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków czystości na potrzeby OPS Baćkowice 2023-10-31 13:41:28
62 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów, artykułów biurowych i papierniczych oraz tonerów do drukarek dla Ośrodka Pomocy Społecznej 2023-10-31 13:27:26
63 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce i Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki 2023-10-25 12:15:18
64 Zarządzenia z października 2023 roku 2023-10-23 14:14:07
65 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2023/2024 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2023-10-23 13:50:59
66 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 6 października 2023 r. 2023-10-18 13:33:43
67 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 października 2023 r. 2023-10-18 13:29:20
68 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce i Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki 2023-10-18 13:06:07
69 Zaproszenie do składania ofert na odławianie oraz transport bezpańskich psów z terenu Gminy Baćkowice. 2023-10-17 09:21:45
70 Wyciąg z obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 13 października 2023 r. 2023-10-13 18:55:42
71 Zaproszenie do składania ofert na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2023/2024 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego 2023-10-12 08:26:55
72 PGWWP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.10.2023 r. 2023-10-09 13:43:39
73 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany przez Gminę Baćkowice 2023-10-09 08:35:49
74 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 6 września 2023 r. 2023-10-04 13:12:48
75 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 20 września 2023 r. 2023-10-04 12:53:50
76 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 września 2023 r. 2023-10-04 12:47:24
77 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki 2023-10-03 07:49:09
78 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce 2023-10-02 14:43:26
79 Unieważnienie konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Baćkowicach 2023-09-29 09:25:56
80 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2023 r. 2023-09-28 15:21:54
81 Informacja o składach komisji obwodowych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wraz z pełnionymi w nich funkcjami. 2023-09-25 15:25:27
82 Postanowienie Nr 89/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - wyciąg 2023-09-22 15:14:27
83 Postanowienie Nr 88/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - wyciąg 2023-09-22 13:11:13
84 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 18.09.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2023-09-18 13:03:13
85 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 15 września 2023 r. 2023-09-16 06:01:32
86 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 20.09.2023 r. 2023-09-15 13:15:53
87 Petycja o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej i odpowiedź na nią 2023-09-13 14:15:37
88 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 31 sierpnia 2023 r. 2023-09-13 14:13:52
89 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2023 r. 2023-09-13 14:07:41
90 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 12 września 2023 r. o obwodach głosowania. 2023-09-12 14:37:02
91 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice - rok 2023. 2023-09-12 12:11:25
92 Notatka dla zapytania ofertowego na: Zakup wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej, informatycznej wraz z dostawą do Szkoły Podstawowej w Baćkowicach 2023-09-12 12:03:55
93 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 września 2023 r. 2023-09-08 12:38:12
94 Obwieszczenia OKW w Baćkowicach w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 2023-09-07 14:46:02
95 Zarządzenia z września 2023 roku 2023-09-06 14:56:43
96 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 2023-09-06 13:57:41
97 Postanowienie nr 78/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 4 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-06 13:36:30
98 Informacja - wyłożenie spisu członków SIR 2023-09-01 14:01:23
99 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika SPZOZ w Baćkowicach 2023-09-01 12:47:13
100 Zapytanie ofertowe na: Zakup wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczej, informatycznej wraz z dostawą do Szkoły Podstawowej w Baćkowicach 2023-08-30 13:12:47
101 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2023 r. 2023-08-28 14:10:50
102 Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-25 14:22:44
103 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 sierpnia 2023 r. 2023-08-24 14:46:34
104 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 sierpnia 2023 r. 2023-08-24 14:33:43
105 Zarządzenia z sierpnia 2023 roku 2023-08-24 13:09:29
106 Zarządzenia z lipca 2023 roku 2023-08-24 13:09:15
107 Zarządzenia z czerwca 2023 roku 2023-08-24 13:09:01
108 Zarządzenie Nr 433/2023 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Baćkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2023-08-23 13:44:26
109 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 25 lipca 2023 r. 2023-08-14 15:13:16
110 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 lipca 2023 r. 2023-08-14 15:09:11
111 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 czerwca 2023 r. 2023-08-14 15:07:00
112 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2023 r. 2023-08-14 14:57:30
113 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 17 sierpnia 2023 r. 2023-08-14 12:23:37
114 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz postanowienie z dnia 02.08.2023 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji nr 2/2022 z dnia 19.08.2022 r. 2023-08-02 11:11:13
115 Decyzja Starosty Opatowskiego znak: GN-I.6824.42.2022 z dnia 21.07.2023 r. 2023-07-31 12:48:05
116 Decyzja Starosty Opatowskiego znak: GN-I.6824.4.2022 z dnia 17.07.2023 r. 2023-07-31 12:46:50
117 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 25 lipca 2023 r. 2023-07-21 14:36:59
118 Notatka do zapytania cenowego na: Zakup oprogramowania do archiwizacji w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-07-18 13:02:17
119 Zapytanie cenowe na: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2023-07-17 15:07:11
120 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-10 06:50:18
121 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-10 06:50:10
122 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-10 06:50:02
123 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-10 06:49:52
124 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 2/2023 z dnia 06.07.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fermentacji metanowej odpadów komunalnych i innych odpadów ulegających biodegradacji w MZGOK Janczyce 2023-07-06 17:47:06
125 Notatki do zapytań cenowych na: Szkolenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-06-30 10:17:11
126 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27.06.2023 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2023-06-27 14:05:03
127 Zapytanie cenowe na: Zakup oprogramowania do archiwizacji w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-06-22 13:49:08
128 Zapytania cenowe na: Szkolenia w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-06-21 11:39:34
129 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2023 r. 2023-06-19 14:39:25
130 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 6 czerwca 2023 r. 2023-06-13 14:22:52
131 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2023 r. 2023-06-13 14:18:42
132 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 2023-06-09 13:55:56
133 Informacja nt. wyboru ławników na kadencję 2024-2027 2023-06-07 12:58:15
134 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2023 r. 2023-06-05 13:37:47
135 Obwieszczenie i postanowienie Wójta Gminy z dnia 05.06.2023 r. o zawieszeniu postępowania 2023-06-05 11:59:10
136 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 24 maja 2023 r. 2023-06-02 12:07:26
137 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2023 r. 2023-06-02 12:00:13
138 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2023 z dnia 02.06.2023 r. o udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ... 2023-06-02 11:07:43
139 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2023 r. 2023-06-02 08:13:04
140 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Baćkowice za 2022 rok 2023-05-31 13:44:14
141 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2022 r. 2023-05-29 14:58:03
142 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022 2023-05-29 14:56:42
143 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021 2023-05-29 14:55:01
144 Zarządzenia z maja 2023 roku 2023-05-25 13:32:18
145 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2023 z dnia 25.05.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Kontynuacja wydobycia metodą odkrywkową dolomitów dewońskich ze złoża Wszachów II do rzędnej ... 2023-05-25 12:59:15
146 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice 2023-05-25 12:30:36
147 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 24.05.2023 r. o zakończeniu postępowania. 2023-05-24 12:41:39
148 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2023 r. 2023-05-19 15:20:09
149 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-05-18 13:49:42
150 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice 2023-05-18 13:23:56
151 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2023-05-15 09:25:44
152 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-12 14:55:50
153 Zapytanie cenowe na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina 2023-05-12 11:25:46
154 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2023 2023-05-12 08:01:43
155 Sprawozdania finansowe Klubu Dziecięcego w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:20:21
156 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:18:43
157 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:17:21
158 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:14:05
159 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2022 rok. 2023-05-10 15:12:22
160 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2021 rok. 2023-05-10 15:10:35
161 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2021 rok. 2023-05-10 15:09:09
162 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2020 rok. 2023-05-10 15:08:00
163 Konkurs ofert - Integracja społeczna, promocja edukacji ekologicznej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - 2023 2023-05-02 13:49:07
164 Zarządzenia z kwietnia 2023 roku 2023-05-02 13:35:38
165 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Remont dróg na terenie Gminy Baćkowice 2023-04-27 14:29:39
166 Sprawozdania finansowe - 2023 rok 2023-04-27 13:11:45
167 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 12 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 14:19:22
168 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 12 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 14:16:58
169 Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21.04.2023 r. 2023-04-26 14:11:20
170 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 4 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 14:08:15
171 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 kwietnia 2023 r. 2023-04-26 13:59:58
172 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 15 marca 2023 r. 2023-04-26 13:55:41
173 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 marca 2023 r. 2023-04-25 13:38:34
174 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacje. 2023-04-17 14:39:41
175 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla adaptacji połączonej ze zmianą użytkowania budynku Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii Domu 2023-04-17 14:36:24
176 Zapytanie cenowe na: Zakup namiotu z nadrukiem - wraz z wyposażeniem 2023-04-13 13:01:06
177 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 12 kwietnia 2023 r. 2023-04-11 11:17:28
178 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na 2023-04-07 10:13:26
179 Zapytanie cenowe na: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla adaptacji połączonej ze zmianą użytkowania budynku Placówki Opiekuńczej w Nieskurzowie Nowym pod potrzeby Filii Domu Pomocy Społecznej 2023-04-04 14:37:35
180 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r. 2023-03-31 14:11:36
181 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 2023-03-31 13:59:36
182 Zaproszenie do składania ofert na wynajem i serwis 1 szt. kabiny toaletowej 2023-03-31 13:51:23
183 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2023-03-30 13:06:55
184 Informacja o badaniu wody z wodociagu gminnego - Modliborzyce. 2023-03-30 08:07:09
185 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 4 kwietnia 2023 r. 2023-03-30 08:03:45
186 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2023-03-27 10:36:44
187 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Baćkowice w roku 2022 2023-03-23 12:39:08
188 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice 2023-03-20 09:24:25
189 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice 2023-03-20 09:24:11
190 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice 2023-03-20 09:23:46
191 Zarządzenia z marca 2023 roku 2023-03-20 09:06:49
192 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 15.03.2023 r. 2023-03-10 14:43:01
193 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 31 stycznia 2023 r. 2023-02-23 14:15:11
194 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2023 r. 2023-02-22 13:07:12
195 Zarządzenia z lutego 2023 roku 2023-02-21 14:56:39
196 Zarządzenia ze stycznia 2023 roku 2023-02-21 14:38:54
197 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego 2023-02-20 13:46:43
198 Informacja nt. ogłoszenia postępowanie pn. Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną i wymiana pokrycia dachowego z remontem więźby dachowej na budynku szkoły w Modliborzycach 2023-02-13 14:51:18
199 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 8 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-06 12:39:04
200 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-06 12:36:41
201 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-02-06 12:29:15
202 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: Odwiert studni głębinowej w miejscowości Baćkowice wraz z pracami geologicznymi projektowymi i udokumentowaniem jej wydajności, analizy wody ze studni na działce wskazanej przez Inwestora 2023-02-02 14:40:47
203 Ogłoszenie o zmianie umowy - Roboty budowlane - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2023-01-27 13:31:27
204 Zarządzenia z grudnia 2022 roku 2023-01-25 14:04:35
205 Zarządzenia z listopada 2022 roku 2023-01-25 13:47:16
206 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 31.01.2023 r. 2023-01-23 14:15:56
207 Uchwały RIO w Kielcach - 2023 rok 2023-01-23 12:44:56
208 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 2023-01-20 09:48:46
209 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany przez Gminę Baćkowice 2023-01-16 09:04:08
210 Petycja - pilne wezwanie do podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi i odpowiedź na nią 2023-01-13 11:40:22
211 Zapytanie cenowe na: Odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest - 2023. 2023-01-11 14:03:30
212 Zapytanie cenowe na: Odwiert studni głębinowej w miejscowości Baćkowice wraz z pracami geologicznymi projektowymi i udokumentowaniem jej wydajności, analizy wody ze studni na działce wskazanej przez Inwestora 2023-01-11 11:55:48
213 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 grudnia 2022 r. 2023-01-04 15:05:25
214 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2022 r. 2023-01-04 15:01:32
215 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 21 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:51:41
216 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:43:50
217 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 16 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:33:42
218 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2022 r. 2023-01-04 14:22:15
219 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 listopada 2022 r. 2023-01-04 14:19:50
220 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2022 r. 2023-01-04 13:56:25
221 Informacja nt. zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2023-01-03 13:00:32
222 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup materiałów chemicznych 2022-12-30 13:56:09
223 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: przygotowanie i dostawa posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2023 r. 2022-12-29 14:40:05
224 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2022 r. 2022-12-29 14:37:12
225 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów chemicznych 2022-12-20 13:48:31
226 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup opału w 2023 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2022-12-20 13:42:38
227 Materiały do zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice. 2022-12-16 14:39:13
228 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2022-12-15 14:53:16
229 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2023 r. 2022-12-15 13:28:58
230 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2022 r. 2022-12-13 15:11:47
231 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 16.12.2022 r. 2022-12-13 12:50:07
232 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-12 12:53:08
233 Informacja o unieważnieniu postępowania - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-09 15:24:14
234 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-09 10:42:44
235 Zapytanie cenowe na: Zakup opału w 2023 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2022-12-07 14:25:29
236 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2022-12-05 15:11:10
237 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok 2023 2022-12-01 15:00:39
238 Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-12-01 12:52:01
239 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2022 r. 2022-11-28 13:18:48
240 Obwieszczenie ŚO-V.7422.1.25.2022 z dnia 21.11.2022 r. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 2022-11-24 13:12:27
241 Informacja KR.ZUZ.4.4215.16.2022.AK z dnia 21.11.2022 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 2022-11-24 12:55:42
242 Informacja KR.ZUZ.4.4215.14.2022.AK z dnia 21.11.2022 r. o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego 2022-11-24 12:51:07
243 Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-11-22 19:24:23
244 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-11-22 09:36:09
245 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice 2022-11-21 08:40:59
246 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - Dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2023 2022-11-10 14:31:56
247 Ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-11-10 14:21:02
248 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 21 października 2022 r. 2022-11-04 14:24:54
249 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 października 2022 r. 2022-11-04 14:03:41
250 Informacja nt. przystąpieniu Gminy Baćkowice do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 2022-11-04 11:46:19
251 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 września 2022 r. 2022-11-03 14:52:18
252 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 sierpnia 2022 r. 2022-11-03 14:48:54
253 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 czerwca 2022 r. 2022-11-03 14:44:29
254 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 14 czerwca 2022 r. 2022-11-03 14:42:06
255 Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Opatowie z dnia 27.10.2022 r. 2022-11-02 13:38:54
256 Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023 2022-11-02 13:33:00
257 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2022 roku. 2022-10-28 08:13:05
258 Protokół rozeznania cenowego dla zadania: usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2022-10-27 13:22:49
259 Zapytanie cenowe na: Zakup tablicy elektronicznej - telebimu 2022-10-19 12:26:20
260 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.10.2022 r. 2022-10-17 15:05:49
261 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2022 r. 2022-10-17 14:04:33
262 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2022 r. 2022-10-17 14:03:50
263 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 17.10.2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 2022-10-17 12:24:06
264 Zaproszenie do składania ofert na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2022/2023 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2022-10-14 13:50:47
265 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 października 2022 roku. 2022-10-14 13:30:27
266 Zarządzenia z października 2022 roku 2022-10-11 13:31:20
267 Zarządzenia z września 2022 roku 2022-10-11 13:31:04
268 Zarządzenia z sierpnia 2022 roku 2022-10-11 13:30:39
269 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 6.10.2022 r. w sprawie Budowy Elektrowni Słonecznej Piórków Kolonia wraz z postanowieniem w tej sprawie. 2022-10-06 13:19:17
270 Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opatowie z dnia 27.09.2022 r. w sprawie przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzyce. 2022-09-28 13:58:48
271 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2022-09-26 08:49:43
272 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-23 22:47:32
273 Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opatowie w sprawie przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzyce. 2022-09-23 08:29:49
274 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2022 r. 2022-09-22 12:20:15
275 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-19 13:16:30
276 INFORMACJA W SPRAWIE WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO 2022-09-16 12:48:44
277 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości" 2022-09-14 15:14:37
278 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-12 13:16:35
279 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2022 z dnia 06.09.2022 r. zezwalająca na prowadzenie działalności gosp. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ... 2022-09-06 14:11:19
280 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-09-05 14:59:50
281 Informacja o wszczęciu postępowania KR.ZUZ.4.4210.205.2022.AK z dnia 26.08.2022 r. 2022-08-30 15:07:34
282 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-08-30 13:31:26
283 Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy i odpowiedź na nią. 2022-08-24 14:26:06
284 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.08.2022 r. 2022-08-24 14:22:04
285 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków 2022-08-23 13:19:56
286 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-08-22 14:24:06
287 Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 17.08.2022 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-08-22 14:21:12
288 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-08-22 09:26:56
289 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 2/2022 z dnia 19.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego w elektrociepłowni na biogaz o mocy 0,999 MW Gołoszyce 2022-08-19 11:40:24
290 Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego 2022-08-17 13:52:00
291 Obwieszczenie o wydaniu decyzji oraz decyzja 1/2022 z dnia 08.08.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Poszerzenie eksploatacji złoża dolomitów Janczyce 1 wraz z budową zaplecza 2022-08-09 18:56:52
292 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz remont drogi gminnej na terenie Gminy Baćkowice 2022-08-05 13:53:31
293 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-08-04 15:01:01
294 Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy oraz odpowiedź na nią. 2022-08-02 14:55:22
295 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-07-22 13:00:04
296 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 2022-07-20 15:08:15
297 Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego 2022-07-08 14:20:43
298 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2022-07-04 13:42:23
299 Zarządzenia z lipca 2022 roku 2022-07-04 13:39:39
300 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 maja 2022 r. 2022-07-04 12:13:01
301 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2022 r. 2022-07-04 12:05:42
302 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 czerwca 2022 r. 2022-07-04 11:56:27
303 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2022 r. 2022-07-01 13:35:32
304 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na dostawę materiałów biurowych i środków czystości do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-07-01 13:25:34
305 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Roboty budowlane - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-28 15:08:20
306 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2022-06-27 07:23:50
307 Oświadczenia majątkowe Kierownika Klubu Dziecięcego w Baćkowicach. 2022-06-23 14:45:04
308 Rozeznanie rynku dla zadania - Dostawa materiałów biurowych i środków czystości do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-21 14:50:19
309 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zap. ofertowym na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego w wieku od 1 roku do 3 lat, w postaci cateringu w ramach projektu Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-06-21 14:21:06
310 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-20 14:56:53
311 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na dostawę materiałów zużywalnych do opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia w Klubie Dziecięcym w Baćkowicach 2022-06-20 12:42:11
312 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2022 r. 2022-06-15 13:45:23
313 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na zakup i dostawę sprzętu/urządzeń biurowych oraz ich serwis gwarancyjny do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-14 15:04:59
