Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. (015) 8686204, fax. (015) 8686204

RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001

RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017

http://www.backowice-gmina.pl ug_backowice@pro.onet.pl

       A A A

Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - "Poprawa stanu ...

2012-04-17 14:43:30

Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III.

W załączniku zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. "Poprawa czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej ...

2012-04-17 14:37:07

Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

W załączniku protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.". ...

2012-04-13 15:04:00

Przetargi ustne na sprzedaż sześciu niezabudowanych działek w miejscowości Baćkowice.

Wójt Gminy Baćkowice ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż sześciu niezabudowanych działek gruntu stanowiących własność Gminy Baćkowice, położonych ...

2012-04-10 07:58:16

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice." znajdują się ...

2012-04-06 10:23:06

Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki.

W załączniku zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie pt. "Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i ...

2012-04-05 13:18:17

Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki.

W załączniku protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. "Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości ...

2012-04-03 12:15:33

Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III.

W załączniku protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. "Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez ...

2012-03-21 15:26:15

Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.". Szczegóły w poniższych ...

2012-03-21 13:32:19

Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki.

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T ...

2012-03-19 12:53:00

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III.

Pytanie 1: Proszę o podanie średnicy orurowania przepompowni ścieków SIII-Pś1 o wydajności 3,8 dm3/s. Odpowiedź: Powinno być zastosowane orurowanie o średnicy ...

2012-03-08 13:17:01

Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III.

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej ...

2012-02-23 11:22:37

Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość” w Baćkowicach, ogłasza rozstrzygnięcie  zapytaniu ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego ...

2012-01-24 08:21:49

Wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice.

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Baćkowicach informuje o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na ...

2011-12-07 15:20:29

Zmiana do zapisów SIWZ oraz umowy do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice.

W poniższym załączniku znajduje się zmiana do zapisów SIWZ oraz umowy do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół ...

2011-11-25 14:23:25

Zmiana do zapisów zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning.

Zmiana do zapisów zapytania o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu ...

2011-11-17 14:03:23

Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice.

Wójt Gminy Baćkowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Baćkowice, położonej ...

2011-11-17 12:07:05

Zapytanie ofertowe dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość” w Baćkowicach, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej ...

2011-11-16 12:08:49

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.