Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Baćkowicach

Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, tel. (015) 8686204, fax. (015) 8686204

RACHUNEK GMINY BAĆKOWICE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. o/ Baćkowice
Numer rachunku : 14 8507 0004 2005 5000 0244 0001

RACHUNEK URZĘDU GMINY W BAĆKOWICACH
(dotyczy wpływów z podatków oraz opłat skarbowych)
Numer rachunku : 67 8507 0004 2005 5000 0244 0017

http://www.backowice-gmina.pl ug_backowice@pro.onet.pl

       A A A

Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki.

W załączniku protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. "Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości ...

2012-04-03 12:15:33

Protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego pn. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III.

W załączniku protokół z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na zadanie pt. "Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez ...

2012-03-21 15:26:15

Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baćkowice.". Szczegóły w poniższych ...

2012-03-21 13:32:19

Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T w miejscowości Rudniki.

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Remont nawierzchni dróg gminnych Nr 000020T w miejscowości Modliborzyce i Nr 000026T ...

2012-03-19 12:53:00

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III.

Pytanie 1: Proszę o podanie średnicy orurowania przepompowni ścieków SIII-Pś1 o wydajności 3,8 dm3/s. Odpowiedź: Powinno być zastosowane orurowanie o średnicy ...

2012-03-08 13:17:01

Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice - etap III.

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. "Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej ...

2012-02-23 11:22:37

Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość” w Baćkowicach, ogłasza rozstrzygnięcie  zapytaniu ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego ...

2012-01-24 08:21:49

Wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice.

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Baćkowicach informuje o wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na ...

2011-12-07 15:20:29

Zmiana do zapisów SIWZ oraz umowy do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice.

W poniższym załączniku znajduje się zmiana do zapisów SIWZ oraz umowy do przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół ...

2011-11-25 14:23:25

Zmiana do zapisów zapytania ofertowego dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning.

Zmiana do zapisów zapytania o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym zakupu ...

2011-11-17 14:03:23

Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Baćkowice.

Wójt Gminy Baćkowice ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Baćkowice, położonej ...

2011-11-17 12:07:05

Zapytanie ofertowe dot. zakupu dziennika elektronicznego zintegrowanego z platforma e-learning oraz platformy e-learning dla 3 szkół.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość” w Baćkowicach, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty dotyczącej ...

2011-11-16 12:08:49

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice.

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Baćkowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. ...

2011-11-15 14:13:36

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. ...

2011-11-15 07:50:36

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup specjalistycznych pomocy edukacyjnych.

Szczegóły rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ..." na ...

2011-11-10 14:03:53

Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu mebli na potrzeby projektu.

Wybór najkorzystniejszej oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. ...

2011-11-04 14:09:42

Wybór oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. zakupu pomocy dydaktycznych.

Wybór najkorzystniejszej oferty w związku z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej ...", dot. ...

2011-11-04 14:05:33

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice.

Gmina Baćkowice ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół na terenie gminy Baćkowice. ...

2011-11-04 13:59:54

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.