314 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z rozeznania rynku na zakup wyposażenia i zabawek do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-14 14:54:11
315 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2022 r. 2022-06-14 14:46:45
316 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-10 12:47:40
317 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 14.06.2022 r. 2022-06-10 12:18:13
318 Rozeznanie rynku dla zadania - Dostawa materiałów zużywalnych do opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia w Klubie Dziecięcym w Baćkowicach 2022-06-07 14:32:57
319 Zarządzenia z czerwca 2022 roku 2022-06-06 14:41:39
320 Zarządzenia z maja 2022 roku 2022-06-06 14:25:25
321 Zarządzenia z kwietnia 2022 r. 2022-06-06 14:25:07
322 Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 01.06.2022 r. 2022-06-06 13:09:26
323 Rozeznanie rynku dla zadania - Zakup i dostawa sprzętu/urządzeń biurowych oraz ich serwis gwarancyjny do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-03 14:13:34
324 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zamówieniu na roboty budowlane na budowę boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-06-03 13:51:38
325 Rozeznanie rynku dla zadania - Zakup wyposażenia i zabawek do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-06-03 13:18:23
326 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2021 r. 2022-06-01 15:15:58
327 Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodziennego wyżywienia dla dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego w wieku od 1 roku do 3 lat, w postaci cateringu w ramach projektu Gminny Klub Dziecięcy w Baćkowicach 2022-06-01 14:02:38
328 Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Baćkowice za 2021 rok 2022-05-31 14:48:21
329 Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Dziecięcego w Baćkowicach 2022-05-27 13:48:34
330 Wyniki konkursu ofert - Integracja społeczna, promocja edukacji ekologicznej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych ... 2022-05-27 13:39:38
331 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2022 r. 2022-05-26 14:26:39
332 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-20 14:53:40
333 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-20 10:05:30
334 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-17 13:30:25
335 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:50:17
336 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:35:44
337 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 12 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:27:40
338 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 kwietnia 2022 r. 2022-05-17 12:09:41
339 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-17 10:13:32
340 Informacja nr 2 dla Wykonawców i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane na budowę boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-13 14:35:18
341 Konkurs ofert - Integracja społeczna, promocja edukacji ekologicznej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych ... 2022-05-12 14:20:17
342 Informacja nr 1 dla Wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane na budowę boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-05-11 11:07:00
343 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2021 rok. 2022-05-10 15:02:01
344 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2021 rok. 2022-05-10 14:55:26
345 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2021 rok. 2022-05-10 14:53:56
346 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 10.05.2022 r. 2022-05-10 13:23:41
347 Informacja nr 5 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-10 13:19:53
348 Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-05-09 10:20:43
349 Informacja nr 4 dla Wykonawców i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-05-06 13:29:52
350 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27.04.2022 r. 2022-04-29 14:09:22
351 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska trawiastego oraz bieżni prostej 4-torowej przy Szkole Podstawowej w Baćkowicach 2022-04-29 13:12:14
352 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Rady Gminy w Baćkowicach Nr XLVI/240/22 z dnia 8 marca 2022 r. 2022-04-29 13:03:08
353 Informacja nr 3 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-29 12:59:58
354 Sprawozdania finansowe - 2022 rok 2022-04-27 14:31:46
355 Informacja nr 2 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-26 14:58:51
356 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym przez Gminę Baćkowice. 2022-04-25 08:15:57
357 Zaproszenie do składania ofert na wynajem i serwis 1 sztuki kabiny toaletowej ustawionej na zbiorniku wodnym „NIESKURZÓW” 2022-04-22 15:19:23
358 Zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Baćkowicach oraz wysokość opłat związanych z jej udostępnianiem 2022-04-22 12:38:58
359 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 26.04.2022 r. 2022-04-22 11:39:12
360 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2022 2022-04-20 14:28:41
361 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice - rok 2022. 2022-04-20 13:21:12
362 Informacja nr 1 dla Wykonawców w przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-19 12:45:44
363 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Dziecięcego w Baćkowicach. 2022-04-14 14:29:00
364 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 12.04.2022 r. 2022-04-08 13:35:00
365 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę instalacji PV, zastąpienie źródeł ciepła niskoemisyjnymi oraz inteligentne zarządzanie gospodarką energetyczną budynków użyteczności publicznej 2022-04-06 14:58:52
366 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 29 marca 2022 r. 2022-04-06 14:26:51
367 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 marca 2022 r. 2022-04-06 13:56:54
368 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 8 marca 2022 r. 2022-04-06 13:54:36
369 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 14 stycznia 2022 r. 2022-04-06 13:52:37
370 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 28 grudnia 2021 r. 2022-04-06 13:37:42
371 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2022-04-05 13:51:59
372 Zarządzenia z marca 2022 r. 2022-04-01 15:19:17
373 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 marca 2022 r. 2022-04-01 14:44:39
374 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2022 r. 2022-04-01 14:38:16
375 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2021 r. 2022-04-01 14:29:46
376 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacje. 2022-04-01 12:54:47
377 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-03-28 08:58:38
378 Informacja PGW WP oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego. 2022-03-25 14:55:05
379 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2022 r. 2022-03-24 14:50:07
380 Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. rekrutacji dzieci do Klubu Dziecięcego w Baćkowicach. 2022-03-23 14:27:45
381 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 11.03.2022 r. 2022-03-11 13:44:21
382 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 07.03.2022 r. 2022-03-09 14:13:13
383 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 08.03.2022 r. 2022-03-07 15:22:44
384 Ogłoszenie Nr 2/2022 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-03-04 13:25:45
385 Notatka dla zapytania cenowego na: Przedłużenie licencji FortiCare 24x7 na 3 lata dla urządzenia FortiGate 60F 2022-02-25 13:18:35
386 Zmiana w zapytaniu cenowym na: Przedłużenie licencji FortiCare 24x7 na 3 lata dla urządzenia FortiGate 60F 2022-02-21 15:03:16
387 Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-02-21 09:09:33
388 Zapytanie cenowe na: Przedłużenie licencji FortiCare 24x7 na 3 lata dla urządzenia FortiGate 60F 2022-02-18 13:29:21
389 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2022-02-14 10:02:26
390 Zarządzenia z lutego 2022 r. 2022-02-14 09:46:49
391 Zarządzenia ze stycznia 2022 r. 2022-02-14 09:45:44
392 Uchwały RIO w Kielcach - 2022 rok. 2022-02-02 13:51:33
393 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2022-01-28 13:29:14
394 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia 2022-01-28 13:09:22
395 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022. 2022-01-27 15:10:55
396 Ogłoszenie Nr 1/2022 o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-01-20 12:54:06
397 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku 2022-01-19 14:28:48
398 Informacja o granicach obszaru i terenu górniczego Wszachów IC 2022-01-17 15:27:16
399 Protokół do konkursu na nabór partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2022-01-17 14:17:32
400 Informacja o wynikach dla zapytania ofertowego nr 2 na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2022-01-14 16:49:43
401 Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. inwestycji i zamówień publicznych 2022-01-13 13:42:21
402 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 14.01.2022 r. 2022-01-12 15:21:51
403 Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 2022-01-11 14:36:45
404 Informacja - dotacje dla Spółek Wodnych w 2022 r. 2022-01-10 13:32:16
405 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2022-01-10 08:20:50
406 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2022-01-10 08:14:30
407 Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego 2022-01-05 14:29:59
408 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - 2021. 2022-01-05 14:25:55
409 Zapytanie ofertowe nr 2 na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2022-01-05 13:07:58
410 Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2022-01-05 12:59:34
411 Zapytanie cenowe na: Odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. 2022-01-05 09:13:23
412 Petycja w sprawie podjęcia uchwał dot. maseczek ochronnych. 2021-12-31 12:53:13
413 Protokół rozeznania cenowego zamówienia dla zadania - Przygotowanie i dostawa ciepłego posiłku obiadowego dwudaniowego dla 15 uczestników Dziennego Domu „Senior +” w Olszownicy w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 2021-12-31 07:35:14
414 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania: Zakup opału w 2022 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2021-12-29 13:34:50
415 Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” 2021-12-22 14:51:28
416 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 grudnia 2021 r. 2021-12-22 14:30:24
417 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2021 r. 2021-12-22 14:13:55
418 Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2021-12-22 14:07:22
419 Decyzja Starosty Powiatowego w Opatowie z dnia 9.12.2021 r. w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego - Olszownica. 2021-12-20 15:36:20
420 Decyzja Starosty Powiatowego w Opatowie z dnia 9.12.2021 r. w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego - Nieskurzów Stary. 2021-12-20 15:33:42
421 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2022 r. 2021-12-20 15:25:30
422 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2021 r. 2021-12-20 13:27:59
423 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. inwestycji i zamówień publicznych 2021-12-17 13:20:09
424 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zapytania cenowego na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek 2021-12-17 13:06:47
425 Informacja nt. dnia wolnego od pracy 2021-12-16 13:16:34
426 Zapytanie cenowe na: Zakup opału w 2022 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice 2021-12-15 14:10:35
427 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: ŚO-V.7422.37.2021 z dnia 8.12.2021 r. 2021-12-14 13:50:03
428 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-12-13 14:33:56
429 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 17.12.2021 r. 2021-12-10 12:47:26
430 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 23 listopada 2021 r. 2021-12-09 15:18:07
431 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 18 października 2021 r. 2021-12-09 15:17:48
432 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 września 2021 r. 2021-12-09 15:17:34
433 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2021 r. 2021-12-09 15:15:44
434 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 października 2021 r. 2021-12-09 15:14:38
435 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2021 r. 2021-12-09 15:07:32
436 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2021-12-08 14:56:35
437 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2021-12-06 16:07:26
438 Zarządzenia z grudnia 2021 r. 2021-12-06 15:59:00
439 Zarządzenia z listopada 2021 r. 2021-12-06 15:58:07
440 Zapytanie cenowe na: Odbiór i utylizację odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag. 2021-11-26 13:22:25
441 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2022. 2021-11-26 12:43:05
442 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2022. 2021-11-23 07:58:04
443 Zaproszenie do składania ofert na usługi świadczone w 2022 r. zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 2021-11-18 08:49:22
444 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne świadczone w 2022 r. zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt. 2021-11-18 08:46:04
445 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. 2021-11-18 08:39:58
446 Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-11-10 12:44:04
447 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2022. 2021-11-10 12:35:56
448 Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-11-03 13:20:22
449 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gm. Baćkowice dla miejscowości Żerniki ... 2021-10-29 12:18:46
450 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gm. Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszac 2021-10-29 10:15:11
451 Ogłoszenie o wyniku postępowania na roboty budowlane - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-28 14:15:06
452 Zarządzenia z października 2021 r. 2021-10-22 13:17:16
453 Zarządzenia z września 2021 r. 2021-10-22 13:16:41
454 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-22 12:25:54
455 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-10-21 13:30:15
456 Protokół rozeznania cenowego zamówienia dla zadania - Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2021/2022 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2021-10-21 11:27:54
457 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-20 12:42:08
458 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 18.10.2021 r. 2021-10-17 08:46:26
459 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-15 11:07:09
460 Ogłoszenie o wyniku postępowania na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce 2021-10-13 14:08:26
461 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 09.09.2021 r. na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa 2021-10-13 14:05:09
462 Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 27.08.2021 r. na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa 2021-10-13 14:00:39
463 Zapytanie cenowe na: Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2021/2022 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2021-10-13 12:53:41
464 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-06 13:23:57
465 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-10-06 09:38:22
466 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2021 r. 2021-09-30 08:44:04
467 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-29 11:21:54
468 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-22 13:47:28
469 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 9 września 2021 r. 2021-09-21 14:46:16
470 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 września 2021 r. 2021-09-21 14:13:11
471 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Baćkowice nr ewid. 588/1. 2021-09-21 13:37:23
472 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-21 13:09:57
473 Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-09-20 13:02:30
474 Protokół rozeznania cenowego zamówienia dla zadania - Zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie. 2021-09-20 12:52:54
475 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice - rok 2021. 2021-09-20 12:37:10
476 Protokół rozeznania cenowego zamówienia na wykonanie zadania pn. Zakup, dostawa i montaż systemu monitoringu zewnętrznego w miejscowości Baćkowice. 2021-09-14 14:42:38
477 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-09-09 14:16:14
478 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-09 14:12:11
479 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-09-09 10:29:53
480 Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-09-08 12:41:05
481 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 09.09.2021 r. 2021-09-07 10:52:39
482 Zapytanie cenowe na: Zakup, dostawę i montaż systemu monitoringu zewnętrznego w miejscowości Baćkowice. 2021-09-06 14:51:47
483 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Baćkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. 2021-09-03 13:49:05
484 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na rok 2020. 2021-09-02 15:12:23
485 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na rok 2019. 2021-09-02 15:10:12
486 Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na rok 2018. 2021-09-02 15:07:15
487 Kontrole - 2021 rok. 2021-09-01 14:41:17
488 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019. 2021-09-01 11:31:35
489 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020. 2021-09-01 11:31:20
490 Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Nr KC-I.432.35.1.2021/KKC-1 z dnia 14.01.2021 r. 2021-09-01 10:38:52
491 Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Nr 25/N/III/RPO/2021 z dnia 22.07.2021 r. 2021-09-01 10:05:35
492 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 20 sierpnia 2021 r. 2021-08-30 14:47:23
493 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 sierpnia 2021 r. 2021-08-30 14:08:22
494 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Baćkowice dla miejscowości Żerniki, Piórków, Piórków Kolonia i Wszachowa. 2021-08-27 13:53:22
495 Zapytanie cenowe na: Zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie. 2021-08-26 12:53:14
496 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 25.08.2021 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania wraz z postanowieniem z dnia 25.08.2021 r. 2021-08-25 14:50:56
497 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janczyce. 2021-08-25 12:44:12
498 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie. 2021-08-25 12:38:20
499 Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2021-08-23 14:33:15
500 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 20.08.2021 r. 2021-08-18 14:24:03
501 Wystąpienie pokontrolne RIO w Kielcach znak: WK.60.6.2021 z dnia 09.08.2021 r. 2021-08-13 13:54:36
502 Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR.V.431.4.2021 z dnia 29.07.2021 r. 2021-08-13 13:49:31
503 Zapytanie cenowe na: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 2021-08-12 12:49:59
504 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2021 roku. 2021-08-06 12:48:11
505 Zarządzenia z sierpnia 2021 r. 2021-08-03 07:47:00
506 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 30.07.2021 r. 2021-07-30 12:13:06
507 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 26.07.2021 r. o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania wraz z postanowieniem z dnia 26.07.2021 r. 2021-07-27 13:55:59
508 Zarządzenia z lipca 2021 r. 2021-07-22 13:39:24
509 Zarządzenia z czerwca 2021 r. 2021-07-22 13:39:11
510 Zarządzenia z maja 2021 r. 2021-07-22 13:38:57
511 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 23 czerwca 2021 r. 2021-07-22 13:38:21
512 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 9 czerwca 2021 r. 2021-07-22 13:38:00
513 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca 2021 r. 2021-07-22 12:50:54
514 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 czerwca 2021 r. 2021-07-22 12:50:28
515 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2021-07-12 07:51:21
516 Deklaracje dotyczące źródeł ciepła wykorzystywanych w budynkach - informacja. 2021-07-08 14:27:30
517 Utylizacja folii rolniczych - informacja. 2021-07-08 14:21:35
518 Ogłoszenie wyników konkursu ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. 2021-07-06 11:31:00
519 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2021 r. 2021-06-23 14:23:16
520 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-21 13:08:33
521 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-21 13:08:06
522 Notatka dla zapytania cenowego na: Przedłużenie licencji produktu ESET Endpoint Antivirus for Windows dla 22 stanowisk i rozszerzenie jej o kolejne 8 stanowisk. 2021-06-18 13:58:10
523 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. 2021-06-15 15:11:01
524 Ogłoszenie o wyniku postępowania na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-06-14 13:05:32
525 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2021-06-14 13:00:16
526 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2020 r. 2021-06-09 13:19:30
527 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 09.06.2021 r. 2021-06-08 14:39:12
528 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 08.06.2021 r. 2021-06-08 14:19:29
529 Konkurs ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku. 2021-06-07 15:12:52
530 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 31 maja 2021 r. 2021-06-07 09:09:12
531 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 maja 2021 r. 2021-06-07 09:08:45
532 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 kwietnia 2021 r. 2021-06-07 09:04:50
533 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 18 marca 2021 r. 2021-06-07 09:04:39
534 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 stycznia 2021 r. 2021-06-07 09:04:27
535 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 31 grudnia 2020 r. 2021-06-07 09:04:14
536 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 grudnia 2020 r. 2021-06-07 09:04:03
537 Informacja o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-06-01 14:46:33
538 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.06.2021 r. 2021-06-01 14:04:44
539 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2021-05-31 10:34:19
540 Zapytanie cenowe na: Przedłużenie licencji produktu ESET Endpoint Antivirus for Windows dla 22 stanowisk i rozszerzenie jej o kolejne 8 stanowisk. 2021-05-28 14:13:27
541 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach oraz informacja Nr 3 dla wykonawców. 2021-05-27 13:57:13
542 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 27.05.2021 r. 2021-05-27 13:48:57
543 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.05.2021 r. 2021-05-25 14:55:42
544 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 31.05.2021 r. 2021-05-25 13:49:16
545 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-24 15:23:37
546 Informacja nr 2 dla Wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-05-21 13:40:57
547 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-18 14:24:15
548 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:23:58
549 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:20:27
550 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-18 14:20:10
551 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:19:50
552 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2020 rok. 2021-05-18 14:17:31
553 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2019 rok. 2021-05-18 14:17:01
554 Informacja nr 1 dla Wykonawców do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-05-18 13:06:32
555 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego. 2021-05-18 12:39:24
556 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-17 14:00:49
557 Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-14 09:19:19
558 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w Baćkowicach. 2021-05-13 15:01:12
559 Petycja skierowana do Samorządu Gminy w dniu 07.05.2021 r.. 2021-05-13 14:52:40
560 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-11 14:52:21
561 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zapytania ofertowego na zadanie pt. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-05-11 13:38:11
562 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania ofertowego na zadanie pt. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-05-07 12:14:43
563 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2021 r. 2021-05-05 14:48:59
564 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-05-04 15:17:59
565 Sprawozdania finansowe - 2021 rok. 2021-04-29 14:44:29
566 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2021. 2021-04-27 13:34:23
567 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zapytania ofertowego na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-04-21 14:19:58
568 Zapytanie ofertowe na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Modliborzycach. 2021-04-20 14:45:56
569 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-04-19 14:06:00
570 Zarządzenia z kwietnia 2021 r. 2021-04-16 14:51:38
571 Zarządzenia z marca 2021 r. 2021-04-16 14:51:19
572 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 marca 2021 r. 2021-04-16 14:20:07
573 Informacja o złożeniu oferty po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-04-15 12:35:12
574 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. 2021-04-14 14:43:22
575 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-04-14 10:24:54
576 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2021-04-12 08:26:54
577 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2021-04-08 14:52:49
578 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacja Nr 1 dla wykonawców. 2021-04-01 14:57:18
579 Informacje na temat jakości wody pitnej na terenie Gminy Baćkowice - 2020. 2021-04-01 14:44:33
580 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - aktualizacje. 2021-03-31 14:21:46
581 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Urząd Gminy w Baćkowicach. 2021-03-30 13:48:47
582 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - CUW w Baćkowicach. 2021-03-29 14:41:38
583 Informacja - dotacje dla Spółek Wodnych. 2021-03-26 11:51:19
584 Informacja oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku. 2021-03-25 11:08:27
585 Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Budowa Żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2021-03-23 12:18:37
586 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-23 11:06:20
587 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2021-03-22 10:53:41
588 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 18.03.2021 r. 2021-03-12 09:47:21
589 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-11 09:43:20
590 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.03.2021 r. 2021-03-04 12:27:22
591 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2021 r. 2021-03-04 10:51:14
592 Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK i odpowiedź na nią. 2021-03-03 15:10:37
593 Petycja w sprawie Referendum Ludowego skierowana do Rady Gminy i odpowiedź na nią. 2021-03-03 15:06:03
594 Petycja skierowana do Samorządu Gminy (wycofana). 2021-03-03 15:01:36
595 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-02 14:24:38
596 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-03-02 13:27:12
597 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-03-01 14:51:21
598 Uchwały RIO w Kielcach - 2021 rok. 2021-02-25 14:18:47
599 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021. 2021-02-24 15:16:26
600 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-02-24 15:11:39
601 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2021-02-19 13:25:42
602 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-02-16 14:54:57
603 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2021-02-15 08:27:16
604 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-02-09 12:12:40
605 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2021-02-08 08:46:05
606 Zarządzenia z lutego 2021 r. 2021-02-03 12:11:24
607 Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baćkowice. 2021-02-02 15:12:06
608 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.01.2021 r. o wydaiu decyzji zatwierdzającej Dodatek do projektu robót geologicznych ... 2021-02-02 15:06:28
609 Petycja - list otwarty do rozpatrzenia przez Radę Gminy Baćkowice i odpowiedź na nią. 2021-01-27 14:52:59
610 Informacja na temat szczepień przeciwko COVID-19. 2021-01-25 14:00:36
611 Materiały do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice. 2021-01-22 14:01:37
612 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2021 roku. 2021-01-21 12:02:58
613 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-01-19 14:58:32
614 Informacja o zmianie wyboru oferenta materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2021-01-19 13:14:45
615 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.01.2021 r. 2021-01-19 13:10:59
616 Zarządzenia ze stycznia 2021 r. 2021-01-18 15:21:32
617 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 grudnia 2020 r. 2021-01-18 15:09:43
618 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2020 r. 2021-01-18 14:57:05
619 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-01-14 13:21:59
620 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2021-01-13 14:55:26
621 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice oraz informacja nr 4 dla wykonawców. 2021-01-13 14:52:42
622 Informacja Nr 3 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-01-13 13:38:10
623 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice oraz informacja nr 2 dla wykonawców. 2021-01-12 14:38:40
624 Kontrole - 2020 rok. 2021-01-11 13:52:42
625 Kontrole - 2019 rok. 2021-01-11 13:52:23
626 Kontrole - 2018 rok. 2021-01-11 13:52:01
627 Kontrole - 2017 rok. 2021-01-11 13:51:38
628 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2021-01-08 12:08:20
629 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku. 2021-01-07 12:53:10
630 Informacja o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2021-01-07 12:38:00
631 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31.12.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Dodatku do projektu robót geologicznych ... 2021-01-04 15:05:10
632 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2021 r. 2021-01-04 13:05:06
633 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego - Segment II wraz z niezbędną infrastrukturą. 2020-12-30 14:27:16
634 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 31.12.2020 r. 2020-12-30 14:23:03
635 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 30.12.2020 r. 2020-12-30 13:15:11
636 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w centrum miejscowości Baćkowice. 2020-12-29 13:35:46
637 Protokół dla zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2021 r. 2020-12-28 14:10:38
638 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2020-12-28 14:03:04
639 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2020-12-28 13:57:49
640 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 23.12.2020 r. 2020-12-23 12:39:09
641 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - 2020. 2020-12-22 15:04:19
642 Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Radę Gminy Baćkowice i odpowiedź na nią. 2020-12-17 13:58:31
643 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości ponad 6000 do 10000 euro - Zakup opału w 2021 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice. 2020-12-16 09:40:24
644 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy - 2021 r. 2020-12-15 14:22:52
645 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 17.12.2020 r. 2020-12-11 13:26:00
646 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Baćkowice, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 2020-12-11 13:19:43
647 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 23 listopada 2020 r. 2020-12-10 15:25:16
648 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2020 r. 2020-12-10 14:54:16
649 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 28 października 2020 r. 2020-12-10 14:52:04
650 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2020 r. 2020-12-10 14:51:10
651 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 29 września 2020 r. 2020-12-10 14:50:13
652 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 września 2020 r. 2020-12-10 14:41:59
653 Zarządzenia z grudnia 2020 r. 2020-12-10 14:40:38
654 Zarządzenia z listopada 2020 r. 2020-12-10 14:23:58
655 Zarządzenia z października 2020 r. 2020-12-10 14:13:01
656 Zapytanie cenowe na: Zakup opału w 2021 r. do budynków należących do Gminy Baćkowice. 2020-12-07 13:39:57
657 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na zakupie materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2020-12-03 14:03:43
658 Zaproszenie do składania ofert na usługę odławiania i zapewnienia opieki bezpańskim psom świadczoną w 2021 r. 2020-12-03 13:54:17
659 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne świadczone w 2021 r. 2020-12-03 13:37:45
660 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-12-02 13:33:45
661 Informacja Nr 1 do zapytania cenowego na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2020-11-26 08:30:07
662 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 25.11.2020 r. 2020-11-25 14:32:10
663 Zapytanie cenowe na: Zakup materiałów biurowych, chemicznych oraz zakup nowych i utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i kserokopiarek. 2020-11-25 14:21:47
664 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2021. 2020-11-24 13:27:31
665 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2021. 2020-11-20 14:54:52
666 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2020 r. 2020-11-18 13:56:35
667 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2021. 2020-11-12 13:29:53
668 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-11-10 11:35:38
669 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-11-04 13:01:31
670 Informacja do Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-11-04 12:28:08
671 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2020 r. 2020-10-27 14:16:17
672 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-10-27 09:32:35
673 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 2020-10-27 09:28:17
674 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2020-10-23 09:59:35
675 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-10-21 14:43:33
676 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Modernizacja oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-19 14:06:42
677 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-19 14:00:46
678 Plany polowań zbiorowych w roku łowieckim 2020/2021. 2020-10-19 13:32:50
679 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-10-16 13:24:15
680 Ograniczenia w dostępie do budynku Urzędu Gminy. 2020-10-16 12:41:06
681 Obwieszczenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030. 2020-10-14 13:54:37
682 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 12.10.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-10-12 15:23:00
683 Informacja o zamieszczeniu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o ... 2020-10-12 15:10:39
684 Zaproszenie do składania ofert na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2020/2021 na terenie gminy Baćkowice oraz na innych drogach w zależności od potrzeb i dyspozycji Zamawiającego. 2020-10-12 14:17:21
685 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-10-08 12:50:11
686 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-10-07 14:27:48
687 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Modernizacja oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-07 12:51:09
688 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-10-02 13:28:31
689 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii rolniczych - 2021 r. 2020-10-02 12:03:22
690 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-10-01 08:44:00
691 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 2020-09-30 13:46:04
692 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-09-30 13:41:29
693 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-09-28 14:35:37
694 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2020-09-28 10:50:07
695 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2020 r. 2020-09-25 08:14:52
696 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację oświetlenia w budynku wielofunkcyjnym w Baćkowicach. 2020-09-18 13:44:24
697 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 7 września 2020 r. 2020-09-17 14:28:18
698 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 sierpnia 2020 r. 2020-09-17 14:28:06
699 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 15 lipca 2020 r. 2020-09-17 14:27:32
700 Zarządzenia z września 2020 r. 2020-09-17 14:25:38
701 Zarządzenia z sierpnia 2020 r. 2020-09-17 14:25:20
702 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 7 września 2020 r. 2020-09-17 14:04:42
703 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2020 r. 2020-09-17 14:04:13
704 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 lipca 2020 r. 2020-09-17 14:02:10
705 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2021 rok. 2020-09-17 11:59:04
706 Informacja o wynikach naboru na na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-09-15 14:07:38
707 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-09-08 14:56:05
708 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-09-04 14:46:39
709 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 07.09.2020 r. 2020-09-04 13:45:07
710 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 27.08.2020 r. 2020-08-25 13:44:20
711 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-25 13:24:57
712 Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-25 13:17:05
713 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2020-08-24 14:44:04
714 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2020-08-24 08:42:38
715 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2020-08-24 08:37:37
716 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-21 11:10:19
717 Ponowne ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-17 13:13:11
718 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-13 15:22:57
719 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości ponad 6000 do 10000 euro - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Baćkowice. 2020-08-11 14:31:14
720 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-10 12:35:05
721 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2020-08-10 09:49:34
722 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-08-06 13:26:12
723 Informacja o wynikach dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-08-05 13:08:45
724 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-08-04 14:23:45
725 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-08-04 13:58:10
726 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup mikrobusa dla Gminy Baćkowice. 2020-07-31 13:18:28
727 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-31 13:00:43
728 Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Baćkowice. 2020-07-30 12:14:46
729 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-29 12:58:23
730 Odpowiedź na pytanie oraz zmiana zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-27 14:26:39
731 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-24 14:04:44
732 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2020. 2020-07-24 13:58:04
733 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-24 12:31:54
734 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice - rok 2020. 2020-07-23 13:05:45
735 Odpowiedzi na pytania związane z zapytaniem cenowym na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-23 12:57:28
736 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru -Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach 2020-07-21 12:59:54
737 Zarządzenia z lipca 2020 r. 2020-07-20 13:40:45
738 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2020 r. 2020-07-20 13:30:07
739 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 maja 2020 r. 2020-07-20 13:28:26
740 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-07-20 12:44:46
741 Zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-07-17 14:13:27
742 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-07-16 14:32:12
743 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-07-16 14:29:03
744 Konsultacje społeczne dotyczące zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Baćkowice. 2020-07-16 13:32:09
745 Informacja o unieważnieniu konkursu ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-07-15 14:52:36
746 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-07-13 12:40:39
747 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze. 2020-07-10 13:43:43
748 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 15.07.2020 r. 2020-07-10 13:02:55
749 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2020 roku. 2020-07-09 13:59:28
750 Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opatowie w sprawie przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Modliborzyce. 2020-07-08 13:25:54
751 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-07-06 14:54:03
752 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-07-03 15:19:10
753 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-07-01 10:57:22
754 Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-01 10:10:49
755 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w CUW w Baćkowicach. 2020-06-30 15:12:59
756 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2020-06-29 13:06:13
757 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2019 r. 2020-06-26 14:47:16
758 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-26 13:51:54
759 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - asystent rodziny. 2020-06-26 10:19:33
760 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-23 14:55:20
761 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-06-22 13:05:27
762 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2020 r. 2020-06-19 11:15:05
763 Informacja o składach komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. wraz z pełnionymi w nich funkcjami. 2020-06-19 11:06:15
764 Wytyczne i prezentacja dla OKW powołanych do pracy przy wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 14:55:26
765 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr w CUW w Baćkowicach. 2020-06-18 10:56:14
766 Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń komisji. 2020-06-17 09:04:34
767 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-06-16 15:09:20
768 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baćkowicach. 2020-06-15 15:21:43
769 Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR w 2020 r. 2020-06-15 09:12:22
770 Obwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 09:04:33
771 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 12 czerwca 2020 r. 2020-06-12 23:01:57
772 Nieczystości ciekłe - informacja. 2020-06-12 14:03:21
773 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 10 czerwca 2020 roku o obwodach głosowania. 2020-06-12 12:17:05
774 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-06-09 14:58:44
775 Petycja - Stop zagrożeniu zdrowia i życia i odpowiedź na nią. 2020-06-05 14:38:22
776 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego i odpowiedź na nią. 2020-06-05 14:27:07
777 Akty prawne związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-06-05 14:12:27
778 Zarządzenia z czerwca 2020 r. 2020-06-05 14:01:05
779 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach oraz informacja Nr 2 dla wykonawców. 2020-06-03 14:34:28
780 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2020-06-03 13:33:00
781 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach oraz informacja Nr 1 dla wykonawców. 2020-05-29 15:10:01
782 Zarządzenia z maja 2020 r. 2020-05-29 13:34:46
783 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-29 13:08:06
784 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-25 13:41:12
785 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-25 13:37:16
786 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.05.2020 r. 2020-05-20 14:03:01
787 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2020-05-19 14:43:40
788 Informacja o wynikach dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-19 10:18:22
789 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Baćkowicach. 2020-05-18 15:17:01
790 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-05-18 07:47:40
791 Sprawozdania finansowe - 2020 rok. 2020-05-15 13:50:51
792 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 7 maja 2020 r. 2020-05-15 13:40:41
793 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 maja 2020 r. 2020-05-15 13:39:35
794 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-15 12:39:23
795 Zbiorcze zestawienie ofert dla nowego zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-12 13:24:33
796 Informacja dla oferentów - zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-05-11 13:16:00
797 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-05-08 14:56:34
798 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-05-06 14:08:39
799 Ponowne zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii rolniczych - 2020 r. 2020-05-06 13:25:51
800 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r. 2020-05-06 12:38:01
801 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2020-05-05 14:07:26
802 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. unijnych. 2020-05-05 13:56:07
803 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika OPS w Baćkowicach. 2020-05-05 13:55:26
804 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 marca 2020 r. 2020-04-30 12:48:57
805 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2020 r. 2020-04-30 12:39:19
806 Nowe zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-30 12:17:27
807 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-30 12:09:38
808 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-27 12:55:59
809 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-24 12:50:58
810 Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-24 12:43:05
811 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-23 13:45:32
812 Informacje na temat jakości wody pitnej na terenie Gminy Baćkowice - 2019. 2020-04-23 13:30:04
813 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania cenowego na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-20 13:51:33
814 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice oraz informacja Nr 3 dla wykonawców. 2020-04-20 13:19:06
815 Informacja Nr 2 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-17 12:34:24
816 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-17 12:30:38
817 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-17 09:55:22
818 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminie ewentualnego losowania. 2020-04-16 07:44:26
819 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-04-15 14:30:56
820 Informacja Nr 1 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-15 14:14:38
821 Zarządzenia z kwietnia 2020 r. 2020-04-14 12:20:45
822 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-04-14 11:34:04
823 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10.05.2020 2020-04-10 08:56:26
824 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo - usługowym. 2020-04-09 14:28:47
825 Zapytanie cenowe na: Sprzęt komputerowy w ramach projektu Zdalna Szkoła. 2020-04-09 13:08:45
826 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania całości na budynek usługowy w miejscowości Baćkowice. 2020-04-07 14:34:32
827 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo - usługowym. 2020-04-02 13:04:35
828 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.03.2020 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych ... 2020-04-01 12:21:00
829 Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych - informacje. 2020-03-30 08:42:08
830 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-03-25 14:42:25
831 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-23 15:13:03
832 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. unijnych. 2020-03-19 12:58:56
833 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-16 15:12:42
834 Dane kontaktowe e-mail - Urząd Gminy Baćkowice. 2020-03-16 14:53:18
835 Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia dla petentów wstępu do budynku Urzędu Gminy, pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej. 2020-03-16 13:45:25
836 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-03-16 12:39:43
837 Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez atystycznych i rozrywkowych na terenie województwa świętokrzyskiego. 2020-03-12 14:53:51
838 Zarządzenia z marca 2020 r. 2020-03-12 14:52:14
839 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-11 13:20:31
840 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego... 2020-03-11 12:35:19
841 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat. 2020-03-11 11:58:11
842 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-10 15:24:52
843 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2020-03-09 08:55:38
844 Informacje o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-05 14:25:45
845 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 13 lutego 2020 r. 2020-03-04 14:22:59
846 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 lutego 2020 r. 2020-03-04 14:21:23
847 Zarządzenia z lutego 2020 r. 2020-03-04 14:18:27
848 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-03-03 13:34:35
849 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-03-03 13:10:16
850 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie folii rolniczych - 2020 r. 2020-03-03 12:44:41
851 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2020-03-02 08:52:27
852 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2020-02-25 13:18:38
853 Akty prawne związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-02-19 14:56:29
854 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem w obszarze handlowo-usługowym. 2020-02-19 14:30:06
855 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę świetlicy wiejskiej przy parafii wraz z parkingiem w miejscowości Baćkowice. 2020-02-19 14:29:42
856 Protokół rozeznania cenowego - Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa PSP w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. 2020-02-19 14:15:42
857 Uchwały RIO w Kielcach - 2020 rok. 2020-02-18 14:42:19
858 Umowy IOD. 2020-02-17 14:29:48
859 Ogłoszenie o konkursie ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, Ochrony i promocji zdrowia oraz Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku. 2020-02-14 14:30:27
860 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 13.02.2020 r. 2020-02-12 14:24:41
861 Bezdomne zwierzęta - możliwość przygarnięcia. 2020-02-11 14:16:00
862 Zapytanie cenowe - Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji pn. Rozbudowa PSP w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. 2020-02-11 13:42:20
863 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - 2019. 2020-02-07 13:44:34
864 Korekty oświadczeń majątkowych radnych Gminy - początek kadencji 2018 - 2023. 2020-02-07 13:41:03
865 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.01.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych ... 2020-02-05 12:39:31
866 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-31 14:17:30
867 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 14 stycznia 2020 r. 2020-01-29 14:08:58
868 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 stycznia 2020 r. 2020-01-28 15:25:07
869 Zarządzenia ze stycznia 2020 r. 2020-01-28 15:23:40
870 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 grudnia 2019 r. 2020-01-28 15:20:47
871 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2019 r. 2020-01-28 15:15:35
872 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat przez Gminę Baćkowice. 2020-01-27 09:03:00
873 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku. 2020-01-23 15:01:06
874 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i płac w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-17 12:42:24
875 Uchylenie informacji o wynikach na zadanie nr 6 oraz ponowna informacja o wyborze oferty dla zadania Dostawa wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2020-01-14 12:20:42
876 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2020-01-13 08:34:12
877 Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew. 2020-01-10 12:29:30
878 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku. 2020-01-10 12:17:15
879 Protokół dla zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2020-01-08 14:59:22
880 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 14.01.2020 r. 2020-01-07 12:42:06
881 Protokół do zapytania cenowego - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz chemicznych. 2020-01-03 14:24:40
882 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - zadanie nr 2. 2020-01-03 11:26:15
883 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2020 r. 2020-01-02 14:29:08
884 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-31 14:54:39
885 Informacja o wynikach dla zapytania ofertowego dla: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Baćkowice, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach. 2019-12-30 14:21:33
886 Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i dostawy posiłku dla Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-30 10:46:55
887 Zapytanie cenowe - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz chemicznych. 2019-12-27 14:39:51
888 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r. 2019-12-27 12:43:58
889 Informacja o wynikach ponownego naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-27 11:22:44
890 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-23 14:50:21
891 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 2 grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:14:47
892 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 2 grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:13:36
893 Zarządzenia z grudnia 2019 r. 2019-12-20 14:12:00
894 Zarządzenia z listopada 2019 r. 2019-12-20 14:11:01
895 Zapytanie ofertowe dla: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Baćkowice, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach. 2019-12-20 13:42:39
896 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-19 14:18:41
897 Notatka do protokołu rozeznania cenowego dla zapytania o zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-18 14:28:47
898 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 2019-12-17 14:42:01
899 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2019-12-13 13:53:57
900 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-12-13 13:39:19
901 Ogłoszenie o ponownym naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-10 12:51:17
902 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-12-10 12:44:56
903 Protokół z wyboru oferty dla zapytania ofertowego Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-12-09 13:32:25
904 Protokół rozeznania cenowego dla zapytania o zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-12-09 08:25:03
905 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez Gminę Baćkowice. 2019-12-09 08:06:43
906 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-12-06 14:19:06
907 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-12-06 13:49:10
908 Transmisje obrad sesji Rady Gminy w Baćkowicach. 2019-12-05 14:26:14
909 Zaproszenie do składania ofert na 2020 rok w związku z realizacją Programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na lata 2019-2020. 2019-12-04 14:19:00
910 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice II, złożonej przez Stowarzyszenie UKS. 2019-12-02 14:12:21
911 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-29 15:05:05
912 Zaproszenie do składania ofert na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Olszownicy. 2019-11-29 11:17:42
913 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Kierownik Dziennego Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-11-29 09:37:03
914 Informacja o wolnym stanowisku pracy jako opiekun w Dziennym Domu „Senior+” w Olszownicy. 2019-11-29 08:43:32
915 Zapytanie ofertowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach nr 2/2019/DPS - catering. 2019-11-27 12:21:01
916 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-25 14:57:43
917 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 2.12.2019 r. 2019-11-25 14:47:37
918 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2020. 2019-11-25 14:42:42
919 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 8 listopada 2019 r. 2019-11-25 14:36:53
920 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2019 r. 2019-11-25 14:29:49
921 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 24 października 2019 r. 2019-11-25 14:19:27
922 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 października 2019 r. 2019-11-25 14:14:32
923 Zarządzenia z listopada 2019 r. 2019-11-25 14:06:07
924 Obwieszczenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.11.2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych ... 2019-11-21 15:14:58
925 Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 12 i 13 listopada 2019 r. o wydaniu decyzji. 2019-11-18 14:35:54
926 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2020. 2019-11-12 14:31:19
927 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 8.11.2019 r. 2019-11-05 12:22:08
928 Decyzja Starosty Powiatowego w Opatowie z dnia 30.10.2019 r. w sprawie ustalenia mienia gromadzkiego. 2019-11-05 12:07:14
929 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 31 października 2019 r. w sprawie postępowania administracyjnego. 2019-10-31 13:40:38
930 Obwieszczenie - książka ewidencji pobytu na polowaniu. 2019-10-31 10:50:32
931 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 2019-10-29 13:02:45
932 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie - zmiana. 2019-10-28 14:05:15
933 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.10.2019 r. 2019-10-22 13:13:44
934 Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego w sprawie podziału woj. świętokrzyskiego na obwody łowieckie. 2019-10-22 13:07:36
935 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-16 15:16:21
936 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 września 2019 r. 2019-10-16 12:31:19
937 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2019 r. 2019-10-16 12:29:32
938 Zarządzenia z października 2019 r. 2019-10-16 12:27:30
939 Zarządzenia z września 2019 r. 2019-10-16 12:27:09
940 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-14 14:01:04
941 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-13 20:35:57
942 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2020 rok. 2019-10-10 12:35:29
943 Informacja nr 2 dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-09 11:29:33
944 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-07 13:35:15
945 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-10-07 09:02:07
946 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie Gminie Baćkowice kredytu długoterminowego w kwocie 2 386 337,78 zł. 2019-10-04 14:44:01
947 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-04 13:03:27
948 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2019 roku. 2019-10-04 08:57:02
949 Informacja o składach komisji obwodowych wraz z pełnionymi w nich funkcjami oraz wytyczne dla komisji. 2019-10-01 15:14:49
950 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-10-01 13:57:11
951 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-10-01 13:36:47
952 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-25 12:07:32
953 Postanowienie nr 209/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 13.10.19 r. 2019-09-24 12:26:40
954 Obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wykonania Szczegółowej Mapy Geologicznej w skali 1:25000. 2019-09-24 09:09:32
955 Postanowienie Nr 208/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.19 r. 2019-09-24 08:53:06
956 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-23 14:51:07
957 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2019 r. 2019-09-23 13:06:29
958 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-09-20 13:13:43
959 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 28 sierpnia 2019 r. 2019-09-17 14:55:13
960 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 sierpnia 2019 r. 2019-09-17 14:35:35
961 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305012T w miejscowości Żerniki od km 7+710 do km 8+100. 2019-09-16 13:49:42
962 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-09-16 13:45:07
963 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o losowaniach do obwodowych komisji wyborczych. 2019-09-13 21:26:18
964 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-13 14:34:21
965 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-09-11 14:10:51
966 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku OSP w Piórkowie. 2019-09-11 14:07:28
967 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13.10.2019 r. 2019-09-06 12:55:49
968 Zmiana urzędnika wyborczego w gminie Baćkowice. 2019-09-05 08:56:03
969 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-09-03 13:45:00
970 Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości z dnia 2019-05-19 wraz z interpretacją indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości z dnia 2019-08-27. 2019-09-02 14:09:44
971 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piskrzyn. 2019-08-30 13:31:55
972 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowo 2019-08-28 14:33:13
973 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Baćkowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2019-08-28 14:20:54
974 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-08-27 14:32:35
975 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku OSP w Piórkowie. 2019-08-27 14:26:15
976 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-26 14:35:55
977 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 2019-08-26 14:30:48
978 Postanowienie Nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ... 2019-08-26 13:44:39
979 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-08-26 09:11:07
980 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.08.2019 r. 2019-08-23 13:50:21
981 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-21 13:47:43
982 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-20 12:21:20
983 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-08-16 13:06:17
984 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-14 13:37:33
985 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 7 sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:48:26
986 Zarządzenia z sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:16:24
987 Zarządzenia z lipca 2019 r. 2019-08-14 12:16:05
988 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2019 r. 2019-08-14 12:05:44
989 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-13 12:58:44
990 Ponowne zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7-roboty instalacyjne. 2019-08-08 10:05:33
991 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-08-08 10:01:28
992 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-08-07 15:15:09
993 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 07.08.2019 r. 2019-08-06 12:34:57
994 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-08-05 13:23:54
995 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-08-01 13:49:40
996 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7-roboty instalacyjne. 2019-08-01 12:24:32
997 Informacja nr 1 do przetargu nieograniczonego na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-25 12:32:57
998 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa hali magazynowej – instalacje elektryczne. 2019-07-23 14:31:07
999 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-07-23 14:04:35
1000 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-17 12:40:53
1001 Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-15 14:33:41
1002 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-07-15 14:30:16
1003 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Opatowie. 2019-07-12 14:10:17
1004 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-07-09 12:39:25
1005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach. 2019-07-08 14:56:28
1006 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-07-03 19:51:58
1007 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-07-03 19:44:40
1008 Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w 2019 roku. 2019-07-03 19:31:07
1009 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 26 czerwca 2019 r. 2019-06-28 16:08:20
1010 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2019 r. 2019-06-28 15:51:02
1011 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-26 15:18:45
1012 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających. 2019-06-26 14:48:38
1013 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-06-25 15:21:57
1014 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Baćkowice dz. nr 181/5 i 181/7. 2019-06-18 15:01:45
1015 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbudowę oraz przebudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dzienny dom dla seniorów w miejscowości Olszownica. 2019-06-18 14:58:49
1016 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2019 r. 2019-06-18 12:58:26
1017 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-06-17 09:07:30
1018 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-06-14 11:39:48
1019 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2019. 2019-06-12 14:52:37
1020 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-12 12:41:42
1021 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 maja 2019 r. 2019-06-11 14:57:39
1022 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 20 maja 2019 r. 2019-06-11 14:57:10
1023 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2019 r. 2019-06-11 14:55:47
1024 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 maja 2019 r. 2019-06-11 14:54:28
1025 Zarządzenia z czerwca 2019 r. 2019-06-11 14:53:06
1026 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023. 2019-06-11 14:12:30
1027 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-06-04 12:38:04
1028 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Hali Magazynowej. 2019-06-03 15:16:13
1029 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3.06.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany zapisów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z uzasadnieniem. 2019-06-03 14:53:16
1030 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3 czerwca 2019 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-06-03 14:46:39
1031 Raport o stanie Gminy Baćkowice w 2018 r. 2019-05-31 13:05:49
1032 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305011T w miejscowości Żerniki od km 5+240 do km 6+200. 2019-05-30 13:47:29
1033 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 30.05.2019 r. 2019-05-29 11:31:16
1034 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Gminie Baćkowice. 2019-05-25 12:26:05
1035 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - Budowa Hali Magazynowej. 2019-05-23 14:08:19
1036 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305009T w miejscowości Wszachów. 2019-05-20 14:55:08
1037 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-05-17 15:35:55
1038 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-05-17 15:34:01
1039 Protokół z wyboru ofert dla zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-05-17 15:04:16
1040 Protokół z wyboru ofert dla zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-05-17 14:59:52
1041 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 17 kwietnia 2019 r. 2019-05-16 14:25:54
1042 Zarządzenia z maja 2019 r. 2019-05-16 12:57:08
1043 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 kwietnia 2019 r. 2019-05-16 12:55:31
1044 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 20.05.2019 r. 2019-05-15 12:56:07
1045 Zaproszenie do składania ofert na obsługę ratowniczą nad zbiornikiem w Nieskurzowie. 2019-05-15 12:25:05
1046 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-05-13 10:08:33
1047 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-05-09 15:31:44
1048 Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:14:41
1049 Sprawozdania finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:13:09
1050 Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:11:38
1051 Sprawozdania finansowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:08:17
1052 Sprawozdania finansowe Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach - 2018 rok. 2019-05-09 15:00:03
1053 Postanowie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-09 13:05:00
1054 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-07 14:35:43
1055 Zestawienie ofert do zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-05-06 13:50:52
1056 Zestawienie ofert do zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-05-06 13:40:43
1057 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-30 15:13:26
1058 Sprawozdania finansowe - 2019 rok. 2019-04-29 12:56:02
1059 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 27 kwietnia 2019 r. 2019-04-27 15:23:48
1060 Informacja nr 2 do przetargu nieograniczonego na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-25 13:46:49
1061 Zmiana urzędnika wyborczego w gminie Baćkowice. 2019-04-25 08:32:42
1062 Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26.05. 2019-04-24 14:28:00
1063 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-24 14:14:34
1064 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 marca 2019 r. 2019-04-19 11:45:25
1065 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2019 r. 2019-04-19 10:55:31
1066 Zarządzenia z kwietnia 2019 r. 2019-04-19 10:53:17
1067 Zmiana terminu przyjmowania zgłoszeń do komisji wyborczych. 2019-04-19 08:28:05
1068 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 1 dla wykonawców. 2019-04-18 12:17:07
1069 Komunikat o dyżurze Urzędnika Wyborczego. 2019-04-17 15:26:58
1070 Informacja nr 2 do przetargu nieograniczonego na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-17 14:56:05
1071 Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 17.04.2019 r. 2019-04-16 13:15:58
1072 Informacja nr 1 do przetargu nieograniczonego na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-15 13:35:01
1073 Dane kontaktowe Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2019-04-11 09:24:26
1074 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Hali Magazynowej w miejscowości Baćkowice. 2019-04-08 13:03:57
1075 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remonty dróg gminnych w miejscowościach: Oziębłów, Piórków i Piskrzyn. 2019-04-05 12:35:53
1076 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Stowarzyszenie. 2019-04-04 15:30:27
1077 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pn. Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - Gmina. 2019-04-04 15:20:13
1078 Protokół rozeznania cenowego na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-04-04 13:18:09
1079 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baćkowice. 2019-03-28 14:42:19
1080 Zbiorcze zestawienie ofert dla zapytania cenowego na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-03-27 13:34:03
1081 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-03-25 09:09:53
1082 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.03.2019 r. 2019-03-21 14:35:49
1083 Zapytanie cenowe na zakup/dostawę szafek basenowych wraz z zamkami do Krytej Pływalni w Baćkowicach. 2019-03-18 12:40:58
1084 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 27 lutego 2019 r. 2019-03-13 15:10:08
1085 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2019 r. 2019-03-13 14:30:31
1086 Zarządzenia z marca 2019 r. 2019-03-13 14:22:54
1087 Zarządzenia z lutego 2019 r. 2019-03-13 14:02:03
1088 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości ponad 6 000 do 10 000 euro. 2019-03-08 10:32:26
1089 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru. 2019-02-28 14:09:00
1090 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2019-02-25 07:50:41
1091 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2019 r. 2019-02-22 14:01:49
1092 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-02-20 14:10:59
1093 Uchwały RIO w Kielcach - 2019 rok. 2019-02-13 15:18:05
1094 Zbiorcze zestawienie ofert dla przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-02-08 15:47:58
1095 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 16 stycznia 2019 r. 2019-02-04 15:07:13
1096 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 stycznia 2019 r. 2019-02-04 14:23:00
1097 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - początek kadencji 2018 - 2023. 2019-02-04 14:10:37
1098 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy wraz z korektami - koniec kadencji 2014 - 2018. 2019-02-01 14:56:37
1099 Zarządzenia ze stycznia 2019 r. 2019-02-01 14:47:16
1100 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 3 dla wykonawców. 2019-01-30 13:00:17
1101 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku. 2019-01-28 14:44:54
1102 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice wraz z informacją nr 2 dla wykonawców. 2019-01-23 14:49:35
1103 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2019-01-16 11:47:34
1104 Korekta przedmiaru robót budowlanych do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-15 15:10:23
1105 Informacja dla wykonawców do przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-15 15:04:44
1106 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 13 grudnia 2018 r. 2019-01-14 15:18:24
1107 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2019-01-14 08:40:10
1108 Wykaz imiennych głosowań z sesji z dnia 30 listopada 2018 r. 2019-01-11 14:12:30
1109 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2019-01-10 14:44:42
1110 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2019-01-10 14:27:47
1111 Informacja o opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2019-01-09 13:53:55
1112 Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego wydana po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia czy nieruchomość stanowi mienie gromadzkie. 2019-01-07 13:40:03
1113 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 16.01.2019 r. 2019-01-07 13:34:59
1114 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2019-01-07 07:52:21
1115 Skład Rady Gminy w Baćkowicach w kadencji 2018 - 2023. 2019-01-02 13:51:28
1116 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2019 r. 2019-01-02 12:24:11
1117 Zarządzenia z grudnia 2018 r. 2018-12-28 08:22:23
1118 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2018 r. 2018-12-28 08:14:22
1119 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2018 r. 2018-12-28 08:10:10
1120 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 listopada 2018 r. 2018-12-28 08:05:50
1121 Zarządzenia z listopada 2018 r. 2018-12-28 07:57:00
1122 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 listopada 2018 r. 2018-12-28 07:41:18
1123 Zarządzenia z października 2018 r. 2018-12-28 07:36:43
1124 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 października 2018 r. 2018-12-28 07:28:35
1125 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2018 r. 2018-12-27 16:13:54
1126 Zarządzenia z września 2018 r. 2018-12-27 16:08:25
1127 Zarządzenia z sierpnia 2018 r. 2018-12-27 14:59:23
1128 Zarządzenia z lipca 2018 r. 2018-12-27 14:45:59
1129 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 3 sierpnia 2018 r. 2018-12-27 14:39:01
1130 Odpowiedź na wniosek radnego Rady Gminy w Baćkowicach w trybie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. 2018-12-27 12:42:01
1131 Umowy do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-12-21 14:00:20
1132 Umowa do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Dostawa pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-12-21 13:54:38
1133 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2019. 2018-12-18 15:21:25
1134 Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od nieruchomości wraz z interpretacją. 2018-12-18 15:14:39
1135 Klauzula informacyjna RODO - radni i osoby uczestniczące w sesjach Rady Gminy w Baćkowicach. 2018-12-18 15:06:23
1136 Odpowiedzi na wnioski radnego Rady Gminy w Baćkowicach w trybie art. 24 ustawy o samorządzie gminnym. 2018-12-17 12:36:27
1137 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-14 14:02:43
1138 Informacja na temat zmian w SIWZ do przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-12 17:31:42
1139 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 13.12.2018 r. 2018-12-07 13:44:16
1140 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2019. 2018-12-06 14:21:37
1141 Zaproszenie do składania ofert na usługę odławiania bezpańskich psów. 2018-12-04 13:26:07
1142 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne. 2018-12-04 13:22:05
1143 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele usługowe w miejscowości Modliborzyce. 2018-12-03 08:14:05
1144 Informacja o wynikach oraz unieważnienie postępowania na część V dla przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-30 08:37:55
1145 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-29 08:34:54
1146 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. 2018-11-29 07:55:45
1147 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-28 14:37:41
1148 Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.11.2018 r. 2018-11-23 13:33:24
1149 Zestawienie ofert do przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-23 13:26:59
1150 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2019 rok. 2018-11-20 14:50:57
1151 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2019. 2018-11-16 14:38:40
1152 Zawiadomienie o I sesji nowej kadencji Rady Gminy w Baćkowicach. 2018-11-16 12:26:14
1153 Informacja o wynikach w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice oraz unieważnieniu postępowania na zadanie 3. 2018-11-16 12:22:02
1154 Sprostowanie zbiorczego zestawienia ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-11-16 12:19:29
1155 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pomocy dydaktycznych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach oraz komputerów i sprzętu do DPS-u w Baćkowicach. 2018-11-14 13:57:46
1156 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2018 roku. 2018-11-13 13:38:42
1157 Decyzja Starosty Opatowskiego w sprawie ustalenia czy nieruchomość stanowi mienie gromadzkie. 2018-11-06 12:53:00
1158 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-11-05 10:01:14
1159 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-10-31 15:26:24
1160 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 8.11.2018 r. 2018-10-31 13:16:29
1161 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 20 września 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2018-10-31 12:22:47
1162 Wyciągi z obwieszczenia Komisarza Wyborczgo w Kielcach I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego. 2018-10-26 09:19:57
1163 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice z informacjami dla wykonawców. 2018-10-25 11:17:57
1164 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie gminy Baćkowice. 2018-10-19 15:59:01
1165 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu pełnienia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-10-17 13:07:22
1166 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Baćkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 13:16:59
1167 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 8 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-08 08:12:22
1168 Uchwała 10/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 3 października 2018 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Baćkowice. 2018-10-03 14:48:59
1169 Zarządzenie Nr 289/2018 Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 08:42:31
1170 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-03 08:40:28
1171 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 15:49:01
1172 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 27.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 2018-09-27 11:14:03
1173 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 26.09.2018 r. w sprawie zarejestrowania tylko jednej listy kandydatów na radnych Rady Gminy Baćkowice w okręgach nr 1, 2, 9 w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. 2018-09-26 14:38:20
1174 Informacja o lokalu handlowym do wynajęcia w centrum Baćkowic. 2018-09-26 14:07:25
1175 Zawiadomienie o wyborze oferty w konkursie na zadanie pt. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II. 2018-09-25 14:37:32
1176 Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 25 września 2018 r. 2018-09-25 14:12:24
1177 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2018 r. 2018-09-20 13:46:44
1178 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 20.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 7. 2018-09-20 10:46:15
1179 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 19 września 2018 roku. 2018-09-19 12:36:16
1180 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 1, 2, 9, 10. 2018-09-18 14:37:46
1181 Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-09-13 15:13:29
1182 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2018-09-12 12:48:03
1183 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice - Modliborzyce. 2018-09-10 07:38:16
1184 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie. 2018-09-07 15:06:46
1185 Oświadczenia majątkowe Kierownika DPS w Baćkowicach. 2018-09-06 13:18:39
1186 Informacja dot. konkursu architektonicznego - Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II. 2018-08-29 14:08:11
1187 Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. 2018-08-27 14:30:13
1188 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych. 2018-08-27 13:17:56
1189 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 2018-08-27 09:47:38
1190 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Baćkowice. 2018-08-24 14:22:24
1191 Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II - ogłoszenie o konkursie. 2018-08-14 09:32:06
1192 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 03.08.2018 r. 2018-07-27 15:11:07
1193 Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej. 2018-07-27 15:08:52
1194 Zawiadomienie GDOŚ dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy. 2018-07-19 14:21:49
1195 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2018. 2018-07-18 13:37:36
1196 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:45:19
1197 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 22 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:42:08
1198 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 czerwca 2018 r. 2018-07-13 14:24:23
1199 Zarządzenia z czerwca 2018 r. 2018-07-12 14:57:05
1200 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. 2018-07-09 09:27:46
1201 Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Baćkowicach. 2018-06-27 13:43:50
1202 Powołanie urzędnika wyborczego - informacja. 2018-06-22 15:12:44
1203 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 22.06.2018 r. 2018-06-21 14:39:52
1204 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 2018-06-21 13:47:50
1205 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2018-06-21 13:43:12
1206 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ... 2018-06-21 13:35:57
1207 Klauzula informacyjna RODO - ogólna. 2018-06-21 13:32:04
1208 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-06-18 15:31:33
1209 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o przystąpieniu do sporządzania zmiany zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-06-18 15:24:41
1210 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 15.06.2018 r. 2018-06-07 12:56:36
1211 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-05-18 13:39:02
1212 Uchwała podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 18 maja 2018 r. 2018-05-18 13:27:29
1213 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2018 r. 2018-05-18 13:06:53
1214 Zarządzenia z maja 2018 r. 2018-05-18 12:31:26
1215 Realizacja zadania publicznego - Program stypendialny Mistrz matematyki. 2018-05-17 14:23:14
1216 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia. 2018-05-14 14:35:30
1217 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej. 2018-05-14 13:18:36
1218 Zaproszenie do składania ofert - obsługa ratownicza. 2018-05-04 10:36:02
1219 Sprawozdania finansowe - 2018 rok 2018-04-27 14:30:21
1220 Informacja o wywieszeniu wykazów i wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-23 08:02:24
1221 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.04.2018 r. 2018-04-20 12:47:21
1222 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-16 09:09:06
1223 Informacja o braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej i gazowej. 2018-04-13 14:35:25
1224 Realizacja zadania publicznego - zakup usług i produktów niezbędnych do działalności piłkarskiej UKS Baćkowice. 2018-04-10 15:09:10
1225 Karta Dużej Rodziny - wnioskowanie elektroniczne. 2018-04-10 12:39:22
1226 Wspólne działanie na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice - informacja. 2018-04-09 14:28:26
1227 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2018-04-09 08:32:35
1228 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisów inwentaryzacyjnych mienia. 2018-04-05 14:38:01
1229 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 marca 2018 r. 2018-04-04 15:29:25
1230 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 marca 2018 r. 2018-04-04 15:18:32
1231 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2018 r. 2018-04-04 15:11:32
1232 Zarządzenia z kwietnia 2018. 2018-04-04 14:53:37
1233 Zarządzenia z marca 2018. 2018-04-04 14:52:56
1234 Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 2018-04-04 13:21:26
1235 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-03-27 14:47:55
1236 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2018 r. 2018-03-22 14:16:00
1237 Decyzja Starosty Opatowkiego w sprawie mienia gromadzkiego. 2018-03-14 14:25:39
1238 Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-03-12 13:59:54
1239 Uchwały RIO w Kielcach - 2018 rok. 2018-03-12 10:48:26
1240 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-03-06 14:38:56
1241 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-28 13:47:11
1242 Informacja o wynikach naboru kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2018-02-23 14:08:46
1243 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-16 13:06:02
1244 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-02-14 15:20:44
1245 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 stycznia 2018 r. 2018-02-13 15:42:32
1246 Zarządzenia z lutego 2018. 2018-02-13 15:40:55
1247 Zarządzenia ze stycznia 2018. 2018-02-13 15:29:51
1248 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2017 r. 2018-02-13 15:14:47
1249 Zarządzenia z grudnia 2017. 2018-02-13 15:07:34
1250 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-13 13:17:28
1251 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-13 12:41:26
1252 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-02-09 13:08:34
1253 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-09 13:03:30
1254 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-02-09 13:01:00
1255 Regulamin rekrutacji i udziału nauczycieli w projekcie - Wspólne działania na Rzecz Rozwoju Edukacji w Gminie Baćkowice. 2018-02-02 13:27:16
1256 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 305002T w miejscowości Piórków-Kolonia. 2018-01-30 13:36:54
1257 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-01-30 13:19:26
1258 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-29 12:34:40
1259 Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko pracy pracownika socjalnego w OPS w Baćkowicach. 2018-01-25 09:03:35
1260 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dokończenie budowy budynku usługowego w miejscowości Baćkowice. 2018-01-18 14:56:02
1261 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku. 2018-01-17 11:55:24
1262 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej, na okres 3 lat. 2018-01-12 15:15:23
1263 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 19.01.2018 r. 2018-01-12 15:13:28
1264 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-10 13:21:00
1265 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. 2018-01-08 15:16:11
1266 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2018-01-05 14:59:23
1267 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice oraz informacja dla wykonawców. 2018-01-02 12:23:00
1268 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2017-12-29 13:16:09
1269 Aneks do informacji o wynikach naboru Partnera do projektu 2017-12-28 14:29:44
1270 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2018. 2017-12-21 14:20:23
1271 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-12-20 15:10:53
1272 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 18.12.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-12-18 15:03:07
1273 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2017 r. 2017-12-15 14:41:40
1274 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-12-11 14:10:48
1275 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-12-11 14:07:36
1276 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2017 r. 2017-12-07 14:57:39
1277 Zarządzenia z listopada 2017. 2017-12-07 14:42:45
1278 Zarządzenia z października 2017. 2017-12-07 14:31:16
1279 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2017 r. 2017-12-07 14:17:33
1280 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2017 r. 2017-12-07 14:01:39
1281 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-12-04 15:06:18
1282 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia przez Gminę Baćkowice. 2017-12-04 08:01:47
1283 Protokół z otwarcia dodatkowych ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-12-01 14:22:02
1284 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-11-27 14:42:35
1285 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-11-24 14:44:02
1286 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2018. 2017-11-23 13:50:00
1287 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2017 r. 2017-11-22 13:48:42
1288 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie gminy Baćkowice w roku 2018. 2017-11-15 13:49:12
1289 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-11-06 10:19:43
1290 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2018 rok. 2017-10-31 14:04:45
1291 Informacja o wywieszeniu wykazów i wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-10-30 08:09:03
1292 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2017 r. 2017-10-25 14:59:07
1293 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-10-19 10:18:40
1294 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-10-09 14:56:43
1295 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice, złożonej przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności. 2017-10-03 13:50:18
1296 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-27 13:13:18
1297 Zarządzenia z września 2017. 2017-09-20 15:02:35
1298 Zarządzenia z sierpnia 2017. 2017-09-20 15:02:20
1299 Zarządzenia z lipca 2017. 2017-09-20 15:02:03
1300 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017 r. 2017-09-20 14:59:08
1301 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 sierpnia 2017 r. 2017-09-20 14:46:34
1302 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-19 14:50:08
1303 Przedłużenie związania ofertą dla przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-09-11 14:45:30
1304 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-09-11 14:41:02
1305 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-08 13:15:22
1306 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-09-06 15:04:39
1307 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki. 2017-09-04 14:22:29
1308 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-23 13:17:25
1309 Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania w zadaniach: Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu informatycznego. 2017-08-22 15:07:20
1310 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-08-22 13:16:43
1311 Oświadczenia majątkowe Kierownika CUW w Baćkowicach. 2017-08-16 14:19:55
1312 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 14.08.2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2017-08-14 12:30:58
1313 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera - przedsiębiorcy z sektora MŚP - do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - Etap II. 2017-08-14 12:09:52
1314 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2017-08-14 09:46:08
1315 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego - sprzęt informatyczny - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-11 14:44:41
1316 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego - pomoce dydaktyczne - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-11 14:41:14
1317 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora przedsiębiorstw do projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - Etap II. 2017-08-11 13:57:36
1318 Informacja nr 5 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-10 10:37:37
1319 Informacja nr 4 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-09 12:15:55
1320 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-08-08 12:13:33
1321 Informacja nr 3 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-04 11:58:45
1322 Informacja nr 2 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-02 12:06:01
1323 Zapytanie ofertowe - sprzęt informatyczny - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-01 14:26:19
1324 Zapytanie ofertowe - pomoce dydaktyczne - w związku z realizacją projektu w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. 2017-08-01 14:05:26
1325 Informacja nr 1 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-08-01 09:40:07
1326 Komunikat w sprawie 1 sierpnia. 2017-07-31 13:27:49
1327 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 04.08.2017 r. 2017-07-31 13:16:42
1328 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk sportowych na terenie Gminy Baćkowice. 2017-07-26 14:48:16
1329 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego oraz budynku produkcyjno-magazynowego w miejscowości Baćkowice. 2017-07-26 14:16:34
1330 Ogłoszenie o o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-07-26 14:13:58
1331 Zarządzenia z czerwca 2017. 2017-07-11 12:25:16
1332 Oświadczenia majątkowe radnych Gminy - 2017. 2017-07-10 15:15:05
1333 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2017 r. 2017-07-07 15:26:22
1334 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 maja 2017 r. 2017-07-07 15:23:23
1335 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2017 r. 2017-06-22 12:57:09
1336 Protokół Komisji Konkursowej opiniującej ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-06-08 09:04:26
1337 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-06-05 14:14:02
1338 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2017 roku. 2017-05-29 14:19:39
1339 Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na budowę budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2017-05-25 13:36:46
1340 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.05.2017 r. 2017-05-25 13:35:01
1341 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-05-17 15:02:50
1342 Ponowne ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-05-15 09:02:01
1343 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-05-15 08:07:49
1344 Informacja nr 7 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-05-12 13:14:41
1345 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2017 r. 2017-05-11 15:21:37
1346 Zarządzenia z maja 2017. 2017-05-11 15:21:00
1347 Zarządzenia z kwietnia 2017. 2017-05-11 15:20:16
1348 Zarządzenia z marca 2017. 2017-05-11 15:19:31
1349 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Baćkowice. 2017-05-08 14:36:37
1350 Ogłoszenie o czwartej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z dalszymi wyjaśnieniami. 2017-05-08 14:23:53
1351 Informacja o wyniku naboru partnera do projektu. 2017-05-02 12:48:59
1352 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z dalszymi wyjaśnieniami. 2017-04-27 13:02:14
1353 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-04-27 12:50:37
1354 Sprawozdania finansowe - 2017 rok 2017-04-26 15:14:21
1355 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-04-20 13:39:16
1356 Informacja nr 4 do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-04-20 12:32:23
1357 Ogłoszenie o kolejnej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z wyjaśnieniami. 2017-04-19 13:24:35
1358 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach wraz z wyjaśnieniami. 2017-04-11 13:31:47
1359 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach. 2017-04-07 13:19:56
1360 Zaproszenie do składania ofert na zabezpieczenie kąpieliska w Nieskurzowie Starym. 2017-04-05 13:36:29
1361 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-04-05 13:18:44
1362 Ogłoszenie - nabór partnerów do projektu. 2017-03-30 12:37:51
1363 Ogłoszenie dot. kwoty dotacji oświatowej. 2017-03-20 12:30:50
1364 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2017 r. 2017-03-17 15:23:54
1365 Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-03-09 15:02:28
1366 Uchwała Nr XXX/164/17 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe w Gminie Baćkowice. 2017-03-06 15:09:50
1367 Uchwały RIO w Kielcach - 2017 rok. 2017-03-06 14:34:52
1368 Ogłoszenie o czwartej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-03-06 09:13:43
1369 Ogłoszenie o trzeciej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-03-06 08:58:26
1370 Ogłoszenie Wójta Gminy Baćkowice dotyczące oferty realizacji zadania publicznego: Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Baćkowice. 2017-03-02 14:12:50
1371 Zarządzenia z lutego 2017. 2017-03-02 13:42:34
1372 Zarządzenia ze stycznia 2017. 2017-03-02 13:41:52
1373 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 lutego 2017 r. 2017-03-02 13:20:11
1374 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2017 r. 2017-03-02 13:06:40
1375 Ogłoszenie o drugiej zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016 wraz z wyjaśnieniami. 2017-02-27 16:54:05
1376 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2017-02-24 14:54:47
1377 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie Gminy Baćkowice. 2017-02-17 14:14:21
1378 Obwieszczenie o wydaniu decyzji i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Wszachów I.2017r. 2017-02-02 14:45:00
1379 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku. 2017-02-02 13:17:40
1380 Informacja nt. projektu pt.: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Baćkowice. 2017-01-30 13:29:07
1381 Ponowne wykorzystywanie 2017-01-26 15:28:22
1382 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2017-01-09 08:15:54
1383 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2016 r. 2017-01-05 13:55:09
1384 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2016 r. 2017-01-05 13:39:53
1385 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 2/Ś/kop.Wszachów I/2017 z dnia 04.01.2017 r. 2017-01-04 12:32:12
1386 Zaproszenie do składania ofert na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2017-01-03 14:58:03
1387 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny na rok 2017. 2017-01-02 12:23:09
1388 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-28 13:57:35
1389 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2016 r. 2016-12-21 14:35:08
1390 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2016 r. 2016-12-15 15:20:17
1391 Zarządzenia z grudnia 2016. 2016-12-15 15:16:34
1392 Protokół z powtórzonych czynności otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-13 12:32:57
1393 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. dostawa oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-12-09 13:54:33
1394 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2016-12-05 08:07:11
1395 Zaproszenie do składania ofert na usługi weterynaryjne. 2016-11-25 12:55:57
1396 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2017. 2016-11-23 14:14:57
1397 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-23 14:06:31
1398 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2016 r. 2016-11-22 12:39:09
1399 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-21 13:37:36
1400 Zarządzenia z listopada 2016. 2016-11-14 13:46:07
1401 Zarządzenia z października 2016. 2016-11-14 13:43:33
1402 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 października 2016 r. 2016-11-14 13:22:32
1403 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice z dnia 3 listopada 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2016-11-07 13:39:36
1404 Poprawiona dokumentacja do przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-04 14:41:49
1405 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 1/Ś/kop.Wszachów I/2016 z dnia 03.11.2016 r. 2016-11-03 14:11:03
1406 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na 2017 rok. 2016-11-02 14:09:38
1407 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice na rok kalendarzowy 2017. 2016-11-02 13:27:23
1408 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-25 13:12:27
1409 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-17 14:46:46
1410 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-10-10 13:17:11
1411 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 06.10.2016 r. 2016-10-04 12:43:24
1412 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-09-30 15:10:20
1413 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2016-09-26 08:44:05
1414 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-09-19 14:45:39
1415 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 września 2016 r. 2016-09-14 13:06:07
1416 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2016 r. 2016-09-14 12:55:57
1417 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2016 r. 2016-09-13 14:18:44
1418 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2016 r. 2016-09-13 13:57:04
1419 Zarządzenia z września 2016. 2016-09-13 13:52:35
1420 Zarządzenia z sierpnia 2016. 2016-09-13 13:11:43
1421 Zarządzenia z lipca 2016. 2016-09-13 12:33:55
1422 Zarządzenia z czerwca 2016. 2016-09-13 12:22:41
1423 Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 4 września 2016 r. 2016-09-09 13:48:28
1424 Zaproszenie mieszkańców Gminy do czynnego udziału w opracowywaniu PGN. 2016-09-01 13:18:03
1425 Informacja o przystąpieniu Gminy Baćkowice do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 2016-08-31 13:17:21
1426 Unieważnienie postępowania na zadanie pt. remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-31 12:52:27
1427 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-30 15:11:19
1428 Informacja o sesji Rady Gminy w dniu 01.09.2016 r. 2016-08-29 14:04:44
1429 Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22.08.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Zmiany Nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-08-22 13:24:23
1430 Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22.08.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany jednostkowej Nr 1 w MPZP Gminy Baćkowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-08-22 13:11:02
1431 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-08-22 08:05:56
1432 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000023T w miejscowości Rudniki od km 2+100 do km 2+950. 2016-08-12 14:54:14
1433 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-08-04 13:14:19
1434 Rozporządzenie porządkowe Nr 2/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2016 r. 2016-07-29 14:34:45
1435 Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach dot. wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach zarządzonych na dzień 4 września 2016 r. 2016-07-28 13:24:24
1436 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-27 13:47:09
1437 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-27 12:17:23
1438 Oświadczenia majątkowe Kierownika SPZOZ w Baćkowicach. 2016-07-15 16:27:30
1439 Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-15 15:16:04
1440 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach, o składzie, siedzibie i dyżurach pełnionych przez GKW. 2016-07-15 13:29:49
1441 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej nr 000011T w miejscowości Nieskurzów Nowy od km 0+000 do km 0+962. 2016-07-12 14:54:44
1442 Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-07-12 14:48:11
1443 Wykaz komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-07-12 14:43:36
1444 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2016-07-12 14:26:03
1445 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 22 czerwca 2016 r. o numerze i granicy okręgu wyborczego w wyborach uzupełniających. 2016-06-24 14:25:44
1446 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.06.2016 r. 2016-06-22 12:56:41
1447 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.droga.leśna.2016. 2016-06-21 15:27:28
1448 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach w okręgu wyborczym Nr 12. 2016-06-16 13:09:22
1449 Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kielcach II w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Baćkowicach, zarządzonymi na dzień 4 września 2016 r. 2016-06-16 13:01:46
1450 Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-06-16 12:44:07
1451 Postanowienie Komisarza Wyborczego o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Baćkowicach. 2016-06-10 14:39:46
1452 Program rządowy - Książki naszych marzeń. 2016-06-09 13:51:21
1453 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. Remont 2016-06-03 11:46:54
1454 Informacja o dotacji na realizację programu usuwania azbestu w 2016 roku. 2016-06-02 12:22:50
1455 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. Remont 2016-05-24 12:48:17
1456 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+ 170 do km I+ 100 3. 2016-05-24 12:44:39
1457 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.05.2016 r. 2016-05-23 14:19:47
1458 Wyjaśnienie do przetargu nieograniczonego na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+170 do km 1+100 3. Remont drogi gmin 2016-05-19 11:37:58
1459 Zarządzenia z maja 2016. 2016-05-10 11:26:48
1460 Zarządzenia z kwietnia 2016. 2016-05-10 11:26:33
1461 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2016 r. 2016-05-10 11:04:49
1462 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na 1. Remont drogi gminnej nr 000028T w miejscowości Rudniki od km 0+000 do km 0+200 i od km 1+620 do km 2+620 2. Remont drogi gminnej nr 000027T w miejscowości Rudniki od km 0+170 do km 1+100 3. Remont drogi gminnej 2016-05-09 15:13:08
1463 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-05-02 08:01:54
1464 Sprawozdania finansowe - 2016 rok 2016-04-29 13:39:30
1465 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-28 13:49:37
1466 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-15 13:30:31
1467 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.04.2016 r. 2016-04-15 13:08:26
1468 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2016 r. 2016-04-15 12:42:10
1469 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-04-15 12:32:47
1470 Informacja o wyniku konkursu na Kierownika SP ZOZ. 2016-04-01 14:12:47
1471 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piórków. 2016-03-31 13:39:40
1472 Zarządzenia z marca 2016. 2016-03-30 13:24:40
1473 Zarządzenia z lutego 2016. 2016-03-30 13:24:23
1474 Korekta wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego umowy o świadczenie usług publicznych - transport publiczny. 2016-03-30 13:13:50
1475 Obwieszczenie o wydaniu decyzji i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Piskrzyn.2015.2016 2016-03-30 12:51:11
1476 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2016 r. 2016-03-30 12:27:57
1477 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 marca 2016 r. 2016-03-23 14:50:24
1478 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 lutego 2016 r. 2016-03-23 13:14:47
1479 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2016-03-10 13:58:15
1480 Uchwały RIO w Kielcach - 2016 rok. 2016-03-04 12:53:07
1481 Uchwały RIO w Kielcach - 2015 rok. 2016-03-03 14:35:50
1482 Uchwały RIO w Kielcach - 2014 rok. 2016-03-03 14:17:39
1483 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2016-02-29 07:39:31
1484 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 2/Ś/Kop.Piskrzyn/2016 z dnia 23.02.2016 r. 2016-02-23 15:12:35
1485 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2016-02-22 07:46:44
1486 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 19.02.2016 r. 2016-02-16 12:30:13
1487 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Baćkowicach. 2016-02-04 12:24:52
1488 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2016-02-01 08:40:23
1489 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 stycznia 2016 r. 2016-01-29 14:44:28
1490 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2016 r. 2016-01-29 13:48:39
1491 Zarządzenia ze stycznia 2016. 2016-01-29 13:39:17
1492 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: Nr 1/Ś/Kop.Piskrzyn/2016. 2016-01-25 14:48:45
1493 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2016-01-25 10:09:53
1494 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku. 2016-01-14 14:18:31
1495 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 15.01.2016 r. 2016-01-12 11:50:48
1496 Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny. 2016-01-11 13:44:30
1497 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - transport publiczny. 2016-01-08 14:15:08
1498 Zarządzenia z grudnia 2015. 2015-12-28 14:05:28
1499 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2015 r. 2015-12-28 13:56:03
1500 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2015 r. 2015-12-28 13:42:04
1501 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2015 r. 2015-12-28 12:46:16
1502 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 21.12.2015 r. 2015-12-17 12:02:38
1503 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-12-15 11:40:53
1504 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2015-12-14 08:48:51
1505 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-12-02 14:34:34
1506 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2015 r. 2015-11-25 14:23:07
1507 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego grzewczego do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2016. 2015-11-23 12:55:02
1508 Zarządzenia z listopada 2015. 2015-11-04 12:08:12
1509 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2015 r. 2015-11-03 14:49:40
1510 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-11-03 12:58:57
1511 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-28 12:58:22
1512 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-28 12:54:28
1513 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.10.2015 r. 2015-10-22 13:41:32
1514 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 1+300 do km 2+270. 2015-10-14 09:40:43
1515 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2015 r. 2015-10-12 12:53:40
1516 Zarządzenia z października 2015. 2015-10-12 12:40:37
1517 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2015 r. 2015-09-23 15:05:51
1518 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 15 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-09-18 13:38:54
1519 Zarządzenia z września 2015. 2015-09-18 12:26:59
1520 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.S.kop.Wszachów I.2015 2015-09-15 14:14:34
1521 Wyjaśnienie dot. zmiany wykonawcy w zadaniu na zakup mebli i wyposażenia. 2015-08-31 13:47:57
1522 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 lipca 2015 r. 2015-08-27 13:29:48
1523 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2015/2016. 2015-08-27 12:12:34
1524 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-26 13:45:29
1525 Zarządzenia z sierpnia 2015. 2015-08-25 15:04:53
1526 Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baćkowice. 2015-08-25 14:23:37
1527 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-24 07:33:46
1528 Kolejne wyjaśnienia do zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-20 13:44:19
1529 Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, sprzętu audiowizualnego, tablic interaktywnych z oprogramowaniem, kserokopiarki. 2015-08-18 09:38:40
1530 Protokół z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-17 14:02:51
1531 Protokół z otwarcia ofert na wyposażenie procedura nr 3, zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenie lub doposażenie kuchni 2015-08-13 13:16:04
1532 Protokół z otwarcia ofert na wyposażenie - procedura nr 2 2015-08-13 13:08:38
1533 Protokół z otwarcia ofert na dostosowanie pomieszczeń, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci poprzez zakup i montaż, modernizacja toalet dla personelu poprzez zakup i montaż. 2015-08-13 12:57:55
1534 Protokół otwarcia ofert na 2015-08-13 12:46:24
1535 Komunikat ARR. 2015-08-13 12:39:40
1536 Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-11 11:50:49
1537 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt:: 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850, 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-08-11 11:07:54
1538 Unieważnienie zapytania ofertowego na zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-11 09:18:30
1539 Ponowne zapytanie ofertowe dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-06 14:04:03
1540 Odpowiedzi na pytania dot. zapytania ofertowego dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-06 13:55:08
1541 Unieważnienie zapytania ofertowego dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-06 13:45:52
1542 Zapytanie ofertowe dot. zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, kserokopiarek i tablic interaktywnych. 2015-08-03 15:39:22
1543 Zapytanie ofertowe dot. dostosowania toalet do potrzeb dzieci i personelu. 2015-08-03 15:34:41
1544 Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach i wyposażenia lub doposażenia kuchni. 2015-08-03 15:30:45
1545 Zapytanie ofertowe dot. zakupu mebli i wyposażenia. 2015-08-03 15:24:52
1546 Zapytanie ofertowe dot. zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2015-08-03 15:15:49
1547 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2015/2016. 2015-08-03 15:02:25
1548 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-31 12:58:22
1549 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+15 2015-07-31 12:30:43
1550 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2015-07-27 15:07:42
1551 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-27 13:17:58
1552 Odpowiedź na pytanie dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-24 13:53:29
1553 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2015-07-20 08:16:44
1554 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2015 r. 2015-07-15 14:12:20
1555 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 15 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-07-15 14:05:53
1556 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Olszownica od km 3+950 do km 4+850 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000001T w miejscowości Piórków - Kolonia od km 0+000 do km 2+150. 2015-07-14 12:30:28
1557 Zarządzenia z lipca 2015. 2015-07-08 14:42:23
1558 Zarządzenia z czerwca 2015. 2015-07-08 14:42:03
1559 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2015 r. 2015-07-08 14:34:59
1560 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 czerwca 2015 r. 2015-07-08 13:06:47
1561 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-08 12:28:46
1562 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-07-08 12:24:31
1563 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-07-03 15:23:11
1564 Protokół z prowadzonego rozpoznania cenowego w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-07-03 12:40:55
1565 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2015-06-29 08:16:24
1566 Zapytanie ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-06-25 08:37:22
1567 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2015 r. 2015-06-22 12:57:51
1568 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wszachów. 2015-06-22 12:54:20
1569 Informacja dotycząca zasad i trybu zgłaszania kandydatów na ławników. 2015-06-09 13:10:50
1570 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 09.06.2015 r. 2015-06-08 13:53:59
1571 Protokół z prowadzonego rozpoznania cenowego w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-06-08 13:01:57
1572 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-06-08 12:34:14
1573 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-06-01 12:55:52
1574 Zarządzenia z maja 2015. 2015-05-29 13:35:08
1575 Zapytanie ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2015-05-27 08:20:06
1576 Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy - konsultacje. 2015-05-15 13:15:58
1577 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-05-15 12:22:13
1578 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-05-13 13:03:49
1579 Sprawozdania finansowe - 2015 rok 2015-05-08 14:13:26
1580 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10.05.2015 r. 2015-04-30 12:35:59
1581 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 kwietnia 2015 r. 2015-04-29 14:06:43
1582 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 marca 2015 r. 2015-04-29 13:39:09
1583 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2015-04-29 13:34:11
1584 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.04.2015 r. 2015-04-22 11:12:55
1585 Zarządzenia z kwietnia 2015. 2015-04-22 10:45:19
1586 Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców. 2015-04-17 14:38:43
1587 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 7 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2015-04-09 13:55:14
1588 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. 2015-04-08 13:49:26
1589 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-31 15:19:47
1590 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. Prz 2015-03-26 11:54:23
1591 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 2015-03-25 11:48:24
1592 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 24.03.2015 r. 2015-03-19 12:38:04
1593 Odpowiedź na pytanie do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 ... 2015-03-18 12:18:44
1594 Protokół z powtórzonych czynności otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-12 13:28:38
1595 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 lutego 2015 r. 2015-03-11 14:28:22
1596 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2015 r. 2015-03-11 13:57:20
1597 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-03-11 13:32:29
1598 Zarządzenia z marca 2015. 2015-03-10 15:22:02
1599 Zarządzenia z lutego 2015. 2015-03-10 15:13:38
1600 Zarządzenia ze stycznia 2015. 2015-03-10 15:08:47
1601 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Przebudowa drogi gminnej nr 000017T w miejscowości Olszownica od km 0+000 do km 1+200 2. Przebudowa drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 0+000 do km 0+600 3. Przebudowa dro 2015-03-10 14:25:32
1602 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice, część 3. 2015-03-06 12:19:37
1603 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice wraz z poprawioną SIWZ. 2015-03-02 14:16:42
1604 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice. 2015-02-26 14:28:23
1605 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice 2015-02-24 13:45:29
1606 Zaproszenie na szkolenie ARiMR dot. płatności bezpośrednich 2015 - 2020. 2015-02-23 08:03:27
1607 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2015-02-23 07:58:53
1608 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 26.02.2015 r. 2015-02-20 15:17:47
1609 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku 2015-02-02 14:15:27
1610 Zawiadomienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In.7335.1.Ś.kop.Piskrzyn.2015 z dnia 18.01.2015 r. 2015-01-22 15:08:30
1611 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-22 13:47:37
1612 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-22 13:46:34
1613 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.01.2015 r. 2015-01-21 13:45:21
1614 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-14 13:52:25
1615 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-14 13:49:53
1616 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice 2015-01-12 23:45:01
1617 Odpowiedzi na pytania i skorygowana część dokumentacji do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-09 15:13:48
1618 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2015-01-09 14:34:00
1619 Odpowiedzi na pytania i skorygowana SIWZ do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2015-01-07 15:08:18
1620 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2015-01-02 14:42:26
1621 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie gm. Baćkowice. 2014-12-31 14:34:36
1622 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Budowa zbiornika wyrównawczego Nr 2 wody pitnej w miejscowości Gołoszyce, gmina Baćkowice. 2014-12-31 14:09:01
1623 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2014 r. 2014-12-29 13:35:58
1624 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2014 r. 2014-12-29 13:28:17
1625 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-29 13:05:49
1626 Zawiadomienie o zmianie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015-2016. 2014-12-23 11:00:08
1627 Odpowiedź na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-19 15:24:07
1628 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-12-17 12:52:33
1629 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Baćkowice na lata 2015 - 2016. 2014-12-16 13:55:59
1630 Zarządzenia z listopada 2014. 2014-12-11 13:12:41
1631 Zarządzenia z października 2014. 2014-12-11 13:10:25
1632 Skład Rady Gminy w Baćkowicach w kadencji 2014 - 2018. 2014-12-10 13:30:13
1633 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2014-12-08 12:35:27
1634 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-12-05 14:24:33
1635 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 10 listopada 2014 r. 2014-12-05 13:26:28
1636 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 września 2014 r. 2014-12-05 12:54:15
1637 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 1.12.2014 r. 2014-11-27 15:09:12
1638 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2015. 2014-11-27 13:57:33
1639 Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zapytania ofertowego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Modliborzycach i rozbudowę istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piórkowie. 2014-11-20 14:43:49
1640 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-20 14:37:16
1641 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-14 13:25:46
1642 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-11-14 13:22:18
1643 Informacja GKW w Baćkowicach o terminie pełnienia dyżurów przez Komisję. 2014-11-14 13:17:13
1644 Zapytanie cenowe dla zamówienia: usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2014/2015. 2014-11-04 13:08:11
1645 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 10.11.2014 r. 2014-11-04 12:28:45
1646 Zapytanie ofertowe na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Modliborzycach i rozbudowę istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piórkowie. 2014-11-03 14:19:56
1647 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000021T w miejscowości Modliborzyce od km 0+000 do km 1+300. 2014-10-31 11:51:59
1648 Zawiadomienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-10-27 13:18:00
1649 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Baćkowicach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów 2014-10-24 14:49:03
1650 Obwieszczenie i Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Baćkowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ... 2014-10-24 14:43:07
1651 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23 14:59:19
1652 Uchwała i komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych. 2014-10-23 10:50:54
1653 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rady gminy w Baćkowicach, zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 2014-10-20 13:06:52
1654 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-20 12:58:01
1655 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na rok 2015. 2014-10-14 13:45:17
1656 Informacja Wójta Gminy Baćkowice w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 2014-10-14 08:44:09
1657 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 9 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania. 2014-10-13 12:49:23
1658 Informacja TKW w Baćkowicach o zmianie godzin pełnienia dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na wójta. 2014-10-08 12:48:50
1659 Informacja TKW w Baćkowicach o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów. 2014-09-26 13:58:40
1660 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.09.2014 r. 2014-09-18 14:15:17
1661 Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Baćkowicach. 2014-09-16 13:21:18
1662 Zarządzenia z września 2014. 2014-09-15 14:15:41
1663 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2014 r. 2014-09-15 13:38:12
1664 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-09-15 13:13:31
1665 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-09-15 12:20:50
1666 Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach głosowania i informacja o miejscach na obwieszczenia - wybory samorządowe 2014. 2014-09-04 14:45:10
1667 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-09-02 12:06:20
1668 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-25 14:56:54
1669 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-25 13:57:46
1670 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-08-25 08:17:50
1671 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do 2014-08-25 08:13:04
1672 Wyjaśnienie do korekty przedmiaru robót do zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-20 14:22:03
1673 Zarządzenia z sierpnia 2014. 2014-08-19 13:02:37
1674 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 lipca 2014 r. 2014-08-19 12:43:43
1675 Korekta przedmiaru robót do zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-19 12:40:12
1676 Odpowiedzi na pytania dot. zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-19 12:37:08
1677 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-08-14 13:49:52
1678 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2014-08-11 08:27:43
1679 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-08-07 15:39:27
1680 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2014/2015. 2014-08-06 13:13:57
1681 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000014T w miejscowości Gołoszyce od km 3+030 do km 5+430 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000016T w miejscowości Baćkowice od km 0+650 do km 1+250 2014-08-06 12:49:19
1682 Sprawozdania finansowe - 2014 rok 2014-08-04 12:51:18
1683 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-29 11:58:02
1684 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice z dnia 28 lipca 2014 r. o obwodach głosowania. 2014-07-28 13:38:31
1685 Informacja Wójta Gminy Baćkowice o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2014-07-28 13:26:06
1686 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-25 12:10:50
1687 Protokół dla zapytania ofertowego na usługę szkoleniową dla uczestników projektu systemowego POKL. 2014-07-25 10:05:44
1688 Odpowiedzi na pytania dot. zadania pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-21 11:51:53
1689 Zarządzenia z lipca 2014. 2014-07-17 13:48:16
1690 Zarządzenia z czerwca 2014. 2014-07-17 13:47:57
1691 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-07-15 11:32:15
1692 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-07-15 11:30:00
1693 Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla uczestników projektu systemowego POKL. 2014-07-15 11:18:22
1694 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2014 r. 2014-07-10 14:16:54
1695 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2014 r. 2014-07-10 14:16:16
1696 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2014 r. 2014-07-10 14:15:34
1697 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Modernizacja istniejącego boiska piłkarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2014-07-09 15:03:13
1698 Informacja na temat realizacji Karty Dużej Rodziny. 2014-07-04 12:55:28
1699 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-30 15:18:49
1700 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2014-06-30 08:29:30
1701 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Budowa placu zabaw przy zalewie rekreacyjnym w Nieskurzowie Starym i rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2014-06-26 15:13:35
1702 Protokół do zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla 7 uczestników projektu systemowego POKL. 2014-06-24 12:39:49
1703 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2014 r. 2014-06-23 13:39:54
1704 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-06-17 13:43:12
1705 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-06-17 13:19:05
1706 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-17 12:30:25
1707 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-17 12:27:27
1708 Zawiadomienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.7.Ś.kop.WszachówII.13/14 z dnia 09.06.2014 r. 2014-06-11 13:45:48
1709 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla 7 uczestników projektu systemowego POKL. 2014-06-11 13:32:23
1710 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2014-06-09 08:27:34
1711 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 06.06.2014 r. 2014-06-04 14:05:14
1712 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont dróg osiedlowych w miejscowości Baćkowice. 2014-06-02 14:34:05
1713 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-28 15:17:22
1714 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-28 15:14:48
1715 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-28 12:47:57
1716 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-28 12:44:38
1717 Zarządzenia z maja 2014. 2014-05-14 13:47:53
1718 Zarządzenia z kwietnia 2014. 2014-05-14 13:47:35
1719 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000030T w miejscowości Żerniki od km 1+200 do km 1+600. 2014-05-13 14:55:03
1720 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszownica. 2014-05-13 14:49:15
1721 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.04.2014 r. 2014-04-18 11:21:53
1722 Zawiadomienie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.Ś.bio-gaz.13/14. 2014-04-18 11:07:51
1723 Uchwały RIO w Kielcach - 2013 rok. 2014-04-17 12:42:20
1724 Informacja o wynikach postępowania dla zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla rodziców dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego 2014-04-16 14:01:28
1725 Informacja o wynikach postępowania dla zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego/logopedii w punktach przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-04-16 13:44:57
1726 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-04-11 14:16:04
1727 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-04-09 13:15:15
1728 Informacja o miejscach na obwieszczenia. 2014-04-01 13:58:05
1729 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 2014-04-01 13:54:25
1730 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usługi transportowej w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-04-01 12:22:26
1731 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 2014-04-01 12:18:36
1732 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont chodników i parkingów w miejscowościach Piórków, Piórków Kolonia, Modliborzyce, Janczyce i Baćkowice - etap II. 2014-03-25 14:57:08
1733 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000013T w miejscowości Nieskurzów Stary od km 2+050 do km 3+850 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000024T w miejscowości Oziębłów od km 1+200 do km 1+600. 2014-03-17 14:31:42
1734 Zaproszenie na szkolenie dla rolników dot. nowego okresu finansowania w rolnictwie. 2014-03-17 07:59:17
1735 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.bio-gaz..13/14 z dnia 11.03.2014 r. 2014-03-11 14:31:55
1736 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Baćkowice. 2014-03-10 08:55:57
1737 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.8.Ś.kop.WszachówII.13/14 z dnia 07.03.2014 r. 2014-03-07 13:30:38
1738 Zarządzenia z marca 2014. 2014-03-06 13:41:37
1739 Zarządzenia z lutego 2014. 2014-03-06 13:41:11
1740 Zarządzenia ze stycznia 2014. 2014-03-06 13:40:57
1741 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2014 r. 2014-03-06 13:18:37
1742 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2014 r. 2014-03-06 12:54:51
1743 Komunikat Naczelnika US w Opatowie w sprawie przyjmowania zeznań rocznych. 2014-03-04 10:44:58
1744 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę i montaż mebli dla punktu przedszkolnego w Modliborzycach w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-25 14:24:11
1745 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2014 r. 2014-02-24 14:22:52
1746 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportowej przewozu dzieci, rodziców i opiekunów na wycieczkach dla Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-21 13:28:21
1747 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych - przeprowadzenie zajęć z pedagogiem/psychologiem dla rodziców dzieci z Punktów przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-18 13:01:40
1748 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usług sprzątania w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-18 12:51:50
1749 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli dla punktu przedszkolnego w Modliborzycach w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-13 15:00:46
1750 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego/logopedii w punktach przedszkolnych w Modliborzycach i we Wszachowie w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-12 13:12:24
1751 Informacja z wyboru wykonawcy na świadczenie usług cateringowych na rzecz projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-12 13:05:34
1752 Wyniki naboru na stanowiska nauczycieli i pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-02-07 12:59:12
1753 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na świadczenie usług księgowych w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-02-06 13:21:26
1754 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.7.Ś.kop.Wszachów II.13/14 z dnia 03.02.2014 r. 2014-02-03 15:18:33
1755 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na asystentów pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-28 14:04:23
1756 Wybór oferty dla zapytania ofertowego na pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-28 14:02:08
1757 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług sprzątania w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-24 07:55:13
1758 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług księgowych w ramach projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-24 07:47:12
1759 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2014 r. 2014-01-23 12:50:34
1760 Zawiadomienie o przystąpieniu do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 2014-01-20 12:35:10
1761 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2013 r. 2014-01-17 13:58:21
1762 Informacja o dofinansowaniu transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 2014-01-17 12:33:58
1763 Zapytanie ofertowe o świadczenie usług cateringowych na rzecz projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków. 2014-01-17 12:26:40
1764 Ogłoszenia naboru na stanowiska nauczycieli i pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego. 2014-01-16 14:17:17
1765 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o podatku akcyzowego w 2014 roku 2014-01-14 13:27:12
1766 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji asystentów koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-14 13:20:25
1767 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu przedszkolnego - Bajkowy świat przedszkolaków 2014-01-08 13:11:21
1768 Zarządzenia z grudnia 2013. 2013-12-20 15:21:24
1769 Zarządzenia z listopada 2013. 2013-12-20 14:20:18
1770 Zarządzenia z października 2013. 2013-12-20 14:20:00
1771 Zarządzenia z września 2013. 2013-12-20 14:19:41
1772 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2013 r. 2013-12-19 14:47:35
1773 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2013 r. 2013-12-19 14:30:15
1774 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2013 r. 2013-12-19 13:48:22
1775 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.12.2013 r. 2013-12-17 14:18:36
1776 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-12-06 13:53:55
1777 Protokół z otwarcia kopert z dodatkowymi ofertami dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-12-03 14:42:29
1778 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-11-27 14:03:46
1779 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2013 r. 2013-11-26 13:56:42
1780 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-22 14:59:48
1781 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju do szkół na terenie Gminy Baćkowice w roku 2014. 2013-11-19 13:11:47
1782 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-15 12:53:58
1783 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-14 14:59:11
1784 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2013/2014. 2013-11-06 14:31:34
1785 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.10.2013 r. 2013-10-23 12:34:16
1786 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2013 r. 2013-09-26 12:43:31
1787 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-09-13 13:50:47
1788 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-09-09 13:15:37
1789 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-09-06 14:36:19
1790 Protokół zamówienia publicznego dla zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia dla 8 uczestników projektu systemowego POKL. 2013-09-05 09:38:49
1791 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.2.Ś.mel.2013 z dnia 27.08.2013 r. 2013-09-02 14:26:48
1792 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-09-02 14:23:15
1793 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-08-29 12:50:58
1794 Zarządzenia z sierpnia 2013. 2013-08-29 12:32:47
1795 Zarządzenia z lipca 2013. 2013-08-29 12:32:27
1796 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2013 r. 2013-08-28 15:16:58
1797 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2013 r. 2013-08-28 12:34:55
1798 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla 8 uczestników projektu systemowego POKL. 2013-08-28 08:44:04
1799 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-26 15:28:49
1800 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-08-22 13:47:57
1801 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont chodników oraz przebudowa placów manewrowych i miejsc postojowych w Baćkowicach i Modliborzycach. 2013-08-16 13:26:41
1802 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-14 15:17:03
1803 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gołoszycach. 2013-08-12 14:01:53
1804 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2013/2014. 2013-08-01 14:36:05
1805 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap IV. 2013-07-31 15:02:40
1806 Uchwała Nr XXIX/130/08 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008 r. 2013-07-26 14:42:09
1807 Informacja o wynikach naboru na stanowisko - asystent rodziny w OPS w Baćkowicach 2013-07-12 12:15:40
1808 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-27 15:27:36
1809 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-21 14:51:44
1810 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości 2013-06-21 14:50:32
1811 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.06.2013 r. 2013-06-20 15:12:28
1812 Informacja nt. realizacji projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej pn. „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap III i I ” 2013-06-17 10:35:08
1813 Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Nieskurzów Nowy. 2013-06-17 08:51:12
1814 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2013-06-17 08:49:44
1815 Zarządzenia z czerwca 2013. 2013-06-07 15:06:06
1816 Zarządzenia z maja 2013. 2013-06-07 15:05:52
1817 Zarządzenia z kwietnia 2013. 2013-06-07 15:05:36
1818 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2013 r. 2013-06-07 14:35:56
1819 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2013 r. 2013-06-07 14:33:14
1820 Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko asystent rodziny w OPS w Baćkowicach. 2013-06-07 12:17:13
1821 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont drogi gminnej nr 000002T w miejscowości Piórków - kolonia od km 0+000 do km 1+050 2. remont drogi gminnej nr 000029T w miejscowości Janczyce od km 0+000 do km 0+490. 2013-06-06 14:39:27
1822 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.2.Ś.mel.2013 z dnia 04.06.2013 r. 2013-06-05 13:51:25
1823 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-20 14:08:27
1824 Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach POKL. 2013-05-17 13:04:28
1825 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-14 15:17:46
1826 Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-05-09 15:29:08
1827 Sprawozdania finansowe - 2013 rok 2013-05-07 14:18:35
1828 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Termomodernizacja istniejącego budynku biurowo-warsztatowego zlokalizowanego w miejscowości Baćkowice, na działce nr ew. 181/5, gmina Baćkowice. 2013-04-30 13:37:47
1829 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w roku 2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start. 2013-04-19 12:46:34
1830 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2013-04-15 07:48:58
1831 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych w roku 2013 dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start. 2013-04-11 14:03:57
1832 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na na zadanie pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 ... 2013-04-10 12:52:46
1833 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2013-04-09 12:02:17
1834 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/Ś/O/13 wraz z postanowieniem i decyzją. 2013-03-27 14:59:26
1835 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.03.2013 r. 2013-03-26 08:14:18
1836 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000008T w miejscowości Piórków od km 0+660 do km 1+600 i km 2+100 do km 3+000 2. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 000009T 2013-03-22 12:08:40
1837 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2013 r. 2013-03-21 15:15:36
1838 Zarządzenia z marca 2013. 2013-03-21 15:14:44
1839 Zarządzenia z lutego 2013. 2013-03-21 15:13:54
1840 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap II. 2013-03-19 17:24:49
1841 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335.1.Ś.bio-gaz.2013. 2013-03-19 17:19:42
1842 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2013-03-18 08:46:14
1843 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.02.2013 r. 2013-02-22 14:16:57
1844 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap II. 2013-02-20 14:29:50
1845 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2013 r. 2013-02-18 14:53:48
1846 Zarządzenia ze stycznia 2013. 2013-02-18 13:42:36
1847 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice – etap II”. 2013-02-08 13:22:00
1848 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap II. 2013-01-29 13:27:41
1849 Kodeks Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Baćkowicach. 2013-01-28 12:11:01
1850 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.01.2013 r. 2013-01-22 13:43:16
1851 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2013 roku. 2013-01-07 15:10:46
1852 Zarządzenia z grudnia 2012. 2013-01-07 13:40:56
1853 Zarządzenia z listopada 2012. 2013-01-07 13:40:22
1854 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku. 2013-01-07 12:43:10
1855 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2012 roku. 2013-01-07 12:42:42
1856 Rejestr instytucji kultury. 2013-01-07 11:51:32
1857 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2012 r. 2012-12-21 12:01:49
1858 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-19 12:59:56
1859 Protokół z otwarcia dodatkowych ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-18 14:59:03
1860 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-13 14:58:23
1861 Zmiana do zapisów umowy na dostawę oleju do szkół na terenie gminy Baćkowice. 2012-12-10 13:57:33
1862 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2012-12-10 08:39:22
1863 Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2012-12-04 12:47:24
1864 Wykaz sołtysów z terenu gminy Baćkowice. 2012-11-30 14:17:07
1865 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-29 13:36:25
1866 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-29 13:35:45
1867 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2012 r. 2012-11-28 14:01:12
1868 Informacja o wywieszeniu wykazu i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2012-11-19 07:53:15
1869 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-14 14:32:56
1870 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-11-13 13:22:57
1871 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-12 13:35:34
1872 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-12 13:32:49
1873 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu Edukacja naszą szansą na lepszy start. 2012-11-06 13:34:50
1874 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-11-02 12:37:18
1875 Unieważnienie przetargu nieograniczonego pn. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-10-31 14:03:29
1876 Zarządzenia z października 2012. 2012-10-30 13:48:03
1877 Zarządzenia z września 2012. 2012-10-30 13:47:40
1878 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych: Nr 000001T w miejscowości Wszachów w km od 2+480 do km 3+125 i Nr 000014T w miejscowości Gołoszyce w km od 2+470 do km 2+870. 2012-10-29 12:59:57
1879 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2012/2013. 2012-10-22 14:44:00
1880 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-10-19 12:25:20
1881 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Baćkowicach w ramach projektu Edukacja naszą szansą na lepszy start. 2012-10-15 13:21:23
1882 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice znak: In-7335.1.Ś.11.12.kop.Piskrzyn z dnia 11.10.2012 r. 2012-10-11 15:41:25
1883 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2012 roku. 2012-10-11 12:49:05
1884 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-28 12:25:07
1885 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pt. Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-27 07:27:43
1886 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-24 14:40:59
1887 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.09.2012 r. 2012-09-21 12:29:35
1888 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-21 08:42:54
1889 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-09-19 10:32:56
1890 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-17 14:23:04
1891 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-09-14 12:46:45
1892 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - posadzka. 2012-09-07 14:22:02
1893 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach - ściany, sufity, montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej. 2012-09-04 18:57:42
1894 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu EDUKACJA naszą szansą na lepszy start w roku szkolnym 2012/2013. 2012-09-04 14:17:12
1895 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice znak: In-7335/1/Ś/11/12/kop.Piskrzyn z dnia 31.08.2012 r. 2012-09-03 17:15:08
1896 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach-posadzka. 2012-09-03 16:35:08
1897 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 sierpnia 2012 roku. 2012-08-31 13:15:00
1898 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gołoszyce. 2012-08-30 15:04:28
1899 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-08-30 14:56:20
1900 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-08-30 14:49:47
1901 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-30 14:46:15
1902 Komunikat CEIDG dla przedsiębiorców. 2012-08-29 14:39:23
1903 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.08.2012 r. 2012-08-22 12:34:55
1904 Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-08-17 15:11:55
1905 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 2 sierpnia 2012 roku. 2012-08-14 15:02:35
1906 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2012 roku. 2012-08-14 15:01:56
1907 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 18 maja 2012 roku. 2012-08-14 15:01:30
1908 Zarządzenia z sierpnia 2012. 2012-08-14 13:46:23
1909 Zarządzenia z lipca 2012. 2012-08-14 13:46:01
1910 Zarządzenia z czerwca 2012. 2012-08-14 13:45:28
1911 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-08-09 13:22:43
1912 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-09 13:03:01
1913 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-08-07 12:11:03
1914 Zawiadomienie o wyniku przetargu - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2012/2013. 2012-08-06 14:43:18
1915 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2012/2013. 2012-07-24 11:46:53
1916 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000002T w miejscowości Piórków - Kolonia w km. 1+050 do km 2+120. 2012-07-23 12:53:50
1917 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-23 08:50:59
1918 Zawiadomienie o wyniku przetargu - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-07-18 15:11:04
1919 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-16 15:31:08
1920 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Zakup energii elektrycznej. 2012-07-12 14:43:07
1921 Przetargi ustne na sprzedaż dwóch niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2012-06-25 07:57:25
1922 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-06-22 14:31:15
1923 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I. 2012-06-21 14:02:57
1924 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2012 r. 2012-06-21 12:32:23
1925 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pt. "Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III". 2012-06-12 12:57:55
1926 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap I 2012-05-30 15:56:26
1927 Zawiadomienie o wyniku przetargu pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-05-30 09:02:05
1928 Oświadczenia majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2012-05-25 13:40:01
1929 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki ... 2012-05-18 13:32:39
1930 Konsultacje nt. możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich. 2012-05-18 13:27:20
1931 Zarządzenia z maja 2012. 2012-05-17 13:50:32
1932 Zarządzenia z kwietnia 2012. 2012-05-17 13:29:37
1933 Zarządzenia z marca 2012. 2012-05-17 13:20:42
1934 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 18.05.2012 r. 2012-05-15 14:22:29
1935 Zarządzenia z lutego 2012. 2012-05-08 14:12:45
1936 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr XVII/112/12 Rady Gminy w Baćkowicach. 2012-05-08 13:28:54
1937 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 21 marca 2012 roku. 2012-05-08 12:24:19
1938 Sprawozdania finansowe - 2012 rok 2012-05-08 08:21:52
1939 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 stycznia 2012 roku. 2012-05-07 15:03:50
1940 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2012-05-07 09:39:55
1941 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki ... 2012-05-02 09:25:10
1942 Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej 2012 w Gminie Baćkowice 2012-04-25 12:59:46
1943 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice 2012-04-17 14:43:30
1944 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-04-17 14:37:07
1945 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-04-13 15:04:00
1946 Przetargi ustne na sprzedaż sześciu niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2012-04-10 07:58:16
1947 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-04-06 10:23:06
1948 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-04-05 13:18:17
1949 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-04-03 12:15:33
1950 Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany MPZP i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baćkowice. 2012-04-02 14:27:51
1951 Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-21 15:26:15
1952 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2012-03-21 13:32:19
1953 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2012-03-19 12:53:00
1954 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 21.03.2012 r. 2012-03-19 12:10:28
1955 Sprostowanie do SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-15 12:22:32
1956 Sprostowanie do SIWZ dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-13 12:39:01
1957 Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-03-08 13:17:01
1958 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III. 2012-02-23 11:22:37
1959 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2012-02-16 08:19:10
1960 Zarządzenia ze stycznia 2012. 2012-01-26 08:35:28
1961 Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół. 2012-01-24 08:21:49
1962 Zarządzenia z grudnia 2011. 2012-01-20 13:29:53
1963 Zarządzenia z listopada 2011. 2012-01-20 13:28:54
1964 Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku. 2012-01-17 13:12:30
1965 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.01.2012 r. 2012-01-17 12:38:10
1966 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku. 2012-01-13 13:33:26
1967 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2011 roku. 2012-01-13 13:32:56
1968 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku. 2012-01-13 13:31:10
1969 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 września 2011 roku. 2012-01-13 13:30:03
1970 Konkurs na logo pływalni w Baćkowicach. 2012-01-12 14:25:30
1971 Informacja dotycząca terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku. 2012-01-12 13:08:42
1972 Rachunki bankowe. 2012-01-02 12:16:49
1973 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2011 r. 2011-12-23 11:25:51
1974 Wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-12-07 15:20:29
1975 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 08.12.2011 r. 2011-12-06 11:57:08
1976 Zmiana do zapisów SIWZ oraz umowy do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-25 14:23:25
1977 Zmiana do zapisów zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning. 2011-11-17 14:03:23
1978 Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice. 2011-11-17 12:07:05
1979 Zapytanie ofertowe dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół. 2011-11-16 12:08:49
1980 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-15 14:13:36
1981 Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-15 07:50:36
1982 Informacja o realizowaniu przez Gminę Baćkowice projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ..." 2011-11-10 14:10:33
1983 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych. 2011-11-10 14:03:53
1984 Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu mebli na potrzeby projektu. 2011-11-04 14:09:42
1985 Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu pomocy dydaktycznych. 2011-11-04 14:05:33
1986 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2011-11-04 13:59:54
1987 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2011 r. 2011-10-27 14:48:05
1988 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 11 sierpnia 2011 roku. 2011-10-27 12:35:01
1989 Zarządzenia z października 2011. 2011-10-19 12:49:45
1990 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2011/2012". 2011-10-14 13:03:32
1991 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-10-14 12:41:29
1992 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-10-14 12:32:52
1993 Wyniki zapytań ofertowych w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2011-10-12 08:01:58
1994 Zapytania ofertowe w związku z realizowanym przez OPS projektem systemowym w ramach POKL. 2011-09-30 13:11:00
1995 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ... - pomoce naukowe i sprzęt. 2011-09-23 13:15:50
1996 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 7 września 2011 r. 2011-09-23 13:13:07
1997 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ..., dot. przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów z PSP w Modliborzycach, Piórkowie i Wszachowie. 2011-09-22 14:29:57
1998 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup biletów miesięcznych dla uczniów ... 2011-09-22 14:21:16
1999 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki". 2011-09-19 14:38:10
2000 Zarządzenia z września 2011. 2011-09-19 13:03:52
2001 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych. 2011-09-16 15:22:54
2002 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów. 2011-09-16 15:15:30
2003 Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/11/EZGDK-ZUOK. 2011-09-08 15:38:37
2004 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-08 14:25:57
2005 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania ... 2011-09-08 14:18:33
2006 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 14.09.2011 r. 2011-09-08 14:16:17
2007 Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000023T w miejscowości Piskrzyn i Nr 000018T w miejscowości Olszownica. 2011-09-08 13:45:49
2008 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-09-07 15:30:02
2009 Zarządzenia z sierpnia 2011. 2011-09-07 14:31:21
2010 Zawiadomienie i obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/Ś/11/kop.Piskrzyn. 2011-09-07 14:22:55
2011 Informacja Wójta Gminy o o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. 2011-08-29 14:51:08
2012 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2011 roku. 2011-08-29 14:46:42
2013 Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki. 2011-08-29 14:42:34
2014 Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu 2011-08-22 15:15:53
2015 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000012T w miejscowości Nieskurzów Stary (Mały) - Baćkowice (Kanturka) - Żerniki. 2011-08-19 12:21:06
2016 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żerniki Gminy Baćkowice. 2011-08-05 12:52:17
2017 Przetarg nieograniczony na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Baćkowice w roku szkolnym 2011/2012. 2011-08-04 11:49:12
2018 Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000012T w miejscowości Nieskurzów Mały - Baćkowice Kanturka - Żerniki. 2011-08-03 11:59:55
2019 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2011-08-01 16:01:25
2020 Zarządzenia z lipca 2011. 2011-07-27 14:40:30
2021 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 lipca 2011 roku. 2011-07-22 13:52:00
2022 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2011 roku. 2011-07-22 13:44:38
2023 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 20.07.2011 r. 2011-07-18 12:30:34
2024 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2011 r. 2011-06-22 13:17:12
2025 Informacja o wyborach ławników sądowych. 2011-06-09 13:16:56
2026 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Baćkowice. 2011-06-08 14:29:38
2027 Zarządzenia z czerwca 2011 roku. 2011-06-08 14:05:48
2028 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 września 2010 roku. 2011-06-02 14:58:41
2029 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 października 2010 roku. 2011-06-02 14:57:28
2030 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2010 roku. 2011-06-02 14:56:02
2031 Zarządzenia z maja 2011. 2011-06-02 13:55:53
2032 Zarządzenia z kwietnia 2011. 2011-06-02 13:54:53
2033 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 15:09:05
2034 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 14:56:00
2035 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2010 roku. 2011-06-01 14:55:36
2036 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 maja 2011 roku. 2011-05-31 12:27:44
2037 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 13 kwietnia 2011 roku. 2011-05-31 12:25:00
2038 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 marca 2011 roku. 2011-05-31 12:11:23
2039 Sprawozdania finansowe - 2011 rok 2011-05-12 14:59:18
2040 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 12.05.2011 r. 2011-05-10 14:54:19
2041 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki." 2011-04-21 15:31:50
2042 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności osadniczej, turystycznej i społeczno-gospodarczej ..." 2011-04-21 15:28:50
2043 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. "Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej." 2011-04-21 15:26:03
2044 Ogłoszenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 2011-04-20 12:26:07
2045 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 13.04.2011 r. 2011-04-12 12:39:12
2046 Samospis internetowy - 1.04. do 16.06.2011 r. - informacje. 2011-04-04 14:26:20
2047 Zarządzenia z marca 2011. 2011-03-21 13:26:07
2048 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2011-03-21 13:01:21
2049 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ...; Remont zabytkowej części kościoła, remont zabytkowej kapliczki, remont zabytkowego krzyża- ETAP II. 2011-03-21 12:46:58
2050 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach. 2011-03-14 14:24:49
2051 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 17.03.2011 r. 2011-03-11 13:57:36
2052 Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej. 2011-03-10 12:14:31
2053 Sprostowanie do SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ... 2011-03-09 13:09:54
2054 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 lutego 2011 roku. 2011-03-07 12:05:44
2055 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 4 lutego 2011 roku. 2011-03-07 12:05:09
2056 Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2011-03-07 11:54:02
2057 Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych - uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych. 2011-02-28 12:21:34
2058 Spotkanie organizowane przez ARR - 09.03.2011 r. 2011-02-28 12:14:08
2059 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2011 roku. 2011-02-25 13:46:06
2060 Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 000026T w miejscowości Rudniki. 2011-02-22 12:59:31
2061 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 23.02.2011 r. 2011-02-18 14:02:33
2062 Przetarg nieograniczony pn. Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności ...; Remont zabytkowej części kościoła, remont zabytkowej kapliczki, remont zabytkowego krzyża- ETAP II. 2011-02-16 08:58:00
2063 Zarządzenia z lutego 2011. 2011-02-09 12:55:48
2064 Zarządzenia ze stycznia 2011. 2011-02-09 12:54:24
2065 Wyjaśnienia do przetargu 2011-02-08 15:07:44
2066 Przetargi ustne na sprzedaż trzech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2011-02-04 10:55:52
2067 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/10/11. 2011-02-02 14:15:04
2068 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 04.02.2011 r. 2011-02-01 15:05:40
2069 Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat. 2011-01-26 12:06:58
2070 Przetarg nieograniczony pn. Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej. 2011-01-21 15:10:29
2071 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2011-01-13 12:57:30
2072 Zarządzenia z grudnia 2010 roku. 2010-12-21 14:03:34
2073 Zarządzenia z listopada 2010 roku. 2010-12-21 14:03:19
2074 Zarządzenia z października 2010 roku. 2010-12-21 14:03:00
2075 Zarządzenia z września 2010 roku. 2010-12-21 14:02:36
2076 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2010 r. 2010-12-21 12:48:29
2077 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 sierpnia 2010 roku. 2010-12-07 14:28:13
2078 Rekrutacja kandydatów na Rachmistrzów spisowych. 2010-12-07 12:37:09
2079 Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice. 2010-12-02 14:31:25
2080 Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-12-01 14:12:35
2081 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-11-26 11:58:29
2082 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. 2010-11-19 15:07:49
2083 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/08/09/10. 2010-11-15 14:14:42
2084 Obwieszczenie i postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/kanal/Ś/2010. 2010-11-09 15:01:56
2085 Przetargi ustne na sprzedaż trzech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-11-09 12:23:37
2086 Obwieszczenia i uchwały dot. wyborów samorządowych zarządzonych na 21.11.2010 r. 2010-11-05 10:53:26
2087 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 09.11.2010 r. 2010-11-05 09:50:29
2088 Komunikat GKW w Baćkowicach o terminie i miejscu publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych. 2010-11-03 12:57:23
2089 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice o obwodach głosowania. 2010-11-03 12:52:01
2090 Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad realizacją budowy zbiornika 2010-10-27 14:13:31
2091 Wynik przetargu na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2010/2011. 2010-10-27 12:50:52
2092 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.10.2010 r. 2010-10-19 13:29:11
2093 Przetarg na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2010/2011. 2010-10-18 13:36:27
2094 Informacje o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Baćkowicach. 2010-10-15 15:14:35
2095 Unieważnienie przetargu 2010-10-08 09:31:35
2096 Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych. 2010-10-04 13:18:53
2097 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rudniki. 2010-09-16 13:18:45
2098 Zarządzenia z sierpnia 2010 roku. 2010-09-16 10:32:13
2099 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: 2010-09-15 14:46:06
2100 Przesunięcie terminu przetargu - Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-09-08 14:57:09
2101 Zmiana terminu przetargu - Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-09-02 12:51:09
2102 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2010 roku. 2010-08-30 13:38:05
2103 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia. 2010-08-30 12:28:52
2104 Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I - zmiana terminu przetargu 2010-08-26 13:26:31
2105 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia 2010-08-24 10:33:30
2106 Informacja o terminie sesji. 2010-08-20 10:01:22
2107 Sprawozdania finansowe - 2010 rok 2010-08-12 13:48:34
2108 Sprawozdania finansowe - 2009 rok 2010-08-12 09:39:26
2109 Sprawozdania finansowe - 2008 rok 2010-08-10 14:47:43
2110 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-08-10 13:38:55
2111 Zarządzenia ze stycznia, lutego i marca 2009 roku. 2010-08-09 13:21:15
2112 Przetarg nieograniczony na odnowę miejscowości Modliborzyce - remont świetlicy - ETAP I 2010-08-06 15:07:50
2113 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 10 lat w wysokości 1 300 000 zł. 2010-08-05 14:41:44
2114 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 lipca 2010 roku. 2010-08-03 10:38:01
2115 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2010 roku. 2010-08-03 09:12:59
2116 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 1 czerwca 2010 roku. 2010-08-03 09:06:49
2117 Zarządzenia z lipca 2010 roku. 2010-08-02 15:07:49
2118 Zarządzenia z czerwca 2010 roku. 2010-08-02 12:05:20
2119 Przedłużenie terminu składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok - konkurs nr 2. 2010-07-21 12:59:23
2120 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice 2010-07-14 15:37:49
2121 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice 2010-07-05 14:58:15
2122 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice 2010-07-05 13:37:26
2123 Wynik przetargu nieograniczonego na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-06-30 13:08:25
2124 Oświadczenia majątkowe osób wydających w OPS decyzje administracyjne w imieniu wójta. 2010-06-22 15:10:20
2125 Zaproszenie do składania ofert na usługi szkoleniowe w ramach Programu Integracji Społecznej. 2010-06-21 13:21:13
2126 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok - konkurs nr 2. 2010-06-18 17:18:39
2127 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 2010-06-14 13:32:35
2128 Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przez Gminę Baćkowice. 2010-06-02 08:23:30
2129 Zarządzenia z maja 2010 roku. 2010-06-01 13:42:49
2130 Zarządzenia z kwietnia 2010 roku. 2010-06-01 13:42:21
2131 Zarządzenia z marca 2010 roku. 2010-06-01 13:40:43
2132 Zarządzenia ze stycznia 2010 r. 2010-06-01 13:39:46
2133 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 2010-05-28 12:52:35
2134 Przetarg nieograniczony na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-05-26 14:08:35
2135 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 kwietnia 2010 roku. 2010-05-25 12:31:02
2136 Wynik przetargu nieograniczonego na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. 2010-05-20 12:58:09
2137 Obwieszczenie Wójta Gminy o obwodach głosowania i informacja o miejscach na obwieszczenia. 2010-05-14 12:37:02
2138 Przetargi ustne na sprzedaż czterech niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2010-05-14 08:34:07
2139 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej na 2010 rok. 2010-05-11 12:20:27
2140 Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na: 2010-05-10 10:15:02
2141 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice cd. 2010-05-05 13:34:36
2142 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-04-30 15:23:40
2143 Program Aktywizacji Społecznej – Zawodowej w Gminie Baćkowice 2010-04-30 14:31:07
2144 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-04-30 14:14:40
2145 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 3 marca 2010 roku. 2010-04-26 12:08:31
2146 Odpowiedź na pytanie dot. SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-23 11:42:27
2147 Przetarg nieograniczony na budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice. 2010-04-23 11:35:03
2148 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2010 r. 2010-04-21 14:56:30
2149 Modyfikacja SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-19 15:21:48
2150 Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ do zadania budowy zbiornika retencyjno - rekreacyjnego 2010-04-19 15:17:48
2151 Wynik przetargu nieograniczonego na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-04-19 13:34:33
2152 Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ zadania 2010-04-12 13:31:10
2153 Hołd pamięci ofiar tragedii w Smoleńsku. 2010-04-10 18:43:52
2154 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010. 2010-04-09 13:08:45
2155 Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2010-04-09 13:05:17
2156 Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego 2010-04-02 11:06:21
2157 Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2010-03-31 07:38:57
2158 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010. 2010-03-18 12:33:10
2159 Przetarg nieograniczony na rewitalizację centrum miejscowości Baćkowice. 2010-03-12 15:27:28
2160 Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2010-03-11 12:29:43
2161 Zarządzenia z grudnia 2009 roku. 2010-03-09 12:23:11
2162 Zarządzenia z listopada 2009 roku. 2010-03-09 11:59:06
2163 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/2010 i postanowienie Znak: In-7335/1/zbio/Ś/10. 2010-03-08 15:09:24
2164 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2010 roku. 2010-03-02 14:10:03
2165 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 03.03.2010 r. 2010-03-01 08:13:54
2166 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2009 roku. 2010-02-22 12:48:17
2167 Zawiadomienia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/1/zbior/Ś/10 i In-7335/2/kanal/Ś/10 2010-02-18 11:56:36
2168 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2010 roku. 2010-02-17 14:24:03
2169 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2009 roku. 2010-02-17 13:47:57
2170 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2009 roku. 2010-02-17 13:30:30
2171 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 27.01.2010 r. 2010-01-25 13:47:03
2172 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2009 r. 2009-12-22 12:21:15
2173 Obwieszczenie i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-12-18 08:22:44
2174 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2009 r. 2009-11-23 13:52:12
2175 Postanowienie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/rew/Ś/09. 2009-11-17 12:50:40
2176 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/rew/Ś/09 2009-11-17 12:43:41
2177 Informacja o naborze fiszek projektowych dla małych projektów 2009-11-12 13:07:15
2178 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-11-10 13:17:40
2179 Agencja Rynku Rolnego zaprasza na spotkanie w siedzibie OSP Modliborzyce w dniu 09.11.2009 r. 2009-11-05 13:11:55
2180 Wynik przetargu nieograniczonego na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2009/2010. 2009-11-03 12:11:53
2181 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/08/09 2009-10-29 13:46:50
2182 Zarządzenia z października 2009 roku. 2009-10-26 14:45:54
2183 Zarządzenia z września 2009 roku. 2009-10-26 14:40:59
2184 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2009 r. 2009-10-26 13:18:31
2185 Zarządzenia z kwietnia i maja 2009 roku. 2009-10-16 12:20:33
2186 Zarządzenia z lipca 2009 roku. 2009-10-16 10:53:59
2187 Zarządzenia z sierpnia 2009 roku. 2009-10-16 09:53:51
2188 Wynik przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-10-16 08:36:29
2189 Przetarg nieograniczony na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2009/2010. 2009-10-14 13:56:19
2190 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały Nr XXXI/142/09 Rady Gminy w Baćkowicach. 2009-10-01 10:08:57
2191 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 07 sierpnia 2009 roku. 2009-10-01 09:05:15
2192 Wyjaśnienie do przetargu na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-09-28 11:52:51
2193 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2009-09-21 14:16:02
2194 Wezwanie na rozprawę administracyjną w dniu 24.09.2009 r. 2009-09-10 10:47:05
2195 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2009 roku. 2009-09-08 12:05:57
2196 Wynik naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-31 14:35:22
2197 Lista kandydatów na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-28 12:20:38
2198 Wynik przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-28 12:12:42
2199 Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach POKL. 2009-08-24 11:41:24
2200 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/2/Ś/08/09 2009-08-17 12:32:24
2201 Sprostowanie do przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-07 12:18:31
2202 Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. 2009-08-07 12:10:14
2203 Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Baćkowice. 2009-08-05 14:12:16
2204 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 07.08.2009 r. 2009-08-04 14:12:08
2205 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/5/Ś/07/08/09 2009-07-22 12:32:13
2206 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2009 roku. 2009-07-08 13:22:38
2207 Informacja o dofinansowaniu do zakupu podręczników. 2009-07-02 13:55:52
2208 Zarządzenia z czerwca 2009 roku. 2009-07-02 13:50:33
2209 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 29.06.2009 r. 2009-06-26 14:02:01
2210 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 22 kwietnia 2009 roku. 2009-06-19 12:40:39
2211 Wykazy z dnia 08.05.2009 r. 2009-05-29 13:06:01
2212 Wyniki konkursu ofert na usługi Programu Integracji Społecznej. 2009-05-18 15:21:32
2213 Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Baćkowice. 2009-05-13 13:42:16
2214 Obwieszczenia wyborcze. 2009-05-06 11:54:12
2215 Informacja o wyniku przetargu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-05-04 13:49:02
2216 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2009 roku. 2009-04-29 12:50:56
2217 Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach Programu Integracji Społecznej. 2009-04-22 08:38:14
2218 Przetarg nieograniczony na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. 2009-04-20 13:56:12
2219 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 22.04.2009 r. 2009-04-17 13:34:12
2220 Obwieszczenia i decyzja Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/4/Ś/07/08/09 2009-04-08 14:48:44
2221 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 25.03.2009 r. 2009-03-23 13:25:00
2222 Obwieszczenie - kontynuowanie wydobycia ze złoża "Wszachów I" 2009-03-20 14:25:09
2223 Przetarg ustny na sprzedaż pięciu niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice. 2009-03-20 09:36:21
2224 Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego. 2009-03-17 12:09:23
2225 Obwieszczenie Wójta Gminy Baćkowice w sprawie wydania decyzji na budowę sieci kanaliazacji. 2009-03-11 12:41:23
2226 Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach ... - Wszachów II. 2009-03-02 13:17:08
2227 Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stan. Dyrektora PSP we Wszachowie. 2009-02-06 12:49:33
2228 Wezwanie na rozprawę administracyjną w dniu 19.02.2009 r. 2009-02-02 15:00:37
2229 Informacja - umowy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. 2009-01-27 11:27:10
2230 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 16.01.2009 r. 2009-01-12 12:15:38
2231 Wynik naboru na stanowisko gł. księgowego OPS w Baćkowicach. 2009-01-08 07:40:13
2232 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2008 roku. 2009-01-02 13:08:21
2233 Informacja o terminie sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2008 r. 2008-12-19 13:53:19
2234 Postanowienia Starosty Opatowskiego w sprawie ekploatacji złóż dolomitów w m. Wszachów. 2008-12-18 12:54:30
2235 Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ośmiu niezabudowanych działek gruntu. 2008-12-15 10:54:14
2236 Obwieszczenia Wójta Gminy Baćkowice Znak: In-7335/4/Ś/07/08. 2008-12-11 14:39:24
2237 Lista kandydatów na stanowisko gł. księgowego OPS Baćkowice. 2008-12-08 12:59:18
2238 Informacja o wyniku przetargu na budowę basenu przyszkolnego wraz z komleksem boisk. 2008-12-01 12:28:01
2239 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 września 2008 roku. 2008-10-28 13:03:43
2240 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 sierpnia 2008 roku. 2008-10-28 12:58:40
2241 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 7 sierpnia 2008 roku. 2008-10-28 12:52:50
2242 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2008 roku. 2008-10-28 12:41:40
2243 Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół. 2008-09-25 13:03:00
2244 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Baćkowice. 2008-09-18 12:19:05
2245 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2004 roku. 2008-09-05 13:40:27
2246 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2004 roku. 2008-09-05 13:17:51
2247 Projekt systemowy w ramach POKL. 2008-09-05 12:42:38
2248 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:35:59
2249 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:25:03
2250 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2006 roku. 2008-08-27 13:19:03
2251 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2006 roku. 2008-08-27 13:14:42
2252 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 10 marca 2006 roku. 2008-08-27 12:55:10
2253 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2006 roku. 2008-08-27 12:52:07
2254 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 25 lipca 2006 roku. 2008-08-27 12:50:04
2255 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2006 roku. 2008-08-27 12:45:59
2256 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 17 października 2006 roku. 2008-08-27 12:42:38
2257 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 października 2006 roku. 2008-08-27 12:27:17
2258 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 26 stycznia 2007 roku. 2008-08-27 12:22:52
2259 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 12 lutego 2007 roku. 2008-08-27 12:19:09
2260 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 24 listopada 2006 roku. 2008-08-21 15:03:32
2261 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 16 marca 2007 roku. 2008-08-21 14:32:02
2262 Uchwały podjęte na sesji Rady Gminy w dniu 20 kwietnia 2007 roku. 2008-08-21 14:21:24
2263 Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:58:26
2264 Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:49:11
2265 Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Baćkowice. 2008-08-12 14:41:56
2266 Uchwały Rady Gminy w sprawie Statutu i Regulaminu. 2008-08-12 13:54:42
2267 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Baćkowicach. 2008-08-12 13:50:08
2268 Statut Gminy Baćkowice. 2008-08-12 13:43:52
2269 Oświadczenia majątkowe Dyrektora GZEAS w Baćkowicach. 2008-08-12 12:57:18
2270 Oświadczenia majątkowe Kierownika GBP w Baćkowicach. 2008-08-06 14:10:57
2271 Oświadczenia majątkowe Kierownika OPS w Baćkowicach. 2008-08-06 14:04:32
2272 Redakcja biuletynu 2008-05-22 02:30:26
2273 Mapa serwisu 2008-05-21 03:55:20
2274 Instrukcja użytkowania 2008-05-21 03:54:57

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.